Άρθρο 06: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Ρυζιού

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

  • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 10:41 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Γενική παρατήρηση:
    Η ομάδα εργασίας των συναδέλφων που ασχολήθηκε με τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας του ρυζιού έκανε εξαιρετική δουλειά (κατανοητή και προσαρμοσμένη στην παράγραφο Δ’ – Γενικές αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας).
    Θα ήταν σκόπιμο, οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αφορούν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (κριθάρι, σιτάρι, καλαμπόκι) να προσαρμοστούν, ως προς τη δομή και το μέγεθος, με αυτές του ρυζιού.