Άρθρο 05: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Δαμασκηνιάς

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

  • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 09:18 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Σελίδα 4. Στο τέλος των μεθόδων προστασία από τον παγετό να προστεθούν παράγραφοι ως εξής(1):

    7) Εφαρμογή λαδιών (Ορυκτέλαια – Παραφινέλαια) μετά το τέλος του λήθαργου και παράλληλα με την αντιμετώπιση ζωικών εχθρών, καθυστερεί την άνθιση (έμμεση προστασία).

    8) Εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων μετά τον λήθαργο αυξάνει την αντοχή των φυτών

    Πηγή: Ζάννας Γ. Σημειώσεις Μαθήματος Δενδροκομίας Ι. (Στοιχεία Οικολογίας Οπωροφόρων)