Άρθρο 3 Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 2810/2000, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις παρακάτω βασικές αρχές, ως προς την εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία τους:

Α) Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών – φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται μέλη του οικείου ΑΣ.

Β) Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία, η οποία απαραιτήτως προϋποθέτει την άμεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης, χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς, ενώ η αξιοπιστία και το κύρος των εκλογικών αρχαιρεσιών επιβλέπεται υποχρεωτικά από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

Γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που παράγουν τα μέλη του ΑΣ.

Δ) Την αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της οποίας ένας ΑΣ μπορεί να υιοθετεί ένα απόλυτα συμβατό με τη λειτουργία και την ανάπτυξη του διοικητικό και διαχειριστικό πρότυπο.

Ε) Την οικονομική βιωσιμότητα, ανάπτυξη και αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων τεκμηριώνεται με βάση τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του κάθε ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση το συνεταιριστικό κεφάλαιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2810/2000 δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εταιρικών μερίδων.

ΣΤ) Την ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται ο βαθμός ανταπόκρισης του κάθε ΑΣ στις προκλήσεις της σχετικής αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Ζ) Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και του παρόντος νόμου.

 • ΠΑΡΑΓΩ και ΠΑΡΑΔΙΔΩ(>80%), ΕΚΛΕΓΩ και ΕΚΛΕΓΟΜΑΙ!

  Κύριε Υπουργέ,

  To άρθρο 17/παρ. 7/σημείο 9 του Σ.Ν. αναφέρει:

  9. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εγγραφεί ως επαγγελματίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151).

  Κύριε Υπουργέ,

  Αυτή η αναφορά του Σ/Ν έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του υπό διαβούλευση Σ/Ν.

  Υπενθυμίζω ότι το άρθρο 3 του Σ/Ν αναφέρει:
  «….Oι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 2810/2000, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις παρακάτω βασικές αρχές, ως προς την εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία τους:
  Α) Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών – φυσικών προσώπων, οι οποίοι καθίστανται μέλη του οικείου ΑΣ.
  Β) Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία, η οποία απαραιτήτως προϋποθέτει την άμεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης, χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς, ενώ η αξιοπιστία και το κύρος των εκλογικών αρχαιρεσιών επιβλέπεται υποχρεωτικά από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
  Γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που παράγουν τα μέλη του ΑΣ…….»
  Αλλά κι ενώ το άρθρο 3 αναφέρεται σε:
  a) συμμετοχή των αγροτών – φυσικών προσώπων (σ.σ. χωρις περιορισμούς)
  b) άμεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης, χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς (σ.σ. πάλι αναφορά για εκλογή χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς) και
  c) υποχρεωτική διάθεση του 80% της παραγωγής μέσω των ΑΣ (σ.σ. και πολύ σωστά).
  με το άρθρο 17 αυτά όλα ανατρέπονται, δημιουργώντας, με διακρίσεις και αποκλεισμούς μέλη 2 ταχυτήτων: αυτά με δικαίωμα εκλογής κι αυτά χωρίς δικαίωμα εκλογής στα όργανα διοίκησης.
  Κατά τη γνώμη μου, η υποχρεωτικότητα ένταξης στο ΜΑΑΕ θα πρέπει να υπάρχει μόνο για τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ. Κι αυτό γιατί η ΠΑΣΕΓΕΣ (και σωστά με το άρθρο 8) «αποτελεί ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα». Δεν εμπορεύεται τίποτα, και φυσικά ούτε τη σοδειά των Διοικούντων. Κι αυτό σωστά το προβλεπει το υπό διαβούλευση Σ/Ν.
  Αλλά γιατί αυτό να ισχύει στους ΑΣ?
  Δηλαδή να μην έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που παραδίδει >80% της παραγωγής του στον ΑΣ να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του?
  Θέλετε ένα αγρότη παραγωγό του οποιουδήποτε προϊόντος να παραδίδει στον ΑΣ τη σοδειά του… αλλά συγχρόνως τον κρίνεται ανίκανο να εκλεγεί στο ΔΣ και να αγωνιστεί για τη σοδειά του!
  Κι εξάλλου η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη του ν. 3874/2010» θυμίζει κινούμενη άμμο: αν φέτος οι τιμές του προϊόντος πάνε ψηλά… τότε ακόμη κι αν έχει εξωγεωργικό εισόδημα, το αγροτικό θα να είναι μεγαλύτερο …. (και καταλαβαίνεται το παράδειγμα, με δεδομένη την παρούσα οικονομική κατάσταση του κάθε αγροτικού νοικοκυριού και την ανάγκη για εξωγεωργικά εισοδήματα…)
  Αν όμως οι τιμές πέσουν (ακολουθώντας της διακυμάνσεις της αγορά…) τότε θα χάσει ο καθένας την ιδιότητα του αγρότη?
  ΛΑΘΟΣ!

  Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, με κανένα λογικό επιχείρημα.
  Όταν ανοίγουν όλα τα «κλειστά»… ανοίξτε τα παράθυρα να μπει αέρας δημοκρατίας στους «νέους» ΑΣ.

  Να μπορεί ο καθένας, επιλεγόμενος και εκλεγμένος από τους συν-συνεταίρους του να προσφέρει με τις γνώσεις του!

  Μη δημιουργείται έλλειμμα δημοκρατίας!

  Μη δημιουργείται μέλη «μειωμένων δικαιωμάτων»!

  Αφήστε «όλα τα λουλούδια να ανθίσουν»!

  Απλά περιορίστε το φαινόμενο ΕΑΣ με πχ σύνολο 100 «αντιπροσώπους» να έχουν συναλλαγές με την ΕΑΣ μόνο π.χ. οι 20 από τους 100!
  Και φυσικά, οι ΑΣ να είναι, σε διαρκή έλεγχο, όπως όλες οι επιχειρήσεις: κι από τα μέλη τους, και από τις αρμόδιες αρχές, και από την αγορά!
  Με απλά λόγια, το μοτό πρέπει να είναι:
  ΠΑΡΑΓΩ και ΠΑΡΑΔΙΔΩ (>80%), ΕΚΛΕΓΩ και ΕΚΛΕΓΟΜΑΙ!

  Μπαντής Αθανάσιος
  Σέρρες
  bantis.blogspot.com
  athanasios_bantis@hotmail.com

 • 14 Απριλίου 2011, 16:13 | Χαραλαμπάκης Γιάννης

  Άρθρο 3 Παράγραφος Γ
  Το υπόλοιπο 20% τι θα το κάνουν οι παραγωγοί; Ο συνεταιρισμός θα πρέπει να διαθέτει το 100% της ποσότητας που προσκομίζουν τα μέλη του. Το επί τοις εκατό μπορούσε να αναφέρεται στο ποσοστό υποχρεωτικής παράδοσης από τον παραγωγό προς τον συνεταιρισμό κατά τα πρότυπα των ΟΠ

 • 11 Απριλίου 2011, 17:36 | Stefanos

  Μερικές παρατηρήσεις:

  Α) Την εθελοντική συμμετοχή των αγροτών…
  Οκ, σωστό

  Β) Τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία…
  Για ποιό λόγο το γράφει κανείς αυτό; εθελοντικός δεν είναι ο κάθε συνεταιρισμός; σε όποιον δεν του αρέσει, να κάνει άλλον, δικό του. Αν είναι τόσο κακός ο παλιός, δεν θα έχει πρόβλημα. Α, και να ιδρύεται ένας συνεταιρισμός ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ από μια επιχείριση. Για να μην ξεχνιόμαστε.

  Γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) της παραγωγής…
  Γιατί; αν δηλαδή εγώ δεν θέλω να πουλάω τα προϊόντα μου μέσω συνεταιρισμού αλλά πληρώνω τις εισφορές μου, δεν μπορώ; Δηλαδή, γίνομαι όμηρος μιας ολιγαρχίας που τον ελέγχει. Αυτό δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ δημοκρατικό. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

  Δ) Την αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση..
  ΟΚ, σωστό να πιστοποιούνται πχ κατά ISO 9001, αλλά ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επιβάλλεται. Και να μην ακούσω για ελληνικά διαχειριστικά πρότυπα που κοστίζουν περισσότερο και δεν έχουν αξία στην Ευρώπη.

  Ε) … το συνεταιριστικό κεφάλαιο …. δεν μπορεί να είναι μικρότερο … των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
  Γιατί δεν μπορεί να είναι μικρότερο; Τι χρειάζεται ένας συνεταιρισμός; Γιατί να θέλει σώνει και καλά 60 χιλ. ευρώ; Γιατί να μην είναι όσο χρειάζεται για να κάνει την δουλειά του; Και ποιός θα του πει ποιά είναι η δουλειά του; Εμείς; Γιατί να μην το προσδιορίζει ο ίδιος, που ξέρει και τις ανάγκες του;

  ΣΤ) Την ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με την οποία θα αξιολογείται ο βαθμός ανταπόκρισης του κάθε ΑΣ στις προκλήσεις της σχετικής αγοράς αγροτικών προϊόντων.
  Πως μπορείς να το κάνεις αυτό; Παγκοσμίως, μόνο ένας τρόπος έχει βρεθεί έως σήμερα: Τα ΚΕΡΔΗ. Είναι και συγκρίσιμο με όλους όσους ανταγωνίζεται. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος (πχ εξυπηρέτηση πελατών, μη-συμμορρφώσεις στα πρότυπα κλπ) δεν μετράει ανταγωνιστικότητα αλλά το πως βλέπει ένα οικονομικό μέγεθος ο νομοθέτης (που επίσης δεν έχει και εμπειρία από οικονομικά)

  Ζ) Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας του ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και του παρόντος νόμου.
  Πάλι γραφειοκρατία; Πάλι και άλλοι νόμοι; Γιατί δεν καταργείται τον ν.2810/2000 και να τον βγάλετε ξανά ολόκληρο εδώ, για να έχουμε μια ενιαία άποψη; Ποιον εξυπηρετεί αυτό;

  Συμπέρασμα: Το ΥΠΑΑΤ λειτουργεί ακόμη σαν να είμαστε πριν 20 χρόνια. Πρέπει να είναι ενδημικό στην κυβέρνηση..

 • 9 Απριλίου 2011, 22:19 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΩΡΓΟΣ

  Να προστεθεί στο Γ η φράση ¨σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθορίζει το καταστατικό¨ ώστε από το καταστατικό να προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να απαλλάξει τα μέλη από την υποχρέωση προσκόμισης της παραγωγής προϊόντων που ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να απορροφήσει ή να μπορεί το Δ.Σ. να απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή μεμονωμένους παραγωγούς, κατόπιν αιτήσεώς τους, αν για διάφορους λόγους (συμβόλαια, καινοτόμα προϊόντα, αγορές με καλλίτερες τιμές κλπ) θεωρηθεί ότι δεν πρέπει να προκληθεί ζημιά στους συγκεκριμένους παραγωγούς.

 • ΣΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝ/ΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 60.000 ΧΙΛ ΕΥΡΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΧΕΙ 80 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΙΔΑ 750ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΥΝ/ΜΟΥ ΜΕ 200 ΜΕΛΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 300 ΕΥΡΟ.
  ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΥΧΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 180 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΗ ΟΜΩΣ ΣΥΝ/ΜΟ?ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ.
  ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΥ ΗΡΑΙΟΥ
  ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 • 9 Απριλίου 2011, 18:05 | GEORGIA

  DYSTYXOS OI AGROTES KANANE POLLA OIKONOMIKA ORGIA SE BAROS TON SYNETERISMON. OXI BEBEA OLOI OI AGROTES ALLA AYTOI POY XARAKTIRIZONTE MEGALOAGROTES, SYNDEKALISTES-AGROTES
  YPHRKSAN OI XEIROTEROI ERGODOTES KAI OI PIO XAIDEYMENOI TOY ELLHNIKOY KRATOYS XORIS EPIPTOSEIS GIA OPOIA PARASPONDIA TOYS H PARANOMIA TOYS, OI IDOI XANTAKOSANE TON AGROTIKO SYNETERISMO

 • 9 Απριλίου 2011, 18:38 | Πολίτης

  Ιστορικά, ΟΛΟΙ οι συνεταιρισμοί κατέρρευσαν από οικονομικές ατασθαλείες και καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις γίνονταν είτε από ελαστικής ηθικής υπευθύνους, είτε σκόπιμα από οργανωμένα συμφέροντα που ήθελαν να διαβάλλουν την πράγματι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ αυτή δραστηριότητα.
  Αν με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται η, στο μέγιστο δυνατό, αποτροπή οικονομικών καταχρήσεων, τότε ο θεσμός θα επιτύχει.Αν όχι, τότε θα έχουμε μια από τα ίδια.
  Άρα, οικονομικός έλεγχος σε πολλαπλά επίπεδα και αυστηρές κυρώσεις.

 • 9 Απριλίου 2011, 17:09 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  Προτείνω να θεσμοθετηθούν κριτήρια και για τους διοικούντες των ΑΣ.

  Θεωρώ απαραίτητο την ύπαρξη ατόμων στην διοίκηση των ΑΣ με πτυχία σε οικονομικά θέματα, πωλήσεων,marketing, τεχνολογίας τροφίμων και γενικότερα στο γνωστικό αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας.

 • 9 Απριλίου 2011, 17:20 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  Για αξιολόγηση μιλάμε αλλά δείκτες αξιολόγησης δεν βλέπουμε.
  Προτείνω να θεσμοθετηθούν οι υποχρεωτικοί δείκτες παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους οποίους θα οφείλουν οι ΑΣ να παρακολουθούν, και βάση αυτών να αξιολογούνται.

 • 9 Απριλίου 2011, 16:05 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΜΑΤΩΣΕΙ. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ .
  ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΧΩ ΤΙΣ ΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΟΥ. ΑΥΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΗς ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΙΟ ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΥΣ . ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΤΟΣΟ ΣΠΟΥΔΕΕΣ ΚΕΝΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ.
  ΔΕΝ ΣΥΜΦΟΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 60000 ΕΥΡΏ . ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 100-300 ΜΕΛΩΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΚΡΙΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ.
  ΟΙ ΕΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ. ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟ ΜΕΛΛΗ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΜΙΑ ΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΌ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΟΟΘΗΣΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ.

  Σ.Σ.Υ.