Άρθρο 14 – Μητρώο Νομικών Προσώπων & Θρησκευτικών Λειτουργών

1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα νομικά πρόσωπα του παρόντος νόμου, η δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση, η συστατική πράξη, η Ομολογία πίστεως και ο κανονισμός τους. Επίσης, τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο των θρησκευτικών λειτουργών που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες, είτε αυτοί ανήκουν σε θρησκευτική κοινότητα οργανωμένη καθ’ οιονδήποτε νομικό τύπο, είτε ανήκουν σε κοινότητα χωρίς νομική προσωπικότητα. Η καταχώρηση του κάθε θρησκευτικού λειτουργού, με τα στοιχεία ταυτότητας του και την θρησκευτική κοινότητα στην οποία ανήκει, γίνεται με επιμέλεια της τελευταίας, κατόπιν σχετικής αίτησης, όπου επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του λειτουργού και οι τίτλοι θρησκευτικών σπουδών που τυχόν διαθέτει. Οι θρησκευτικές κοινότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και οι θρησκευτικοί λειτουργοί τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμελλητί τις αλλαγές στα τηρούμενα στοιχεία, ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα τηρούμενα μητρώα και ιδίως να διαγράφονται σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας τους.
2. Το μητρώο θρησκευτικών λειτουργών συνιστά για τα κατά τόπον αρμόδια ληξιαρχεία και για τις πράξεις που εγγράφουν στα βιβλία τους, επίσημη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του θρησκευτικού λειτουργού και είναι ελευθέρως προσβάσιμο από αυτά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος έλεγχος της συνδρομής της ιδιότητας αυτής στα πρόσωπα που συντάσσουν τη σχετική πράξη κατ’ άρθρο 1367 ΑΚ.
3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής συγκεκριμένου προσώπου στο μητρώο θρησκευτικών λειτουργών και της θρησκευτικής κοινότητας στην οποία αυτό ανήκει.

 • 5 Απριλίου 2014, 00:26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

  Πολύ ορθή η πρόβλεψη για μητρώο θρησκευτικών λειτουργών, ώστε να ελέγχεται η γνησιότητα των πράξεων με αστικές συνέπειες.
  ΟΜΩΣ ΠΡΟ ΤΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ για βιογραφικό….με τίτλους σπουδών…..κ.λ.π.
  Είναι γνωστό από την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ , ότι το ευαγγέλιο κοινωνήθηκε ΑΠΟ ΑΠΛΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ , ΧΩΡΙΣ …..ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  Πέραν αυτού είναι και αδιάφορο για την πολιτεία , γιατί τέτοια πρόβλεψη θυμίζει …….προαπαιτούμενα για …πρόσληψη …στο δημόσιο.
  Εαν τα μέλη ικανοποιούνται και προτείνουν έναν άνθρωπο για θρησκευτικό τους λειτουργό , την πολιτεία ….περισσεύει.
  εξ άλλου και οι ιερείς της επικρατούσας θρησκείας σε ….χωριά κ.λ.π. δεν φέρουν περγαμηνές μόρφωσης, άλλως αυτό αποτελεί εσωτερικό θέμα των κοινοτήτων ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
  Εξ άλλου σε όλες τις γνωστές θρησκείες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΡΕΙΣ, αλλά απλοί άνθρωποι διδάσκουν το ευαγγέλιο , ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥΣ, ήτοι ιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, επαγγελματίες κ.λ.π. Ποίος μπορεί να τους το απαγορεύσει και για ποιό λόγο….
  Επίσης η διάκριση , που γίνεται σε κοινότητες με προσωπικότητα και χωρίς προσωπικότητα είναι κατά τη γνώμη μου ΑΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΗ, ΑΦΟΎ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. Τ έ λ ο το όριο των 300 μελών είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ, α φ ο ύ σκεφτείται για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, όπως εμπορική, κοινωνική κ.λ.π. να απαιτείτο ο απίστευτος αυτός αριθμός , α φ ο ύ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Υποθέτω , ότι θέλετε την διευκόλυνση των ανθρώπων στην άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων και όχι την παρεμπόδιση. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ = ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • 4 Απριλίου 2014, 20:18 | Christos Panagopoulos

  Στο άρθρο 14 γράφεται ότι θα τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων. Απορούμε όμως πώς, ενώ από τις ταυτότητες αφαιρέθηκε το θρήσκευμα από ευαισθησία για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, πώς εδώ με το νόμο αυτό «φακελώνουμε» όλους τους θρησκεύοντες.
  Εάν κάποιο Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με θρησκευτικό χαρακτήρα, γίνει μέλος μίας τέτοιας θρησκευτικής κοινότητας που αναφέρεται ο Νόμος, θα πρέπει αναγκαστικά αυτό το Σωματείο που έχει υπό την κυριότητα του ευκτήριους οίκους να μεταβιβάσει την περιουσία του αναγκαστικά στην κοινότητα;

 • Αυτό είναι κάτι το αναγκαίο και παγιο αίτημα των Ληξιαρχείων