Άρθρο 03 – Διαδικασίες και διατυπώσεις σύστασης

Για την εγγραφή του θρησκευτικού νομικού προσώπου στο βιβλίο, οι ιδρυτές του υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά την εκουσία διαδικασία και στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη, η Ομολογία πίστης, τα ονόματα των μελών της διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο θρησκευτικός λειτουργός της κοινότητας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα του τελευταίου, από το οποίο θα προκύπτουν οι τυχόν θρησκευτικές σπουδές του, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής του στη θέση αυτή, κατάλογος με τους λατρευτικούς χώρους του και ο κανονισμός του, με τις υπογραφές των μελών του και με ημεροχρονολογία. Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος. Το δικαστήριο υποχρεωτικά διατάσσει με πράξη του την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο προς συζήτηση. Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη ορισμού δικασίμου και όλα τα δικαιολογητικά επιδίδονται, με επιμέλεια των αιτούντων, δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

 • 9 Απριλίου 2014, 13:34 | Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πατρών

  Άρθρο 3
  Η ύπαρξη ενός θρησκευτικού λειτουργού για περισσότερους λατρευτικούς χώρους καθώς και η υποχρεωτική –όπως περιγράφεται από τα επόμενα άρθρα- συμμετοχή του σε όλα τα αποφασιστικά όργανα/ όργανα διοίκησης, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.
  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στην διάταξη αναφορικά με την υποχρεωτική ύπαρξη αναπληρωτών λειτουργών («βοηθός λειτουργός»).

 • 5 Απριλίου 2014, 00:37 | ΚΡΙΤΩΝ ΣΕΙΡΙΟΣ

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ή ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ Ο/Η ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ;

 • Καλό είναι. Μέλος. «Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος.» Θα πρέπει να προσθέσετε «εκτός εάν έχει προσκομίσει έγγραφο διαγραφής από το άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, όπου ήταν εγγεγραμμένο.» Δεδομένου ότι συχνά παρατηρούμε μετακινήσεις μελλών σε άλλες εκκλησίες με παρόμοια πίστη.
  Πιστεύοντας στη δίκαιη εκ μέρους σας τοποθέτηση, σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
  Για την Παγκόσμια Αποστολική Εκκλησία Του Ιησού Χριστού , Ηλίας Ντούφας (Ποιμένας- Λειτουργός)

 • 4 Απριλίου 2014, 08:38 | Σωτήρης

  Είναι απόλυτα αναγκαίο να περιληφθεί διευκρινιστική διάταξη, η οποία να ορίζει ότι «σε περίπτωση που στην ομολογία πίστης ή στον κανονισμό του θρησκευτικού νομικού προσώπου περιέχονται στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ή τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Σύνταγμα, η αίτηση απορρίπτεται».

  Μολονότι θεωρητικά το παραπάνω είναι αυταπόδεικτο, πρέπει αναγκαία να διευκρινιστεί, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να αποκτήσουν νομική υπόσταση θρησκείες οι οποίες στις πρακτικές τους περιλαμβάνουν βασανισμούς, ανθρωποθυσίες, τελετουργικές σφαγές αλλοθρήσκων κλπ.

 • 3 Απριλίου 2014, 15:35 | Σταθόπουλος Μιλτιάδης

  Πως είναι δυνατόν ΟΛΟΙ οι Πρωτοδίκες στην Ελλάδα, να προλάβουν να ενημερωθούν για τις αποκρυφιστικές Ανατολικές σέκτες που υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια γνωμοδότηση -έστω και συμβουλευτική- από το γραφείο αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος;

  Και ας υποθέσουμε ότι μία τέτοια επικίνδυνη αποκρυφιστική σέκτα καταφεύγει σε κάποιο τοπικό Πρωτοδικείο, και αυτό απορρίπτει το αίτημα για σύσταση θρησκευτικού νομικού προσώπου.
  Κανείς δεν την απαγορεύει, να πάει σε διπλανό Πρωτοδικείο και να διεκδικήσει εκ νέου. Ακόμη και σατανιστική οργάνωση να είναι, κάποιο Πρωτοδικείο θα βρεθεί σε κάποιο νομό της Ελλάδος που θα τους εγκρίνει.
  Συνεπώς δεν υπάρχει καμία διασφάλιση στο τι πραγματικά είναι κάθε θρησκευτική οργάνωση.

 • 3 Απριλίου 2014, 15:29 | Σταθόπουλος Μιλτιάδης

  Συνεπώς αρκούν πχ 300 φανατικοί Ισλαμιστές-τζιχατιστές από πχ το Πακιστάν, που θα πάνε σε οποιοδήποτε Πρωτοδικείο και θα εξασφαλίσουν άμεσα να κατοχυρωθούν ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο.

  Στη συνέχεια με το νέο νόμο, οι παραπάνω φανατικοί και μισαλλόδοξοι Ισλαμιστές, θα μπορούν να ιδρύουν τζαμιά σε όλη την Ελληνική επικράτεια, τελείως ανεξέλεγκτα. Θα επικαλούνται την απόφαση-έγκριση κάποιου τοπικού Πρωτοδικείου.

 • 2 Απριλίου 2014, 17:21 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Άρθρο 03 – Διαδικασίες και διατυπώσεις σύστασης
  «οι τυχόν θρησκευτικές σπουδές του»: ο Χριστός για παράδειγμα δεν θα μπορούσε να γίνει λειτουργός της θρησκευτικής του κοινότητας διότι δεν είχε θρησκευτικές σπουδές. Θα μπορούσε να απαλειφθεί εξολοκλήρου η πρόταση (το οποίο εγώ προτείνω) ή να αντικατασταθεί με την πρόταση «το μορφωτικό του επίπεδο».
  Προτείνω τις εξής αλλαγές στην παρακάτω πρόταση: «Το μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος.»: Κάθε μέλος της διοίκησης του ΘΝΠ δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο.(διαγράφεται> της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος<διαγράφεται)… Δηλαδή δεν μπορεί ένα μέλος της διοίκησης να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο θρησκευτικές κοινότητες.

 • Μὀνος ἐνας θρησκευτικός λειτουργός ανα θρησκευτικό πρόσωπο επιτρέπεται; Αν ε΄΄ιναι το ελάχιστο όριο, θα έπρεπε να αναφέρει «…στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και τουλάχιστον ένας θρησκευτικός λειτουργός της κοινότητας, πλήρες βιογραφικό σημείωμα του τελευταίου, από το οποίο θα προκύπτουν οι τυχόν θρησκευτικές σπουδές του, ο τρόπος και ο χρόνος ανάδειξης, εκλογής ή επιλογής του στη θέση αυτή,…». Αφού παρακάτω αναφέρεται σε κατάλογολατρευτικών χώρων, εξυπακούεται ότι πολλοί λατρευτικοί χώροι απαιτούν και ανάλογους θρησκευτικούς λειτουργούς.