Άρθρο 07 – Περιουσία νομικού προσώπου

1. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας, χωρίς δικαίωμα διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου των μελών της διοίκησης του.
2. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα μέλη του για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσης του, η περιουσία του μπορεί να περιέρχεται σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε συνεστημένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό του. Άλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό πρόσωπο είχε την έδρα του.

 • 11 Απριλίου 2014, 11:29 | Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πατρών

  Η λέξη «ημεδαπών» πρέπει να διαγραφεί, καθότι αποκλείει δωρεές από ομόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού, κάτι το απολύτως φυσιολογικό για εκκλησίες που εντάσσονται στα πλαίσια διεθνών εκκλησιαστικών κοινοτήτων.
  Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί το φορολογικό καθεστώς στο οποίο θα διέπονται οι δωρεές που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, αν δηλαδή θα τυγχάνουν μεταχείρισης αντίστοιχης προς τις δωρεές που γίνονται προς τις εκκλησίες του επικρατούντος δόγματος.

 • 7 Απριλίου 2014, 20:37 | Χαρίσης Θεοδόσιος

  Δεν καταλαβα τι σχεση εχουν οι θρησκειες με τις μετοχες…

 • 6 Απριλίου 2014, 16:44 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

  Δηλαδή θα μπορουσε καποιος να δημιουργήσει μία εικονική κοινότητα και τα μέλη της να κάνουν δωρεές παρακάμπτοντας την εφορεία. Χωρίς η κοινότητα αυτή να εχει ως προυπόθεση την αναγνώριση από κάποια θεσμοθετημένη ομολογία. Ετσι υπάρχει κίνδυνος να γεμίσουμε νέες ΜΚΟ οι οποίες θα γίνουν αποδέκτες δωρεών με χρήμματα μη φορολογημένα που θα κατευθύνονται από έξυπνους για να κάνουν την δουλειά τους μια χαρά. Με αυτοκίνητα κτίρια και υποδομές της τάχα θρησκευτικής κοινότητος.

 • Ημεδαπων, Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται και από Ομόδοξες Εκκλησίες Παγκόσμια,καλύτερα να μην αναφέρεται η λέξη «ημεδαπων».
  Πιστεύοντας στη δίκαιη εκ μέρους σας τοποθέτηση, σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
  Για την Παγκόσμια Αποστολική Εκκλησία Του Ιησού Χριστού , Ηλίας Ντούφας (Ποιμένας- Λειτουργός)

 • – Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται και από Ομόδοξες Εκκλησίες Παγκόσμια,καλύτερα να μην αναφέρεται η λέξη .

 • 3)Άρθρο 7. Να διαγραφεί η λέξη δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται και από Ομόδοξες Εκκλησίες Παγκόσμια.
  Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται και από Ομόδοξες Εκκλησίες Παγκόσμια,καλύτερα να μην αναφέρεται η λέξη

 • Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται και από Ομόδοξες Εκκλησίες Παγκόσμια,καλύτερα να μην αναφέρεται η λέξη

 • 3 Απριλίου 2014, 16:01 | Ανδρέας Ταχτατζής

  Εκτιμώ ότι στο άρθρο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί σαφώς η φορολογική υποχρέωση του θρησκευτικού νομικού προσώπου ως προς τα περιουσιακά του στοιχεία εξομοιούμενος με Σύλλογο ή πολίτη ανάλογα και να αποφευχθεί η δημιουργία δογμάτων για σκοπούς φοροαπαλλαγών.

 • 3 Απριλίου 2014, 13:45 | Μασρούρ Τζαβίντ

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια θρησκευτική κοινότητα αναγκάζεται για διάφορους λόγους να βοηθήσει οικονομικά ορισμένα από τα μέλη της που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τούτο εντάσσεται πλήρως στην λειτουργία μιας θρησκευτικής κοινότητας. Ο νόμος θεωρεί την πράξη αυτή «διανομή» της περιουσίας της κοινότητας στα μέλη της;

 • περιέκοψε το Σύστημα τη λέξη (ημεδαπών) και επανυποβάλλεται

  Ναδιαγραφεί η λέξη (ημεδαπών) δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται από Ομόδοξες ή άλλες Εκκλησίες Παγκόσμια.

 • Άρθρο 7

  Να διαγραφεί η λέξη δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προέρχονται και από Ομόδοξες ή άλλες Εκκλησίες Παγκόσμια

 • 1 Απριλίου 2014, 23:10 | ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Σχόλια στο Άρθρο 8
  Αναφέρεται
  « Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της περιουσίας.»
  Το να συνδράμει οικονομικά μια αντίστοιχη εκκλησία του εξωτερικού, για κάποιο οποιοδήποτε λόγο, μια εκκλησία στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι αυτονόητο , θεμιτό και έχει πραγματοποιηθεί για πολλούς και ποικίλους λόγους μέχρι σήμερα.
  Κατά συνέπεια νομίζω ότι η λέξη «ημεδαπών» πρέπει να διαγραφεί.
  Αντώνης Περιάλης
  Λειτουργός της Ελευθέρας Ευαγγελικής εκκλησίας Ν. Ιωνίας
  Γ.Γ. του σωματείου «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

 • 31 Μαρτίου 2014, 21:20 | Νασος Μ.

  Θα πρέπει τα νομικά αυτά πρόσωπα να έχουν βιβλία στην εφορία και να ελέγχεται λεπτομερώς και ετησίως από που προέρχονται τα εισοδήματά τους και τα έσοδά τους . Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω γιατί διάφορες ύποπτες και ξενουποκεινουμενες ΜΚΟ αλλά και κράτη γνωστά για τον φονταμενταλισμό τους μπορεί να χρηματοδοτούν αυτά τα νομικά πρόσωπα στοχεύοντας σε βλάβη των εθνικών μας συμφερόντων . Φυσικά πρέπει να φορολογούνται όπως οι επειτηδευματίες .Στα δε Ν.Π. που προΐστανται αλλοδαπά πρόσωπα θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίζεται και ένας ή περισσότεροι Έλληνες πολίτες ως εκπρόσωποι για να ελέγχεται η νομιμότητα των ενεργειών τους. Η γλώσσα που συντάσσονται τα έγγραφα πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ελληνική. Για την παύση τους να προβλέπεται ότι θα γίνεται αυτοδικαίως αν υπάρχουν κηρύγματα μισσαλοδοξίας η πρόκλησης εξεγέρσεων και βίαιων επεισοδίων .

 • Δεν διευκρινίζεται εδώ η φορολογική αντιμετώπιση των δωρεών υπέρ του θρησκευτικού νομικού προσώπου. Αν δηλαδή θα αντιμετωπίζονται με τους ίδίους όρους με την επικρατούσα θρησκεία.