Άρθρο 01 – Έννοια Θρησκευτικής Κοινότητας

Θρησκευτική κοινότητα είναι ικανός αριθμός φυσικών προσώπων με συγκεκριμένη θρησκευτική Ομολογία γνωστής θρησκείας, μόνιμα εγκατεστημένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, με σκοπό την κοινή άσκηση της λατρείας της και την τέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται από την κοινή Ομολογία των μελών της.

 • 11 Απριλίου 2014, 09:06 | Βασιλική Καλογεράκη

  Να μας σέβονται όπως τους δεχόμαστε κι εμείς!

 • 11 Απριλίου 2014, 08:19 | Χριστιάνα

  Δεν είναι καθόλου αξιοπρεπές σε μια σελίδα δημόσιου φορέα να υπάρχουν σχόλια υβριστικά για πολιτικούς όπως για παράδειγμα το σχόλιου του Κωνσταντίνου με ημερομηνία 9-4-2014 και ώρα υποβολής 7:19. Αναρωτιέμαι όμως αν θα είχε δημοσιευθεί αν έγραφε λύπη αντί για λίπη! Μήπως τελικά η λογοκρισία δεν είναι και τόσο αμερόληπτη σε αυτή τη διαβούλευση;

 • 11 Απριλίου 2014, 08:16 | Γιώργος Αγγέλου

  Κύριε Υπουργέ,

  Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που μετά από δεκαετίας απραξίας το Ελληνικό κράτος επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα μας. Ως Έλληνας διαμαρτυρόμενος που εκκλησιάζομαι σε ευκτήριο οίκο της εκκλησίας Πεντηκοστής από μικρό παιδί, έχω ζήσει προσωπικά απρόκλητες επιθέσεις και μεροληπτική μεταχείριση, μόνο και μόνο επειδή δεν ήμουν Ορθόδοξος χριστιανός. Χαιρετίζω λοιπόν την προσπάθεια του νέου νόμου να δώσει ίσα δικαιώματα στη θρησκευτική λατρεία και των μη-ορθόδοξων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι (προσωπική μου γνώμη) είναι εξίσου συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και πιστοί στο Σύνταγμα και τους νόμους αυτής της χώρας με κάθε ορθόδοξο.
  Προσπαθώντας να συμβάλλω και εγώ στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και δίκαιου νόμου που δεν θα περιορίζει τις θρησκευτικές ελευθερίες στην πατρίδα μας, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα σημεία του νόμου που χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις.

  Α. Ασάφεια σχετικά με τη σχέση των θεσμοθετούμενων νομικών προσώπων με τους υπάρχοντες και μελλοντικούς ευκτήριους οίκους
  Στο νομοσχέδιο εισάγονται τρεις έννοιες: Η έννοια της θρησκευτικής κοινότητας (για την οποία δεν απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων), η έννοια του θρησκευτικού νομικού προσώπου (στο εξής θ.ν.π.) και η έννοια του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου (στο εξής ε.ν.π.). Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί η έννοια του ευκτήριου οίκου που προϋπάρχει και αποτελεί την τρέχουσα μορφή οργάνωσης των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα.
  Το σχέδιο νόμου περιγράφει κατανοητά τη σχέση του θ.ν.π. με το ε.ν.π. (το οποίο αποτελεί μια συνοδική ένωση θ.ν.π.), αλλά δεν έχει καμία αναφορά στη σχέση του θ.ν.π. με τους (υπάρχοντες) ευκτήριους οίκους. Με δεδομένο ότι τα θ.ν.π. μπορούν να ιδρύουν ευκτήριους οίκους υπό την διοίκησή τους, φαίνεται ότι αποτελούν μία ευρύτερη οντότητα από αυτούς.
  Επομένως σε τι αντιστοιχούν και πώς σχετίζονται με αυτά; Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει μία αποσαφήνιση χρησιμοποιώντας αναλογίες από τη διοικητική οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπου οι διάφορες τοπικές ενορίες είναι οργανωμένες σε Μητροπόλεις, οι οποίες συνοδικά αποτελούν την Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι για παράδειγμα ο ευκτήριος οίκος αντίστοιχος με την έννοια μιας ορθόδοξης ενορίας (όχι βέβαια ότι ταυτίζονται οι έννοιες αλλά ως μοντέλο διοικητικής οργάνωσης); Το θ.ν.π. είναι αντίστοιχο της ενορίας ή της μητρόπολης;
  Νομίζω ότι ο νόμος θα έπρεπε να είναι πιο σαφείς στο σημείο αυτό και να προσδιορίζει τη σχετική θέση των θ.ν.π. και ε.ν.π. με τους υπάρχοντες και μελλοντικούς ευκτήριους οίκους.

  Β. Νομική υπόσταση των υπαρχόντων ευκτήριων οίκων
  Από το νομοσχέδιο απουσιάζει παντελώς μία νομική υπόσταση για τους ευκτήριους οίκους. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει μια διάχυτη ανησυχία μεταξύ των ετεροδόξων Χριστιανών της χώρας μας σχετικά με το μέλλον των ευκτήριων οίκων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Οι διαβεβαιώσεις της αιτιολογικής έκθεσης, ότι το καθεστώς λειτουργίας τους δεν αλλάζει, δεν είναι επαρκείς, αφ’ όσον δεν υπάρχει μία ρητή διαβεβαίωση στο σχέδιο νόμου.
  Επιπλέον, αυτή τη στιγμή, για να μπορούν οι θρησκευτικές ομάδες να έχουν ιδιόκτητους χώρους λατρείας, αναγκάζονται να συστήσουν σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς οι ευκτήριοι οίκοι δεν μπορούν να έχουν ΑΦΜ παρά μόνο κατά παραχώρηση. Δυστυχώς, αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται και με το νέο νόμο, εφ’ όσον οι περισσότερες θρησκευτικές ομάδες δεν θα μπορέσουν να συστήσουν (λόγω της απαίτησης των 300 ατόμων) θ.ν.π.
  Προτείνω, λοιπόν, πέραν των θ.ν.π. και των ε.ν.π. να δοθεί νομική προσωπικότητα και σε όλους τους υπάρχοντες ευκτήριους οίκους ώστε να μπορούν να έχουν περιουσιακά στοιχεία χωρίς να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε έμμεσους τρόπους. Γιατί ένας ευκτήριος οίκος που αριθμεί 30 ή 50 μέλη σε μία μικρή επαρχιακή πόλη να μην μπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του ένα μικρό ιδιόκτητο κτήριο για τις θρησκευτικές συγκεντρώσεις των πιστών του; (Προφανώς, περιπτώσεις ολιγομελών ευκτήριων οίκων με δυσανάλογα μεγάλη περιουσία θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο πόθεν έσχες).

  Γ. Το όριο των 300 ατόμων για τη σύσταση θ.ν.π.
  Το όριο των 300 ατόμων για τη σύσταση θ.ν.π. μπορεί να θεωρηθεί λογικό ή εξωφρενικό ανάλογα με το σκεπτικό του νομοθέτη περί του τι ακριβώς είναι το θ.ν.π.
  Εάν το σκεπτικό του νομοθέτη προσδιορίζει το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ως μία τοπική οντότητα (σε επίπεδο χωριού, πόλης ή δήμου) αντίστοιχη με τις ορθόδοξες ενορίες, τότε το όριο είναι απαράδεκτο και προβληματικό. Είναι απαράδεκτο γιατί αποκλείει τους πάνω από 200 ευκτήριους οίκους που σήμερα υπάρχουν από το να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, καθώς μόνο ελάχιστοι από αυτούς (και μόνο στην Αθήνα) διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό (ενήλικων) μελών. Επιπλέον είναι προβληματικό γιατί η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε 20 οικογένειες Ισραηλιτών να συγκροτήσουν νομικό πρόσωπο (το οποίο μάλιστα είναι ΝΠΔΔ) ενώ απαιτεί από τους ετερόδοξους σχεδόν 150 οικογένειες! Εκτός αυτού, υπάρχουν Ορθόδοξες ενορίες σε μικρά χωριά και μικρά νησιά όπου ο αριθμός μελών είναι ελάχιστος, και σίγουρα πολύ κάτω από 300 άτομα.
  Μια λύση θα ήταν να προσδιοριστεί συγκεκριμένος αριθμός μελών που απαιτούνται, ανάλογα με το εύρος της γεωγραφικής περιοχής της ‘ενορίας’. Για παράδειγμα, αναφέρω την πρόταση της Αδελφότητας Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας, να υπάρχει όριο 200 μελών για όλη την επικράτεια, 150 για επίπεδο περιφέρειας, 100 μέλη για επίπεδο νομού και 20 μέλη για επίπεδο δήμου.
  Από την άλλη μεριά ίσως το σκεπτικό του νομοθέτη να είναι πως τα θ.ν.π. είναι το διοικητικό ανάλογο της ορθόδοξης μητρόπολης. Άλλωστε, η δυνατότητα που δίνεται στο θ.ν.π. να ιδρύει ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια, και άλλα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται κάτω από τη διοικητική και πνευματική του εποπτεία, παραπέμπει στις ορθόδοξες μητροπόλεις.
  Σε αυτή την περίπτωση, και με δεδομένη την ήδη ύπαρξη των τοπικών ευκτήριων οίκων, το θ.ν.π. θα έπρεπε να μπορεί να συσταθεί είτε ανεξάρτητα είτε ως μία δευτεροβάθμια ένωση ευκτήριων οίκων με κοινή (όχι απλώς παρόμοια) ομολογία πίστης. Σε αυτή την περίπτωση προτείνω να δίνεται το δικαίωμα ίδρυσης θ.ν.π. με κοινή αίτηση τριών τουλάχιστον ευκτήριων οίκων, σε αντιστοιχία με το Εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο που συγκροτείται από τρία θρησκευτικά νομικά πρόσωπα. Φυσικά, το δικαίωμα να ιδρυθεί θ.ν.π. ανεξάρτητα, ως ένωση κάποιου αριθμού φυσικών προσώπων θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει.

  Δ. Γενική παρατήρηση σχετικά με τις Διαμαρτυρόμενες εκκλησίες της πατρίδας μας
  Θα ήθελα να κλείσω τα σχόλιά μου με μερικές γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις Διαμαρτυρόμενες εκκλησίες που λειτουργούν στην πατρίδα μας. Στην Ορθόδοξη και την Καθολική εκκλησία, οι ενορίες έχουν απόλυτη ομοιομορφία θεολογικών απόψεων αλλά και λατρευτικής πρακτικής, σε σημείο που οποιαδήποτε απόκλιση να χαρακτηρίζεται σχισματική ή αιρετική.
  Στις Διαμαρτυρόμενες εκκλησίες της πατρίδας μας και ιδιαίτερα ανάμεσα στις εκκλησίες που μετέχουν στον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο (ΠΕΣ) η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η γενική θεολογική συμφωνία στα ουσιώδη δόγματα της Αγίας Γραφής και της Χριστιανικής πίστης είναι αρκετή ώστε να δίνει στα μέλη του ΠΕΣ την απαιτούμενη ενότητα. Ωστόσο, στις λεπτομέρειες των θεολογικών απόψεων και κυρίως στην λατρευτική πρακτική, η κάθε εκκλησία είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανεξάρτητη, πράγμα που θεωρείται απολύτως θεμιτό.
  Αυτή η σχετική ανεξαρτησία της κάθε τοπικής εκκλησίας είναι για τους περισσότερους Έλληνες Διαμαρτυρόμενους ένα ουσιαστικό στοιχείο της θρησκευτικής μας ταυτότητας, και το παρόν σχέδιο νόμου με τους μη-ρεαλιστικούς περιορισμούς στον απαιτούμενο αριθμό μελών την θέτει υπό αμφισβήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να αναπροσδιοριστούν τα αριθμητικά κριτήρια για την νομική αναγνώριση των θρησκευτικών κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψιν την παρούσα κατάσταση και το παραπάνω ουσιαστικό στοιχείο.

  Με τιμή

 • 11 Απριλίου 2014, 06:28 | Αθηνά

  Ελλάδα εδώ! Κι εμείς φρουροί της!
  Ο τόπος μας, ποτισμένος με αίματα ηρώων και μαρτύρων, θα μείνει ελληνικός και ορθόδοξος.

 • 11 Απριλίου 2014, 02:37 | Παύλος Ζιώγας

  Κύριε Υπουργέ καί Κύριοι Βουλευτές,

  Στή Γεωγραφική αυτή περιοχή πού λέγεται ΕΛΛΑΣ, δέν μπορεί νά θεωρηθούν μόνιμα εγκατεστημένοι τά εκατομμύρια τών λαθρομεταναστών-μουσουλμάνων κάθε εθνικότητας πού εισέρχονται παράνομα στήν Ελλάδα, παραβιάζοντας κατ΄αυτόν τόν τρόπο τά κυριαρχικά της δικαιώματα…

  Όλοι αυτοί, – βάσει τού Συντάγματος καί τών Νόμων τού Κράτους πού ο λαός σάς ψήφισε νά φυλάσσεται, – πρέπει νά είναι υπό απέλαση. Τουλάχιστον. Όχι νά επιβραβεύονται καί μέ τό Νόμο.

  Έχετε συνειδητοποιήσει τόν κίνδυνο πού διατρέχει η Ελλάδα από τό Ισλάμ;

  Έχετε σκεφθεί τήν αλλοίωση πού ούτως ή άλλως θά συμβεί σέ λίγα χρόνια στό Έθνος μας , εάν δέν λάβετε έγκαιρα τά κατάλληλα μέτρα;

  Φανταστήκατε τήν Ελλάδα μετά από λίγα χρόνια πώς θά είναι μέ Τζαμιά, εάν ψηφιστεί ο πρός διαβούλευση Νόμος;

  Γι’ αυτό αγωνίστηκαν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί όλοι οι αγωνιστές καί ήρωες τό 1821;

  Σέβεται τό Ισλάμ τό θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα τής θρησκευτικής ελευθερίας όπου έχει επικρατήσει; Παντού εξισλαμισμοί διά τής βίας καί μέ τό σπαθί.

  Ξεχάσαμε τίς θυσίες τών προγόνων μας; τούς Νεομάρυρες, τή Μικρασιατική καταστροφή;

  Εάν δέν προσέξουμε, η θεσμοθέτηση τής έννοιας τού Θρησκευτικού νομικού προσώπου όπως προβλέπεται από τό υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, θά γίνει η κερκόπορτα από τήν οποία θά εισορμήσει τό Ισλάμ στό Έθνος μας.

  Φύλακες γρηγορείτε !

  Μέ εκτίμηση,
  Παύλος Θ. Ζιώγας
  11-4-2014

 • 10 Απριλίου 2014, 23:12 | Σουλτάνα Λευκοπούλου

  Το μέχρι τώρα ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για να διασφαλίσει το δικαίωμα του κάθε πολίτη να πιστεύει σε όποιο θρήσκευμα θέλει. Με το νομοσχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση ανοίγουν κερκόπορτες σε κάθε είδους σέκτες, καταστροφικές λατρείες και φονταμεταλιστικές θρησκείες που έχουν ήδη κατακλύσει την Ευρώπη και έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην κοινωνία και την Κρατική Ασφάλεια σε πολλές χώρες.
  Σας είναι γνωστά:
  -το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29.2.1996 / C 78/31 για τις Σέκτες,
  -η Έκθεση ΕΚ της 11.12.1997 για τα ζητήματα αυτά
  -η απόφαση του Γαλλικού Εφετείου (Cass. crim., 16 oct. 2013, Juris Data n° 2013-022379),
  -η Γαλλική Έρευνα «Banlieue de la République» 2014, καθώς και
  -η Βρετανική ανάλυση 2011 census by the Office for National Statistics (ONS)
  Λόγω αντισυνταγματικότητας και αντίθεσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του περιεχομένου του εν λόγω νομοσχεδίου, προτείνω την απόσυρσή του.

 • 10 Απριλίου 2014, 21:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,
  Διαφωνώ πλήρως με το νομοσχέδιο.
  Η Ελλάδα με αυτά τα σχέδια γίνεται ξέφραγο αμπέλι.
  «Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε».
  Λαός που χάνει την ελληνικότητά του και την ορθόδοξη ταυτότητά του, οδηγείται στην εξαφάνιση.

 • 10 Απριλίου 2014, 14:38 | Η. Παπαχρήστου

  Διαφωνώ, γιατί η πατρίδα μας θα γεμίσει παραθρησκευτικές οργανώσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν και εγκληματική δράση.

 • 10 Απριλίου 2014, 14:35 | Πέτρος

  Διαφωνώ, γιατί υπάρχουν πολλές αοριστολογίες στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

 • 10 Απριλίου 2014, 14:33 | Δήμητρα

  Διαφωνώ, διότι στη χώρα θα δημιουργηθούν πολλές οργανώσεις, αγνώστου ιδεολογίας και δράσης.

 • 10 Απριλίου 2014, 14:29 | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Είμαστε ενάντια στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, διότι η επικρατούσα θρησκεία του έθνους μας, σύμφωνα και με το Σύνταγμα, είναι η πίστις μας στην Ορθοδοξία. Παρέχοντας λοιπόν την ελευθερία ΄΄ιδρύσεως εκκλησιών΄΄ σε πάσης φύσεως σέκτες, με σκοπούς αλλοτρίους από τους αναγραφομένους, θα έχει ως συνέπεια την άλωση του έθνους μας με απότερο σκοπό την εξαφάνιση της Ορθοδοξίας μας, που επιδιώκεται με κάθε τρόπο.

 • 10 Απριλίου 2014, 08:45 | Κατερίνα

  Ο Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα το «πιστεύω» του αρκεί με αυτό να μη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων πολιτών και να μη καταστρατηγεί τη δική τους ελευθερία. Ορισμένες αιρέσεις, για παράδειγμα,οδήγησαν πολλές φορές τους οπαδούς τους στην ομαδική αυτοκτονία. Τα παραδείγματα είναι πάμπολλα. Ενδεικτικά θα παραπέμψω σε ορισμένα από αυτά:
  http://www.tovima.gr/world/article/?aid=86894
  http://www.oodegr.com/oode/thriskies/airUSA1.htm
  egolpio.wordpress.com/tag/αιρεσεις/
  http://www.esoterica.gr/news/may_03/…/airsesxt.htm

  Τό Κράτος είναι δυνατόν να δίδει ανεξέλεγκτα τη δυνατότητα σε μια αίρεση που αριθμεί τουλάχιστον 300 μέλη να ιδρύει «Εκκλησία» χωρίς να ερευνά το «πιστεύω» της; Αν δεν ενδιαφερθεί το Κράτος για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών του τότε ποιός θα ενδιαφερθεί;

 • 9 Απριλίου 2014, 23:06 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

  Με μια ψύχραιμη οπτική, και μακριά από υστερικές και μη, αντιδράσεις και επιφυλάξεις, άλλες λογικές άλλες όχι, η αρχική βούληση του κράτους να δώσει νομική υπόσταση σε συλλογικές θρησκευτικές εκφράσεις χαρακτηρίζεται οπωσδήποτε θετική, μια που αποτελούσε πάγιο αίτημα διαφόρων θρησκευτικού χαρακτήρα συλλόγων (όπως για παράδειγμα της Ελληνικής Πατρώας – Πολυθεϊστικής – Θρησκείας). Η ανάγνωση όμως των άρθρων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, μάλλον προβληματίζει, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα δίχως να δίνει διεξόδους και λύσεις.
  Το άρθρο 1 για παράδειγμα αναφέρεται σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Τι ακριβώς εννοείται; Δήμος; Νομός; Επαρχία; Το δε άρθρο 2 αναφέρεται στην ύπαρξη 300 ατόμων. Δηλαδή 300 άτομα από έναν Δήμο, 300 από έναν Νομό, 300 από μιαν Επαρχία..; Όπως ορθώς αναφέρεται σε προηγούμενη ανάρτηση, για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος απαιτούνται 200 υπογραφές, για τη δε δημιουργία συλλόγου 20. Δεν κατανοούμε λοιπόν, τη λογική πίσω από τα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια.
  Στο άρθρο 3 διαβάζουμε ακόμα πιο περίεργες (..;) προτάσεις. Γίνεται αναφορά περί καταθέσεως «ομολογίας πίστεως»! Αυτό μας παραπέμπει σε άλλες εποχές και σε άλλες τακτικές, καθόλου κολακευτικές για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Και βεβαίως η οποιαδήποτε … ομολογία πίστεως αποτελεί μάλλον θεολογικό – θρησκευτικό ζήτημα και όχι βεβαίως νομικό και ούτε μπορεί βάσει αυτής της … ομολογίας να κριθεί η όποια θρησκευτική ομάδα / κοινότητα από το κράτος. Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά για «θρησκευτικό λειτουργό». Υποθέτουμε πως ο συντάκτης / συντάκτες αυτού του νομοσχεδίου είχαν υπ’ όψιν τους μόνο τις μονοθεϊστικές καθιερωμένες θρησκείες (Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός, Ιουδαϊσμός) στις οποίες ο θρησκευτικός λειτουργός είναι επαγγελματίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει στην Ελληνική Πατρώα Πολυθεϊστική Παράδοση. Οι πολίτες της Ελλάδος που ακολουθούν την Πατρώα Πολυθεϊστική Παράδοση εκλέγουν και εκλέγονται ιερείς και ιέρειες, δηλαδή μπορεί ο κάθε πολίτης να ιερουργήσει – εφ’ όσον βεβαίως δεν έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα (φόνο, προδοσία κατά της Πατρίδας, ιεροσυλία). Οπότε – και σύμφωνα με το άνω σκεπτικό – θα πρέπει αυτές οι θρησκευτικές κοινότητες να καταγράψουν όλα τα μέλη τους και να καταθέσουν όλοι και όλες τα βιογραφικά τους; Αυτό δεν είναι αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία; Γιατί εδώ διακρίνεται ξεκάθαρα παραβίαση ατομικών ελευθεριών. Στο ίδιο άρθρο γίνεται λόγος για «θρησκευτικές σπουδές» του θρησκευτικού λειτουργού. Και πάλι για τις συγκεκριμένες ομάδες πολιτών που ακολουθούν την Ελληνική Πατρώα θρησκεία, πώς είναι δυνατόν να προσκομίσουν τέτοιες .. βεβαιώσεις σπουδών;
  Στο άρθρο 17 αναφέρεται ότι ως γνωστή θρησκεία ορίζεται κάθε θρησκεία και δόγμα που για την άσκηση της δημόσιας λατρείας της, τελεί σε ισχύ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού ή ευκτήριου οίκου της. Όμως για να ιδρύσει ευκτήριο οίκο, πρέπει να αποτελεί θρησκευτική ένωση, το οποίο καθεστώς για να αποκτηθεί πρέπει να ανήκει στις γνωστές θρησκείες, δηλαδή να έχει άδεια λειτουργίας ευκτήριου οίκου… Φαύλος κύκλος δηλαδή. Για την περίπτωση όμως των Ελλήνων Πολυθεϊστών υπάρχουν οι αρχαίοι ναοί, οι οποίοι οικοδομήθηκαν για λατρευτικούς σκοπούς. Σήμερα όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιοι για λόγους προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς – σύμφωνα με την κρίση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Οπότε, ειδικά για τις θρησκευτικές κοινότητες που ακολουθούν την Ελληνική Πατρώα Πολυθεϊστική Θρησκεία, ή θα πρέπει να τους δοθεί άδεια για να χρησιμοποιήσουν ξανά τους χώρους αυτούς ως τόποι λατρείας ή να τους επιτραπεί η ίδρυση νέων λατρευτικών χώρων.
  (Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 33877/Α3/3.4.2006 αίτησή μας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου της Ελληνικής Πολυθεϊστικής Θρησκείας. Αίτηση που απορρίφθηκε το 2008.)
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, πιστεύουμε πώς αν και η πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα κρίνεται αρχικώς ως θετική, εντούτοις απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή στον όλον σχεδιασμό της συγκεκριμένης πρότασης και ενδεχομένως μεγαλύτερος χρόνος διαβούλευσης.

  Με εκτίμηση
  Κοινότητα Ελλήνων Πολυθεϊστών
  ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

 • 9 Απριλίου 2014, 16:44 | Σωκράτης Παγιατάκης

  Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα σε αυτήν τη πόλη , που για κάποιους είναι η ιερότερη του κόσμου. Έχω την τύχη καθημερινά να αντικρίζω την Ακρόπολη και να βλέπω τον Παρθενώνα , τον ναό της θεάς Αθηνάς. Έναν ναό που εκατομμύρια επισκέπτες έρχονται να θαυμάσουν ακόμα και απο τα πιο μακρινά μέρη της γης.
  Ως Έλληνας πολίτης λοιπόν και κάτοικος αυτού του τόπου θεωρώ φυσίολογικό να τιμώ να λατρεύω τους θεούς μας και να συμμετέχω στην Ελληνική Πολυθειστική Θρησκεία. Τόνοι βιβλία έχουν γραφτεί σε όλο τον κόσμο που κάνουν αναφορές στους θεούς των Ελλήνων. Παντού στον κόσμο γνωρίζουν την Ελληνική Θρησκεία , όμως στην χωρα μας δεν την αναγνωρίζουν.
  Προσωπικά πιστεύω πως οι άνθρωποι του υπουργείου πρέπει να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την αργοπορία και η Ελληνική θρησκεία που κατέχει την πιο ζεστή θέση στην καρδιά του κόσμου επιτέλους να αναγνωριστεί και να πάρει την θέση που της αρμόζει και στην Ελληνική νομοθεσία.

  Αυτά και απο μένα για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.
  Με όλο τον σεβασμό .
  Παγιατάκης Σωκράτης .

 • 9 Απριλίου 2014, 09:22 | Αστραία

  Το ταξίδι της θρησκείας

  Η ενηλικίωση του ανθρώπου προϋποθέτει την νηφαλιότητα της γνώσης μέσω της παιδείας, ήτοι την συνάντηση του Οδυσσέα του βασανισμένου ταλαιπωρημένου μυαλού με τον Τηλέμαχο τον γιο του που βγάζει τα γένια του. Συνεπώς οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις επίσημες ή όχι, θα πρέπει να περιοριστούν στην κατανόηση της μυθολογίας τους μέσω της παραβολής της μεταφοράς παρομοίωσης και της αλληγορίας επιτελώντας το λατρευτικό τους έργο ως στοιχείο κοινωνικών εκδηλώσεων και στο βαθμό που σέβονται και αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς .Η ιστορική διαδρομή, ιδίως των θεοκρατικών και ο άκρατος φονταμενταλισμός όχι μόνο δεν τους δικαιώνει αλλά αποδεικνύει την έλλειψη αγάπης και σεβασμού στον άνθρωπο παρ΄ όλο που ομιλούν συνέχεια και πολύ για τον θεό, οδηγώντας ένα άρμα του Φαέθοντα καταστροφικά. Η « βασιλεία του θεού» δεν συνάδει με την δημοκρατία του ανθρώπου ούτε με την ισότητα των φύλων η απαγόρευση της ιεροσύνης στις γυναίκες. Η πολιτική βούληση και αρχή πρέπει να διαχωρίζεται από την θρησκευτική ιδίως σε βάση οικονομική και ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει και τον κάνει καλύτερο άνθρωπο σε μία κοινωνία ανεξίθρησκη και ουμανιστική. Το Υπουργείο Φιλοσοφίας της Παιδείας να είναι ανεξάρτητο από τις θρησκείες για να μη σκλαβώνει εξοντώνει και ακρωτηριάζει το μυαλό των παιδιών σε αντινοϊκές κυριολεξίες. Το Πνεύμα του Ανθρώπου ελεύθερο σαν αετός σε υψηλές κορυφές της γνώσης να πετά με της συνείδησης επίγνωσης τα φτερά. Υπάρχει τεράστια διαφορά στην πίστη από την γνώση και ο κοινός γεωμετρικός τόπος τους , ιδίως όταν πρόκειται για θέματα παιδείας, δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η μαιευτική διαλεκτική προς αναζήτηση της αλήθειας και ποτέ θρησκευτικές μισαλλοδοξίες δόγματα και αυθεντίες.
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία του σχολίου
  καταθέτοντας την γνώμη μου για το επίμαχο αυτό θέμα
  στην σύγχρονη διαδικτυακή τηλεμαχία
  ως εκπαιδευτικός επί 15 ετία
  Σας ασπάζομαι όλους
  Αστραία
  Μπαλούμη Ευαγγελινή του Λεωνίδα
  ΠΕ 04

 • 9 Απριλίου 2014, 07:33 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας κ. Αρβανιτόπουλε Κωνσταντίνε,

  Με μεγάλη μου λίπη διαπιστώνω τη συμμετοχή σας στο επί σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα». Η λίπη μου πηγάζει από την απόφασή σας να συνυπογράψετε και από ότι αντιλαμβάνομαι ακόμη και να υποστηρίξετε τη τελειωτική διάσπαση του λαού που κυβερνάτε. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε κάποια αίρεση, πράγμα που δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά η συγκατάθεσή στο παραπάνω νόμο αποδεικνύει το γεγονός αυτό ή την αθεΐα σας. Σας θυμίζω όταν ορκιστήκατε στη κυβέρνηση δώσατε όρκο “σαν” Ορθόδοξος Χριστιανός. Σας ικετεύω μην καταστρέφετε το μέλλον της πατρίδας σας! Σκεφτείτε πέρα από το προσωπικό όφελός σας! Είμαστε άνθρωποι και όπως είναι φυσικό δεν ζούμε αιώνια. Αφήστε στο λαό σας την Αγάπη σας, την Αξιοπρέπειά, την Ομόνοια …. την Ελευθερία του!

  Ευχαριστώ

 • 9 Απριλίου 2014, 00:25 | Μενέλαος

  Η αληθινή πίστη στους Πατρώους Θεούς ξαναεπέστρεψε στις ψυχές των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στην Ελλάδα και σε όλη την Ελληνική ομογένεια.
  Εκατομμύρια λαών της μεσογείου, εκ της Συρίας, Παλαιστίνης, Τουρκίας, Αιγύπτου έως και τις Ηράκλειες στήλες, αν αναζητούσαν την θρησκεία των προγόνων τους θα έβρισκαν τους Θεούς της Ελλάδος και μαζί με τους Θεούς θα έβρισκαν την πραγματική τους Ελληνική καταγωγή.
  Η πίστη στους Θεούς ήταν ριζωμένη στις ψυχές των φιλοσόφων, στρατηλατών, ποιητών και ηρώων , πίστη στους Θεούς των Ελλήνων σημαίνει πίστη στην Ελλάδα και στην ιστορία της, κατανόηση και επίγνωση για την καταγωγή του κάθε Έλληνος και για την υποχρέωση απέναντι στην Πατρίδα του !
  Η Πατρώα πίστη των Ελλήνων μεγαλώνει ανθρώπους όμοιους του Ηρακλή του Λεωνίδα και του Μέγα Αλέξανδρου !
  Ο κάθε Έλλην σήμερα είναι υπερήφανος με τον Παρθενώνα και άλλα υπέροχα μνημεία σε όλη την Ελλάδα, εκατομμύρια ξένων τουριστών βλέποντας θαυμάζουν αυτά τα μνημεία, αγάλματα, κίονες επιγραφές. Κυκλοφορούν εκατομμύρια φωτογραφίες σε όλων τον κόσμο με μνημεία που κάνουν τον κάθε άνθρωπο που ζει στον πλανήτη αυτό, να τα βλέπει με δέος και να μην μπορεί να συγκρατεί τα δάκρυα θαυμασμού ενώπιον αυτών των μεγαλουργημάτων.
  Μέχρι και σήμερα αυτά τα θαυμαστά μνημεία προσφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του Ελληνικού κράτους από τον τουρισμό.
  Αγαπητοί μου φίλοι, συνομιλητές, διαβουλευτές, νομοθέτες, και εκτελεστές όλα όσα ανέφερα παραπάνω για τα μνημεία και την εθνική μας παρακαταθήκη ανήκουν στην Πατρώα πίστη των Ελλήνων, κάποτε Έλληνες Θεοί κατοικούσαν σε αυτά τα μνημεία, οι ιερείς και η ιέρειες απήγγελναν τις προσευχές στους Θεούς, τους υπέροχους Ορφικούς Ύμνους και ένωναν τους Έλληνες σαν μια γροθιά στις εκστρατείες κατά βαρβάρων.
  Αυτά τα μνημεία που ήταν οι ναοί των πατρώων Θεών των Ελλήνων ήταν οι σχολές για την απόδοση της σωστής παιδείας στους Έλληνες, που τους αναδείκνυε σε φιλοσόφους ή σοφούς και τολμηρούς στρατηγούς.
  Η ιστορική παρακαταθήκη που άφησε η Πατρώα πίστη των Ελλήνων, μέχρι και σήμερα συμβάλει καθοριστικά στην συνείδηση του κάθε Έλληνος που τα βλέπει και του κάθε ξένου που επισκέπτεται και μένει εμβρόντητοςενώπιον των μεγαλείων των προγόνων μας
  Αγαπητοί μου φίλοι, συνομιλητές, διαβουλευτές, νομοθέτες, και εκτελεστές σήμερα εμείς οι Έλληνες πιστή στην Πατρώα Θρησκεία των προγόνων μας, ζητούμε από εσάς το αυτονόητο, την αναγνώριση και μεταχείριση του δικαιώματος μας να θρησκευόμαστε κατά τα Πατρώα δέουσα στην χώρα που σέβεται το παρελθόν της !
  Το παρελθόν που θα μας οδηγήσει σε ένα λαμπρό μέλλον, μακριά από τον μεσαίωνα του σκοταδισμού που ζει η κάθε Ελληνική ψυχή όντας υποχείριο σκοταδιστικών επιβολών, εξ ονόματι κάποιου Γιαχβέ ο οποίος εμφανίζεται ο μονοκράτωρ και ευθύς πλην σαφώς απειλεί τους πάντες με εξολόθρευση και με αιώνια τιμωρία, αυτός ο Γιαχβέ θυμίζει περισσότερα έναν σατράπη με τις γνωστές ανθρώπινες αδυναμίες παρά κάποιον εξουσιαστή της σοφίας που κερνάει τους ανθρώπους με το γλυκό κρασί της Θεϊκής δικαιοσύνης.
  Αγαπητοί μου φίλοι, συνομιλητές, διαβουλευτές, νομοθέτες, και εκτελεστές εγώ και οι Έλληνες πιστοί στους Θεούς των προγόνων μας ζητούμε από εσάς να μας δώσετε την δυνατότητα να αναβιώσουμε ξανά το ένδοξο παρελθόν της Πατρίδος μας, δώστε μας την δυνατότητα να είμαστε ισάξια της κύριας θρησκείας των Ελλήνων, διότι η πίστη αυτή γεννήθηκε στον τούτο τον τόπο, και έχει δικαίωμα στον τούτο τον τόπο !

  Ευχαριστώ

  Μενέλαος Πόντιος Ω Έλλην !