Άρθρο 06 – Παρεμβάσεις και ένδικα μέσα

1. Τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων μπορεί να ασκήσει μόνο κύρια παρέμβαση κατά τη συζήτηση της αίτησης, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του αιτούντος έχει το κατ’ άρθρο 12 του παρόντος εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο που πρεσβεύει την ίδια θρησκεία και στο οποίο εντάσσεται διοικητικά το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο ή, εφόσον δεν υφίσταται ήδη ομόδοξο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, άλλα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της αυτής θρησκείας και δόγματος.
2. Τα δικαιώματα αυτά έχει και ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • 7 Απριλίου 2014, 20:33 | Χαρίσης Θεοδόσιος

  Πολυ ευστοχες οι παρατηρησεις του προηγουμενου σχολιαστη…

 • 3 Απριλίου 2014, 15:38 | Σταθόπουλος Μιλτιάδης

  Πως θα μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί για την εκδίκαση για να ενημερώσει το πρωτοδικείο για το τι είναι πραγματικά αυτή η θρησκευτική οργάνωση;
  Δεν θα έπρεπε η ημερομηνία της συζήτησης να κοινοποιείται προηγουμένως στον τύπο;
  Δεν θα έπρεπε να ζητείται προηγουμένως πχ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να ζητείται μαι γνωμοδότηση από την επιτροπή αιρέσεων της εκκλησίας της Ελλάδος;
  Ουσιαστικά θα αναγνωρίζονται ΟΛΕΣ οι παραθρησκείες και οι επικίνδυνες σέκτες χωρίς αντίλογο.