Άρθρο 09 – Ίδρυση Ευκτήριων Οίκων και Ησυχαστηρίων

Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν επ’ ονόματι τους και οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας, ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας για συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη διοικητική και πνευματική τους εποπτεία. Επίσης, δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της προσφοράς τους και την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων.

 • 11 Απριλίου 2014, 09:04 | Καλλιόπη Ιορδανοπούλου

  Διαφωνώ με τη νομιμοποίηση των θρησκευτικών σεκτών, γιατί κατακομματιάζουν το πρόσωπο της ορθόδοξης Ελλάδας. Θαυμάζω το δούρειο ίππο που φέρνετε μέσα από τα τείχη της αιματοβαμμένης Πατρίδας μας. Φαίνεται ότι υποκύψαμε στους «δώρα φέροντες». Σκεφθείτε το όσο υπάρχει καιρός.

 • 10 Απριλίου 2014, 05:19 | Στέργιος Δ. Ζαρκογιάννης

  Αγαπητοί χαίρομαι που φέρετε υπό συζήτηση το εν λόγο θέμα θεσμοθέτησης θρησκειών. Ωστόσο το θέμα των Ευκτήριων Οίκων είναι ένα λεπτό θέμα που άμα προσεχτεί μπορεί να φέρει στην Ελλάδα πλούτο αλλά και να τη μετατρέψει σε αρχιτεκτονικό πάρκο εξαιρετικών κομματιών έργων τέχνης. Είναι γνωστό πως η επιβολή του Χριστιανισμού αλλά και η ύπαρξη του για πολλά χρόνια έχει επιβάλλει μια συγκεκριμένη ναοδομία η οποία και έχει υπερκορεστεί σχεδιαστικά αλλά και εμπνέει συνηθισμένα και πλέον στείρα αισθητικά ερεθίσματα. Η ύπαρξη ναοδομικής ποικιλότητας μπορεί να επιφέρει πλούτο στη χώρα τόσο μέσω τον προσεγμένων και πολύτιμων υλικών κατασκευής (χρυσάφι, πολύτιμοι λίθοι κτλ που θα έρχονται για στολίδια) ή το θρησκευτικό τουρισμό αλλά πολύ περισσότερο πέραν των υλικών αγαθών, σε βάθος χρόνου, μπορεί η ποικιλότητα αυτή, στα μάτια νέων καλλιτεχνών της χώρας και όχι μόνο, να δώσει το έναυσμα για έναν νέο αρχιτεκτονικό ρυθμό.
  Για την αποφυγή όμως ακαλαίσθητων κτηρίων, που τελικά θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του χώρου και τελικά σε κοινωνικές διαμάχες, θα πρέπει να τεθούν κάποιες δικλίδες ασφαλείας και συστάσεις εξαιρετικά εμπνευσμένων αρχιτεκτονικών επιτροπών. Όσο πιο ‘σικ’ είναι ένα οικοδόμημα τόσο πιο ‘σικ’ θα είναι οι άνθρωποι που θα το περιτριγυρίζουν. Τέλος θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο νόμος έτσι ώστε να επιτρέπεται και η κατεδάφιση ιερών κτηρίων με χρήση πάντα αρχιτεκτονικών και ιστορικών επιτροπών.
  Προσωπικά πιστεύω πως στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας δε θα πρέπει η Ελλάδα να έχει κάποιο επίσημο θρήσκευμα έτσι ώστε να μη γίνεται κάθε είδους προσηλυτισμός. Τέλος βλέποντας τα δεινά που στέλνουν οι Θεοί στη χώρα, λόγο ίσως της ασέβειας που διαπράττεται όλα αυτά τα χρόνια ως προς το πρόσωπο τους, εύχομαι οι καινούργιες αυτές διατάξεις που προτείνετε να οδηγήσουν με τα χρόνια στην εγκαθίδρυση και πάλι στη χώρα της πατρώας θρησκείας. και να έχουμε πάλι την εύνοια των Θεών των ανθρώπων.

 • 9 Απριλίου 2014, 13:49 | Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πατρών

  Άρθρο 9
  Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν : «…, δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που επιτρέπεται η λειτουργία τους από το Σύνταγμα, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, επίσημες ιστοσελίδες, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,…»

 • 9 Απριλίου 2014, 11:58 | Νίκος Νίκου

  Διαφωνούμε κάθετα με την ψήφιση αυτού του νόμου και ειδικά αυτού του άρθρου. Δεν μπορεί οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια οι δήθεν θρησκευτικές κοινότητες να ιδρύουν υποτιθέμενους ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα υποτιθέμενους χώρους λατρείας όπου ακόμη και σατανιστικές οργανώσεις και παραφυάδες ή τρομοκρατικές οργανώσεις ή κινήσεις επικίνδυνες για το έθνος μας (οργανώσεις σκοπιανών, αλβανών τσάμηδων, τούρκων κ.λ.π.) θα υποσκάπτουν τα θεμέλια της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού ιδρύοντας κυριολεκτικά «γραφεία» ή «υποκαταστήματα» ή «κέντρα κατασκοπείας» ή «κέντρα εκπαίδευσης» καλυμένα με προσωπείο σωματείου. Ο νόμος αυτός μόνο κακό μπορεί να κάνει, κανένα καλό και όπως αναφέρθηκε σχετικά σε προηγούμενο σχόλιο άλλου σχολιαστή προσθέτω ότι τρίζουν τα κόκκαλα του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη και των άλλων μαρτύρων,ιερομαρτύρων και εθομαρτύρων του γένους μας. Αποσύρετε το νόμο αυτό δια παντός. Τα άλλα έθνη που στην εισηγητική έκθεση σας γράφετε ότι έχουν παρόμοιους νόμους, δεν αντιμετωπίζουν εθνικούς κινδύνους. Να είσαστε σίγουροι ότι αν είχαν τα γεωπολιτικοστρατηγικά θέματα της Ελλάδας και εχθρούς εξ ανατολών και δυσμών και βορρά θα είχανε καταργήσει τυχόν τέτοιους νόμους διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα τους. Ποιον εξυπηρετείται ακόμη και με την σκέψη ψήφισης τέτοιων νόμων που κυριολεκτικά είναι θα η βάση για την υπόσκαψη και ξερίζωση των θεμελίων του ελληνικού έθνους? Κε Υπουργέ, λύσατε πρωτίστως όλα τα άλλα προβλήματα του Υπουργείου σας και μετά ασχοληθείτε με νόμους άνομους και παράνομους που είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούν να σας επιβάλλουν άλλοι. «ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΛΛΗΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΦΡΟΝΗΜΑ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΑΛΛΩΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΥΣΟΝ!» Είθε να σας φωτίσει ο Θεός και να αποσύρετε αυτόν και παρόμοιους νόμους. Πρέπει οι ενέργειες σας πάντα να είναι σύννομες με το μοναδικό υπέρτατο όλων υπερμέγεθος που είναι η Ορθοδοξία, η πίστις μας ενώπιον του οποίου όλα τα άλλα είναι απλώς σλύβαλλα και με ένα άλλο, το δεύτερο υπερμέγεθος όπου κατά κόσμον δεν υπάρχει άλλο συγκρίσιμο, το οποίο είναι η Πατρίς, η ελληνοχριστιανική Ελλάδα μας, η πατρίδα των αγίων, των μαρτύρων και των ηρώων που έθεσε τα θεμέλια της σοφίας και της γνώσεως των λαών τόσο στην αρχαιότητα αλλά ιδιαιτέρως αφότου ασπάστηκε το Χριστιανισμό.

 • 7 Απριλίου 2014, 22:05 | Χρήστος

  Απαράδεκτη διάταξη για λόγους θρησκευτικούς, αλλά και πολιτικούς και εθνικούς. Τι θα συμβεί αν μια ξένη προς τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα «θρησκευτική» οργάνωση με έξωθεν χρηματοδότηση γεμίσει την ελληνική επικράτεια με «ησυχαστήρια»-κέντρα προπαγάνδας; Ούτε παιδάκι δημοτικού δε θα συνέτασσε νομοσχέδιο με διατάξεις όπως η ανωτέρω, που προδίδει -τουλάχιστον- επικίνδυνη αφέλεια…

 • Ειναι απαραδεκτο 300 μουσουλμανοι π.χ. να δημιουργούν μία κοινότητα σε καθε πολιτεία και ερήμην της τοπικής κοινωνίας, 99,9% Χριστιανών, να ανεγείρουν Τζαμί με χρήμματα απο την Τουρκία το Καταρ και την Σαουδική Αραβία, χρήμματα βαμμένα με αίματα μαρτύρων Χριστιανών. Αυτά θα δημιουργλησουν εντάσεις και μεγάλα προβλήμματα. Για να ανεγερθούν τέτοια οικήματα θα πρεπει να συμφωνεί η κοινή γνώμη της καθε τοπικής κοινωνίας η οποία εκφράζεται απο τα Δημοτικά συμβούλια. Οπότε οι άδειες πρέπει να περνούν απο τα συμβούλια των δήμων και όχι ο Δήμος να ειναι έρμαιο αυτού του νόμου που επιβάλλεται απο τα εξωθεσμικά κέντρα που μας δανείζουν.

 • 4 Απριλίου 2014, 10:49 | Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος

  Στην Ευρώπη/Ευρωπαϊκή Ένωση για να χτίσει μία ελληνική κοινότητα ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία υπόκειται σε ουκ ολίγους περιορισμούς. Πώς είναι δυνατόν με τον νομοσχέδιο αυτό, μία θρησκευτική κοινότητα να μπορεί να ιδρύει ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ εντός της Ελληνικής επικράτειας «ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας»; Που είναι ο κρατικός έλεγχος; Στο σημείο αυτό πρέπει το νομοσχέδιο να γίνει συγκεκριμένο.

 • 4 Απριλίου 2014, 10:39 | Τασία Μαράζου

  Με τή χρησιμοποίηση αυτού τού νομοσχεδίου θα μπορούν να ἱδρυθούν τζαμιά σε ὀλη την Ελληνική επικράτεια. Η πατρίδα μας είναι Ορθόδοξη.Διαφωνούμε

 • 4 Απριλίου 2014, 10:34 | Ελένη Τζιάσιου

  Πόσο διαχρονικά και επίκαιρα ηχούν τα λόγια του Μακρυγιάννη:
  » Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Και ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον.
  Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα:
  «Δὲν βλέπετε ποῦ θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν.»

  Διαφωνώ με το το νομοσχέδιο αυτό. Ας μην προδώσουμε μόνοι μας το θησαυρό της πίστης μας!

 • 4 Απριλίου 2014, 10:30 | Θ. Βλάχου

  Το νομοσχέδιο αυτό θα επιτρέπει την ίδρυση ησυχαστηρίων, σχολείων, κατασκηνώσεων, ραδιοφωνικών σταθμών κάθε είδους παραθρησκείας στην ορθόδοξη Ελλάδα μας.Γιατί μόνοι μας καταστρέφουμε την πατρίδα μας;Ως ορθόδοξη Ελληνίδα διαφωνώ.

 • 4 Απριλίου 2014, 10:05 | Καρκάνης Αναστάσιος

  Ο συντάκτης του άρθρου έχει σκεφτεί ότι δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες των 300 ατόμων να δημιουργούν άπειρο αριθμό «ευκτήριους οίκους, ησυχαστήρια και γενικότερα χώρους λατρείας» αλλά και «κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ….» σε όλη την επικράτεια;
  Δεδομένου ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε κυβερνητικό επίπεδο υπάρχουν τόσο «μικροί» σε φαντασία (να προβλέπουν δηλαδή τις συνέπειες των αποφάσεών τους) άνθρωποι, το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι γράφοντας άρθρα σαν αυτό και όλους εμάς στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, φροντίζουν να γεμίζουν τον κορβανά τους, από τα ίδια χρήματα που η οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα αύριο θα υλοποιεί τις δυνατότητες που δίνει αυτό το άρθρο.

 • 4 Απριλίου 2014, 09:26 | Ευφροσύνη Μαργαρίτου

  Όταν θα γεμίσει η Ελλάδα τζαμιά και Μουσουλμάνους και θα σφάζουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς «δημοκρατικά» στους δρόμους (όπως στην Αίγυπτο, Τυνησία, Συρία…), θα το μετανιώσετε. Αλλά θα είναι αργά…

 • 4 Απριλίου 2014, 08:47 | Στυλιανή Ντέντε

  Με ποιό δικαίωμα ως Έλληνες απέναντι της Ιστορίας και του Έθνους δίνουμε την άδεια στον Ισλαμισμό να εισβάλει στη χώρα μας; Ότι δεν πέτυχε η Τουρκοκρατία το προωθούμε μόνοι μας;! Και το ερώτημα: Θα μπορούσε και ομάδα ορθοδόξων σε ισλαμική χώρα να ιδρύσει Ναό;Ούτε καν να κάνει το σημείο του σταυρού μπορεί…..
  Μην διαλύετε τη χώρα μας!

 • 4 Απριλίου 2014, 08:40 | Στυλιανή Ντέντε

  Με ποιό δικαίωμα ως Έλληνες απέναντι της Ιστορίας και του Έθνους δίνουμε στον Εξισλαμισμό την άδεια να εισβάλει στη χώρα μας; Ό,τι δεν πέτυχε η Τουρκοκρατία το προωθούμε μόνοι μας;! Και το ερώτημα: Θα μπορούσε και ομάδα ορθοδόξων σε Ισλαμική χώρα να ιδρύσει ναό; Ούτε καν να κάνει το σημείο του σταυρού μπορεί…

 • 3 Απριλίου 2014, 15:52 | Ανδρέας Ταχτατζής

  Στο Άρθρο 09 – Ίδρυση Ευκτήριων Οίκων και Ησυχαστηρίων προβλέπεται η ίδρυση Ιδιωτικών Σχολείων, εκπαιδευτηρίων και ραδιοφωνικών σταθμών. Κατά την άποψη μου τα ανωτέρω αποτελούν μέσα προπαγάνδας κάθε θρησκευτικής σέκτας.
  Θα μπορούσε μάλιστα ο νόμος να παρερμηνευθεί και να θεωρηθεί ότι τα αναφερόμενα σχολεία μπορούν να υποκαταστήσουν τα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας με αυστηρά καθορισμένο μαθησιακό περιεχόμενο. Επισημαίνεται δε ότι κατασκηνώσεις, ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει δικαίωμα ίδρυσης κάθε Έλληνα πολίτης και δεν είναι ωφέλιμος ο δογματικός προσανατολισμός.
  Προτείνω λοιπόν να προβλέπεται μόνο η ίδρυση ευκτήριων οίκων, ησυχαστήριων και γενικότερα χώρων λατρείας για συναθροίσεις με θρησκευτικούς σκοπούς, υπό τη διοικητική και πνευματική τους εποπτεία και τα λοιπά να διαγραφούν.
  Πρέπει επίσης να προβλεφθεί σαφώς η δικαιοδοσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των οργάνων της και η μη μεταβολή αυτών των χώρων σε άσυλα.

 • 3 Απριλίου 2014, 15:43 | Σταθόπουλος Μιλτιάδης

  Συνεπώς θα μπορούν να ιδρύονται θρησκευτικά κέντρα, πχ τζαμιά σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ακόμη και σε κάθε γειτονιά και σε κάθε πολυκατοικία ακόμη, χωρίς κανένα περιορισμό.
  Δεν θα έπρεπε να έχει λόγο και η τοπική κοινωνία, οι τοπικές δημοτικές αρχές κλπ;

  Επίσης, θα μπορούν λέει να ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία!!
  Ποιος μας διασφαλίζει ότι στα ιδιωτικά αυτά σχολεία δεν θα καλλιεργείται ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, το μίσος για τους «απίστους», η τζιχάντ (ιερός πόλεμος);

  Τι είδους «παιδεία» περιμένετε να καλλιεργήσει μια κατακήνωση παιδιών ισλαμιστών; Ποιος θα διευκρινίσει ποια είναι τα όρια μεταξύ θρησκείας και βίας σε ανήλικα παιδιά;

 • 3 Απριλίου 2014, 13:47 | Μασρούρ Τζαβίντ

  Η ίδρυση ευκτήριων οίκων, ησυχαστηρίων και γενικότερα χώρων λατρείας συνεπάγεται και ανέγερση ή την απόκτηση ειδικών κτηρίων για τον συγκεκριμένο σκοπό. Οι κατασκευές αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές, κτηριοδομικές διατάξεις (Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και λοιπά) ή υπάγονται σε ιδιαίτερες ρυθμίσεις;

 • 2 Απριλίου 2014, 23:54 | ΤΣΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δικαιούνται να ιδρύουν και να λειτουργούν μεταξύ άλλων και ραδιοφωνικούς σταθμούς, κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι κείμενες διατάξεις όμως, (Ν.2328/1995 άρθρο 7 παρ. 2.) για την ίδρυση ραδιοφωνικών σταθμών, προβλέπουν ότι κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, μετά από υπουργική απόφαση, γίνεται προκήρυξη σε κάθε νομό συγκεκριμένων θέσεων αδειών. Από το έτος 1995 όμως και μέχρι σήμερα, ποτέ δεν εκδόθηκαν οι υπουργικές αυτές αποφάσεις και δεν έγινε ποτέ προκήρυξη αδειών σε κανένα νομό, με εξαίρεση μία φορά μόνο στο νομό Αττικής. Επίσης τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις προβλέπει και ο νόμος 3592/2007, οι οποίες ποτέ δεν εκδόθηκαν και ποτέ δεν έγινε καμία προκήρυξη. Οπότε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε καμία περίπτωση κάποιο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο δεν πρόκειται να έχει την ευκαιρία να ιδρύσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, διότι και εάν παρ’ελπίδα γίνει προκήρυξη, εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αφιλοκερδώς να διαδώσουν και να κηρύξουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στον διαγωνισμό ραδιοφωνικές εταιρίες οι οποίες φυσικά έχουν μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Στο άρθρο 19 παρ.2 και 3 του Δ.Σ.Α.Π.Δ. αναφέρεται ότι: ‘’2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του. 3. Η άσκηση των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, συνεπάγεται ειδικά καθήκοντα και ευθύνες. Μπορεί, επομένως, να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι όμως πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια από το νόμο και να είναι απαραίτητοι:
  α. Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της υπόληψης των άλλων.
  β. Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών.’’
  Στην χώρα μας, με τις υπάρχουσες κείμενες διατάξεις, καμία θρησκευτική ομάδα δεν έχει την δυνατότητα να μεταδώσει τις θρησκευτικές της απόψεις με μέσο επιλογής της έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πράγμα που αντιβαίνει στο συγκεκριμένο άρθρο που αναφέραμε. Εγώ προτείνω, για την ίδρυση ραδιοφωνικών σταθμών και την λειτουργία τους, τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, να μην περιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, αλλά να υπάρχει ειδική διάταξη που να επιτρέπει σε αυτά την ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών και έξω από τις κείμενες διατάξεις, με μόνο όμως σκοπό την μετάδοση θρησκευτικών απόψεων και ιδεών, με παράλληλη απαγόρευση χρησιμοποίησής τους ως ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, που θα έχουν δηλαδή διαφημίσεις και θα αποφέρουν έσοδα, θα συντηρούνται με αυτοπροαίρετες προσφορές, και τηρουμένων βεβαίως των περιορισμών της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 19 του Δ.Σ.Α.Π.Δ.

 • 2 Απριλίου 2014, 21:26 | Argiris Stakias

  Κύριοι της συγκυβέρνησης συνειδητοποιείτε ότι φέρνετε με τους νόμους σας ένα αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ του Θεού και του λαού μας;Έχετε κάνει νόμους του κράτους όλες τις αμαρτίες (σύμφωνο διαβίωσης, εκτρώσεις, μοιχεία, αργία της Κυριακής κ.ά) και τώρα αυτό;Αντί να φροντίσετε να πλησιάσουμε το Χριστό μας, παίρνετε αποφάσεις που σαν Έθνος μας απομακρύνουν από Αυτόν.Να σας θυμίσω ότι οι Ιουδαίοι (των οποίων εμείς οι Χριστιανοί είμαστε η συνέχεια) όταν ξέχασαν τον Αληθινό Θεό με τους θεούς των ειδώλων αποκόπηκαν από Αυτόν με δυσάρεστες συνέπειες.Λαός που δεν διδάσκεται από την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την επαναλάβει.Έχει ο Θεός…

 • 2 Απριλίου 2014, 20:18 | Νίκος Βασιλείου

  «και οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας…»: Η φράση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και κατάχρηση. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η τοποθεσία λατρευτικών χώρων, κλπ. θα εγκρίνεται από κάποιο φορέα.

 • 2 Απριλίου 2014, 17:28 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

  Δεν γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο να υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης τεμένων για κάθε θρησκευτική ομάδα σε όλη την χώρα και να μην περιορίζεται η λειτουργία τεμένους μόνο στον τόπο ίδρυσης της θρησκευτικής ομάδας.
  Και τι είδους τεμένη θα είναι αυτά;;;
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν πάντοτε ο αριθμός των μελών κάθε θρησκευτικής οργάνωσης που θέλει να χτίζει τεμένη και αυστηρός έλεγχος των οικονομικών τους για το χτίστιμο, διότι με αδιαφανή τρόπο μπορούν να χτίζουν κάποιοι φαραωνικά τζαμιά σε κάθε πολη της Ελλάδας.
  Η λειτουργία τεμένους στις ομάδες αυτές δεν πρέπει να θίγει την πλειοψηφία και τις συνθήκες ζωής της.