Άρθρο 33: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/ 2000 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 3194/2003 που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Μέχρι την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτών, ισχύει η υπ` αριθμ. 4494/Γ6/1.11.2001 (ΦΕΚ 1503 Β`) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 28911/Γ6/12.3.2007 όμοια υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449 Β`).
3. Προεδρικά διατάγματα και κοινές ή μη υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των νεότερων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
4. Οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 από την Ε΄ τάξη του ΕΕΓ, λαμβάνουν εκτός από το πτυχίο και το απολυτήριο του Γυμνασίου.

5. Στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ που απολύονται από την Ε’ τάξη κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2013-14 και εφεξής απονέμεται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ειδικά για όσους φοιτούν στην Ε΄ τάξη και για 5 έτη δύναται να παραταθεί η φοίτηση για έναν ακόμα χρόνο.
Ειδικά για τους απόφοιτους του διδακτικού έτους 2013-14 για την φοίτηση στην «Τάξη Μαθητείας» απαιτείται μόνον σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

6.Καταργείται η παράγραφος 1, ια, (ββ) του άρθρου 23 του Ν. 3966/2011.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:54 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:29 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 12:42 | Κωνσταντίνα Ε.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 12:07 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:58 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:01 | Antonis

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:27 | Μαρία Mόσχου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 10:04 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:01 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:29 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:53 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ2

 • 6 Μαΐου 2014, 08:27 | Άκογλου Καλλιόπη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:35 | Ελένη Μανωλοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 01:39 | K.X.

  στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 00:11 | Ιωάννα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 00:08 | ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΣΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:52 | Νικολέτα ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:09 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 22:25 | Ευαγγελία Κατεμίδου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:30 | Ζωή Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:06 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 20:59 | ΜΙΧΑΗΛ Σ

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 20:16 | Μαρία Χ.

  «Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ».

 • 5 Μαΐου 2014, 19:58 | Βιβή Σταματούκη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 19:56 | Ηλίας Κίσας

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 19:53 | Golightly

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 19:41 | ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ71

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 19:24 | Μαρία Κουτσ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 19:16 | ΣΟΦΙΑ p.e. 71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 19:14 | Βασω

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 18:15 | Τσινικας Κων/νος

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 18:04 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 17:58 | Αλεξάνδρα Καραμάνη

  «Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ»

 • 5 Μαΐου 2014, 17:37 | Δέσποινα Π.Ε 71 (7 χρόνια αναπλήρωσης))

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 17:23 | Αγγελική

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 17:07 | Παυλάκος Μαυροειδής

  προσθήκη των φράσεων που είναι μέσα σε «» και διαγραφή των φράσεων που είναι σε []

  4. Οι μαθητές που θα αποφοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, «2015-2016 και 2016-2016» από την Ε΄ τάξη του [ΕΕΓ] «ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας», λαμβάνουν εκτός από το πτυχίο και το απολυτήριο του Γυμνασίου.

  Γενική Παρατήρηση

  Εφόσον υιοθετηθούν οι αλλαγές στην παράγραφο 3 του άρθρου 9

 • 5 Μαΐου 2014, 16:40 | Αθανασία – Πολυξένη Σαββοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 16:34 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!!

 • 5 Μαΐου 2014, 16:30 | Εφη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 16:16 | Βάνια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ 71 (9 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ)

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 4 Μαΐου 2014, 21:47 | Ελένη ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!

 • 30 Απριλίου 2014, 11:09 | Γιάννης Αθ.

  ββ) η προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στη γραφή
  Braille, σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με
  χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για
  κωφούς μαθητές, καθώς και η έκδοση και η διάθεσή τους

  TO ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ (ΚΑΙ ΑΥΤΟ) ΤΟ ΙΕΠ!!

  ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΤΥΕ; Ή ΤΟ ΚΕΑΤ;

  KAI ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕ19, ΠΕ20;

 • 23 Απριλίου 2014, 13:52 | Ελευθερία

  Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 33 του υπό διαβούλευση νέου νόμου θα πρέπει να θεσπισθεί διάταξη που να δίνει τη δυνατότητα στους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που έχουν περισσότερες από μία ειδικότητες και είχαν μέχρι σήμερα συμπεριληφθεί σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών ειδικής αγωγής κατά τον κλάδο τους, ΩΣΤΕ την προσφερθείσα μέχρι σήμερα προϋπηρεσία τους στην ειδική αγωγή σ’ έναν ή σε περισσότερους του ενός κλάδου να την υπολογίζουν σε έναν μόνο κλάδο, της προτίμησης του υποψηφίου, λαμβανομένων υπόψη μόνο των προϋπηρεσιών οι οποίες προσφέρθηκαν μετά τη λήψη του πτύχίου του κλάδου στον οποίο υπολογίζονται, όπως τούτο προβλεπόταν και για τους πίνακες γενικής αγωγής στην παράγραφο 13 άρθρου 6 Ν.3255/2004, η οποία προστέθηκε με παράγραφο 5 άρθρου 9 Ν.3391/4-10-2005, αφού τούτο είναι δίκαιο και ενερμονίζεται προς την πιο πάνω νομοθεσία, καθώς η πρόσληψη μέχρι σήμερα στον ένα από τους περισσοτέρους κλάδους αναπληρωτή ειδικής αγωγής που περιλαμβάνεται σε πίνακες ειδικής αγωγής διαφορετικών κλάδων, κατέχοντας τα τυπικά προσόντα κατάταξης σε πίνακες ειδικής αγωγής γινόταν σύμφωνα με τις καθ’ έκαστο και ξεχωριστό χρόνο προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, διαγραφομένου τούτου αυτόματα από τους λοιπούς πίνακες, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΟΤΑΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ στην πρόσληψη στον έναν ή στον άλλον κλάδο.
  Επιπρόσθετα, η ως άνω πρόταση-θέσπιση ουδόλως αντιστρατεύεται το πνεύμα των διατάξεων της ειδικής αγωγής, αφού η παρασχεθείσα μέχρι σήμερα προϋπηρεσία έχει δοθεί στην ειδική αγωγή αλλά με άλλη ειδικότητα.

 • 22 Απριλίου 2014, 21:53 | ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

  Στο άρθρο πρέπει να προστεθεί και ο απολυτήριος τίτλος που θα δοθεί στους αποφοίτους των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄Βαθμίδας που απολύονται από την Ε’ τάξη κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2013-14, οι οποίοι φοιτούν σε ειδικότητες που <> σύμφωνα με το Ν.4172/2013 και δεν παρακολούθησαν καθόλου μαθήματα ειδικότητας,διότι οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ βγήκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ δεν προσελήφθησαν αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.