Άρθρο 05: Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η οποία αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Οι μαθητές με διαταραχές όρασης ή ακοής μπορούν να απευθύνονται αντίστοιχα στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), για τη χορήγηση γνωματεύσεως.
2. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασμό του ΕΠΕ των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία του ΚΕΔΔΥ με τις άλλες ιατρικές υπηρεσίες για να προτείνουν τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που η διαγνωστική ομάδα έχει σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕΔΔΥ με ιατρικές υπηρεσίες, με κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το ανωτέρω εδάφιο αφορά και την ΕΔΕΑΥ.
3. Για τη διαμόρφωση του ΕΠΕ διατυπώνει τις απόψεις του και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτόν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς. Η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα δεν είναι δεσμευτική.
4. Η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 1) έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ ως πρόεδρο, 2) έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας, 3) έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23, 4) έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30 και 5) έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας αυξημένων προσόντων. Οι αποφάσεις της μπορούν να λαμβάνονται και κατά πλειοψηφία. Η επιτροπή μπορεί εφόσον το κρίνει αναγκαίο να καλεί και οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα πριν την λήψη της απόφασης.
5. Οι Σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γνωματεύσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
6. Στις επιτροπές που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α`), παρίσταται ο Σύμβουλος ΕΑΕ ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:36 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:11 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 5. §2
  Εκ παραδρομής δεν γίνεται αναφορά στους μαθητές με νοητική αναπηρία/νοητική καθυστέρηση. Επίσης, δε γίνεται αναφορά στους μαθητές που παρουσιάζουν άλλες Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως ΔΕΠΥ, Δυσπραξία ή Μαθησιακές δυσκολίες, με συχνότερη τη Δυσλεξία, ή μαθητές με διαταραχές της συμπεριφοράς ή ψυχώσεις.
  Άρθρο 5. §3
  Με βάση τα σχόλια που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 4, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους γονείς/οικογένεια του μαθητή όπως και τον εκπαιδευτικό/ τους εκπαιδευτικούς του μαθητή και στην φάση της αξιολόγησης, όπως και της διαμόρφωσης του ΕΠΕ, αλλά και ανά τακτά διαστήματα συνεργασία στο πλαίσιο της υποστήριξης και της παρακολούθησης της πορείας της υποστήριξης και των αποτελεσμάτων της.
  Γενικό σχόλιο: ενώ ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου 5 είναι «διαδικασία διάγνωσης», το περιεχόμενο καλύπτει μόνο αποσπασματικά τον τομέα αυτό. Δεν γίνεται αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις πέραν των αισθητηριακών διαταραχών, σωματικών προβλημάτων, προβλημάτων υγείας (όπως αναγράφονται παραπάνω), ενώ και στην περίπτωση του σχεδιασμού του ΕΠΕ δίνονται αποσπασματικές πληροφορίες. Παρομοίως δεν περιγράφεται σαφώς ο ρόλος των ΚΕΔΔΥ, ΕΔΑΕ κλπ στην διαδικασία διάγνωσης, γεγονός που δεν διευκολύνει την κατανόηση του ρόλου των υπηρεσιών αυτών στην συγκεκριμένη πολύ σημαντική διαδικασία.
  Γενικό σχόλιο: Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση είναι εξαιρετικά σημαντική για το σχεδιασμό της ορθής και όσο το δυνατόν πρωιμότερης παρέμβασης. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστεί με προσοχή, να γίνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες, σε κέντρα επαρκώς στελεχωμένα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αφιερώνεται χρόνος στον μαθητή και την οικογένειά του.

 • Άρθρο 5: Διαδικασία Διάγνωσης

  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 ζητούμε να διαγραφεί για τους εξής λόγους:
  α) Για λόγους αρχής δεδομένου ότι αλλοιώνεται ο σκοπός και η φύση του ΚΕΑΤ και του ΕΙΚ.
  β) Το ΚΕΑΤ και το ΙΕΚ δεν διαθέτουν ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες προχωρούν στην πιστοποίηση και αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:42 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:38 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:34 | ΕΦΗ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:15 | Ναντια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:08 | Πολυξένη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο αρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:23 | Κωνσταντινος Χρυσικοπουλος

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:02 | Aristea

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:42 | Παναγιώτα Γιαννέλου

  Στηρίζω την επίσημη θέση των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:23 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:21 | Κατερίνα ΠΕ 71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:21 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:17 | Μαρία Mόσχου

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:03 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:37 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:33 | Αγγελούσης Κώστας

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:27 | Ελενη Καϊτατζη

  Στηριζω τις θεσεις και προτασεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:20 | Άκογλου Καλλιόπη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:11 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τι θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:29 | Ioanna

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:05 | Antonis

  «Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ»

 • 6 Μαΐου 2014, 06:52 | Παρασκευάς Θυμάκης

  Συμφωνώ απόλυτα και στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΈΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 06:35 | Τάτια

  Στρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!!!!!!!!!!!!!

 • 6 Μαΐου 2014, 06:35 | Τάτια

  Στρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!!