Άρθρο 03: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές διαταραχές όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές διαταραχές ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
2. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία.
3. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
5. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:35 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:10 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 3§1. Οι μαθητές με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα εντάσσονται στην ομάδα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Ο όρος αισθητηριακές διαταραχές όρασης είναι αδόκιμος και αντι-επιστημονικός. Δεν υιοθετείται πουθενά ούτε σε επιστημονικό πόνημα (άρθρο ή βιβλίο) ούτε σε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν συνηθίζεται να μιλάμε για visual disorders, μόνο για eye disorders. Ο όρος που χρησιμοποιείται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα είναι visual disability ή δευτερευόντως visual impairment και στα ελληνικά αποδίδεται ως αναπηρία όρασης.
  Ο σωστός όρος είναι κωφοί ή βαρήκοοι. Ο όρος αισθητηριακές αναπηρίες ακοής δεν χρησιμοποιείται.
  Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές εγκαταλείπεται ως κατάλληλος όρος για να προσδιορίσει μόνο τον αυτισμό, καθώς συμπεριλαμβάνει και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης (όπως η νοητική αναπηρία, το σύνδρομο Rett, κ.ά.). Σύμφωνα με το πιο πρόσφατη διαγνωστικό εγχειρίδιο (Diagnostic And Statistical Manual-5, 2013), οι μαθητές με αυτισμό προσδιορίζονται πλέον ως μαθητές με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 9, παράγραφος 2δ, ορθά χρησιμοποιείται ο αποδεκτός όρος μαθητές με ΔΑΦ.

  Άρθρο 3§3. Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ποια είναι η ομάδα παιδιών με «σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες». Δεν διευκρινίζεται αν ο προαναφερθέν όρος αφορά τους μαθητές με «Κοινωνικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές δυσκολίες –Social, Emotional and Behavioural Difficulties (SEBDs)» που είναι ο πλέον δόκιμος και επικρατέστερος σε επιστημονικό αλλά και σε θεσμικό επίπεδο στον Ευρωπαϊκό χώρο http://www.deni.gov.uk/sen_categories.pdf
  http://www.uk.sagepub.com/upm-data/58971_Garner_et_al.pdfhttp://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0009/178650/Revised_Monograph_22nd_March.pdfhttp://www.plymouth.gov.uk/idp_for_behaviour.pdf ).

 • 6 Μαΐου 2014, 11:45 | Νικος Π.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:41 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 3: Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  Στην παρ. 1 δεν συμπεριλαμβάνεται με διακριτό τρόπο η κατηγορία αναπηρίας Σύνδρομο down, παρόλο που και στον νέο Κανονισμό Βαθμού Αναπηρίας (ΦΕΚ 1506/ΤΒ΄/2012 έχει ενταχθεί ως ξεχωριστή αναπηρία. Επίσης θα αποτιμηθεί θετικά και η συμπερίληψη των μαθητών με σπάνιες παθήσεις..

 • 6 Μαΐου 2014, 11:37 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:07 | Πολυξένη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο αρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:33 | Ναντια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:20 | Κωνσταντινος Χρυσικοπουλος

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:00 | Aristea

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:48 | kiki

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:40 | Παναγιώτα Γιαννέλου

  Στηρίζω την επίσημη θέση των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:39 | Φαίη ΠΕ71

  Συμφωνώ με τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:19 | Κατερίνα ΠΕ 71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:19 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:17 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:14 | Μαρία Mόσχου

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:14 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:02 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:55 | poly

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:55 | poly

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ..

 • 6 Μαΐου 2014, 08:55 | poly

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:36 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:29 | Αγγελούσης Κώστας

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:23 | Ελενη Καϊτατζη

  Στηριζω ρις θεσεις τω ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:16 | Άκογλου Καλλιόπη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:04 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:01 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:28 | Ioanna

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:04 | Antonis

  «Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ»

 • 6 Μαΐου 2014, 06:50 | Παρασκευάς Θυμάκης

  Συμφωνώ απόλυτα και στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΈΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 06:30 | Τάτια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 06:19 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 01:17 | K.X.

  στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 01:06 | Χατζούλης Νικόλαος

  Στηρίζω τις Θέσεις και Προτάσεις των ΣΑΤΕΑ για το άρθρο 3
  http://www.opengov.gr/ypepth/?c=17728

 • 6 Μαΐου 2014, 00:27 | Όλγα Ημέλλου

  • ΓΕΝΙΚΑ: Η κατηγοριοποίηση των μαθητών σε «μαθητές με αναπηρία και εεα», «μαθητές με εεα» δεν είναι ιδιαίτερα λειτουργικός. Πώς έχει προκύψει;
  • §5 Γιατί στους χαρισματικούς μαθητές δεν έχουν εφαρμογή οι υπόλοιπες διατάξεις του νόμου; Δεν έχουν, για παράδειγμα, δικαίωμα υποστήριξης με εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για Μάθηση; Ή όταν, δευτερογενώς, εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς & δυσκολίες προσαρμογής;

 • 6 Μαΐου 2014, 00:11 | Παπαδοπούλου Π.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 00:04 | Αναστασία Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:55 | ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΣΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:48 | ΕΦΗ Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ