Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 6 Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του υποβληθέντος σχεδίου νόμου.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν με απόψεις ,προτάσεις και παρατηρήσεις οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία ως προς τα συμπεράσματά τους και την ενσωμάτωσή τους στο τελικό σχέδιο.

Σας ευχαριστώ,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση γι ατο σχέδιο νόμου «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την 9η Μαΐου 2014.

Σας ευχαριστώ,
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του υποβληθέντος σχεδίου νόμου ολοκληρωθεί μέχρι και την 6η Μαΐου 2014, λόγω του ότι το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την 9η Μαΐου 2014, οπότε και λήγουν οι εργασίες της.