Άρθρο 07 – Ένταξη προσωπικού

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Δεν γίνεται καμία αναφορά για τις νέες απαιτήσεις σε προσωπικό των καινούργιων τμημάτων και σχολών που θα δημιουργηθούν, παρά μόνο για τις μεταφορές του υπάρχοντος προσωπικού, που πιστεύουμε ότι δεν επαρκεί για τις ανάγκες των νέων τμημάτων και σχολών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2019, 07:56 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

  ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΕΣ ) ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • 19 Φεβρουαρίου 2019, 06:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

  ΝΕΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
   7 πόλεις (Κατερίνη, Κιλκίς , Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Διδυμότειχο)
   7 σχολές με 33 τμήματα και 1 παράρτημα τμήματος
   2 κέντρα (κέντρο Διεθνών προγραμμάτων σπουδών, ερευνητικό κέντρο) και 1 Ινστιτούτο (εκπαιδευτικής έρευνας)
   40.000 φοιτητές
   385 μέλη ΔΕΠ, (+ καμιά 20αρια σε αναμονή μονιμοποίησης), 1.250 λιγότεροι από το ΕΚΠΑ, με τα 32 τμήματα, 152 λιγότερους από το ΠΑΔΑ με τα 33 τμήματα
   257 διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι, αορίστου χρόνου), ~120 συμβασιούχοι, 250 λιγότεροι από τις ανάγκες
  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
   Στο άρθρο 3, Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών. Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά, τα δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές, τα πολλά προγράμματα σπουδών σε ένα τμήμα, και εργαστηριακές δραστηριότητες εξ αποστάσεως.
   Στο άρθρο 11, παρ. 2 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου γράφει ότι, οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΤΕΙ συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ΤΕΙ, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΤΕΙ λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου.
   Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τη χρηματοδότηση του νέου Ιδρύματος, την κάλυψη των αναγκών των νέων Τμημάτων σε προσωπικό, μέλη ΔΕΠ, εργαστηριακό εξοπλισμό, υποδομές. Οι σπουδαστές μόνο να ανησυχούν μπορούν, αφού ήδη οι ελλείψεις στα υπάρχοντα Ιδρύματα είναι τραγικές. Υπάρχει η πρόσφατη εμπειρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία ήταν πικρή για τους εκεί φοιτητές και εργαζόμενους. Η υποχρηματοδότηση συνεχίστηκε, οι ελλείψεις είναι τεράστιες, ενώ παράλληλα δημιουργούνται πολλαπλά διετή προγράμματα σπουδών.
   Δε λαμβάνεται υπόψη η υποστελέχωση των υπηρεσιών, και οι σοβαρές ελλείψεις των Ιδρυμάτων, σε πάσης φύσεως προσωπικό.
   Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και αναφορά για προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, όταν το υπάρχον εργάζεται σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, και επιφορτίζεται επιπλέον με τη διοικητική υποστήριξη των Κέντρων και του Ινστιτούτου που δημιουργούνται. Παραμένει το καθεστώς ομηρείας των συμβασιούχων, και αυξάνεται ο αριθμός των όμηρων.
   Δε διασφαλίζεται η θέση των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων, πλην ενός (του οικείου προϊστάμενου ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.), μάλλον γιατί το οικείος μετράει περισσότερο από την 15ετή εμπειρία στο αντικείμενο, άλλων προϊστάμενων ΕΛΚΕ.
  Ο Υπαλληλικός Κώδικας και οι, 4369/2016, 4485/2017 και το άρθρο 18 του Ν. 4492/2017, προφανώς δεν ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
   Ακόμα και η μετακίνησή των διοικητικών υπαλλήλων από πόλη σε πόλη μπορεί να γίνει με μια αίτηση, αλλά δεν προβλέπεται ρητά ότι γίνεται με δική τους αίτηση.
   Οι όποιες αναφορές εξασφάλισης θέσεων και μετακινήσεων (άρθρο 10), δεν περιλαμβάνουν τους νυν εργαζόμενους του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
   Δεν υπάρχει μεταβατικός οργανισμός των υπηρεσιών του νέου ΔΙΠΑΕ. Για την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 4492/2017 (Μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές), πρέπει να υπάρχουν νέες δομές προβλεπόμενες έστω και από μεταβατικό οργανισμό, διαφορετικά δεν υπάρχουν αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τα διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν από την ένταξη των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε

  Μετά από ενημέρωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» που δόθηκε σε διαβούλευση, η Γενική Συνέλευση ζητάει τα παρακάτω:

   Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων.
   Προσλήψεις στο ύψος των αναγκών, πάσης φύσεως προσωπικού με μόνιμη και σταθερή δουλειά και μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
   Καμία αλλαγή που να χειροτερεύει τους όρους εργασίας των εργαζομένων αλλά αντιθέτως, ορθολογικός σχεδιασμός και μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του νέου σχήματος.
   Καμία μετακίνηση προσωπικού από τον χώρο εργασίας του.
   Γραμματεία σε κάθε Σχολή, Τμήμα και παράρτημα
   Ταυτόχρονη με το νομοσχέδιο, έγκριση μεταβατικού οργανισμού του νέου ΔΙΠΑΕ.
   Κατάργηση της επιχειρηματικότητας από την εκπαίδευση.

 • 18 Φεβρουαρίου 2019, 17:23 | Φαίδρα Ελευθερίου

  Με βάση το παρόν Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων μετατρέπεται σε κατεύθυνση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα Αισθητικής, αφού τα μέλη ΔΕΠ και των δύο Τμημάτων εντάσσονται στο Τμήμα και οι φοιτητές ακολουθούν την ένταξη των μελών ΔΕΠ.

  Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί ως αυτόνομο Τμήμα. Αυτή ήταν και η απόφαση του Τμήματος που στηρίχθηκε από τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

  Η διοίκηση του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δηλώνει οτι η πρόταση του Ιδρύματος και της Διοικούσας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., την οποία προώθησαν στο Υπουργείο (Κυριακή 10-02-2019) , ήταν σύμφωνη με τις αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων και του Τμήματος βάση των οποίων το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων παρέμενε αυτόνομο με την ονομασία Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.

  Επιπλέον, το Υπουργείο Επανειλημμένως μας διαβεβαίωσε οτι θα σεβαστεί τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και των Τμημάτων που έχουν τη δυνατότητα να μείνουν αυτόνομα.

  Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, έχει τα απαραίτητα μέλη ΔΕΠ και από πλευράς αριθμού (12) και από πλευράς κατάλληλων ειδικοτήτων ώστε να μπορεί να σταθεί ως αυτοδύναμο Τμήμα. Επιπλέον, έχει όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια που του επιτρέπουν να σταθεί επάξια στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως:
  – πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιημένο και αντίστοιχο με αυτό Τμημάτων Πανεπιστημίων του εξωτερικού,
  – ερευνητικό έργο και επιστημονική αναγνώριση που αποδεικνύεται από ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ετεροαναφορές, προσκλήσεις μελών του για ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε editorial board και ως κριτές σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά κλπ.
  – Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν εικασίες και αποδεικνύονται και από τις αξιολογήσεις του Τμήματος (εσωτερικές και εξωτερικές) και από την έκθεση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Τμήματος.

  Η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά των αποφοίτων Βρετανικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που χαρακτηρίζονται ως Biomedical Scientists (https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist), αντιστοίχιση που έκαναν και οι καθηγητές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος το 2012, προτείνοντας μάλιστα από τότε τη μετονομασία του Τμήματος με προσθήκη του προθέματος bio- (biomedical) στον τίτλο του Τμήματος για καλύτερη εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα. Ήδη πολλοί απόφοιτοι του τμήματος με βάση το περίγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών αναγνώρισαν πλήρως το πτυχίο τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και εργάζονται ως Biomedical Scientists, εντάσσονται σε μεταπτυχιακά, εκπονούν διδακτορικές διατριβές ή εργάζονται ως ερευνητές και μάλιστα ορισμένοι ως πρώτης βαθμίδας.

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 118, 14/06/96 κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και το ΦΕΚ 34/Α/20-3-2017 άδειας εξάσκησης επαγγέλματος (με υποβολή του πτυχίου) αποτελούν το κύριο μέρος των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας και πραγματοποιούν εξειδικευμένες Εργαστηριακές Εξετάσεις για την διάγνωση νοσημάτων στον άνθρωπο, στελεχώνοντας τα Τμήματα μικροβιολογικό – ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας-τράπεζα αίματος, ανοσολογικό – ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας και πειραματοζώων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

  Με τα σημερινά δεδομένα στο Τομέα της Υγείας, την επανεμφάνιση παλιών νοσημάτων και την οικονομική κρίση η Εκπαίδευση στο χώρο της Υγείας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμιστεί.

  Όταν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έγινε κατεύθυνση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και ο όρος Βιοϊατρικές Επιστήμες, που σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζει την εκπαίδευση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, απλώθηκε για να χαρακτηρίσει στην Ελλάδα μια μεγάλη ομάδα διαφορετικών Επιστημών, είπαμε οτι ήταν μεγάλο λάθος αλλά αναγκαίο κακό εξαιτίας της προσωρινής αδυναμίας των Τμημάτων να σταθούν αυτόνομα. Ήταν μια κατάσταση στην οποία τα επιμέρους Τμήματα είχαν συμφωνήσει και ελπίζαμε οτι στο μέλλον θα μπορούσε να διορθωθεί προς όφελος της εκπαίδευσης όλων των επιμέρους ειδικοτήτων.

  Στη συνέχεια, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων στη Λάρισσα έκλεισε αλλά η απόφαση, δικαιολογήθηκε από το γεγονός οτι είχαν μείνει λίγα μέλη ΔΕΠ.

  Όταν ένα Τμήμα μετατρέπεται σε κατεύθυνση (δηλαδή Τομέα) και συνενώνεται με ένα άλλο Τμήμα που ουδεμία σχέση έχει με την εκπαίδευση που αυτό παρέχει, η παρεχόμενη από αυτό εκπαίδευση μοιραίως υποβαθμίζεται.

  Επισημαίνουμε ότι το ένα μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής δεν μπορεί να στηρίξει κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ούτε τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή λόγω μη κατάλληλων επιστημονικών αντικειμένων.

  Και η ύπαρξη μιας μη βιώσιμης κατεύθυνσης θα οδηγήσει σε ένα μη βιώσιμο Τμήμα, καταδικάζοντας και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων.

  Επιπλέον, το μοναδικό μέλος ΔΕΠ της Αισθητικής με ειδικότητα Αισθητική – Αποτρίχωση και συναφή με την εν λόγω ειδικότητα διδακτική και επαγγελματική εμπειρία ουδεμία συνάφεια έχει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβάλει στο διδακτικό και επιστημονικό έργο του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων.

  Η επιλογή αυτή ΔΕ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ αλλά ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ γιατί όσο έκτακτο προσωπικό θα χρειαζόταν το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας αν ήταν αυτόνομο, τόσα θα χρειάζεται για να υλοποιήσει το πρόγραμμα Σπουδών του ως Κατεύθυνση.

  Ένα Τμήμα με επαρκή εκπαίδευση τόσο στον Τομέα της Αισθητικής όσο και της Κοσμητολογίας θα μπορούσε να παρέχει αποφοίτους ικανούς να συμβάλλουν και στον αναπτυσσόμενο κλάδο της παρασκευής καλλυντικών στη Βόρειο Ελλάδα. Αν πραγματικά το Υπουργείο θέλει ένα τέτοιο Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα ας το κρατήσει αυτόνομο και ας το ενισχύσει με κατάλληλο προσωπικό ώστε να μπορεί να παρέχει αξιοπρεπώς την εκπαίδευση που αρμόζει στους φοιτητές του ή να προβεί σε αναστολή εισαγωγής φοιτητών στο παρόν Τμήμα με πρόβλεψη επαναϋποδοχής φοιτητών αφού στελεχωθεί με ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν όπως έχει προβλεφθεί για άλλα νεοϊδρυόμενα Τμήματα όπως το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο παρόν Σχέδιο Νόμου. Σήμερα το Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης παρέχει 4 μαθήματα Κοσμητολογίας στα 44 παρά την παρότρυνση των εξωτερικών αξιολογητών να ανεβάσει τον αριθμό στο 1/3 του συνόλου των μαθημάτων.

  Επιθυμία, στόχος και δικαίωμα όλων είναι το νέο Πανεπιστήμιο να έχει υγιή Τμήματα που πληρούν ακαδημαϊκά κριτήρια και μπορούν να παρέχουν σπουδές υψηλού επιπέδου από τις οποίες θα προκύψουν ανάλογου επιπέδου επιστήμονες, ικανοί να προσφέρουν τα μέγιστα στον επαγγελματικό τους χώρο.

  Ελπίζουμε και πιστεύουμε οτι το Υπουργείο Παιδείας, υπηρετώντας την προσπάθεια Αναβάθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με σεβασμό στις αποφάσεις των θεσμικών συλλογικών οργάνων των Ιδρυμάτων, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει, θα διορθώσει το λάθος.