Άρθρο 6 Αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων

 

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ως άνω δραστηριότητες και υπηρεσίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
β) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι για τη διαμονή, η διαδικασία μετατροπής των κτιριακών υποδομών για τη διαμονή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και το χρονικό διάστημα της διαμονής.».

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:46 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Διαφωνούμε κάθετα με το περιεχόμενο.   ‘Ανεργοι από το Μάρτη, η κυβέρνηση μας μας χτυπά πισόπλατα.”

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:35 | Σια Χ

  Διαφωνώ με τη συστεγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΓΞ

 • 16 Ιουλίου 2020, 18:46 | Γιαννης Π.

  Διαφωνούμε κάθετα με το περιεχόμενο. Έιναι η χαριστική βολή για όλους τους μικρομεσαίους.

 • 16 Ιουλίου 2020, 18:22 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

  Ένα Κ.Ξ.Γ. είναι ένας ιδιωτικός πρωτογενής φορέας εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το Κ.Ξ.Γ δεν λειτουργεί επικουρικά, δεν παρέχει ενισχυτική διδασκαλία, δεν είναι δηλαδή η ενίσχυση ενός σχολικού μαθήματός αλλά παρέχει αυτόνομη εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το Κ.Ξ.Γ. έχει ένα σταθερό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στα επίπεδα γλωσσομάθειας του CEFR (Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς) για τις ξένες γλώσσες. Έχει επίπεδα σπουδών τα οποία οι σπουδαστές του επιτυγχάνουν σταδιακά. Το Κ.Ξ.Γ. είναι μια ελεγμένη, αδειοδοτημένη δομή από τον ΕΟΠΠΕΠ τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης που έχουν οριστεί από το κράτος. Σαν ιδιοκτήτρια Κ.Ξ.Γ έχω επενδύσει χρόνο και χρήμα στην προσπάθειά μου να παρέχω μια άρτια, ποιοτική, ολοκληρωμένη υπηρεσία με όλες τις αντιξοότητες που περιβάλλουν την μικρομεσαία επιχείρηση σε περίοδο κρίσης. Ειλικρινά απορώ ποιος ο σκοπός της συστέγασης ιδιωτικών σχολείων με Κ.Ξ.Γ αν όχι η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και η καταπόντιση των μικρομεσαίων Κ.Ξ.Γ, χαρίζοντας την μερίδα του λέοντος στους ισχυρούς; Ειλικρινά, έχει μελετηθεί το πόσα κρατικά έσοδα προσφέρουν τα μικρομεσαία Κ.Ξ.Γ έναντι των εσόδων που θα επακολουθήσουν της επέκτασης των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων; Διότι η μόνη εξήγηση που θα μπορούσα να αποδεχτώ θα ήταν το οικονομικό όφελος του κράτους, και όχι η ατζέντα των ισχυρών.
  Για μια ακόμη φορά αγνοείτε έναν ολόκληρο κλάδο με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αγνοείτε την έκκληση των εκπροσώπων μας σε συνάντηση. Αγνοείτε εκατοντάδες έλληνες πολίτες που ζητούν την διευθέτηση των θεμάτων του κλάδου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Κι όχι μόνο αυτό αλλά προβαίνετε σταδιακά σε τακτικές οικονομικής εξόντωσής του.
  Ως πολίτης ζητώ την ακρόαση των θέσεων του κλάδου μας συναντώντας τους εκπροσώπους μας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που μας αφορά.

 • 16 Ιουλίου 2020, 14:55 | Ν.Β.

  All inclusive system…!!! φοβερή επινόηση για επέκταση της παραπαιδείας.
  Έτσι τα Ιδιωτικά Σχολεία θα μετεξελιχθούν και νόμιμα σε παραρτήματα των φροντιστηρίων…..
  Οι μαθητές θα κερδίζουν χρόνο, αφού δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν σε διαφορετικά κτήρια (Σχολείο, φροντιστήριο, ξένες γλώσσες κ.λπ) ενώ οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων θα μπορούν πλέον να κλείνουν συμβάσεις με τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων και να αποφεύγουν να έχουν δικούς τους χώρους με επιβάρυνση ενοικίων, ΕΝΦΙΑ κ.λπ)
  Σε συνδυασμό μάλιστα και με το άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου, περί Απασχόλησης (και όχι εργασίας) των εκπαιδευτικών, θα υπάρχει και έτοιμο υπηρετικό προσωπικό…!!!
  Να διακρίνουμε τα Ιδιωτικά Σχολεία σε 5άστερα, 4άστερα κ.λπ. και, γιατί όχι, να βάλουμε και κίτρινα βραχιολάκια στον καρπό των μαθητών και των εκπαιδευτικών,για να μην τους χάνουμε….
  Γιατί δεν κάνετε και αντίστοιχη δωρεάν παροχή των κτηρίων των Δημόσιων Σχολείων, για δήθεν άνοιγμα προς την κοινωνία;;;
  Με αυτόν τον τρόπο θέλετε άραγε να βελτιστοποιήσετε την Ποιότητα Παιδεία;;;;

 • Η απελευθέρωση της αξιοποίησης των κτηριακών εγκαταστάσεων ενισχύει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, προσφέρει περισσότερες επιλογές για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των οικογενειών.