Άρθρο 4 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών. Ο Κανονισμός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του Κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται ακολούθως στον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Κανονισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.».

 • 16 Ιουλίου 2020, 19:04 | Μ. Καρρά

  Προτείνω να προβλέπεται, εάν συντρέχουν οι λόγοι, η θεσμοθέτηση του βοηθού δασκάλου καθώς και η θεσμοθέτηση μόνιμης θέσης αναπληρωτή δασκάλου για αναπληρώσεις σε περίπτωση βραχύχρονης απουσίας του/της δασκάλου/ας τάξης.

 • Είναι θετικός ο ορισμός της βάσης του ελέγχου των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, δεδομένου του ότι μέχρι σήμερα ο έλεγχος αυτός ήταν συχνά αυθαίρετος.
  Ομοίως θετική είναι και η πρόβλεψη για συγκεκριμένο χρονικό όριο απόκρισης ως προς την έγκριση, η οποία απλοποιεί μια διαδικασία που μπορεί να επιβραδυνόταν για λόγους άσχετους με την καθαυτή πράξη της έγκρισης (γραφειοκρατία κλπ.).

 • 15 Ιουλίου 2020, 11:30 | Μαρία Δες

  Είναι δυνατόν ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ενός εκπαιδευτηρίου να μην φτιάχνεται τουλάχιστον σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων;! Δεν θα έπρεπε αυτό να αναφέρεται ρητά; Αν ο Διευθυντής ενός εκπαιδευτηρίου είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή συγγενικό του πρόσωπο, ποιος θα τον αποτρέψει από το να συντάξει έναν κανονισμό κατά το δοκούν, αρκεί να μην αντιβαίνει ρητά σε υπάρχοντα νόμο;;; Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παρόμοιας συμπεριφοράς από διάφορους ιδιοκτήτες στο παρελθόν. Θα νομοθετήσει το Υπουργείο προς όφελος όλης της κοινωνίας ή θα εξυπηρετεί συνέχεια συμφέροντα;;;!

 • 15 Ιουλίου 2020, 09:10 | ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

  Διαφωνώ κάθετα με το περιεχόμενο του άρθρου 3 § 6 που αναφέρει ότι επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων και ΚΞΓ

 • 15 Ιουλίου 2020, 01:41 | ΕΙΡΗΝΗ Ι.

  ο ρόλος των εκπαιδευτικών; του συλλόγου διδασκόντων σε εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά ζητήματα; στο έλεος των ιδιοκτητών….

 • 14 Ιουλίου 2020, 22:27 | ΜΑΡΙΑ

  Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων θα έπρεπε να δικαιούνται δωρεάν τα σχολικά βιβλία και η φοίτησή τους σε αυτά να επιδοτείται, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 • 14 Ιουλίου 2020, 17:42 | Δαμιανός Χατζηαντωνίου

  Πολλά παιδιά διαγνώσκονται με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες ειδικές ανάγκες (π.χ. φάσμα αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά αυτά εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα με κάποιου είδους υποστήριξη (π.χ. παράλληλη στήριξη), με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία, όταν λαμβάνουν γνώση μίας τέτοιας διάγνωσης, δεν κάνουν δεκτά τα παιδιά αυτά με διάφορες προφάσεις, π.χ. «δεν έχουμε τις κατάλληλες υποστηρικτικές δομές», «δεν υπάρχει πρόβλεψη για παράλληλη στήριξη» κ.λ.π. Αυτό συνιστά διάκριση ως προς αυτήν την κατηγορία παιδιών – τα οποία γίνονται δεκτά στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα – μία μορφή κοινωνικού ρατσισμού και αποκλεισμού. Το προς ψήφιση νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοιες και ελέγχους μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στα ιδιωτικά σχολεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, τα ιδιωτικά σχολεία ίσως να πρέπει να δηλώνουν το ποσοστό των μαθητών τους που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και να είναι συγκρίσιμο με αυτό των δημόσιων σχολείων. Ή θα πρέπει να εξασφαλίζουν κάποιες θέσεις ετησίως στις εισαγωγικές τάξεις κάθε βαθμίδας αποκλειστικά για αυτήν την κατηγορία παιδιών.

 • 14 Ιουλίου 2020, 14:37 | Στέλιος

  είναι ένα σημαντικό βήμα για περισσότερη αυτονομία. Πρέπει όμως ανάλογα βήματα να γίνουν και στο δημόσιο σχολείο. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε εκπαιδευτικούς και σχολεία. Ο διευθυντής εκπαίδευσης δεν είναι ο φωτεινός παντογνώστης που πρέπει να ορίζει τα πάντα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Με τέτοια βήματα θα ξεκολλήσουμε από τις τελευταίες θέσεις στους πίνακες του ΟΟΣΑ σχετικά με την σχολική αυτονομία.

 • 14 Ιουλίου 2020, 10:45 | Vassilis

  Μέσω του εσωτερικού κανονισμού οι ιδιοκτήτες χωρίς τη συμφωνία του εκπαιδευτικού ο οποίος θα αναγκάζεται να προσχωρεί σε αυτόν (Κανονισμό) κατά την πρόσληψη, να μεταβάλει τους όρους εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφού η μόνη προϋπόθεση για την ισχύ του Εσωτ.Κανονισμού είναι η μη αντίθεσή του σε ρητή διάταξη νόμου. Μάλλον «ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό»…
  Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι ο εσωτερικός κανονισμός δεν θα εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, παρά το ότι μπορεί να αφορά εκπαιδευτικό έργο.
  Θεωρώ απαραίτητη την έγκριση του από τον εκάστοτε Σύλλογο Διδασκόντων.

 • 14 Ιουλίου 2020, 03:38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ.

  Πουθενά οι Εκπαιδευτικοί σε αυτή τη διαδικασία, ούτε ο Σύλλογος των Διδασκόντων έχει με αυτό το άρθρο δικαιοδοσίες. Κατά τα άλλα Δημοκρατία!

 • 14 Ιουλίου 2020, 03:37 | ΖΩΗ Σ.

  Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τον Ιδιοκτήτη να αποδέχεται τη δημιουργία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και να συμπεριλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου.

 • 14 Ιουλίου 2020, 03:36 | ΔΗΜΟΥ Γ.

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας δεν θα εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, παρά το ότι μπορεί να αφορά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα.

 • 14 Ιουλίου 2020, 03:35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ Γ.

  Μπράβο Συγχαρητήρια υποβαθμίζετε το Σύλλογο Διδασκόντων αντί να τον αναβαθμίσετε!

 • 14 Ιουλίου 2020, 03:35 | ΤΖΕΝΗ ΚΩΣΤΟΥΣΗ

  Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων.
  Τελικά ο Ιδιοκτήτης θα ορίζει μόνος του τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου; Ο Σύλλογος Διδασκόντων πουθενά; Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τι θα κάνουν;

 • 14 Ιουλίου 2020, 00:06 | Ελευθερία Κ.

  Στο ν. 4692/2020 προβλέπεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται με τη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων και του προεδρείου του 15 μελούς, και ότι γνωστοποιείται στο δ/ντή εκπαίδευσης . Αυτό δεν είναι σαφές στο παρόν άρθρο. .

 • 13 Ιουλίου 2020, 20:05 | Κων/να Ρουμανά

  Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας που θα τον καταρτούν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες; Και εντάξει με τα μεγάλα καλά σχολεία που ενδεχομένως έχουν και διευθυντές που έχουν μια παιδαγωγική γραμμή.Στα υπόλοιπα; Ποιος θα προασπίσει τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς;

 • 13 Ιουλίου 2020, 07:46 | Χρήστος

  Ρουσφέτι στους φίλους σας ιδιοκτήτες κάνετε και με αυτό το άρθρο. Μέσω του εσωτερικού κανονισμού θα υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν επιπλέον έργο χωρίς αμοιβή. Το επιχείρησε πρόσφατα μεγάλο σχολείο της Ανατολικής Αττικής και έφαγε τα μούτρα του διότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης «έκοψε» τα συγκεκριμένα σημεία από τον εσωτερικό κανονισμό. Οπότε τώρα, φτιάχνετε ένα νόμο για να κάνετε το χατήρι στους χορηγούς σας.

 • 12 Ιουλίου 2020, 17:43 | Ioannis A

  Μέσω του εσωτερικού κανονισμού, αφήνεται ευρύ πεδίο στον ιδιοκτήτη, χωρίς τη συμφωνία του εκπαιδευτικού ο οποίος θα αναγκάζεται να προσχωρεί σε αυτόν (Κανονισμό) κατά την πρόσληψη, να μεταβάλει τους όρους εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφού η μόνη προϋπόθεση για την ισχύ του Εσωτ.Κανονισμού είναι η μη αντίθεσή του σε ρητή διάταξη νόμου. Υπάρχει ήδη σχετικό παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν ενός μεγάλου εκπαιδευτηρίου των βορειοανατολικών προαστίων το οποίο επιδίωξε να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΙΒ (ΡΥΡ,ΜΥΡ), χωρίς πρόσθετη αμοιβή, χωρίς, τότε επιτυχία αφού η Δ/νση Ανατ. Αττικής δεν το ενέκρινε. Το ότι ο εσωτερικός κανονισμός δεν θα εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, παρά το ότι μπορεί να αφορά εκπαιδευτικό έργο, είναι προφανές ότι η απειλή νέας μονομερούς μεταβολής των όρων εργασίας είναι προ των πυλών και στο άρθρο αυτό!

 • 12 Ιουλίου 2020, 13:49 | Liana

  Κανονισμός Λειτουργίας σχολικής μονάδας δίχως εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων; Αναρωτιέται κανείς ποια σκοπιμότητα μπορεί να εξυπηρετεί αυτό

 • 12 Ιουλίου 2020, 13:44 | Δημήτρης

  Οι εκπαιδευτικοί που σηκώνουν το κύριο βάρος της σωστής λειτουργίας του σχολείου δε θα έχουν λόγο στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού, θα ισχύσει το «δημοκρατικό» αποφασίζουμε και διατάζουμε του σχολάρχη; Αν συμμετέχουν στη δημιουργία του , πώς θα διασφαλίζεται η ελευθερία της γνώμης τους;

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:15 | Αλέξανδρος

  Σιγά μην ερωτηθούν και οι λειτουργοί της εκπαίδευσης…οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν καλύτερα…

 • 12 Ιουλίου 2020, 12:11 | Στέλιος

  σημαντικό βήμα για περισσότερη αυτονομία. Πρέπει όμως ανάλογα βήματα να γίνουν και στο δημόσιο σχολείο. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε εκπαιδευτικούς και σχολεία. Ο διευθυντής εκπαίδευσης δεν είναι ο φωτεινός παντογνώστης που πρέπει να ορίζει τα πάντα σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Με τέτοια βήματα θα ξεκολλήσουμε από τις τελευταίες θέσεις στους πίνακες του ΟΟΣΑ σχετικά με την σχολική αυτονομία.

 • 12 Ιουλίου 2020, 11:58 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

  ΜΠΡΑΒΟ

  ΠΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  ΚΑΝΟΝΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

  ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 • 12 Ιουλίου 2020, 09:29 | ΟΙΕΛΕ

  Στο άρθρο 4 του ΣχΝ υπάρχει η εξής στόχευση: Μέσω του εσωτερικού κανονισμού, αφήνεται ευρύ πεδίο στον ιδιοκτήτη, χωρίς τη συμφωνία του εκπαιδευτικού ο οποίος θα αναγκάζεται να προσχωρεί σε αυτόν (Κανονισμό) κατά την πρόσληψη, να μεταβάλει τους όρους εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφού η μόνη προϋπόθεση για την ισχύ του Εσωτ.Κανονισμού είναι η μη αντίθεσή του σε ρητή διάταξη νόμου. Υπάρχει ήδη σχετικό παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν ενός μεγάλου εκπαιδευτηρίου των βορειοανατολικών προαστίων το οποίο επιδίωξε να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΙΒ (ΡΥΡ,ΜΥΡ), χωρίς πρόσθετη αμοιβή, χωρίς, τότε επιτυχία αφού η Δ/νση Ανατ. Αττικής δεν το ενέκρινε. Το ότι ο εσωτερικός κανονισμός δεν θα εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων, παρά το ότι μπορεί να αφορά εκπαιδευτικό έργο, είναι προφανές ότι η απειλή νέας μονομερούς μεταβολής των όρων εργασίας είναι προ των πυλών και στο άρθρο αυτό!

 • 12 Ιουλίου 2020, 01:56 | Χάρης

  Τέτοιο μίσος απέναντι στους εκπαιδευτικούς δεν το κατανοώ. Πουθενά οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη διαδικασία, ούτε ο σύλλογος των διδασκόντων έχει με αυτό το άρθρο δικαιοδοσίες. Έτσι δεν γίνεται υπέρ συγκεντρωτικό το σχολείο, αναρωτιέμαι. Φυσικά και γίνεται, εμπνεύσεως λίγων ανθρώπων και βέβαια όλο και λιγότερο δημοκρατικό. Θυμίζει άλλες εποχές και ασφαλώς όχι αξιομνημόνευτες.

 • 11 Ιουλίου 2020, 21:42 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΚΡΑΙΑ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΟΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

 • 11 Ιουλίου 2020, 19:10 | theo

  Εσωτερικός κανονισμός που απαγορεύει τη δημιουργία συλλόγου γονέων είναι λογικός;Έπρεπε να υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να αποδέχεται τη δημιουργία συλλόγου γονεων

 • 11 Ιουλίου 2020, 18:43 | Anna Kourdi

  Απορίας άξιον: Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες προτείνονται και αποφασίζονται ΧΩΡΙΣ την σύμφωνη τουλάχιστον γνωμοδότηση του συλλόγου των εκπαιδευτικών (!) Μήπως υποβαθμίζεται ο Σύλλογος Διδασκόντων αντί της αναγκαιότητας ιδιαίτερα σε χώρους ιδιωτικού δικαίου να ενισχυθεί, ώστε να γίνει δυνατή η επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου; Έτσι πριμοδοτείται η ποιότητα και η πρόοδος του σχολείου ή η υπερσυγκέντρωση εξουσιών μας οδηγεί στο αντίθετο;

 • 10 Ιουλίου 2020, 15:16 | Λεοπόλδος Αυγερινός

  Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι απλώς παρακολουθητές των διαθέσεων του ιδιοκτήτη, που μπορεί να ορίζει μόνος του τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου!Ιδιόμορφο βασίλειο του κάθε ιδιοκτήτη χωρίς καμία παιδαγωγική έννοια.

 • 10 Ιουλίου 2020, 08:17 | konstantinos

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΕΞΗΣ:

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΙ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΦΟΥ ΑΠΑΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

 • 10 Ιουλίου 2020, 01:50 | Konstantinos

  Παρακαλώ προσθέστε το εξής:
  Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων να λαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ τα σχολικά βιβλία. Είναι απαράδεκτο να μην γίνεται. Κανονικά θα έπρεπε να επιδοτείται και η φοίτηση τους αφού απαλλάσσουν το Δημόσιο από το κόστος φοίτησης σε δημόσιο σχολείο.