Δημόσια Διαβούλευση επι των Τροποποιήσεων των Προεδρικών Διαταγμάτων 118/2007 και 60/2007

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της κυβέρνησης για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του συστήματος των Δημόσιων Προμηθειών, εισάγουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 118/2007 και 60/2007 οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων ΠΔ. Στόχος μας είναι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που ψηφίζεται εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή, να λειτουργήσει τους προσεχείς μήνες σε ένα ριζικά διαφορετικό νομοθετικό περιβάλλον, με τις τροποποιήσεις των επίμαχων προεδρικών διαταγμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τις προωθούμενες αλλαγές κάνουμε πραγματικότητα ένα σύγχρονο διαφανές, απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο το εύρος της διοίκησης και τη σύναψη «συμφωνιών πλαισίου» ώστε να σταματήσει επιτέλους η κατασπατάληση δημόσιων πόρων.

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας προτάσεις, ιδέες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι τις 16/09/2011 * 7/9/2011. Το σύνολο των απόψεων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψιν για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία προς υπογραφή του.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και σας καλώ να συμβάλλετε στην προσπάθειά μας.

Φιλικά
Σωκράτης Ξυνίδης
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

(* Η δημόσια διαβούλευση παρατείνεται μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2011)