Άρθρο 01 – Νομική φύση – Αποστολή

1. α) Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Σύγχρονης Δημιουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ», με διακριτικό τίτλο “ACROPOLE CREATIVE HUB” και έδρα την Αθήνα.
β) Το ACROPOLE CREATIVE HUB στεγάζεται στο αποκατασταθέν διατηρητέο κτήριο του πρώην ξενοδοχείου ACROPOLE PALACE (ΦΕΚ Β΄ 584/1991) ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί των οδών Πατησίων, Αβέρωφ και Μάρνη στην Αθήνα, το οποίο περιέρχεται στο ACROPOLE CREATIVE HUB κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα και το οποίο επανέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτοδικαίως σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύσει η λειτουργία του νομικού προσώπου.
2. Το ACROPOLE CREATIVE HUB έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Το ACROPOLE CREATIVE HUB απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.
4. α) Με την ίδρυση και τη λειτουργία του ACROPOLE CREATIVE HUB επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των πολιτιστικών χρήσεων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/199041/22516/2004 από 30.7.2014 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΒΝ1ΧΓ-Ζ5Υ).
Στο πλαίσιο αυτό, στους σκοπούς του ACROPOLE CREATIVE HUB περιλαμβάνονται ιδίως: η ενημέρωση των απασχολούμενων στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα κατ’ εξυπηρέτηση των αναγκών των επαγγελματιών του κλάδου και των αναγκών διάχυσης της πληροφόρησης για τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή στο ευρύ κοινό, η ανάδειξη και υποστήριξη δράσεων σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, δημιουργών, επαγγελματιών και φορέων Σύγχρονου Πολιτισμού, διαφόρων τάσεων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης καλλιτεχνικής παραγωγής καθώς και η παραγωγή, υποστήριξη και ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται στις Εικαστικές, Παραστατικές και στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Μουσική, Χορός, Θέατρο, περφόρμανς (performance art), Κινηματογράφος, Αρχιτεκτονική, Σχέδιο, Μόδα, Γραφιστική, Φωτογραφία, Χειροτεχνία, Διακόσμηση, Ψηφιακές Τέχνες, Web design, Installation art κ.λπ.).
β) Η επίτευξη των σκοπών του ACROPOLE CREATIVE HUB πραγματοποιείται με τα ακόλουθα ιδίως μέσα:
i. Τη δημιουργία σχετικών με την ανάπτυξη των ανωτέρω δράσεων εκθεσιακών χώρων και χώρων παρουσιάσεων εκδηλώσεων.
ii. Τη δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου – Βιβλιοθήκης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ιστορία της σύγχρονης τέχνης στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο.
iii. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με σύγχρονα, οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού, έργων εφαρμοσμένων τεχνών και άλλων συναφών αντικειμένων.
iv. Την υποστήριξη, την εξυπηρέτηση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τη φιλοξενία δράσεων δημιουργών, νέων δημιουργών και φορέων Σύγχρονου Πολιτισμού, που δραστηριοποιούνται στα πεδία των Εικαστικών, Παραστατικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και των Νέων Τεχνολογιών Πολιτιστικού Περιεχομένου.
v. Tη διοργάνωση καλλιτεχνικών διαγωνισμών αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους και αναγνωρισμένους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
vi. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ποικίλες ομάδες κοινού, τη διαμόρφωση καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων-ξεναγήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες και τους φορείς του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, την έκδοση πληροφοριακού υλικού για το κοινό, την υποστήριξη, την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους και αναγνωρισμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
vii. Την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης νέων δημιουργών, δημιουργών, παραγωγών, επαγγελματιών και πολιτιστικών διαχειριστών (μεντόρων) στον χώρο της Σύγχρονης Τέχνης και του Σύγχρονου Πολιτισμού.
viii. Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ιστορία της σύγχρονης τέχνης στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο.
ix. Την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτιστικών πολιτικών και δράσεων με έμφαση στο σύγχρονο πολιτισμό και τις ποικίλες εκφάνσεις του.
x. Τη λειτουργία πωλητηρίου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), ο χώρος του οποίου θα παραχωρηθεί κατά χρήση στο Τ.Α.Π.Α. άνευ ανταλλάγματος.
xi. Τη λειτουργία αναψυκτηρίου-εστιατορίου μέσω προσωρινής παραχώρησης στο Τ.Α.Π.Α.
xii. Τη χρήση του χώρου από το Υπουργείο για πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή εκθέσεων αντικειμένων ιδιοκτησίας του Υπουργείου.
xii. Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που δεν αντιβαίνει στους σκοπούς του παρόντος.

 • Με βάση τα παραπάνω το ΕΕΤΕ προτείνει στο άρθρο 1, εδάφιο να αντικατασταθεί ως:

  «…..το ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί των οδών Πατησίων, Αβέρωφ και Μάρνη στην Αθήνα, να μην περιέλθει στο ACROPOLE CREATIVE HUB να μην παραχωρηθεί για χρήση, για σκοπούς και επιχειρηματικές δράσεις, παρά μόνο για σκοπούς και δράσεις δημοσίου συμφέροντος, παραμένοντας στην ιδιοκτησία και την εποπτεία του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο αυτοδικαίως ανήκει και αποτελεί περιουσία του Ελληνικού λαού»

  Να αντικατασταθεί ως :
  2. Το ACROPOLE CREATIVE HUB έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί με την οικονομική στήριξη του ΥΠΠΟΑ προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος και κατά τους κανόνες του και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Αντικαθίσταται ως:
  3. Το ACROPOLE CREATIVE HUB απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου που απορρέουν για τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΟΑ.

  Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛ, είναι ένα ακόμη κρίκος που εναρμόνισης των αγαθών του πολιτισμού στις ανάγκες της Πολιτιστικής Βιομηχανίας.

  Το ΕΕΤΕ επισημάνει ότι με το Αρθρο 1 «Το ACROPOLE CREATIVE HUB στεγάζεται στο αποκατασταθέν διατηρητέο κτήριο του πρώην ξενοδοχείου ACROPOLE PALACE (ΦΕΚ Β΄ 584/1991) ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί των οδών Πατησίων, Αβέρωφ και Μάρνη στην Αθήνα, το οποίο περιέρχεται στο ACROPOLE CREATIVE HUB κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα και το οποίο επανέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτοδικαίως σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύσει η λειτουργία του νομικού προσώπου.
  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι πρόκειται για εκχώρηση χωρίς αντάλλαγμα στο νέο Εμπορευματικό Οργανισμό Πολιτισμού, ο οποίος με Ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια θα εκμεταλλεύεται το Δημόσιο Κτίριο.
  Δηλαδή αφού το Ελληνικό Κράτος πλήρωσε την αποκατάσταση, τώρα, δια μέσου της χρήσεης, παραδίδεται για τις ανάγκες των επενδυτών ( ΜΚΟ, Ιδρύματα Πολιτισμού ΑΜΚΕ,) στους ιδιώτες. Είναι η κλασική μέθοδος εκποίησης της Δημόσια περιουσίας.
  Επιπλέον με απόφαση του ΥΠΠΟΑ, εξασφάλισε προίκα για το νέο Οργανισμό 3,7 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα των ΕΣΠΑ.

  Επίσης στο έδαφιο 2 του Άρθρου 1: με σαφήνεια ορίζονται ότι το «Το ACROPOLE CREATIVE HUB έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
  Δηλαδή νομοθετείται η σχέση οφέλους – κέρδους και στον πολιτισμό. Αναιρείται δηλαδή και νομοθετείται, ότι η τέχνη και τα πολιτιστικά αγαθά, μετατρέπονται στον παρόντα νόμο για τον οργανισμό, να γίνονται από κοινωνικό αγαθό, προσφερόμενο στην κοινωνία δωρεάν, σε εμπόρευμα το οποίο θα φέρει κέρδος .

  Η πρόθεση του ΥΠΠΟΑ για το ρόλο για το «Το ACROPOLE CREATIVE HUB» ήταν γνωστή για τους επιχειρηματίες από πολύ καιρό πριν.
  Να τι αναφέρει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ACROPOLE CREATIVE HUB» το ΥΠΠΟΑ, για το ΕΣΠΑ του 2017:
  « Στόχος της δράσης είναι η κάλυψη αναγκών και διαπιστωμένων ελλείψεων στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) στην Ελλάδα και η ισχυροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων στον εν λόγω τομέα.
  Ο κόμβος θα υποστηρίξει ειδικότερα τις Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Νέες Τεχνολογίες Πολιτιστικού Περιεχομένου, ως βασικούς πυλώνες της Δημιουργικής Οικονομίας.
  Οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα είναι δορυφόροι του Κόμβου.»
  http://www.choose-demosites.gr/ESPA%20FLIP-BOOK/files/basic-html/page34.html

  Στο εδάφιο 4, του άρθρου1 το ΥΠΠΟΑ φωτογραφικά τεκμηριώνει αυτό που οριζει η ΕΕ μέσο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Πολιτισμού 2017 – 2028»
  4. α) Με την ίδρυση και τη λειτουργία του ACROPOLE CREATIVE HUB επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των πολιτιστικών χρήσεων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/199041/22516/2004 από 30.7.2014 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΒΝ1ΧΓ-Ζ5Υ).
  Στο πλαίσιο αυτό, στους σκοπούς του ACROPOLE CREATIVE HUB περιλαμβάνονται ιδίως: η ενημέρωση των απασχολούμενων στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα κατ’ εξυπηρέτηση των αναγκών των επαγγελματιών του κλάδου και των αναγκών διάχυσης της πληροφόρησης για τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή στο ευρύ κοινό, η ανάδειξη και υποστήριξη δράσεων σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, δημιουργών, επαγγελματιών δια μέσου και φορέων Σύγχρονου Πολιτισμού, διαφόρων τάσεων της σύγχρονης ελληνικής και ξένης καλλιτεχνικής παραγωγής καθώς και η παραγωγή, υποστήριξη και ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται στις Εικαστικές, Παραστατικές και στις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Μουσική, Χορός, Θέατρο, περφόρμανς (performance art), Κινηματογράφος, Αρχιτεκτονική, Σχέδιο, Μόδα, Γραφιστική, Φωτογραφία, Χειροτεχνία, Διακόσμηση, Ψηφιακές Τέχνες, Web design, Installation art κ.λπ.).
  Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο βασικός στόχος του υπο ίδρυση Οργανισμού είναι να εκμεταλλευτεί για λογαριασμό της Πολιτιστική Βιομηχανίας όλο το παραγωγικό δυναμικό των τεχνών, στην παραγωγή, διαμορφώνοντας σχέσης ωφέλειας – κέρδους, στη διάθεση, προβολή της τέχνης.
  Αποκλείει τη χρήση σε φυσικά πρόσωπα της τέχνης, οδηγώντας τους καλλιτέχνες, αθωράκιστους στην αγκαλιά της επιχειρηματικής δράσης, χωρίς κανένα μηχανισμό εποπτείας για αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα για δράσης σε δημόσιο χώρο, αφού το ACROPOLE CREATIVE HUB, θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Πράγμα απαράδεκτο.
  Στο ίδιο εδάφιο (4) στην παράγραφο (β) του ίδιου άρθρου 1, στην αναφορά της επίτευξης των σκοπών δεν αναφέρεται η δωρεάν παραχώρηση εκθεσιακών χώρων και χώρων παρουσιάσεων , όπως και υποδομές, σε φυσικά πρόσωπα της τέχνης και συλλογικούς φορείς των τεχνών, πράγμα που σημαίνει ουσιαστικό αποκλεισμό τους.
  Από την δομή των μεστών για την υλοποίηση του σκοποί της ίδρυσης, διαφαίνεται η πρόθεση το ACROPOLE CREATIVE HUB να γίνει ο συνδετικο κρίκος, ατζέντης, θα λέγαμε των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγής καλλιτεχνών σε όλες τις μορφές και τα περιεχόμενα της τέχνης
  Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται το πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων, του ACROPOLE CREATIVE HUB, συγκεντρώνοντας όλους τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό στην πύλη ACROPOLE CREATIVE HUB, διαμορφώνοντας έτσι πλέγμα εξάρτησης για την τέχνη και τους καλλιτέχνες, με σαφή στόχο να υποκύψουν στο ζητούμενο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πράγμα που σημαίνει Χειραγώγηση, εν ονόματι της συμμετοχής τους, χωρίς αμοιβή πνευματικά δικαιώματα κλπ, αφού η κυρίαρχη στάση των ΜΚΟκαι των Ιδρυμάτων, αλλά και δημοσίων οργανισμών είναι η εθελοντική συμμετοχή των καλλιτεχνών σε δράσεις.

  β) Η επίτευξη των σκοπών του ACROPOLE CREATIVE HUB πραγματοποιείται με τα ακόλουθα ιδίως μέσα:
  i. Τη δημιουργία σχετικών με την ανάπτυξη των ανωτέρω δράσεων εκθεσιακών χώρων και χώρων παρουσιάσεων εκδηλώσεων.
  ii. Τη δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου – Βιβλιοθήκης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ιστορία της σύγχρονης τέχνης στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο
  iii. Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με σύγχρονα, οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού, έργων εφαρμοσμένων τεχνών και άλλων συναφών αντικειμένων.
  iv. Την υποστήριξη, την εξυπηρέτηση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τη φιλοξενία δράσεων δημιουργών, νέων δημιουργών και φορέων Σύγχρονου Πολιτισμού, που δραστηριοποιούνται στα πεδία των Εικαστικών, Παραστατικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και των Νέων Τεχνολογιών Πολιτιστικού Περιεχομένου.
  v. Tη διοργάνωση καλλιτεχνικών διαγωνισμών αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους και αναγνωρισμένους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  vi. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ποικίλες ομάδες κοινού, τη διαμόρφωση καλλιτεχνικών εργαστηρίων, την πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων-ξεναγήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες και τους φορείς του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, την έκδοση πληροφοριακού υλικού για το κοινό, την υποστήριξη, την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με έγκυρους και αναγνωρισμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  vii. Την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης νέων δημιουργών, δημιουργών, παραγωγών, επαγγελματιών και πολιτιστικών διαχειριστών (μεντόρων) στον χώρο της Σύγχρονης Τέχνης και του Σύγχρονου Πολιτισμού.
  viii. Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την ιστορία της σύγχρονης τέχνης στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο.
  ix. Την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτιστικών πολιτικών και δράσεων με έμφαση στο σύγχρονο πολιτισμό και τις ποικίλες εκφάνσεις του.
  x. Τη λειτουργία πωλητηρίου Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), ο χώρος του οποίου θα παραχωρηθεί κατά χρήση στο Τ.Α.Π.Α. άνευ ανταλλάγματος.
  xi. Τη λειτουργία αναψυκτηρίου-εστιατορίου μέσω προσωρινής παραχώρησης στο Τ.Α.Π.Α.
  xii. Τη χρήση του χώρου από το Υπουργείο για πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή εκθέσεων αντικειμένων ιδιοκτησίας του Υπουργείου.
  xii. Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που δεν αντιβαίνει στους σκοπούς του παρόντος.
  Είναι φανερό ότι όπως σε μια μασχάλη δεν χωράνε δύο καρπούζια, έτσι και στο ACROPOLE CREATIVE HUB, δεν χωράνε τόσες δράσεις, εκτός και αν σκοπός του είναι να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή επ αμοιβή μεταξύ της ΕΕ, των εγκεκριμένων προγραμμάτων για τον πολιτισμό και του συρφετού των διεθνών και ελληνικών ΜΚΟ που είναι μεσάζοντες στη διακίνηση και προβολή της τέχνης (με την πρόθεση να παρεμβαίνουν και στην παραγωγή της) και οι ανερχόμενοι «μέντορες» που θέλει το ACROPOLE CREATIVE HUB να εκπαιδεύσει.

  Επισημαίνουμε ότι το ΥΠΠΟΑ δεν έχει ασχοληθεί όπως ως καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο όπως ωφείλει με τους όρους ζωής και δουλειάς των καλλιτεχνών και δημιουργών και ότι από το 1992 έχει να κάνει δημόσιο Καλιτεχνικο διαγωνισμό, και αυτό δείχνει τις προθέσεις του..

 • 23 Απριλίου 2019, 15:07 | Κυριακή Μιχελιουδάκη

  Κατά το σχολικό έτος 2019-2020, με αποφάσεις του Υπ. Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων, πρόκειται να λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Αθήνα, Καλλιτεχνικό σχολείο (γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις). Προς το παρόν, δεν υπάρχει έδρα του σχολείου αυτού και προσωρινά θα συστεγαστεί με το Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών. Συστάθηκε Επιτροπή για την υποστήριξη της λειτουργίας του Καλλιτεχνικού σχολείου Αθηνών από γονείς του κέντρου της πόλης, η οποία μεταξύ άλλων προωθεί την ιδέα για τη λειτουργία του στο κέντρο των Αθηνών.
  Εκ μέρους της Επιτροπής, προτείνω να συμπεριληφθεί στις λειτουργίες του Κέντρου Σύγχρονης Δημιουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ, η φιλοξενία των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του νέου σχολείου (εργαστήρια εικαστικών, χορός, θέατρο – κινηματογράφος), των εκθέσεων και των εκδηλώσεών του και να υιοθετηθεί η λειτουργία του σχολείου από το Υπουργείο Πολιτισμού με επίκεντρο αυτής της σημαντικής συνέργειας για την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας στα παιδιά των Αθηνών, το Ακροπόλ.