Άρθρο 03 – Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας

1. Ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα.
Προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, αντί των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας:
α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων (θεομηνίες, πυρκαγιές, επιδημίες ή κήρυξη συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως,
β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και
γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι είκοσι (20) ημέρες ετησίως.
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής μέχρι του ανωτέρω αριθμού ημερών. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εκδίδονται μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών.

3. Ειδικώς για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β., των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:26 | Αντωνιος Κ.

  Θα πρεπει να προβλεφθεί μια εξαιρεση για οσους εκτελουν ελέγχους σε έργα του ΕΣΠΑ υποχρεωτικά (μονάδες Γ των ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ),όσο αφορά το χρονικό όριο καθώς και την ημερησια αποζημίωση αφόυ έτσι και αλλιως ειναι συγχρηματοδοτούμενη μέσω της Τεχνικής Βοήθειας και δεν επιβαρύνει τον κρατικο Π/Υ, εφόσον θέλουμε να γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Τα 40€ για ημερησια αποζημιωση δεν φτανουν ουτε για ζητω. Οταν ειμαστε ολη μερα εκτός με δύο γέυματα την ημέρα να υπολογισει κάποιος έχουμε μπει ηδη μέσα. Αλλιώς με 40€ την μέρα δεν βλεπω να πηγαινει κανείς για έλεγχο και μετά ο θεός βοηθός. Προτείνω την παραμονη της ημερήσιας αποζημιωσης στα 65€ ως ισχύει τουλάχιστον για οσους πληρωνεται απο Τεχνική Βοήθεια ΕΣΠΑ.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:17 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Στην παρ. 3: δε θα πρέπει ρητά να αναφερθεί και το προσωπικό Σωμάτων Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, στων οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνονται πολλές μετακινήσεις και κυρίως έκτακτες για επιθεωρήσεις – ελέγχους εντός και εκτός έδρας; Ίσως θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον επιτρεπόμενο αριθμό ημερών ετησίως εξαρχής. (επιθεώρησης εργασίας, υγείας, ΣΔΟΕ, επιτροπή ανταγωνισμού, ατομικής ενέργειας, ανεξάρτητες αρχές κλπ.). Ας μην κρίνουμε από την τυχούσα σημερινή υποστελέχωσή τους. Ας σκεφθούμε ότι βασικός ρόλος του Δημοσίου στο σύγχρονο περιβάλλον και σε περίοδο κρίσης και ύφεσης είναι η άσκηση ελέγχων και η εποπτεία εφαρμογής των νόμων.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:36 | Αντωναρακης Γεώργιος

  Στην Δ/νση Κτηνιατρικής που υπηρετώ (τμήμα ελέγχου τροφίμων Ζ.Π.)λογω και της δραματικής μείωσης του προσωπικού οι ημέρες εκτός έδρας θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον στις 60+60 ημέρες σε υπαλλήλους που αποδεδειγμένα τις χρειάζονται και κάνουν πραγματική χρήση αυτών. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι μια μέρα ελέγχου θέλει και άλλη μια τουλάχιστον ημέρα Διοικητικής δουλειάς(π.χ. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου, αποστολή δειγμάτων κτλ.)
  Η μείωση των κινήσεων τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την μη επαρκή και σωστή διεκπεραίωση των ελέγχων, πράγμα που έχει διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους Κοινοτικών και μη επιτροπών και κλιμακίων.
  Επίσης η ορολογία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ, και η ειδίκευση σε κλάδους όπως «Κτηνιάτρους, Γεωπόνους» στην παραγ.3 δημιουργεί σύγχυση για τις υπόλοιπες συναφείς ειδικότητες που υπάρχουν στις Υπηρεσίες του Δημοσίου ιδιαίτερα της κατηγορίας (Τ.Ε.),είναι καθαρά συντεχνιακή ορολογία, και το σημαντικότερο θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργικά στις υπηρεσίες κατά της εφαρμογή της, αφού ένα κλιμάκιο ελέγχου που αποτελείται απο υπαλλήλους (Π.Ε.) και (Τ.Ε.) δεν θα μπορεί να συσταθεί όταν εξαντληθούν οι ημέρες του Υπαλλήλου της Τ.Ε. κατηγορίας.

  Αντωναράκης Γεώργιος
  Τεχνολόγος Τροφίμων,M.Sc.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΙΜΠΙ

  ΤΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ; ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΠΕ Ή ΤΩΝ ΤΕ ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΕ Ή ΥΕ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΡΑ χ.λ.μ ΆΛΛΟΙ ΜΕ 9,80€ ΆΛΛΟΙ ΜΕ 50€ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ 70€. ΕΛΕΟΣ.
  ΟΛΟΙ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΙΔΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΙΔΙΑ Χ.Λ.Μ
  Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.
  ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:05 | Κων/νος Σίμογλου

  Δεν είναι δυνατόν οι εργασίες των γεωτεχνικών να εκτελεστούν σε 60 ημέρες τον χρόνο. Θα ήταν τουλάχιστον αστείο. Γι’ αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι στην ουσία χρηματοδοτούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέσω των ΙΧ αυτοκινήτων καθ’ όλο τον χρόνο. Είναι προφανές ότι δεν θα δούλευε τίποτε σε αυτόν τον τόπο όσον αφορά στις εξαγωγές αν δεν το έκαναν αυτό οι γεωπόνοι – ποιοτικοί και φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές. Η εργασίες των γεωτεχνικών είναι κατά το πλείστον σε άμεση συνάφεια με την ύπαιθρο. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ενώ υπάρχει απαίτηση από τη νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις μία εργασία να συνοδεύεται από έκδοση εντολής μετακίνησης, αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων επειδή το όριο των 60 ημερών, είτε έχει συμπληρωθεί, είτε έχει καλυφθεί το άλλο προβληματικό όριο των 5 μετακινήσεων ανά μήνα.
  Με ποιον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ετήσιο πρόγραμμα επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας αν ο φυτοϋγειονομικός ελεγκτής δεν βγει στον αγρό, όχι 60 ημέρες τον χρόνο, αλλά 200 ημέρες; Και αν αναρωτηθεί κανείς για τη σημαντικότητα ή την «βαρύτητα» των αρμοδιοτήτων αυτών, σάς παραπέμπω στην επιτακτική ανάγκη διασφάλισης των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Μία παράμετρος διασφάλισης των εξαγωγών είναι η παρουσία, ή μη, επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και η λήψη μέτρων περιορισμού τους σε περίπτωση εμφάνισης.
  Μην γελιόμαστε υπάρχουν αρμοδιότητες που αναγκάζουν γεωτεχνικούς να είναι διαρκώς σε κίνηση (με ΙΧ φυσικά) και να μετακινούνται σε αγροτικούς δρόμους επί χιλιόμετρα και σε καμία περίπτωση από πλατεία σε πλατεία χωριών όπως γίνεται ο υπολογισμός των αποστάσεων. Να είναι πολλές ώρες στον αγρό και να δουλεύουν και ως εργάτες γης (σε πειραματικούς αγρούς ανθεκτικών ποικιλιών σε παθογόνο καραντίνας, σε δειγματοληψίες εδάφους, φυτών, κονδύλων πατάτας κλπ.) και ας μην έχουν πολλοί εξ αυτών την ανάλογη φυσική κατάσταση και υποφέρουν συχνά από προβλήματα υγείας. Να θέλουν να προσφέρουν και πέραν των τυπικών καθηκόντων τους και να μεταβαίνουν με δικά τους έξοδα προκειμένου να δώσουν λύση σε κάποιο πρόβλημα καλλιέργειας όταν ο απεγνωσμένος καλλιεργητής τους ζητά την υποστήριξη. Να είναι τις περισσότερες φορές οι κυματοθραύστες των αντιδράσεων για επείγοντα φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι αναγκασμένοι από τη νομοθεσία να επιβάλλουν, όταν εμφανίζεται κάποιος επιβλαβής οργανισμός καραντίνας. Να είναι αυτοί που είναι αναγκασμένοι να ακούν τις ειρωνείες από αγνώμονες και ανίδεους παρά το ότι υπερβάλλουν ευατούς για να προσφέρουν για το γενικότερο καλό.
  Επειδή υπάρχουν και αυτοί οι συνάδελφοι, επειδή κάποιοι τιμούν τον μισθό που παίρνουν ακόμα, επειδή το φιλότιμο είναι ακόμα η κινητήριος δύναμη της μηχανής.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:26 | G M

  Eίμαι διπλωματούχος μηχανικός σε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας (Αιρετής) και μεταξύ των πολλών καθηκόντων που μου έχουν ανατεθεί (συνηθισμένο φαινόμενο για τους μηχανικούς του Δημοσίου λόγω ελλείψεως εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και λόγω μη κάλυψης των προκυπτουσών κενών από συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων), είναι η επίβλεψη έργων ΕΣΠΑ(επιβλέπων μηχανικός, αλλά και επιτροπές αφανών εργασιών), οπότε ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών καλούμαι να βρίσκομαι στα έργα προκειμένου να ελέγξω τις εργασίες και να εγκρίνω τις αιτούμενες δαπάνες. Στο 90% των περιπτώσεων χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου, γιατί τα κρατικά αυτοκίνητα-οδηγοί δεν επαρκούν στο ελάχιστο, για τις ανάγκες της Περιφέρειας και γιατί οι εργασίες π.χ. σκυροδετήσεις, δεν περιμένουν την αιτούμενη από μέρες έγκριση πραγματοποίησης δρομολογίου σε συγκεκριμένη μέρα και την επιβεβαίωση στη συνέχεια την επίμαχη μέρα(αυθημερόν), της πραγματοποίησης ή μη (λόγω κολλημάτων) του δρομολογίου. Αυτό επιβάλλει την μηνιαία (μεγάλη) επιβάρυνση για εμένα, προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Το κράτος θεσμοθέτησε με νόμο, οι εκτός έδρας μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων να είναι 60 ανά έτος οριζόντια (από 120 πριν), μη αναγνωρίζοντας τη φύση και τις ιδιαιτερότητες κάποιων κλάδων στο δημόσιο καθώς και τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Ουσιαστικά δηλ. το κράτος θεωρεί πως μόνο 5 φορές τον μήνα (60 ημέρες/12 μήνες), μπορεί ο υπάλληλος να ασκήσει τα ελεγκτικά του καθήκοντα και να προασπίσει τα συμφέροντα του δημοσίου, ο υπάλληλος που μπορεί να είναι μηχανικός, γεωπόνος, κτηνίατρος, εφοριακός, υπάλληλος που ασκεί καθήκοντα ελέγχου σε θέματα περιβάλλοντος, υγειονομικούς ελέγχους και αρκετά άλλα. Τα παραπάνω τα αναφέρω για να μη θεωρηθεί πως προσεγγίζω το θέμα κλαδικά. Μια ιδιαιτερότητα βέβαια του επαγγέλματος του μηχανικού είναι οι δια βίου ευθύνες από την τέλεση των καθηκόντων του (έργα) και η ιδιαίτερης βαρύτητας και συνεπειών ενέργειές του. Πως λοιπόν ο συνάδελφος θα κάνει τη δουλειά του σωστά (προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δημοσίου)και συγχρόνως θα προστατευτεί και ο ίδιος;
  Εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε τη Δημόσιο θέλουμε. Θέλουμε ο Δημόσιος Τομέας να έχει το ρόλο του και να γίνεται ΕΛΕΓΧΟΣ; ουσιαστικός; ή θέλουμε οι Υπηρεσίες να υπολειτουργούν; Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, τότε σίγουρα θα σχεδιάσουμε και θα πάρουμε αποφάσεις στη σωστή κατεύθυνση, σε σχέση με το στόχο που θέσαμε! όποιος και να είναι αυτός!

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:32 | TZEΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Oι προτεινόμενες ημέρες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις δεν επαρκούν για να υλοποιηθούν προγράμματα επισκοπήσεων για φυτοπαθογόνα καραντίνας και δειγματοληψίες αυτών, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία Βάμβακος που απαιτείται συχνές μεταβάσεις στο χωράφι (2 φορές την εβδομάδα), καταπολέμεση κουνουπιών , Ακριδοκτονία , επισκέψεις στις καλλιέργειες του νομού για θέματα φυτοπροστασίας , λήψη δειγμάτων για υπολλείματα φυτοφαρμάκων , έλεγχοι στα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων , έλεγχοι στους παραγωγούς για την εφαρμογή του Ν. 4036/2012. Οι 60 ημέρες για τους ΤΕ Γεωτεχνικούς δεν επαρκούν για την σωστή εκτέλεση των ανωτέρω προγραμμάτων σε μια εποχή που οι υπηρεσίες έχουν τρομερό έλλειμμα σε ανθρώπινο δυναμικό.

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 3:
  παρ. 2β. β) για μετακινήσεις των μηχανικών, γεωτεχνικών και λοιπών τεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων,
  Να προστεθεί η φράση γεωτεχνικών και λοιπών τεχνικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοιστοςυ οποίους περιλαμβάνοτναι και οι γεωψτεχνικοί και οι μηχναικοί απασχολούνται με τον έλεγχο και την επίβλεψη μελετών και έργων.

 • 1 Ιουνίου 2015, 23:59 | Ευάγγελος Πλιαβέσης

  Η μονάδα 359 ΜΑΕΔΥ της Πολεμικής Αεροπορίας εκτελεί ένα πολυσχιδές έργο που εκτείνεται απο την αεροπυρόσβεση καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1/5 έως 31/10) έως την αερολύπανση και τους αεροψεκασμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, των καλλιεργειών και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

  Η προτεινόμενη διάρκεια των εκτός έδρας μετακινήσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2α του παρόντος άρθρου, δηλαδή 60+30 ημέρες, προφανώς δεν καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας, δημιουργεί κενά κατα την ασκηση των δραστηριοτήτων και πρόκειται να έχει βλαβερές επιπτώσεις για τους ίδιους τους πολίτες που προστατεύονται απο τη δράση της υπηρεσίας.

  Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη την ένταξη του πολιτικού προσωπικού της 359 ΜΑΕΔΥ στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, δηλαδή στις 200 ημέρες.

 • 1 Ιουνίου 2015, 21:15 | Γεώργιος Χρίστογλου

  Είμαι ΠΕ Μηχανικός Δημόσιος Υπάλληλος της ΔΤΕ σε αιρετή Περιφέρεια, επιβλέπων τεχνικών έργων οδοποίας συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, υπενθυμίζω στον συντάκτη του Νόμου ότι η επίβλεψη ενός τεχνικού δημόσιου έργου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύμφωνα μ την ισχύουσα νομοθεσία. Ένα έργο μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια και οι εργασίες του διαρκούν σίγουρα πάνω από 60 μέρες ανά χρόνο, οπότε σε μιά υπηρεσία που δεν διαθέτει κρατικό όχημα ή διαθέτει ένα και επιβλέπει 15 έργα με δεκαπέντε μηχανικούς, πώς θα επιβλεφτεί το έργο; Όταν τελειώσουν οι 60 ημέρες το έργο θα τα αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο χωρίς επίβλεψη (που είναι όπως προείπα παράνοο); Θα πρέπει να πληρώνουμε οι ίδιοι τις βενζίνες και λοιπά έξοδα του ΙΧ μας; Και πώς θα πληρώνουμε εμείς αυτά τα έξοδα; Με τον κουτσουρεμένο μισθό μας;

 • 1 Ιουνίου 2015, 21:15 | Αχιλλέας Σαχπατζίδης, Κτηνίατρος

  θα πρέπει ρητά να διατυπωθεί πως μετά την συμπλήρωση του ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων ο υπάλληλος δύναται να μετακινηθεί εκτός έδρας και να του καταβάλλεται μόνο η χιλιομετρική αποζημίωση (βενζίνες ή εισιτήρια) καθώς πολλές ΥΔΕ δεν αναγνωρίζουν αυτή την δυνατότητα

 • 1 Ιουνίου 2015, 21:37 | ΠΜ

  Δεδομένου ότι οι ισοπεδωτικές ρυθμίσεις του άρθρου 11 πρακτικά καταργούν της ημερήσια αποζημίωση για την συντριπτική πλειοψηφία των μετακινήσεων εκτός έδρας, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές διατηρηθούν και στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην Βουλή, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί και να αυξηθεί το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας αφού δεν έχει πλέον κάποια ουσιαστική δημοσιονομική επίπτωση.
  Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα έκδοσης ιδιαίτερης απόφασης για κάθε υπηρεσία με τον μέγιστο αριθμό ημερών. Αφού δεν υπάρχει πια ημερήσια αποζημίωση για τις συνήθεις μετακινήσεις, μπορεί το μέγιστο θεσπιζόμενο όριο να ισχύει εξαρχής για όλες τις υπηρεσίες και απόφαση να απαιτείται μόνο για την υπέρβαση του γενικού αυτού ορίου.

 • 1 Ιουνίου 2015, 21:14 | Αχιλλέας Σαχπατζίδης, Κτηνίατρος

  Έχοντας υπόψη ότι το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιώντας ΙΧ αυτοκίνητα υπαλλήλων κάνει απίστευτη οικονομία αφού: α) δεν προσλαμβάνει οδηγούς β) δεν αγοράζει αυτοκίνητα, γ) δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες συντήρησης και αποζημίωση βλαβών και με δεδομένο το γεγονός της δραματικής έλλειψης προσωπικού και της τεράστιας αναγκαιότητας μετακίνησης αυτών των λίγων υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες μας, επιβάλλεται η αύξηση του ορίου μετακίνησης των Γεωτεχνικών υπαλλήλων στα πρότερα επίπεδα, δηλαδή 120 ημέρες ετησίως με δυνατότητα αύξησης άλλες 30 ημέρες. Είναι τραγικό σφάλμα να κρατάς Κτηνιάτρους, Γεωπόνους, Δασολόγους κλπ στα γραφεία για διοικητικές εργασίες. Το Ελληνικό Δημόσιο επένδυσε σ’ αυτούς τους επιστήμονες για να εργάζονται στην ύπαιθρο και εκεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

 • 1 Ιουνίου 2015, 18:25 | Γκιαληs Σταματηs

  -Το πολιτικο προσωπικο που εργαζεται στην Πολεμικη Αεροπορια-359ΜΑΕΔΥ,εκτελει ένα ποικιλομορφο εργο που σκοπο εχει να υποστηριξει τ α Α/φη καθ΄ολη την διαρκεια τηs αεροπυροσβεσηs (αναλογωs των συνθηκων που επικρατουν και με βαση την πυροσβεστικη περιοδο που διαρκει από Μαιο εωs Οκτωβριο εκαστου ετουs).Συμφωνα λοιπον με τιs υπαρχουσεs αναγκεs το (60+30) που προβλεπει το σχεδιο νομου ,δεν μπορει να καλυψει τιs επιχειρησειακεs δραστηριoτητεs τηs υπηρεσιαs.Λαμβανωνταs υπ΄ οψη δε ότι η 359ΜΑΕΔΥ μπορει ακομη να εκτελεσει ποικιλια αεροψεκασμών-αερολιπανσεωs ,που μπορουν να βοηθησουν στην αναπτυξη-εξυγιανση τηs αγροτικηs οικονομιαs.Προτεινω το υπηρετών πολιτικο προσωπικο να ενταχθεί στο αρθρο 3 παρ.3 (και επειδή αναφερομεθα σ΄ εκτακτεs συνθηκεs,οσο αυτεs το απαιτουν).

 • 1 Ιουνίου 2015, 17:48 | ΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

  Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είναι αναγκασμένοι, εκ της φύσεως της εργασίας τους, να είναι πολύ περισσότερες μέρες εκτός έδρας. Με αυτό το νομοσχέδιο ως έχει στην ουσία καταργείται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΑΠΕΝ. Τα 2 Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι αρμόδια για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δραστηριοτήτων-δημοσίων και ιδιωτικών-, για τον έλεγχο της διασυνοριακής μεταφοράς, για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ζημιάς από έργα και δραστηριότητες, να παρίστανταισε δικαστήρια για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και με προανακριτικά καθήκοντα, σε όλη την χώρα.
  Οι 60 ημέρες είναι πολύ λίγες για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, όταν ο μέσος όρος των ημερών εκτός έδρας, ανά επιθεωρητή είναι περίπου 80 μέρες συμπιεσμένα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κριθεί αναλόγως.

 • 1 Ιουνίου 2015, 15:44 | Μηλιορέλη

  Παρακαλώ πολύ να συμπεριλάβετε στις υπηρεσίες που μπορούν να υπερβαίνουν τις 60 ημέρες ανά έτος και το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., των οποίων βασική αρμοδιότητα είναι οι επιθεωρήσεις με αυτοψίες (άρθρο 9 του Ν. 2947/2001, άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, άρθρο 57 του Ν. 4042/2012). Επιπλέον, σε συνέχεια των παραβάσεων που βεβαιώνουν συνήθως ασκούνται ποινικές διώξεις εναντίον των ελεγχόμενων φορέων και καλούνται ως μάρτυρες στο ακροατήριο. Ταυτόχρονα είναι και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι στην υπηρεσία των εισαγγελέων όλης της χώρας. Οι 60 ημέρες το έτος είναι ο ελάχιστος αριθμός ημερών που απαιτούνται για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά για την οποία προορίζονται. Εξάλλου, σήμερα υπάρχει σχετική εξαίρεση στο άρθρο 28 του Ν. 3889/10.

 • 1 Ιουνίου 2015, 14:29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

  Στό αρθρο (3) η παράγραφος (3) (60+30) ημέρες εκτός έδρας,αδυνατεί να εξυπηρετήση αναγγες υπηρεσιών οπως η 359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.(ΜΟΙΡΑ ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)που εμπλέκεται αμεσα τούς θερινούς μήνες στήν Αεροπυρόσβεση (από 1/6 έως καί 31/10) σύνολο ημερών (150) με στόλο 18 αφών P.Z.L. M18B σε 8 κλιμάκια ανα την χώρα. Συνυπολογίζοντας καί της άλλες δραστηριότητες τής υπηρεσίας (αεροψεκασμοί,αερολίπανση) διότι τα α/φοι είναι πολλαπλού ρόλου,τότε οι ημέρες εκτός έδρας δέν επαρκούν σε καμία περίπτωση.Πρέπει να επαναπροσδιωριστούν η ημέρες εκτός έδρας, η στίς 200 τού αρθρου 3 η γιά όσες ημέρες χρειασθή ανάλογα με το τί θα προσδυώρήσει ο ανάλογος φοραίας. Π.χ. Γενική Γραμματεία Πολιτικης Προστασίας και Πυροσβεστική Υπυρεσία.

 • 1 Ιουνίου 2015, 11:14 | ΝΑΚΟΣ ΜΙΧ.

  Ως Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού εργαζομένων στην Πολ.Αεροπορία 359 ΜΑΕΔΥ
  Μονάδα Αεροεφαρμογών [που ασχολείται με την Αεροπυρόσβεση-Αεροψεκασμός-
  Αερολίπανση] και καθ’ο,τι η πυροσβεστική περίοδος αρχίζει απο την 1η Μαΐου
  και λήγει 31 Οκτωβρίου διάρκεια έξι [6] μηνών.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Ο χρόνος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 [60 ημέρες συν 30] δεν επαρκεί
  για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ και οποιασδήποτε
  άλλης δραστηριότητας της Μονάδας.

  ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
  Να ενταχθούμε στο άρθρο 3 & 3 η ΟΣΟ διαρκούν οι δραστηριότητες της μονάδας

  359 ΜΑΕΔΥ Αεροπυρόσβεση-Αεροψεκασμός.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 359 ΜΑΕΔΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

  ΜΙΧ.ΝΑΚΟΣ ΠΑΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 • 1 Ιουνίου 2015, 11:32 | Αποστολίδου Τασούλα

  Λόγω της συμμετοχής των Τεχνολόγων Γεωπονίας στους ελέγχους των Προγραμμάτων του ΥΠΑΠΕ ο όρος ‘’γεωτεχνικοί υπάλληλοι’’ του άρθρου 3 της παραγράφου 2 υποπαράγραφος β’ να αναλυθεί σε ΠΕ και ΤΕ γεωτεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:12 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

  Άρθρο 03 – Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας
  Ειδική αιτιολόγηση της πρότασης :
  Οι Γεωτεχνικές Υπηρεσίες είναι υπηρεσίες υπαίθρου και όχι γραφείου. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας και τα προγράμματα που εκτελούν σχεδιάζονται από το πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (σήμερα Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Αυτό σημαίνει ότι οι Εργαζόμενοι Γεωτεχνικοί και Δασικοί Υπάλληλοι στις Δασικές, Κτηνιατρικές και Γεωργικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μετακίνησής τους για την εξυπηρέτηση προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και προγραμμάτων Δασοπροστασίας. Συνεπώς με τη διατύπωση του άρθρου 3 θα πρέπει να καλυφθούν προγράμματα και όχι συγκεκριμένες ειδικότητες. Αν θέλουμε να συζητάμε για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας (εν προκειμένω Δασών και Δασιών εκτάσεων ή για την εφαρμογή προγραμμάτων της πρωτογενούς παραγωγής) στη βάση του αριθμού των εξήντα ημερών κάτι που θα περιορίσει στο γραφείο τους Γεωπόνους Δασολόγους, Κτηνίατρους Γεωλόγους Ιχθυολόγους και λοιπούς δασικούς υπαλλήλους. Συνεπώς στην πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα προγράμματα Δασοπροστασίας (που δεν κατονομάζονται στο σχέδιο νόμου) στην προτεινόμενη από το Υπ. Οικονομικών διατύπωση.
  Επίσης αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να προστεθεί και στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ειδικά για το πρόγραμμα δασοπροστασίας .

  Συνεπώς οι δύο παράγραφοι πρέπει να αναδιατυπωθούν ως εξής:

  Η 2η παραγραφος , εδάφιο β του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής :
  «2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας:
  α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων (θεομηνίες, πυρκαγιές, επιδημίες ή κήρυξη συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως,
  β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων και δασικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων καθώς και Δασοπροστασίας, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των φορέων που εποπτεύει, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και

  Η 3η παραγραφος , του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής :
  3. Ειδικώς για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β., των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς και των Δασικών υπαλλήλων του άρθρου 39 παρ 1 του Ν.1845/1989 (Α΄ 102), όπως ισχύει, για τα καθήκοντα δασοπροστασίας, δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά.

 • 1 Ιουνίου 2015, 08:58 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ

  Θα πρέπει να υπάρξει μεριμνα για όλους τους υπαλλήλους οι οποίες ασχολούνται με τις εργασίες υπαίθρου, και όχι μόνο για τους μηχανικούς και τους γεωτεχνικούς του πρων αγροτικής ανάπτυξης.

  Εργασίες υπαίθρου κάνουν και οι δασικοί υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι το αντικείμενο των Δασικων Υπαλλήλων είναι στην ύπαιθρο και όχι απλά στην ύπαιθρο, είναι στο βουνό

 • 31 Μαΐου 2015, 23:14 | ΔΥ

  1. Για πολλούς κλάδους είναι σημαντικότερη η εργασία υπαίθρου από την εργασία στο γραφείο
  2. Η μέχρι τώρα κατάσταση δημιουργεί αρκετά προβλήματα
  3. Το παρόν νομοσχέδιο επιλύει κυρίως την μείωση των δαπανών σε οριζόντιο επίπεδο γεγονός όχι τόσο αποτελεσματικό ως προς απόδοση των Δημόσιων υπηρεσιών
  4. Βάλτε σε όλα τα κρατικά οχήματα σύστημα εντοπισμού θέσεως gps (αν είναι υπερβολική η δαπάνη για αγορά gps την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμόστε το πιλοτικά σε τρεις – τέσσερις Κεντρικές υπηρεσίες , δυο τρεις πρώην Νομαρχίες) και συγκρίνεται τις μετακινήσεις του 2012, 2013,2014 με αυτές όταν εφαρμόστηκε το σύστημα εντοπισμού είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο νομοσχέδιο θα διπλασιάσετε τις χιλιομετρικές αποζημιώσεις και την αποζημίωση εκτός έδρας.
  5. Σε όσους μετακινούνται με ΙΧ θα δίδεται φυσικά gps και θα παραδίδεται την επομένη μαζί με την εκτύπωση της διαδρομής

 • 31 Μαΐου 2015, 20:55 | Στεφανος Μαστροβασιλης

  Οι υπαλληλοι του μηχανικου εξοπλισμου των περιφερειακων ενοτητων που ειναι μπροστα η διπλα στους πυροσβεστες μπροστα απο το εκαβ σε εκτατα φαινομενα και σχεδον ολο το χρονο εκτος εδρας με τα μηχανηματα γιατι να μην ειναι στα διακοσια εστω μιας και μεχρι τωρα εχουμε να πληρωνουμε ακριβα τους εργολαβους και για εμας ποτε δεν υπαρχει προβλεψη απο το νομο αν και εχουμε τεραστια εργασιακη επικινδυνοτητα πιστοποιμενα απο το ελινυαε παρακαλω βοηθηστε ενα παραγογικο κοματι του δημοσιου να εργαστει για το δημοσιο συμφερον και οχι να νομοθετουμε υπερ συμφεροντων που ζημιωνουν το δημοσιο το τμημα αυτο ειναι υποτιμιμενο απο τους διοικητικους υπαλληλους αλλα καταλαβετε αλλο η μουτζουρα καιη σκονη και αλλο το κλιματιστικο και η καρεκλα.Γ.Γ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ .εργαζομενος στην π.ε. Φωκιδας

 • 31 Μαΐου 2015, 18:16 | Δημητροπουλος Σπυρος

  Στην παράγραφο 3 πρέπει να ενταχθεί και το πολιτικό προσωπικό της 359 ΜΑΕΔΥ Μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας,που εδρεύει στο Αεροδρόμιο Δεκέλεια στο Τατόι. Η 359 ΜΑΕΔΥ μετέχει στην αεροπυρόσβεση από το 1982 με δέκα οκτώ (18) αεροπλάνα PZL-M18B, σε οκτώ (8) Κλιμάκια αεροπυρόσβεσης ανά την Ελλάδα, τα οποία παραμένουν στα Κλιμάκια που είναι τοποθετημένα. Όπως καταλαβαίνετε, οι 60+30 ημέρες των παραγράφων 1 και 2 δεν αρκούν, αφού η πυροσβεστική περίοδος διαρκεί από 1 Ιουνιίου έως και 31 Οκτωβρίου (150 ημέρες), ή όσες ημέρες χρειαστεί από τον αρμόδιο φορέα : Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες σίγουρα θα είναι πολύ λιγότερες από τις 200 ημέρες της παραγράφου 3.

 • 31 Μαΐου 2015, 16:21 | ΑΒE

  Προτείνεται η αντικατασταση των «γεωτεχνικων υπαλληλων» με απλο «υπαλληλων»καθως με τους ελεγχους του συγκεκριμένου Υπουργείου ασχολουνται και αλλες ειδικοτητες οπως εποπτες δημοσιας υγειας, τεχνολογοι τροφιμων,χημικοι, χημικοι μηχανικοι κλπ. Δεν πρεπει σε καμια περιπτωση να αποκλεισθουν αλλες ειδικοτητες.

 • 31 Μαΐου 2015, 13:12 | VAG

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί δυνατότητα υπέρβασης των 60 ημερών όχι μόνο για τους μηχανικούς που ασχολούνται με την επίβλεψη των εκτελούμενων έργων αλλά και για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους (γεωλόγοι, εργοδηγοί, τεχνικοί κλπ) που έχουν ως αρμοδιότητα τον ποιοτικό έλεγχό τους με διεξαγωγή δειγματοληψιών και επί τόπου δοκιμών.Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα συνεπάγεται συνεχείς μετακινήσεις επί των έργων κατά την πρόοδο των εργασιών τους όπως προβλέπεται απο τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τραγικά υποστελεχωμένες και μη δυνατότητα υπέρβασης των 60 ημερών θα έχει περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στον απρόσκοπτο και ολοκληρωμένο έλεγχο της ποιότητας των έργων.

 • 31 Μαΐου 2015, 13:14 | ΜΒ

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί αν ο περιορισμός των ημερών εκτός έδρας (που σύμφωνα με το άρθρο 1 αφορούν μετακίνηση σε απόσταση πάνω απο 40 ή 60 χλμ απο την έδρα) στις 60 αφορά μόνο τις περιπτώσεις που προβλέπεται ημερήσια ή χιλιομετρική αποζημίωση. Αν τελικά εφαρμοστεί το παράδοξο του άρθρου 11 όπου προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν μετακινήσεις σε αποσταση πάνω απο 160 (!) χλμ, ποιό το νόημα στις 60 ημέρες να συμπεριλαμβάνονται τέτοιου είδους μετακινήσεις με υπηρεσιακό αυτοκίνητο οι οποιες δεν θα συνεπάγονται καμμία δαπάνη για το κράτος; Και οταν μάλιστα αυτό θα περιορίσει τη δυνατότητα υπηρεσιών που διεξάγουν για παράδειγμα ελέγχους και έχουν ελάχιστο προσωπικό να κάνουν τη δουλειά τους;

 • 31 Μαΐου 2015, 12:27 | Χρυσάνθη Β.

  Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας:
  β) για μετακινήσεις…των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει

  Τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει ΔΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ, αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες είναι εξουσιοδοτημένοι με πληθώρα αρμοδιοτήτων κατόπιν πολλών εκπαιδεύσεων, όπως επιθεωρήσεις, ελέγχους, δειγματοληψίες κλπ.Το να ανφερόμαστε μόνο σε Γεωτεχνικούς παραπέμπει σε συντεχνία ενώ πλεόν το Υπουργείο, ορθώς, καλύπτει πολλές ανάγκες χρησιμοποιώντας πολλούς κλάδους, πχ ΧΗΜΙΚΟΥΣ κλπ, σε καίριες ελεγκτικές θέσεις. Αρα ο προσδιορισμός Γεωτεχνικών πρεπει να παραληφθεί για να καλύπτονται όσοι υπάλληλοι εκτελούν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ υπηρεσιακές ανάγκες.

 • 31 Μαΐου 2015, 11:31 | Ευάγγελος Ψαρράς

  Οι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και οι Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων που εργάζονται στα έργα συντήρησης που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού στο Άγιο Όρος είναι υποχρεωμένοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους να μετακινούνται και να παραμένουν σε εκτός έδρας μετακίνηση (εντός του Αγίου Όρους) για περισσότερες από 120 ημέρες το χρόνο. Μετά την ψήφιση του απαράδεκτου νόμου για τον περιορισμό των πλασματικών εκτός έδρας μετακινήσεων και για αρκετά χρόνια οι εν λόγω υπάλληλοι εκτελούν τα καθήκοντά τους κανονικά και παραμένουν για εργασία περισσότερες από 120 ημέρες μακριά από τα σπίτια τους αλλά και από στοιχειώδεις παροχές πολιτισμού (σινεμά, θέατρα, βιβλιοθήκες κτλ) ενώ αποζημιώνονται συνολικά μόνο για τις 60 ημέρες που προβλέπει ο νόμος.Επιβάλλεται λοιπόν οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης ειδικότητας με την τόσο ιδιαίτερη αποστολή να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις του νόμου ώστε να πάψουν να είναι οι μοναδικοί υπάλληλοι του δημοσίου που εργάζονται σε αυτό που αποτελεί τον ορισμό της «εκτός έδρας μετακίνησης» με δικά τους έξοδα και χωρίς να αποζημιώνονται!

 • 31 Μαΐου 2015, 11:42 | Νατάσα Βαρουχάκη – ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

  Και σε αυτό το άρθρο δεν λαμβάνεται η υπόψη ότι υπηρεσίες όπως η δασική ή οι κτηνιατρικές και οι υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, είναι κατ’ εξοχήν υπηρεσίες υπαίθρου και όχι διοικητικές υπηρεσίες.
  Ο γεωπόνος πρέπει να βρίσκεται κοντά στον αγρότη και ο δασικός υπάλληλος πρέπει να βρίσκεται στο δάσος. Οι 60 μέρες που προβλέπει το ν/σ και μάλιστα σύμφωνα με την παρ. 1 ως ανώτατο όριο που θα εξειδικευτεί με ΚΥΑ, είναι ελάχιστες αν θέλουμε ένα δημόσιο τομέα παραγωγικό.

  Αντίστοιχα, προκαλεί κατάπληξη το ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες και ιδιαίτερα η Δασική, δεν έχουν την δυνατότητα υπέρβασης αυτών των ορίων, τη στιγμή που είναι πανθομολογούμενο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δάση από της λαθροϋλοτομίες λόγω της ενεργειακής φτώχειας που ενέσκηψε στο λαό μας κατά τα μνημονιακά χρόνια ενώ από την άλλη είναι διακηρυγμένη η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης για παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, που δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

  Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα. Στις νησιωτικές περιοχές οι δυσκολίες στη μετακίνηση λόγω των γνωστών προβλημάτων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση, αναγκάζουν τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις νησιωτικές Περιφέρειες να «καταναλώνουν» ημέρες μετακίνησης εν πλω. Για να γίνω κατανοητή, υπάλληλος που η έδρα του είναι η Σύρος και πρέπει να μεταβεί στην Κέα, θα πρέπει να πάρει το καράβι το μεσημέρι, να φτάσει αργά το απόγευμα, οπότε δεν μπορεί να εργαστεί εκείνη την ημέρα. Την επόμενη όμως δεν υπάρχει καράβι επιστροφής παρά μόνο την μεθεπόμενη. Αυτό σημαίνει ότι για μια εργασία που στην ηπειρωτική Ελλάδα θα απαιτούσε μετακίνηση μιας ημέρας, για τις Κυκλάδες είναι μετακίνηση 3 ημερών.

 • 31 Μαΐου 2015, 07:36 | Παναγιώτης Καμπούρογλου

  Το όριο των 60 ημερών είναι απαράδεκτο για τους δασικούς υπαλλήλους να καλούνται αφενός να παρίστανται ως μάρτυρες στα ποινικά δικαστήρια που γίνονται κατόπιν μηνύσεων που καταθέτουν για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας αφετέρου καλούνται να περιπολούν στην ύπαιθρο καθημερινά για την προστασία των δασών και την ασφάλεια του αγροτικού περιβάλλοντος. Η δασική υπηρεσία δεν είναι υπηρεσία γραφείου αφού ο ζωτικός της χώρος είναι τα βουνά και τα απομακρυσμένα χωριά στις εσχατιές αυτής της ερημης πατρίδας. Ας μην μας καταντήσετε χαρτογιακάδες…

 • 30 Μαΐου 2015, 23:02 | Γ.Κ

  Πρέπει να γίνεται έλεγχος αν οι μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας ειναι πραγματικές ή πλασματικες.Η απασχόληση εντός του ωραρίου εργασίας δεν πρέπει να αμοίβεται επιπλέον ,όταν έχει παγώσει η μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

 • 30 Μαΐου 2015, 21:40 | Γιωργος Σ.

  Οι εκτός έδρας ημέρες για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται από το όριο των 60 ημερών :::

 • 30 Μαΐου 2015, 21:57 | Παναγιώτης Καμπούρογλου

  Η καθημερινή και απρόσκοπτη περιπολία στα βουνά και τα δάση της πατρίδας μας από τους δασικούς υπαλλήλους αποτελεί απαραίητητ προϋπόθεση για την αποτελεσματική δασοπροστασία της χώρας, την πρόληψη των παρανομιών και των πυρκαγιών και την επίτευξη των στόχων της όποιας περιβαλλοντικής πολιτικής υλοποιείται. Επίσης, η μαρτυρική κατάθεση των δασικών υπαλλήλων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου είτε στις ποινικές δίκες για την παραδειγματική τιμωρία όσων καταπατούν τα δάση και παραβιάζουν το δασικό κώδικα είτε στα Ειρηνοδικεία και στις Αγωγές κυριότητας, όπου κρίνονται τα εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου έναντι ιδιωτικών, τεράστιων πολλές φορές, συμφερόντων, αποτελεί αναμφίβολα μερικά από τα σημαντικότερα, καθήκοντα δημοσίων υπαλλήλων μέσω των οποίων υλοποιούνται ουσιαστικά οι στόχοι της δασικής υπηρεσίας και επιτυγχάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του φυσικού μας πλούτου.
  Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι δασικοί υπάλληλοι βιώνουμε την ολοένα συνεχόμενη απαξίωση της Υπηρεσίας μας, τη ραγδαία πτώση του βιοτικού μας επιπέδου κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης και τις ολοένα και περισσότερες περικοπές στις κάθε είδους αποζημιώσεις, οι οποίες σε ότι αφορά στις αποζημιώσεις των μαρτύρων για την κατάθεση μας ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης έχουν ουσιαστικά μηδενισθεί.
  Τούτο σημαίνει πως για τη σημερινή ιλαρή κατάσταση των μισθών της πείνας, των 850 και των 1000 ευρώ, οι δασικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν ενεργά στην δασική προστασία, καταθέτουν μηνύσεις, συντάσσουν αυτοψίες, υπομνήματα και φωτοερμηνείες για συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις, αντί να επικροτούνται για το έργο τους και να λαμβάνουν έμπρακτα ικανοποιητικές αποζημιώσεις, αυτοί λοιπόν σήμερα ουσιαστικά καταδικάζονται σε μια ιδιότυπη τιμωρία από την ελληνική πολιτεία.
  Σε μια τιμωρία που συνίσταται στην οικονομική τους αφαίμαξη με τις μετακινήσεις τους είτε για να κατέβουν στην έδρα του δασαρχείου από το απομακρυσμένο δασονομείο που υπηρετούν είτε για να καταθέσουν στις προκαταρκτικές που διατάσσουν οι Εισαγγελείς , είτε στις δίκες των ΠΔΑ στα Ειρηνοδικεία και στις Αγωγές κυριότητας είτε τέλος με τις μετακινήσεις τους και τις παραστάσεις τους στα δικαστήρια, αφού πολλές φορές προσχηματικά οι δίκες αναβάλλονται με ασήμαντες αφορμές με αποτέλεσμα να απαιτούνται 3-4 παραστάσεις μέχρι να εκδικασθεί μια υπόθεση πρωτόδικα και άλλες τόσες φορές μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση στο Εφετείο.
  Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει πρώτον να απαλειφθεί ο περιορισμός των 60 ημερών ως ανώτατο όριο για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των δασικών υπαλλήλων και να προβλεφθεί ειδική διάταξη στην παρ.3 και όπου αλλού είναι απαραίτητο, η οποία να εξαιρεί τους δασικούς υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών από τα γενικώς διαλαμβανόμενα όπως προβλέπει ο νόμος για τους Εποθεωρητές περιβάλλοντος και τις άλλες εξαιρούμενες κατηγορίες.

 • 30 Μαΐου 2015, 20:02 | ΜΒ

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί δυνατότητα υπέρβασης όχι μόνο για τους μηχανικούς που ασχολούνται με την επίβλεψη των εκτελούμενων έργων αλλά και για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους (γεωλόγοι, εργοδηγοί, τεχνικοί κλπ) που έχουν ως αρμοδιότητα τον ποιοτικό έλεγχό τους με διεξαγωγή δειγματοληψιών και επί τόπου δοκιμών.Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα που συνεπάγεται συνεχείς μετακινήσεις επί των έργων κατά την πρόοδο των εργασιών τους όπως προβλέπεται απο τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τραγικά υποστελεχωμένες και μη δυνατότητα υπέρβασης των 60 ημερών θα έχει περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στον απρόσκοπτο και ολοκληρωμένο έλεγχο της ποιότητας των έργων.

 • 30 Μαΐου 2015, 16:50 | Δημήτρης Δήμου

  Καταρχήν θεωρώ ότι ο αριθμός των ημερών των εκτός έδρας μετακινήσεων (60 + 30) είναι τουλάχιστον ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας όπου προϊσταμαι.
  Ακόμα και με το ισχύον καθεστώς των 60+20 ημερών εκτός έδρας, οι ανάγκες της Υπηρεσίας διεκπεραιώνονται με απίστευτη δυσκολία, προσπάθεια και φιλότιμο.Στην Δ/νση Αγρ.Ανάπτυξης Αργολίδας, μια περιοχή με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, στην οποία ενδεικτικά δραστηριοποιούνται 32 συσκευαστήρια νωπών οπωροκηπευτικών με την αντίστοιχη επιβάρυνση σε καθημερινή βάση πέντε γεωπόνων για ενα τουλάχιστον 4μηνο ,βεβαιώνονται ετησίως αιτήσεις 7.500 παραγωγών λαϊκών αγορών περίπου, μαζί με τόσα άλλα αντικείμενα (που αφορούν και τις άλλες Δ/νσεις) σε συνδυασμό με την φυγή ολοένα και περισσότερων γεωτεχνικών λόγω συνταξιοδότησης,χωρίς αναπλήρωση αυτών,η συμπλήρωση των 60+20 (και τώρα 30) έχει ήδη συμπληρωθεί στο 1ο εξάμηνο.
  Αν προσθέσουμε δε, την τραγική ανεπάρκεια των κρατικών μέσων μεταφοράς (έλλειψη κονδυλίων, βλάβες, λίγα οχήματα), η όλη κατάσταση είναι απλώς αδιέξοδη.
  Η πρόταση μου είναι ότι πρέπει τουλάχιστον οι ημέρες των εκτός έδρας μετακινήσεων να ανέλθουν στις 120 (60 + 60), σε υπαλλήλους που αποδεδειγμένα τις χρειάζονται και κάνουν πραγματική χρήση αυτών.
  Το να προσπαθούμε στην λογική της μείωσης του κόστους των δαπανών μετακίνησεων, να καταφέρουμε τελικά τον πλημμελή ή και αδύνατο έλεγχο των αντικειμένων που έχουμε επιφορτιστεί, αντί να εξορθολογιστεί αυτός, θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, απώλεια εισοδήματος για παραγωγούς, κίδυνος επιβολής προστίμων απο Ε.Ε κ.α
  Δεν έχουν όλες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου τις ίδιες ανάγκες σε μετακινήσεις, άλλες έχουν πλεονασματικό και άλλες ελλειματικό προσωπικό, αλλά αυτή είναι δουλειά της Κεντρικής Διοίκησης να το αξιολογήσει.

 • 30 Μαΐου 2015, 08:16 | Μαρία Κ.

  Πώς θα αντιμετωπισθεί το φαινόμενο να εξαντλείται το όριο των 60 ημερών από ΟΛΟΥΣ τους υπαλλήλους μιας Διεύθυνσης? Εάν υπήρχε όριο πχ 100 ημερών είναι βέβαιο ότι και αυτό θα εξαντλείτο χωρίς να απαιτείται πάντοτε για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

 • 30 Μαΐου 2015, 07:56 | κωνστσντινος βενιερης

  στην περίπτωση των 200 ημερών πρέπει να συμπεριλαβουν και τις υπηρεσίες πυροσβέσεις των αεροσκαφων.

 • 30 Μαΐου 2015, 00:31 | ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ειδικά ενεργειών κατάρτισης υπάλληλος να πρέπει να μεταβεί σε άλλη περιοχή στο πλαίσιο συντονισμού/ελέγχου/παρακολούθησης/διοικητικής μέριμνας κ.λπ. των έργων. Να υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση όταν το αντικείμενο εργασίας απαιτεί παρουσία λχ υπαλλήλου Φορέα υλοποίησης [δικαιούχος] σε μέρη όπου γίνονται τα προγράμματα

 • 29 Μαΐου 2015, 20:01 | Γιωργος Σ.

  1) Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας είναι πολύ μικρός για Υπηρεσίες με αντικείμενο υπαίθρου κατά κύριο λόγο.
  2) Η διατύπωση (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), θεωρώ ότι δεν είναι σωστή γιατί φαίνεται ότι παραπέμπει σε αλλαγή τίτλου Υπουργείου ενώ ουσιαστικά υπονοεί τους γεωτεχνικούς που πριν ήταν στο Αγροτικής ανάπτυξης και τώρα στο ΥΠΑΠΕΝ. Αντί για «Γεωτεχνικούς» θα πρέπει να μπει «Υπαλλήλους» επειδή και άλλες ειδικότητες εργάζονται σε προγράμματα και ελέγχους.
  3)Στην παρ. 3 πρέπει να προστεθεί «και οι δασικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 όπως ισχύει σήμερα που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες»

 • 29 Μαΐου 2015, 17:42 | Ειρήνη Φιλιππίδου

  Υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας πρέπει να προβλέπεται για όλα τα ελεγκτικά σώματα (π.χ. Σ.ΕΠ.Ε.)

 • 29 Μαΐου 2015, 14:17 | Νίκος Κατριβέσης

  στην παράγραφο 2 (β) πρέπει να τροποποιηθεί «για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων,» με το ακόλουθο «για μετακινήσεις των τεχνικών υπαλλήλων και μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων»

 • 29 Μαΐου 2015, 14:11 | Ε.Δ

  Αφορά στο άρθρο 3, παρ. 2, υπο-παράγραφος β’
  Η φράση: «για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων» θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «για μετακινήσεις των μηχανικών ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων».
  Η προσθήκη είναι αναγκαία καθώς και οι γεωετεχνικοί ειδικά στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Υποδομών)επιβλέπουν μελέτες και έργα (πχ. γεωτεχνικές μελέτες, έργα πρασίνου κ.α.).

 • 29 Μαΐου 2015, 14:33 | ΔΨ

  προσθήκη επί του αρθ. 3 παρ 3

  στο αναφερόμενο εδάφιο θα πρέπει να υπάρξει μνεία και για το προσωπικό που απασχολείται στις δομές διαχείρισης και υλοποίησης του ΕΣΠΑ σύμφωνα με το Ν 4314/14, ως εξής: και το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ στο πλαίσιο της διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020

 • 29 Μαΐου 2015, 13:56 | Δημήτριος Σταυρίδης

  Σε όλες τις ΔΑΟΚ της χώρας δεν υπάρχουν υπηρεσιακά αυτοκίνητα για την κάλυψη των αναγκών των μετακινήσεων. Στην καλύτερη περίπτωση να υπάρχει ένα, ενώ απαιτείται το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων να κινείται σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά στο Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου που υπηρετώ, ύστερα και από τη δραματική μείωση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, απαιτούνται τουλάχιστον 120-150 ημέρες μετακίνησης για ελέγχους εξαγωγών, εχθρών καραντίνας, προγραμμάτων Δακοκτονίας, βαμβακιού, καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων, εχθρών καραντίνας, καταγγελιών, προγραμμάτων φυτοπροστασίας, ελέγχου οίνου και κρασιών, εγκαταστάσεων, ομάδων παραγωγών, προγράμματος κουνουποκτονίας, ακριδοκτονίας, αρουραιοκτονίας, φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, δειγματοληψιών. Η μείωση των κινήσεων τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την μη επαρκή και σωστή διεκπεραίωση των ελέγχων, που είναι πολύ πιθανό να επιφέρει πρόστιμα για τη χώρα μας, σε επικείμενους ελέγχους από την ΕΕ με ότι αυτό συνεπάγεται στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Για τους παραπάνω λόγους είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των ημερών σε 150 γιατί σύντομα έρχεται και νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων.

 • 29 Μαΐου 2015, 11:29 | Τζίτζικας Εμμανουήλ

  Λόγω της συμμετοχής των ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ στις επιτροπές εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κλάδοι των Τεχνολόγων Γεωπόνων και συγκεκριμένα άρθρο 3 παρ.2 υποπαρ.β

  (για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως) και

 • 29 Μαΐου 2015, 11:29 | ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Λόγω της συμμετοχής των ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ στις επιτροπές εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κλάδοι των Τεχνολόγων Γεωπόνων και συγκεκριμένα άρθρο 3 παρ.2 υποπαρ.β

  (για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως) και

 • 29 Μαΐου 2015, 09:30 | ΜΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Αφορά στο άρθρο 3. παρ. 2 υπο-παράγραφος β’.
  Λόγω μεγάλου ποσοστού συμμετοχής στα Κοινοτικά προγράμματα και προγράμματα του Υπουργείου, Τεχνολόγων προτείνεται η φράση «….των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής…..» να αντικατασταθεί με «….των εν γένει ελέγχων, των Π.Ε και Τ.Ε γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής…..»

 • 29 Μαΐου 2015, 08:13 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  λογω της συμμετοχης των Τεχνολόγων Γεωπονων στις επιτροπές εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
  θα πρέπει να συμπεριληφθουν και οι κλαδοι των Τεχνολογων Γεωπόνων και συγκεκριμένα αρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ.β

  για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και

 • 29 Μαΐου 2015, 08:40 | Μύρωνας Τζαρδής

  Λόγο της σύγχυσης που δημιουργεί η λέξη γεωτεχνικός, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δικαίωμα στην υπέρβαση των 20 ημερών έχουν και οι ΤΕ γεωτεχνικοί που εργάζονται για τις ανάγκες εφαρμογής προγραμμάτων και ελέγχων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και των φορέων που εποπτεύει.Έτσι στην παράγραφο 2, στην υποπαράγραφο β, στην φράση «των γεωτεχνικών υπαλλήλων» να συμπληρωθεί «των ΠΕ και ΤΕ γεωτεχνικών υπαλλήλων», όπως και οι υπάλληλοι των Περιφερειών που ασχολούνται με τα παραπάνω αναφερόμενα προγράμματα.