Άρθρο 48 Ανακριτικό σύστημα – Απόφαση – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 691 ΚΠολΔ

Η παρ. 3 του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται και το άρθρο 691 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 691

 1. Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του.
 2. Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να ορίζει το ασφαλιστικό μέτρο, καθώς και το δικαίωμα, στην εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου αποβλέπει ή την κατάσταση την οποία ρυθμίζει.
 3. Η απόφαση του δικαστηρίου περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του δικαιώματος του οποίου γίνεται επίκληση και τη συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης και δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας.
 • 2 Σεπτεμβρίου 2021, 13:49 | Zepos & Yannopoulos

  Σχόλιο επί της προτεινόμενης διάταξης:
  Αναφορικά με την παράγραφο 3, ανακύπτει ασάφεια αναφορικά με το ακριβές χρονικό διάστημα δημοσίευσης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Αν βούληση του νομοθέτη είναι η απόφαση να εκδίδεται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, τούτο απέχει πολύ από την πραγματικότητα και την μέχρι τώρα συνήθη πρακτική, δυνάμει της οποίας η μέχρι σήμερα προβλεπόμενη προθεσμία δημοσίευσης της απόφασης εντός 48 ωρών από τη συζήτηση της υπόθεσης δεν τηρείται, παρά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, για λόγους σαφήνειας, αποτελεσματικότερης εφαρμογής της νέας διάταξης, προτείνεται να θεσπιστεί ρητά μία προθεσμία δημοσίευσης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα κυμαίνεται από τις 15 έως τις 30 ημέρες από την ακροαματική διαδικασία.

 • 25 Αυγούστου 2021, 22:08 | Γιώργος Λάμπρου

  Το δικαστήριο θα μπορεί από την αρχή και αυτεπαγγέλτως με διεξαγωγή τεστ πατρότητας να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του

 • 25 Αυγούστου 2021, 22:31 | Παναγιώτης Λάμπρου

  Διεξαγωγή τεστ πατρότητας από το πρώτο δικαστήριο.

 • 25 Αυγούστου 2021, 19:59 | Κική Μπαϊρακτάρη

  Πείτε ΝΑΙ στο τέστ πατρότητας προδικαστικά

 • 24 Αυγούστου 2021, 21:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Η § 3, στην ισχύουσα μορφή της, προβλέπει έκδοση και δημοσίευση αποφάσεως (τουλάχιστον διατακτικού) εντός 48 ωρών και «παράδοσης» της απόφασης με το σκεπτικό της εντός 30 ημερών. Η πρακτική έδειξε ότι ουδόλως εφαρμόσθηκε το 48ωρο, όπως αναμενόταν (τουλάχιστον, απ’ όσο γνωρίζω), καθώς επρόκειτο για προφανώς ανέφικτη να εφαρμοσθεί ρύθμιση. Με την προτεινόμενη τροποποίηση γεννάται το ερώτημα: α) Τι σημαίνει δημοσιεύεται (σε δημόσια συνεδρίαση) «μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας»? Ότι, πλέον, δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός? Ή ότι πρέπει να δημοσιεύεται ΑΜΕΣΩΣ μετά την περάτωση της ακροαματικής διαδικασίας (ας πούμε αυθημερόν)? Το δεύτερο προφανώς αποκλείεται, δεν είναι λογικό… Από την άλλη, δεν προκύπτει κάποια προθεσμία, εκτός εάν διατυπώνεται σε κάποια άλλη διάταξη και δεν το έχω προσέξει…

 • 24 Αυγούστου 2021, 21:55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Να επισημάνουμε, για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, ότι εδώ και πολλές δεκαετίες ΔΕΝ γίνεται δημοσίευση πολιτικών αποφάσεων «σε δημόσια συνεδρίαση». Ούτε ασφαλιστικών μέτρων ούτε τακτικής ούτε οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δημοσίευση των αποφάσεων για την ανακήρυξη των υποψηφίων σε εκλογές. Η μόνιμη πρακτική είναι η παράδοση υπογεγραμμένης αποφάσεως στην Γραμματεία, μαζί με την δικογραφία και, πλέον, η αποστολή e-mail για να αποθηκευτεί στην βάση δεδομένων και να πάρει αριθμό. Άρα, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να επαναλαμβάνεται αυτή η διατύπωση («δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση») στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά και στο 304 ΚΠολΔ.

 • 23 Αυγούστου 2021, 17:05 | Γεράσιμος

  Καιρός είναι να προβλεφθεί στο νόμο ότι για το τεστ πατρότητας τέκνου, μπορεί να διαταχθεί, απόφαση του δικαστηρίου, η διεξαγωγή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων..

  Ναι κυριε Τσιάρα είναι πολύ σωστό…

 • 23 Αυγούστου 2021, 13:29 | Παναγιώτης

  Να προβλεφθεί στο νόμο ότι, «ειδικά για το τεστ πατρότητας τέκνου, μπορεί να διαταχθεί, με μη οριστική (προδικαστική) απόφαση του δικαστηρίου, η διεξαγωγή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».

  Συγχαρητήρια συνεχίστε κ.Τσιάρα…