Μεταβατικές Διατάξεις

1. » Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργούνται 1) τα εδάφια β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 111 Νόμου 4055/2012 που αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών του Πειραιά για τα ποινικά αδικήματα ή εγκλήματα, που σχετίζονται με ναυτικές διαφορές ή διαπράχθηκαν σε ελληνικά πλοία ή σε πλοία με ξένη σημαία στο εξωτερικό ή σε ανοικτή θάλασσα».
2. «Όπου σε διατάξεις νόμου γίνεται παραπομπή στο άρθρο 308Α ΚΠΔ νοείται πλέον ότι αφορά στις ρυθμίσεις του άρθρου 309 ΣχΚΠΔ.
3. …………….

 • 23 Μαρτίου 2019, 09:19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Όσοι έχουν κακουργήματα μεταξύ 30-120000 γίνονται πλημμελήματα ,τι γίνεται με τους περιοριστικούς
  όρους ,τις εγγυήσεις ,και αν έχουν επιστρέψει χρήματα αθωώνονται ;

 • 9 Μαρτίου 2019, 18:27 | Διορθώσεις

  Στα παρακάτω άρθρα, να γίνουν οι αλλαγές από το εσφαλμένο στο ορθό:

  Άρθρο 336 «Κώδικα περί δικηγόρων», στο ορθό «Κώδικα Δικηγόρων»
  Άρθρο 460 «βρίσκονται σα χέρια των ελληνικών δικαστικών αρχών», στο ορθό «στα χέρια »
  Άρθρο 514 «Αν δεν εμφανιστεί αναιρεσείων», στο ορθό «Αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων»
  Άρθρο 569 «β) Οι ακόλουθές αμετάκλητες», στο ορθό «ακόλουθες»
  Άρθρο 265 «και προσβασίμα», στο ορθό «και προσβάσιμα»
  Άρθρο 513 «Αρείου Πάγου τρείς τουλάχιστον ημέρες», στο ορθό «τρεις»

  Άρθρο 368 «α) … κατηγορουμένου- β) με … πεθάνει- γ) με», στο ορθό «α) … κατηγορουμένου· β) με … πεθάνει· γ) με»

  Άρθρο 201 «(Deoxyribonucleic Acid -DNA)», στο ορθό «(Deoxyribonucleic Acid – DNA)»

  Άρθρο 17 «πρέπει να υπογράφει ό ίδιος ο αιτών», στο ορθό «ο ίδιος»

  Άρθρο 35 «τετραετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον βαθμό αυτό .», στο ορθό «αυτό.»

  Άρθρο 36 «3 . Η παράγραφος 1 του άρθρου 34», στο ορθό «3. Η»

  Άρθρο 43 «προκαταρκτική εξέταση για παροχή εξηγήσεων .», στο ορθό «εξηγήσεων.»

  Άρθρο 50 «προς έγκριση στον εισαγγελέα εφετών .», στο ορθό «εφετών.»

  Άρθρο 57 «η άδεια δοθεί κανονικά αργότερα .», στο ορθό «αργότερα.»

  Άρθρο 60 «απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου .», στο ορθό «δικαστηρίου.»

  Άρθρο 67 «η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο .», στο ορθό «ακροατήριο.»

  Άρθρο 74 «εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 474 .», στο ορθό «474.»

  Άρθρο 132 «του άρθρου 120 παρ. 3 εδάφιο τελευταίο .», στο ορθό «τελευταίο.»

  Άρθρο 141 «σύμφωνα με το άρθρο 140 .», στο ορθό «140.»

  Άρθρο 180 «αθωότητα οποιουδήποτε προσώπου .», στο ορθό «προσώπου.»

  Άρθρο 181 «κίνδυνος να διαταραχθεί η δημόσια τάξη .», στο ορθό «τάξη.»

  Άρθρο 218 «δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους .», στο ορθό «τους.»

  Άρθρο 232 «4 . Θεωρούνται λιπομάρτυρες και τιμωρούνται», στο ορθό «4. Θεωρούνται»

  Άρθρο 243 «όσες προβλέπονται σε ειδικούς νόμους .», στο ορθό «νόμους.»

  Άρθρο 246 «που προβλέπει την αξιόποινη πράξη .», στο ορθό «πράξη.»

  Άρθρο 249 «λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου .», στο ορθό «κατηγορουμένου.»

  Άρθρο 250 «για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη .», στο ορθό «δίωξη.»

  Άρθρο 251 «για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος .», στο ορθό «εγκλήματος.»

  Άρθρο 267 «από τον ανακριτή ή τον ανακριτικό υπάλληλο . Αν όμως», στο ορθό «υπάλληλο. Αν»

  Άρθρο 288 «για το κακούργημα ή το πλημμέλημα . Το ένταλμα», στο ορθό «πλημμέλημα. Το»

  Άρθρο 304 «το συμβούλιο εφετών σε κάθε άλλη περίπτωση .», στο ορθό «περίπτωση.»

  Άρθρο 309 «του άρθρου 315 εφαρμόζεται αναλόγως .», στο ορθό «αναλόγως. »

  Άρθρο 311 «παύει οριστικά την ποινική δίωξη . Στην», στο ορθό «δίωξη. Στην»

  Άρθρο 315 «ότι η αυτοπρόσωπη εμφάνιση δεν είναι αναγκαία .», στο ορθό «αναγκαία.»

  Άρθρο 324 «ορίζονται στο άρθρο 321 .», στο ορθό «321.»

  Άρθρο 327 «άλλο ανάλογο μέσο . Για την τήρηση», στο ορθό «μέσο. Για»

  Άρθρο 341 «χωρίς να κλητευθεί .Κατά της απόφασης», στο ορθό «κλητευθεί. Κατά»

  Άρθρο 352 «περαιτέρω αναβολή της δίκης .», στο ορθό «δίκης.»

  Άρθρο 380 «όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών .», στο ορθό «εισαγγελιών.»

  Άρθρο 396 «το δικαίωμα εξαίρεσης των ενόρκων .», στο ορθό «ενόρκων.»

  Άρθρο 450 «περίπτωση η΄ .», στο ορθό «περίπτωση η΄.»

  Άρθρο 451 «ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία .Σε περίπτωση», στο ορθό «διαδικασία. Σε»

  Άρθρο 250 «ανακριτή , χωρίς να», στο ορθό «ανακριτή, χωρίς»

  Άρθρο 322 «την προσφυγή · β) να κάνει», στο ορθό «προσφυγή· β) να»

  Άρθρο 382 «καθήκοντα του ενόρκου : 1) εκείνοι», στο ορθό «ενόρκου: 1) εκείνοι»

  Άρθρο 387 «Αθηνών, 40 ενόρκους , β) για», στο ορθό «ενόρκους, β) για»

  Άρθρο 569 «κατά το άρθρο 568 παρ. 1 εδάφιο . ε, το», στο ορθό «εδάφιο ε, το»

  Άρθρο 511 «υπόψη το δεδικασμένο και – την παραγραφή», στο ορθό «δεδικασμένο και την παραγραφή»

  Άρθρο 81 «(άρθρα 310 παρ. 1 στοιχ. β`, 311 παρ. 1 β και 368 στοιχ. β`)», στο ορθό «(άρθρα 310 παρ. 1 στοιχ. β΄, 311 παρ. 1 β και 368 στοιχ. β΄)»

  Άρθρο 132 «αμφισβήτηση, ή ο `Άρειος Πάγος, αν», στο ορθό «ο Άρειος»

  Άρθρο 476 «οποιοδήποτε μέσο( εγγράφως», στο ορθό «μέσο (εγγράφως»

  Άρθρο 476 «προφορικά ή τηλεφωνικά , οπότε», στο ορθό «τηλεφωνικά, οπότε»

  Άρθρο 180 «συντάσσεται έκθεση (άρθρο 148 ). Εάν», στο ορθό «148). Εάν»

  Άρθρο 504 «απαράδεκτη την ποινική δίωξη (άρθρο 368 ).», στο ορθό «368).»

  Άρθρο 580 «έγκληση (άρθρο 51 ) επιβάλλει», στο ορθό «51) επιβάλλει»

  Μεταβατικές Διατάξεις «1. » Από την έναρξη της ισχύος», στο ορθό «1. «Από»

  Άρθρο 233 «περιφερείας. Κάθε χρόνο», στο ορθό «περιφέρειας»

  Άρθρο 262 «προθεσμίας δέκα πέντε ( 15) ημερών στο», στο ορθό «δέκα πέντε (15)»

  Άρθρο 33 «3. O Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος», στο ορθό «Ο» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Ο]

  Άρθρο 170 » Oι ακυρότητες διακρίνονται σε σχετικές», στο ορθό «Οι» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Ο]

  Άρθρο 110 «Το Mονομελές Εφετείο, στο ορθό «Μονομελές» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Μ]

  Άρθρο 305 «6 παρ. 2. H διάταξη», στο ορθό «Η» [ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Η]

  Άρθρο 525 «στη διαδικασία του ακροατήριου, 4)», στο ορθό «ακροατηρίου»

  Άρθρο 49. – Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους.», στο ορθό «Άρθρο 49.- Αποχή»
  Άρθρο 110. Μονομελές Εφετείο.», στο ορθό «Άρθρο 110.- Μονομελές»
  Άρθρο 159. Επίδοση σε όσους κρατούνται. Αν», στο ορθό «Άρθρο 159.- Επίδοση»
  Άρθρο 162.-Το αποδεικτικό της επίδοσης.», στο ορθό «Άρθρο 162.- Το»
  Άρθρο 165. Κοινοποίηση.», στο ορθό «Άρθρο 165.- Κοινοποίηση.»
  Άρθρο 170. Διάκριση ακυροτήτων.», στο ορθό «Άρθρο 170.- Διάκριση ακυροτήτων.»
  Άρθρο 227. Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.-«, στο ορθό «Άρθρο 227.- Ανήλικοι … ελευθερίας.»
  Άρθρο 234. Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς.», στο ορθό «Άρθρο 234.- Ποιοι»
  Άρθρο 447. Ανακοίνωση των εγγράφων.», στο ορθό «Άρθρο 447.- Ανακοίνωση των εγγράφων.»
  Άρθρο 501. Κύρια συζήτηση. – α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών.», στο ορθό »
  Άρθρο 501.- Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών.»
  Άρθρο 514. Συζήτηση – Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος.», στο ορθό «Άρθρο 514.- Συζήτηση – Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος.»
  Άρθρο 515. Συζήτηση – Εμφάνιση του αναιρεσείοντος.», στο ορθό «Άρθρο 515.- Συζήτηση – Εμφάνιση του αναιρεσείοντος.»
  Άρθρο 530. Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης.», στο ορθό «Άρθρο 530.- Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης.»
  Άρθρο 554. Λήξη της ποινής.», στο ορθό «Άρθρο 554.- Λήξη της ποινής.»
  Άρθρο 575. Αμφισβητήσεις – Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών.», στο ορθό «Άρθρο 575.- Αμφισβητήσεις – Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών.»
  Άρθρο 580. Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση.», στο ορθό «Άρθρο 580.- Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση.»