ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικοί ορισμοί

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 177.- Αρχή της ηθικής απόδειξης. 1. Οι δικαστές δεν ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει όμως να αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση που προκύπτει από τις συζητήσεις και που αφορά την αλήθεια των πραγματικών γεγονότων, την αξιοπιστία των μαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων, αιτιολογώντας πάντοτε ειδικά και εμπεριστατωμένα την περί αποδείξεων δικανική τους κρίση.
2. Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία.

Άρθρο 178.- Αποδεικτικά μέσα. Βάρος απόδειξης. 1. Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων. Κυριότερα αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία είναι: α) οι ενδείξεις· β) η αυτοψία· γ) η πραγματογνωμοσύνη· δ) η ομολογία του κατηγορουμένου· ε) οι μάρτυρες και στ) τα έγγραφα.
2. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς εξετάζουν αυτεπαγγέλτως όλα τα αποδεικτικά μέσα, που θεμελιώνουν την ενοχή ή κατατείνουν στην αθωότητα του κατηγορουμένου καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά του και επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής. Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται υπέρ του. Οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι να ερευνούν με επιμέλεια κάθε στοιχείο ή αποδεικτικό μέσο που επικαλέστηκε υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό είναι χρήσιμο για να εξακριβωθεί η αλήθεια.
3. Οποιαδήποτε αμφιβολία περί της ενοχής είναι προς όφελος του κατηγορουμένου ή του υπόπτου.

  • 8 Μαρτίου 2019, 10:12 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

    Στόχος της αναμόρφωσης των διατάξεων του Κ.Π.Δ., να είναι, ο παθών που καταφεύγει στη Δικαιοσύνη, να βρίσκει οπωσδήποτε το ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ. Μόνο έτσι οι παθόντες θα απευθύνονται στη Δικαιοσύνη και δεν θα παίρνουν το Νόμο στα χέρια τους. Είναι τώρα ευκαιρία αυτό να διασφαλιστεί, με τη θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων. Έχω δει περιπτώσεις που τα ψεύδη, εκλαμβάνονται σαν αλήθειες και οι αλήθειες σαν ψεύδη.