ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικές Διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 27.- Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί. 1. Την ποινική δίωξη την ασκεί στο όνομα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών. Στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ο εισαγγελέας εφετών ορίζει, ειδικά για την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων, έναν εισαγγελέα πρωτοδικών και τον αναπληρωτή του.
2. Τα πρόσωπα που σύμφωνα με την παρ. 1 ασκούν την ποινική δίωξη είναι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του οργανισμού των δικαστηρίων και των άρθρων 333, 334 και 335 του κώδικα, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αρχή, καθώς και από τα δικαστήρια όπου υπηρετούν.
3. Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου.

Άρθρο 28.- Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης. 1. Η ολομέλεια του εφετείου σε συμβούλιο, συγκαλούμενη ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα εφετών ή κατά το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει στον εισαγγελέα εφετών να κινήσει την ποινική δίωξη για εγκλήματα εξαιρετικής σημασίας. Αν η ποινική δίωξη έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η ολομέλεια έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, παρίσταται και ο εισαγγελέας εφετών.
2. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 1 η ολομέλεια ορίζει έναν από τους εφέτες με τον αναπληρωτή του, που εκπληρώνουν καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση. Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Άρθρο 29.- Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης. Στα πολιτικά εγκλήματα, καθώς και στα εγκλήματα από τα οποία μπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του κράτους, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα με προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή να αναστείλει την ποινική δίωξη. Η αναστολή της ποινικής δίωξης μπορεί να γίνει το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο.

Άρθρο 30.- Αρμοδιότητες του εισαγγελέα. Υποχρέωση ακρόασης. 1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί να ενεργεί προκαταρκτική εξέταση για να κρίνει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη. Μπορεί ακόμα να παρευρίσκεται ο ίδιος ή ένας από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σ’ αυτόν κατά την ενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης και να ενημερώνεται οποτεδήποτε ως προς τα έγγραφα που αφορούν την ανάκριση.
2. Καμιά απόφαση ή ποινική διαταγή ποινικού δικαστηρίου σε δημόσια συνεδρίαση ή σε συμβούλιο και καμιά διάταξη ανακριτή δεν έχουν κύρος, αν δεν ακουστεί προηγουμένως ο εισαγγελέας.
3. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να παρευρίσκεται στο ακροατήριο όσο διαρκεί η διαδικασία.
4. Ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να υποβάλλει πάντοτε, προφορικά ή γραπτά, προτάσεις αιτιολογημένες και αιτήσεις ειδικές και δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση του δικαστηρίου ή του ανακριτή.

Άρθρο 31.- Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι. 1. Η αυτεπάγγελτη προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση διενεργούνται ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και υπό τη διεύθυνσή του: α) από τους πταισματοδίκες και ειρηνοδίκες, β) από τους αρμόδιους βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, που ορίζονται στους αντίστοιχους οργανισμούς ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, και γ) από δημοσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπεται σε ειδικούς νόμους, που ορίζονται ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρα 245 παρ. 2, 250 παρ. 2) αυτεπάγγελτη προανάκριση ενεργεί και ο ανακριτής. Την ως άνω προανάκριση κατά των ανηλίκων μπορεί να την ενεργεί ο ειδικός ανακριτής ανηλίκων.
3. Όλοι οι ανωτέρω υποχρεούνται να εκτελούν αμελλητί τις παραγγελίες των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

Άρθρο 32.- Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση. Η ανώτατη εποπτεία του ανακριτικού έργου ανήκει στον εισαγγελέα εφετών, που έχει επιπλέον το δικαίωμα να ενεργεί, προσωπικά ή με κάποιον από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σε αυτόν, προκαταρκτική εξέταση για κάθε έγκλημα που γίνεται στην περιφέρειά του, εφόσον δεν έχει διαταχθεί προηγουμένως προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας εφετών, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης που ενήργησε, είτε αρχειοθετεί την υπόθεση, εφόσον στο μεταξύ ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών δεν έχει κινήσει την ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, είτε παραγγέλλει να κινηθεί η ποινική δίωξη. Το ίδιο δικαίωμα, χωρίς τους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων, έχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί επίσης σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ` απόλυτη προτεραιότητα.

 • 14 Απριλίου 2019, 02:05 | Π.Ν.

  Αφού καταργούνται τα πταισματοδικεία, άρα εκλείπει και η ιδιότητα του πταισματοδίκη, τότε πώς είναι δυνατόν να ορίζονται αυτοί ως γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι στο προτεινόμενο άρθρο 31;;;; Αυτό αν περάσει έτσι θα αποτελεί ανεπίτρεπτη νομοθετική αστοχία, αφού επιχειρείται μια ολοκληρωτική (και όχι αποσπασματική με νόμους) αναμόρφωση του ΚΠοινΔ!!!!

 • 8 Απριλίου 2019, 13:17 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

  Στο αρθ. 31 θεωρώ ότι είναι λάθος η λέξη <> και πρέπει να αφαιρεθεί, καθότι αυτεπάγγελτη προανάκριση διενεργείται και χωρίς παραγγελία του εισαγγελέα στα αυτόφωρα αδικήματα ή όταν υπάρχει κίνδυνος αναβολής της ανάκρισης από του ανακριτικούς υπάλληλους χωρίς παραγγελία του εισαγγελέα.
  Επίσης, στην περιπ. β) του ιδίου αρθ. να αφαιρεθεί η λέξη <>, καθότι υπάρχουν αστυνομικοί , σύμφωνα με τους οργανισμούς, που είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και δεν είναι βαθμοφόροι.

 • 8 Απριλίου 2019, 12:39 | φιλιπποπουλου αναστασια

  Στο αρθ. 31 θεωρω οτι ειναι λαθος η λεξη <> και πρεπει να αφαιρεθει, καθοτι αυτεπαγγελτη προακακριση διενεργειται και χωρις παραγγελια του εισαγγελεα στα αυτοφωρα αδικηματα ή οταν υπαρχει κινδυνος αναβολης της ανακρισης απο του ανακριτικους υπαλληλους χωρις παραγγελια του εισαγγελεα.
  Επισης στην περπ. β) του ιδιου αρθ. να αφαιρεθει η λεξη <>καθοτι υπαρχουν αστυνομικοι , συμφωνα με τους οργανισμους, που ειναι ανακριτικοι υπαλληλοι και δεν ειναι βαθμοφοροι

 • 1 Απριλίου 2019, 22:49 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ

  Πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του όρου «εποπτεία» στην μετονομαζόμενη Ανώτατη Διεύθυνση του Εισαγγελέα στην Ανάκριση σε Ανώτατη Εποπτεία καθώς δεν μπορεί εισαγγελικός λειτουργός να είναι εποπτεύων σε δικαστικό λειτουργό.

 • 21 Μαρτίου 2019, 16:49 | ΜΔ

  Δεδομένου ότι οι πταισματοδίκες ήδη καλύπτουν το νευραλγικό πόστο των προανακρίσεων, η κατάργηση των πταισμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τροποποίηση της ποινικής προδικασίας. Καθώς υπάρχουν πολλοί επιλαχόντες σε αναμονή πρόσληψης από τον τελευταίο διαγωνισμό Ειρηνοδικών, θα μπορούσε να ανατεθεί το σύνολο της προδικασίας στους ειρηνοδίκες – πταισματοδίκες, οι οποίοι έχουν την ειδική γνώση και τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης ώστε και να αποδεσμευσθούν οι αστυνομικοί από ένα διεκπεραιωτικό, γραφειοκρατικό έργο, και να είναι ελεύθεροι να παρέχουν αστυνόμευση.

 • 14 Μαρτίου 2019, 10:43 | Ιούλιος

  το πταίσμα καταργείται (αφού δεν προβλέπεται) ως κατηγορία αξιόποινης πράξης.. οι πταισματοδίκες θα έχουν, ως καθήκον, μόνο την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης;
  τότε γιατί να είναι πταισματο-δίκες;

 • 9 Μαρτίου 2019, 21:02 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Η συκοφαντική δυσφίμηση να γίνει πταίσμα … η ψευδής κατάθεση και η ψευδής καταμήνυση σε αολά πλημμελήματα να γίνουν ειδικά πταίσματα.. Ο παθών πορεί να ασκήσει αγωγή..
  οι εισαγγελείς έχουν σοβαρότερα θέματα από το «σου είπα μου είπες» να γίνουν όλα αυτά … πταίσματα