ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έγκληση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έγκληση

Άρθρο 51.- Έγκληση του παθόντος. 1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3.
2. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία.
3. Αν ενεργήθηκαν προκαταρκτική εξέταση ή ανακριτικές πράξεις, κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης, απορρίπτει την έγκληση με αιτιολογημένη διάταξή του.
4. Όσα αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 6, 44 και 45 εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση.

Άρθρο 52. Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης. 1. Ο εγκαλών έχει δικαίωμα μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα κατά τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών κατά της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 474.
2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε μία έγκληση από περισσότερους εγκαλούντες, κατατίθεται μόνο ένα παράβολο. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον εισαγγελέα εφετών.
3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή, παραγγέλλει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα για το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν έχει ήδη διενεργηθεί τέτοια εξέταση, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό.

Άρθρο 53.- Δίωξη μόνο με έγκληση. 1. Κατ` εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον ποινικό κώδικα ή σε άλλους νόμους, η ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση του παθόντος.
2. Αφού υποβληθεί η έγκληση, η ποινική δίωξη προχωρεί όπως και στα εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει από τον παθόντα και στο ακροατήριο πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό.

Άρθρο 54.- Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης. 1. Η παραίτηση από το δικαίωμα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπό του που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο, και συντάσσεται σχετική έκθεση.
2. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 55.- Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα. 1. Ο εγκαλών μπορεί είτε ο ίδιος είτε με ειδικό πληρεξούσιο να ανακαλέσει την έγκληση.
2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη.
3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών , μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία.

 • 9 Μαρτίου 2019, 01:21 | Χ.Σ

  ΑΦΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ «ΔΙΩΞΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΚΛΗΣΗ» ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1, ΤΟΤΕ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2; ΑΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΛΗΣΗ, Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΔΙΩΞΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 09:07 | μελετιου αριστος

  Καλημέρα, στα οικογενειακά πρέπει να εκλείψει η έννοια του αυτοφώρου.

  Η έγκληση ατελώς για μη καταβολή διατροφής έστω και με ένα ευρώ διαφορά από το εκδικαζόμενο ποσό, οδηγεί οικογενειάρχες στην αυτόφωρη διαδικασία κάτι το οποίο είναι ενάντια στην χάρτα δικαιωμάτων και στην Ευρωπαική σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου.

  Στην σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας με την οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οι Ελληνικές επιχειρήσεις μισθωτοί καλούνται να καταβάλουν διατροφές υπέρογκες. Οι δικαστικές αποφάσεις μεν ορίζουν και όριο τις πρώτες πέντε μέρες του μήνα για την καταβολή εφ άπαξ του ποσού.

  Πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν καθυστερημένα το προσωπικό τους με αποτέλεσμα ότι εκτός του γεγονότος ότι το 1/3 που συνήθως επιδικάζουν τα Ελληνικά δικαστήρια φαντάζει εξωφρενικό ποσό να έχει γεμίσει η Ελλάδα φυγόδικους πατεράδες με ΔΙΑΡΚΗ αυτόφωρα.

  Στην πράξη τώρα, με 700-800 ευρώ μισθούς και διατροφές σε ανέργους ύψους 300-400 ευρώ, το αναχρονιστικό οικογενειακό δίκαιο της δεκαετίας του 80 με καταβολές απο το παλιαότερο του 1953 , τότε που οι γυναίκες δεν είχαν τελειώσει ούτε το δημοτικό έχει αμελήσει να λάβνει υπόψιν ότι σήμερα οι γυναίκες έχουν μεταπτυχιακά και αμείβονται πολύ καλύτερα απο τον άντρα.

  Ετσι εχουμε περιπτώσεις απόφοιτος λυκείου να θεωρείται τεκμαρτά (όταν ειναι ανεργος) ότι μπορεί να κερδίζει 900 ευρώ και η σύζυγος με μεταπτυχιακό να της επιδικάζεται ότι μπορεί να κερδίσει 300-400.

  Αυτά έχουν ως σκοπό βεβαίως να φέρνουν σε σύγκρουση τους γονείς εφόσον η γυναίκα βρίσκεται καταφανώς σε πλεονεκτικότερη θέση, και να υπάρχει «τζίρος» στα έσοδα των νομικών που ασχολούνται με το οικογενειακό.

  Πλήρης κατάργηση του αυτοφώρου σαν διαρκές έγκλημα για μη καταβολή διατροφής (όπως η σύσταση συμμορίας).

  Κατάργηση του ποινικού για παραβίαση δικαστικής απόφασης όταν ο πατέρας καταβάλει τουλάχιστον το 60% του ποσού σαν μισθωτός εργαζόμενος. Επικουρικά δικαίωμα αγωγής στην μητέρα για να αποφανθεί ένας έμπειρος δικαστής εξειδικευμένος στο κατα πόσο το 1/3 που επιδικάζουν τα Α βαθμια δικαστηρια με μισθους 800-1000 θα τους εφθανε να ζήσουν αυτοί με τα 2/3 ώστε να μπορούν να δουλεύουν για να παρέχουν διατροφή.

 • 7 Μαρτίου 2019, 23:53 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Μήπως θα πρέπει στο άρθρο 51 να οριστεί σε παράγραφο ότι για την υποβολή της έγκλησης απαιτείται παράβολο όπου το ποσό αναπροσαρμόζεται απο τους αρμόδιους φορείς?
  Μήπως θα πρέπει σε κάποιο άρθρο να οριστεί η διαφορά μεταξύ μήνυσης και έγκλησης και ποτε απαιτείται παράβολο για την μήνυση γιατι με την σημερινή μορφή της νομοθεσίας με τον Ν. 4446/2016 αναφέρεται οτι για την υποβολή μηνυσης απαιτείται παράβολο 70 ευρώ ενώ για την υποβολή έγκλησης απαιτείται παράβολο των 50 ευρώ. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει διχογνωμία μεταξύ Εισαγγελέων, Εισαγγελικών Αρχών της χώρας και Αστυνομικών Υπηρεσιών λόγω ερμηνείας του καθενός κατα το δωκούν.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».