ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο πλημμελειοδικείο

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στο πλημμελειοδικείο

Άρθρο 374.- Αριθμός, σειρά και κατανομή των υποθέσεων στο πλημμελειοδικείο. 1. Σε κάθε δικάσιμο προσδιορίζονται για εκδίκαση μέχρι τριάντα υποθέσεις, αν πρόκειται για το τριμελές πλημμελειοδικείο, ή μέχρι εξήντα αν πρόκειται για το μονομελές. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί αν ο εισαγγελέας, με τη σύμφωνη γνώμη και του διευθύνοντος το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και τα στατιστικά δεδομένα, κρίνει ότι όλες οι υποθέσεις μπορούν να περατωθούν εντός της ημέρας.
2. Ο εισαγγελέας, όταν προσδιορίζει τις υποθέσεις κάθε δικασίμου τις κατανέμει σε τρία μέρη, αφού πάντοτε λάβει υπόψη του τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις υποθέσεις, που επίκειται η παραγραφή τους, καθώς και εκείνες στις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά για τη δικαζόμενη υπόθεση, το δεύτερο εκείνες που προέρχονται από αναβολή και το τρίτο τις λοιπές υποθέσεις, εκτός αν ο εισαγγελέας με διάταξή του κρίνει διαφορετικά.
3. Τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραμματέας της εισαγγελίας αναρτά, στον προς τούτο χώρο της εισαγγελίας, αντίγραφο της σειράς των υποθέσεων, σύμφωνα με το έκθεμα σημειώνοντας και τον χρόνο που θα εκδικαστούν. Η σειρά του εκθέματος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιεύεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και αφορά υπόθεση στην οποία όλοι οι διάδικοι είναι παρόντες. Μπορεί όμως το δικαστήριο, με απόφασή του και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να μεταθέσει τη συζήτηση για ορισμένη υπόθεση σε επόμενο αριθμό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους.

  • 14 Απριλίου 2019, 11:25 | Αντώνης Βόμβας, Πρωτοδίκης

    Η διατήρηση της υφιστάμενης ρύθμισης του άρθρου 374 για τον αριθμό των υποθέσεων που εγγράφονται σε κάθε έκθεμα Πλημμελειοδικείου σε 30 για το Τριμελές και 60 για το Μονομελές (δυνάμενο να αυξηθεί) δεν λαμβάνει υπόψη τη δικαστηριακή καθημερινότητα, ιδίως στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου, κυρίως στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, οι πολίτες που έχουν προσέλθει (όπως υποχρεούνται) για μία υπόθεση με μεγάλο αριθμό πινακίου (διάδικοι, μάρτυρες και συνήγοροι) υπόκεινται σε πολύωρη αναμονή, χωρίς εν τέλει να εκδικασθεί η υπόθεσή τους και, συνήθως (τουλάχιστον στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία), αυτή αναβάλλεται λόγω ωραρίου του Γραμματέα της έδρας για άλλη δικάσιμο κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ.

  • 1 Απριλίου 2019, 22:02 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑ

    Προβληματική είναι η διάταξη του άρθρου 374 – Αριθμός, Σειρά και Κατανομή των Υποθέσεων στο Πλημμελειοδικείο: Προβλέπεται, όπως και τώρα, ότι σε κάθε δικάσιμο προσδιορίζονται για εκδίκαση μέχρι 30 υποθέσεις αν πρόκειται για Τριμελές Πλημμελειοδικείο και μέχρι 60 αν πρόκειται για Μονομελές. Οι αριθμοί αυτοί είναι εξωπραγματικοί, αν ληφθεί υπόψη η καθιέρωση του Εισηγητή Δικαστή, αλλά κυρίως με δεδομένη την εκρηκτική αύξηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αλλά και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που υπάγονται στο Τριμελές και πρέπει να μειωθούν στο ήμισυ. Επίσης, πρέπει να καθιερωθεί η διάσπαση του ημερήσιου ωραρίου τουλάχιστον σε 2 τμήματα, για να αποφεύγεται η άσκοπη απώλεια χρόνου διαδίκων και δικηγόρων. Ο αριθμός των υποθέσεων ανά δικάσιμο πρέπει να επαφίεται στον Κανονισμό λειτουργίας του κάθε δικαστηρίου ανάλογα και με το προβλεπόμενο αριθμό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.