Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 15:20 | AIA/ABU/GHS

  Γενικά Σχόλια

  1.Τονίζεται ότι στο εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προς διαβούλευση δεν υπάρχει καμμία αναφορά σχετικά με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού αριθμ. 1107/2006 στο οποίο και περιγράφεται ρητά η παροχή συνδρομής εν πτήσει.

  2.Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό άρθρο που να διασαφηνίζει τις υποχρεώσεις των Αερομεταφορέων/Πρακτόρων/Τουριστικών Πρακτόρων όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά Άρθρα του Κανονισμού αριθμ.1107/2006.

  3.Σημειώνεται επίσης ότι στο εν λόγω σχέδιο δε γίνεται καμμία αναφορά αναφορικά με τις υποχρεώσεις έγκαιρης και σαφούς ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για την ανάγκη παροχής συνδρομής προς τον Αερομεταφορέα/Πράκτορα/Τουριστικό Πράκτορα καθώς και για την υποχρέωση έγκαιρης και σαφούς ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρησης από τον Αερομεταφορέα αναφορικά με την ανάγκη επίγειας παροχής συνδρομής.

  4.Επίσης, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό άρθρο στο οποίο να προσδιορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού των καθορισμένων σημείων άφιξης/αναχώρησης των ατομών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους Αερολιμένες κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 5 του προϊμίου του Κανονισμού αριθμ. 1107/2006.

  5. Τέλος, στην παράγραφο 2 του προϊμίου το «Τέλος Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία» προτείνεται να ονομαστεί «Τέλος Παροχής Συνδρομής Ατόμων με Αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα».