Άρθρο 4: Ποιοτικά πρότυπα συνδρομής

1. Τα πρότυπα ποιότητας συνδροµής για τους αερολιµένες µε ετήσια εμπορική κίνηση άνω των 150.000 επιβατών, καθορίζονται από τον φορέα διαχείρισης του αερολιµένα κατόπιν διαβούλευσης με τους χρήστες του αερολιμένα μέσω της επιτροπής χρηστών του αερολιμένα, εφόσον αυτή υπάρχει, και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

2. Στον καθορισμό των προτύπων αυτών, λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές και οι κώδικες δεοντολογίας που αναγνωρίζονται διεθνώς σχετικά µε τη διευκόλυνση μεταφοράς των ατόµων µε αναπηρία ή ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα και κυρίως ο κώδικας συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference).

3. Μετά την καθιέρωση των προτύπων ποιότητας συνδροµής, ο φορέας διαχείρισης αερολιµένα τα δημοσιεύει σε ημερήσια τοπική εφημερίδα και τα διατηρεί ανηρτηµένα σε εμφανή σημεία του αερολιµένα.

 • 21 Οκτωβρίου 2011, 14:20 | AIA/ABU/GHS

  To κείμενο προτείνεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Άρθρο 4: Ποιοτικά πρότυπα συνδρομής
  1. Τα πρότυπα ποιότητας επίγειας παροχής συνδροµής για τους Αερολιµένες µε ετήσια εμπορική κίνηση άνω των 150.000 επιβατών, καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης του Αερολιµένα κατόπιν διαβούλευσης με τους Χρήστες του Αερολιμένα μέσω της Επιτροπής Χρηστών του Αερολιμένα, εφόσον αυτή υπάρχει, και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.{θα πρέπει να προσδιοριστεί ρητά η διαδικασία πρόσκλησης και η συχνότητα διαβούλευσης των ποιοτικών προτύπων}
  2. Στον καθορισμό των ποιοτικών προτύπων αυτών, λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές και οι κώδικες δεοντολογίας που αναγνωρίζονται διεθνώς σχετικά µε τη διευκόλυνση μεταφοράς των Ατόµων µε αναπηρία ή Ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα και κυρίως ο κώδικας συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Μετά τον καθορισμό των ποιοτικών προτύπων επίγειας παροχής συνδροµής, ο Φορέας Διαχείρισης Αερολιµένα τα δημοσιεύει σε ημερήσια τοπική εφημερίδα ή στην επίσημη ιστοσελίδα του, και μεριμνά ώστε να είναι ανηρτηµένα σε εμφανή σημεία του Αερολιµένα.

 • 20 Οκτωβρίου 2011, 08:59 | ΚΩΣΤΑΣ

  Πρέπει στις προδιαγραφές εξυπηρέτησης επιτέλους να συμπεριληφθεί και ειδικό όχημα-lift και για τα μικρά αεροπλάνα που δεν υπάρχει σε κανένα περιφερειακό αεροδρόμιο, και όχι μόνο για τα μεγάλα.

 • 14 Οκτωβρίου 2011, 22:24 | Μανόλης

  2. Στον καθορισμό των προτύπων αυτών, λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές και οι κώδικες δεοντολογίας που αναγνωρίζονται διεθνώς σχετικά µε τη διευκόλυνση μεταφοράς των ατόµων µε αναπηρία ή ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα και κυρίως ο κώδικας συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες εδάφους για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference).

  Προτείνεται η ακόλουθη αλλαγή:

  2. Για τον καθορισμό των προτύπων αυτών, λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές και οι κώδικες δεοντολογίας που αναγνωρίζονται διεθνώς σχετικά µε τη διευκόλυνση μεταφοράς των ατόµων µε αναπηρία ή ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα και κυρίως ο κώδικας συμπεριφοράς (τα στοιχεία του Κώδικα απουσιάζουν και συνεπώς καθίσταται δύσκολη η ανεύρεσή του) για τις υπηρεσίες εδάφους για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference).

  Παράκληση: Κάντε κάτι αυτά να μην βρίσκονται κολλημένα στους τοίχους των αερολιμένων με σελοτέιπ, όπως όλες οι αφίσες για τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν χάθηκαν δα 3-4 ευρώ για να μπούν σε κορνίζα (για να μην κιτρινίζουν κιόλας) όπως σε όλα τα καθώς πρέπει αεροδρόμια….