A.4 Η δυναμική των ΤΠΕ για την ανάπτυξη, καινοτομία, ευημερία, απασχόληση

Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία έχει αναπτυχθεί βάσει μίας δομής ζήτησης που δεν είναι πλέον βιώσιμη και χρόνιες συνθήκες που δεν ευνοούν την επιχειρηματικότητα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, τη μείωση του μεγέθους και του παρεμβατισμού του κράτους, την απελευθέρωση της οικονομίας και την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης – ιδιαίτερα δε της εξωστρέφειας και των εξαγωγών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες επιζητούν καλύτερες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις αναζητούν το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα τους στηρίξει στις προσπάθειες τους για οικονομική ανάπτυξη και ο Δημόσιος Τομέας αναζητά ένα χαρακτήρα παραγωγικότερο και αποτελεσματικότερο προς την εγχώρια και διεθνή αγορά και προς τους πολίτες.

Πρωτεύοντα και αποφασιστικό ρόλο για την αναμόρφωση και αναδιάρθρωση όλων των δομών θα διαδραματίσουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), που μπορούν να καταστήσουν την χώρα ανταγωνιστική πλέον στο διεθνές περιβάλλον και με προσφερόμενες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ο ίδιος ο οικονομικός κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί, ειδικά για την Ελλάδα, έναν τομέα που διαθέτει όλα τα ώριμα χαρακτηριστικά (τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό, γεωστρατηγική θέση) για να αποτελέσει ένα από τα πλέον συγκριτικά «άυλα» πλεονεκτήματα της χώρας, στον οποίο θα επενδύσει σημαντικά στην επόμενη κρίσιμη για την ανάκαμψη της χώρας, περίοδο.

Επιπλέον, οι ΤΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και διαδραματίζουν βασικό καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίησή της. Με το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, η Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών στα Κράτη Μέλη, οι οποίες θα κάνουν δυνατή την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Οι προτάσεις στρατηγικής που περιέχονται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη υπογραμμίζουν τον κομβικό ρόλο που αποδίδεται στην ενίσχυση των ΤΠΕ ως μέσου για την υλοποίηση των συνθηκών και για την Ψηφιακή Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Με βάση τα ανωτέρω, την αποτίμηση παλαιότερων και τρεχόντων παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα διδάγματα από την υλοποίηση παρεμβάσεων σε ΤΠΕ και την δρομολόγηση ενεργειών για εμβάθυνση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, ως διεργασία διαμόρφωσης στοχευμένων πολιτικών και γέννησης νέων εφαρμόσιμων ιδεών που χρειάζονται για να αλλάξουν τον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας, παρουσιάζεται η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας για την περίοδο 2014 -2020.