Πρόλογος

Η Ελλάδα είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ή κοιτάμε το παρελθόν καταλήγοντας λίγο ή πολύ στις κοινές διαπιστώσεις για τα λάθη μας ή κοιτάμε το μέλλον και σχεδιάζουμε με τόλμη και όραμα, το πώς θα εδραιώσουμε ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης, στη θέση ενός μοντέλου που μας έφερε εδώ που είμαστε. Σε αυτό το πρότυπο, πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε ανεπτυγμένη οικονομία έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, με την ανατρεπτική δυναμική αλλαγής των μοντέλων παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο με μικρές σχετικά αρχικές επενδύσεις.
Σήμερα παρά ποτέ χρειαζόμαστε μια έκρηξη δημιουργικότητας και δημιουργίας νέου πλούτου από έξυπνες επενδύσεις, σε τομείς που ξεφεύγουν από τα τετριμμένα, δίνουν ώθηση στην εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας και τοποθετούν τη χώρα στο χάρτη της ψηφιακής καινοτομίας. Χωρίς όμως μια πυξίδα, ένα στίγμα, μια σαφή στρατηγική και κυρίως, ένα στιβαρό σχήμα διακυβέρνησης της πορείας μας, δεν θα τα καταφέρουμε.
Στις σελίδες που ακολουθούν κατατίθεται μια συνεκτική στρατηγική για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Κάθε στρατηγική πρέπει να μπορεί να απαντά όμως σε 5 κρίσιμες ερωτήσεις :

1) Για ποιούς σχεδιάζουμε;
Η στρατηγική που παρουσιάζουμε έχει επίκεντρο τον πολίτη και την επιχείρηση και για πρώτη φορά, σταματά η «από μέσα προς τα έξω» λογική σχεδιασμού της νέας γενιάς επενδύσεων. Οι νέες υπηρεσίες και εφαρμογές που εντάσσονται στους επιλεγμένους τομείς παρέμβασης δίνουν νόημα στο πώς θα ζούμε καλύτερα, στο πώς θα επιχειρούμε εύκολα και ανταγωνιστικά, στο πώς ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και στο πώς, θα δημιουργήσουμε καλύτερες και προπαντός διατηρήσιμες θέσεις εργασίας που απαντούν στις νέες προκλήσεις.

2) Γιατί η ψηφιακή πραγματικότητα θα καταφέρει να ξεπεράσει τους παραδοσιακούς τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας;
Η στρατηγική έχει αναγνωρίσει ότι οι σύγχρονες τάσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες και η ραγδαία εξάπλωση παντού διακόπτουν παραδοσιακούς, συχνά γραφειοκρατικούς και δύσκαμπτους τρόπους δραστηριότητας και αλλάζουν όλη την αντίληψη για το πώς ζούμε, δουλεύουμε, διασκεδάζουμε, επιχειρούμε. Για παράδειγμα, τα κοινωνικά δίκτυα και η ταχύτατη εξάπλωση των δικτύων νέας γενιάς κα. φέρνουν ανατροπές από τη συμμετοχή του πολίτη, την εύκολη πρόσβαση σε διεθνείς αγορές από κάθε μέσο, κοκ.

3) Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και των επενδυτικών ταμείων;
Η στρατηγική θέτει το ρόλο του κράτους ως διευκολυντή της αναπτυξιακής διαδικασίας με εργαλείο την στρατηγική. Ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο για τις ΤΠΕ ορίζει τις κατευθύνσεις και εξασφαλίζει ότι η στρατηγική δεν χειραγωγείται από στρυφνές διαδικασίες, προβαίνοντας και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες όταν και όπου απαιτείται. Σημασία έχει ποιες συμμαχίες χτίζουμε, πώς εδραιώνουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και επιχειρηματικού κόσμου και θέτουμε κίνηση υγιή αντανακλαστικά και φρέσκες ιδέες.

4) Πότε θα αντιληφθούμε τα αποτελέσματα της στρατηγικής
Θέτουμε έναν ορίζοντα 7 ετών κατά τη διάρκεια των οποίων θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο Ευρώ από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις θα έχουν ένα διαρκές αντίκτυπο από αλλαγές που συμβαίνουν. Θα μεριμνήσουμε να κάνουμε κοινωνούς όλους μας στα καλά νέα, σε επενδύσεις που φέρνουν αποτελέσματα. Οι συντελεστές της υλοποίησης φέρουν τον πρώτο λόγο στις «μικρές» επιτυχίες που φέρνουν σταδιακά στο προσκήνιο τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

5) Πώς θα επιτύχουμε το σκοπό της στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη
Χρειάζεται σχέδιο (το έχουμε), χρειάζονται κανόνες και δομές (τα επαναπροσδιορίζουμε) και χρειάζεται ηγεσία και επιμονή από όλους. Με γνώμονα τους τομείς παρέμβασης, οδηγούς του δείκτες και την ισχυρή, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υπό την ύψιστη δυνατή ορατότητα και λογοδοσία, είναι δυνατό να τα καταφέρουμε. Η στρατηγική θέτει ένα κοινό, σταθερό και συμφωνημένο προσανατολισμό, μια κατεύθυνση που απαιτείται για την αντιμετώπιση όλων των φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν ραγδαία στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας

Μας ρωτάνε συχνά, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας;

Η απάντηση είναι απλή και αυτονόητη. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε οριστικά από την κρίση, να δημιουργήσουμε νέες διατηρήσιμες θέσεις εργασίας που άπτονται του 21ου αιώνα και είναι αντάξιες των επενδύσεων στις γνώσεις και προσόντα των νέων ανθρώπων. Πώς θα το κάνουμε; ενδυναμώνοντας τον ίδιο τον τομέα των ΤΠΕ αλλά και επενδύοντας καταλυτικά, στους άλλους κλάδους όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. η Ελλάδα δεν μπορεί να υστερήσει στις επενδύσεις τεχνολογιών πληροφορικής και να κινδυνέχει να χάσει να αυξήσει τη διαφορά από τις λοιπές χώρες, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή σε όλα τα επίπεδα. Η στρατηγική για Ψηφιακή Ανάπτυξη ανατρέπει τα δεδομένα του τρόπου με τον οποίο επιχειρούσαμε να λύσουμε δύσκολα προβλήματα.

• από ένα τοπίο ασύνδετων έργων στοχεύουμε και επικεντρωνόμαστε σε εκείνες που παράγουν πολλαπλασιαστικές αξίες,
• από μια αλυσιτελή διαδικασία παραγωγής έργων, τοποθετούμε δομές για ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής αποτελεσμάτων,
• από ένα παραδοσιακό τρόπο υλοποίησης προχωράμε σε έξυπνες λύσεις αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα μας και εξελλίσοντας την ψηφιακή κληρονομιά
• από μια νοοτροπία κρατικών επιδοτήσεων πάμε σε μια επενδυτική λογική διευκόλυνσης κάθε σταδίου της επιχειρηματικότητας ιδίως των νέων
Από τι χαρακτηρίζεται η στρατηγική που παρουσιάζουμε τελικά και τι την κάνει ρεαλιστική;

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται μια ανθεκτική στρατηγική που έχει κάτι νέο να πει. Δεν αναμασά πράγματα γιατί έχει αναγνωρίσει τα λάθη και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο όπου οι επενδύσεις μπορούν να «πιάσουν τόπο». Αναγνωρίζουμε ότι πέραν από τη στρατηγική όμως, το ευμετάβλητο μέλλον κρύβει πολλές εκπλήξεις με συγκρουόμενες δυνάμεις και συμφέροντα. Έτσι για να κάνουμε την στρατηγική πιο ρεαλιστική πρέπει να την κάνουμε “ανθεκτική”.
Για αυτό το λόγο, έχουμε αξιολογήσει ως ιδιαίτερα σημαντική την αναγνώριση των προβλημάτων σε θέματα παρακολούθησης και υλοποίησης της ψηφιακής πολιτικής και την αντιμετώπιση τους, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον υλοποίησης αυτής της στρατηγικής. Το σχήμα διακυβέρνησης της ψηφιακής στρατηγικής, θα ανακοινωθεί σύντομα και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επιτυχή υλοποίησης της.

Η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη γεννήθηκε μέσα από μια ευρεία διαβούλευση με τους κύριους συντελεστές της αγοράς και κοινωνικούς εταίρους και έτσι περιλαμβάνει την εποικοδομητική κριτική τους, με γνώμονα το εφικτό της επίτευξης και τον ρεαλισμό και για αυτό τους ευχαριστούμε.

Μετά το τέλος της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης, η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη φιλοδοξούμε να γίνει εργαλείο έμπνευσης, κοινού προσανατολισμού και στέρεων κατευθύνσεων, ικανών να μας εδραιώσουν υψηλά στην παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής καινοτομίας και να ανατρέψουν στερεότυπα που δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε στο μέγιστο των ικανοτήτων μας. Παρακάτω παρουσιάζουμε γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και πώς θα φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε.

 • 23 Απριλίου 2014, 13:41 | ΕΕΚΤ

  3) Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και των επενδυτικών ταμείων;
  Σχόλιο: Δε γίνεται αναφορά στα επενδυτικά ταμεία ή τον χρηματοδοτικό ρόλο του κράτους. Στην πρόταση «Η στρατηγική θέτει το ρόλο του κράτους ως διευκολυντή της αναπτυξιακής διαδικασίας με εργαλείο την στρατηγική» να προστεθεί «και την απαραίτητη χρηματοδότηση».

 • Τα κείμενα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένα.
  Επίσης ως Εκπαιδευτικός Μηχανικός Πληροφορικής και Ηλεκτρονικός θα περίμενα από το όλο project να αγκαλιάσει την «έρμη» εκπαίδευση. Η κατάσταση στα σχολεία της χώρας σε εξοπλισμό Η/Υ είναι κάκιστη. Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές επίσης. Σύξευξις για σταθερή τηλεφωνία δεν υπάρχει και οι όποιες γραμμές ADSL είναι με έξοδα των Σχολικών Επιτροπών. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν αρκούν. Δώστε βάση στην εκπαίδευση, στη χαμηλή και μεσαία βαθμίδα: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια…

 • 2 Απριλίου 2014, 12:16 | Σεραφείμ Μακρής

  Καλημέρα
  1. Τι απόγινε με το προηγούμενο πλαίσιο 2007-2013? Δεν πρέπει να αποτιμηθεί καταρχάς αυτό και μετά να πάμε γι άλλα? Άρα λοιπόν πρέπει να μας δώσετε ένα feedback…
  2. Η Ψηφιακή Ελλάδα 2021 είναι κείμενο του Μεταφορών? Δηλαδή δεσμεύει και το Εσωτερικών? το Οικονομικών? Της Εθνικής Άμυνας? Θέτω δηλαδή θέμα του αν αυτός που βγάζει τη διαβούλευση έχει και την αρμοδιότητα γι αυτό ή για την εκτέλεσή της (Αλήθεια το έχετε τσεκάρει με τους υπόλοιπους ή μας περιμένουν εκπλήξεις?)
  3. Επί της ουσίας: Η ουσία σας ξεκινάει στη σελίδα 35 και τελειώνει στην στην 37: μια διαλειτουργικότητα και κάτι ανοικτά δεδομένα(???). Κακή μετάφραση όπως είπαν και σε άλλο σχόλιο…
  4. Αν το κείμενο είναι απλώς κείμενο θέσεων γιατί τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Τι νόημα έχει μια τόσο μικρή διαβούλευση?
  Αυτά τα ολίγα για σκέψη

 • Σε πρώτη ανάγνωση και πριν μπω στην ουσία, δώστε το κείμενο οπωσδήποτε για συντακτική και ορθογραφική διόρθωση γιατί είναι γεμάτο λάθη και ασύνδετες προτάσεις. Πολλά σημεία είναι εμφανώς μεταφρασμένα απο αλλού. Δεν είναι μεμπτό, αλλα ας γίνει σωστά.

 • Έχοντας επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως επίκεντρο τον πολίτη, και προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, θα πρέπει να τεθεί ως πρωτεύων στόχος ο Ψηφιακός Εγγραματισμός όλου του πληθυσμού. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν συνιστούν αυτά καθεαυτά επιδίωξη για πρόοδο. Θα αποτελέσει τεχνολογική πρόοδο πέρα από τεχνοκρατικά όρια : η χρήση του Η/Υ, των εφαρμογών και των προγραμμάτων ΤΠΕ, ωσάν πολύτιμων εργαλείων για την επίτευξη ατομικών και συλλογικών στόχων.