Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Σήμερα την 25η Απριλίου 2014, έληξε η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την «Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020», η οποία εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες φορείς και πολίτες για την κατάθεση των απόψεων και προτάσεών τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους. Τα σχόλια και οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη προς το σκοπό της διαμόρφωσης του τελικού κειμένου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ