Άρθρο 07 – Υλική υποδομή εντός κτιρίου

1. Όλα τα νεόδμητα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, για τα οποία η αίτηση οικοδομικής άδειας υποβληθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1, σημείο η) του παρόντος νόμου, έως τα σημεία τερματισμού του δικτύου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και στην περίπτωση μείζονων έργων ανακαίνισης για τα οποία η αίτηση οικοδομικής άδειας υποβληθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
2. Όλες οι νεόδμητες πολυκατοικίες και συγκροτήματα κτιρίων για τις οποίες η αίτηση οικοδομικής άδειας υποβληθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να διαθέτουν σημείο πρόσβασης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για έργα μείζονος ανακαίνισης πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κτιρίων για τα οποία η σχετική αίτηση οικοδομικής άδειας υποβληθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.