Άρθρο 2 Αρμόδιες Αρχές

1.Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, είναι η Γενική Δ/ση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ως Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται: α. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, μεριμνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

2.Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ορίζονται οι Δ/σεις Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Κτηνιατρικής των Δήμων,

3. Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, ορίζεται ο κτηνίατρος που πιστοποιείται με τη νόμιμη διαδικασία.

 • 15 Απριλίου 2011, 10:52 | (Φιλοζωική Ομάδα Βόλου)

  ΑΡΘΡΟ 2.

  Σε περίπτωση που οι Δήμοι παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας, ευζωίας και σήμανσης, να ελέγχονται από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και όχι από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Δήμου.

  Οι δε κτηνίατροι, ως αρμόδιος φορέας εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς, να υποβάλλονται σε κυρώσεις, εάν και εφόσον χορηγούν βιβλιάρια υγείας σε δεσποζόμενα τα οποία δε φέρουν μικροτσίπ.

  Επίσης πουθενά δεν αναφέρεται για ποινικές κυρώσεις ή/και πρόστιμα, στους ιδιοκτήτες που δεν τοποθετούν μικροτσίπ στον ζώο τους, όπως ορίζει ο νόμος και στους ιδιοκτήτες οι οποίοι χάνουν τα ζώα τους και δεν δηλώνουν την εξαφάνιση τους.

  (Φιλοζωική Ομάδα Βόλου)

 • 14 Απριλίου 2011, 18:45 | Ανιτα Παπασαράντη

  Αρμόδιο για τα θέματα των ζώων πρέπει να είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ανήκουν στην φύση, δεν είναι αναλώσιμα προϊόντα…
  Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να υποστούν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του Νόμου.

 • 14 Απριλίου 2011, 13:48 | Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιατρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

  Άρθρο 2, παρ. 1,2,3:

  Η διαχείριση της βάσης δεδομένων παραχωρείται στο υπουργείο και αφαιρείται από τον ΠΚΣ. Με ποιο τρόπο μπορεί να ελεγχθεί από το Δήμο, τα φιλοζωικά σωματεία, τους κτηνιάτρους, τις υπηρεσίες του υπουργείου και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή αν ένα αδέσποτο ζώο μία μέρα μετά τη σήμανσή του και την επανένταξη στο φυσικό του περιβάλλον, έχει πεθάνει σε τροχαίο, ποιος θα δηλώσει το θάνατο στη βάση δεδομένων ώστε να αποσυμφορηθεί?

  Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης