Άρθρο 1 Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α)Ζώο: είναι κάθε έμβιος οργανισμός που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β)ευζωία: είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, στη παραμονή τους χωρίς να είναι δεμένα με αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για το σεβασμό των ζώων.

γ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγόσκυλα), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί)τη φύλαξη χώρων και την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.

δ)Αδέσποτο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε δεν έχει κατοικία, είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

ε)Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς: είναι τo ζώo συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

στ) Μικρό ζώο συντροφιάς: είναι το ζώο, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα έξι (6) κιλά.

ζ)Καταφύγιο αδέσποτων ζώων: είναι η ειδική εγκατάσταση προορισμένη για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.

η) Σοβαρό νόσημα, είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία, του ανθρώπου ή του ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.

θ)Τσίρκο: είναι η εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό παραστάσεις μουσικοχορευτικές ή παραστατικές ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με ή χωρίς τη συμμετοχή ζώων

ι) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ): ομάδα ατόμων η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί σε εναλλασσόμενη ακολουθία με κερδοσκοπικό σκοπό, ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό και με ποικίλο γενικά περιεχόμενο με ή χωρίς τη συμμετοχή ζώων

ια)Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους: είναι οι αρχές εκείνες που μεριμνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

ιβ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου: είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής -σε συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης περίπτωσης ια΄- του συστήματος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων

ιγ)Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου: είναι τα όργανα εκείνα που μεριμνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εφαρμογή του νόμου αυτού.

ιδ) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, είναι ο κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Δ/ση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.

 • 16 Απριλίου 2011, 03:50 | Νικόλας Π.

  Η απέραντη υποκρισία της ζωολατρίας…

  Ακόμα ένα νομοσχέδιο αποσπασματικό και προχειρογραμμένο ήρθε σε «διαβούλευση». Ως συνήθως, όσοι επιφορτίστηκαν με τη σύνταξή του δεν μπήκαν στον κόπο να μελετήσουν καν την προϋπάρχουσα νομολογία. Τόσο δύσκολο ήταν να αναφερθεί εκεί δίπλα στα σχετικά όλη η προϋπάρχουσα σχετική νομολογία; Τόσο δύσκολο ήταν να μνημονευτεί η αντίστοιχη νομολογία κάποιων από τις πλέον «προοδευμένες» ζωοφιλικά χώρες της Ευρώπης; Γιατί πρέπει κάθε φορά να ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή;

  Όσο για εκείνο το ανεκδιήγητο που μπαίνει στο τέλος κάθε προχειρογραμμένου και αποσπασματικού νομοσχεδίου, ότι και καλά «Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του» τί να πει κανείς…

  Έλεος κύριε «νομοθέτη»… ονόμασε συγκεκριμένα τους νόμους και τις διατάξεις που καταργείς, κωδικοποίησε επιτέλους τη συναφή νομοθεσία και μην επεκτείνεις το μπάχαλο με την πολυνομία. Δεκάδες νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις, νομολογίες, τροποποιήσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις δικαστηρίων και γνωματεύσεις του Αρείου Πάγου, όλα ταυτόχρονα σε ισχύ για το ίδιο πράγμα!

  Διαβάζοντας τα σχόλια στη διαβούλευση, μπορεί κανένας να καταλήξει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε εξαιρετικά φιλόζωοι και όλοι μαζεύουμε τα αδέσποτα από το δρόμο και τα περιθάλπουμε στοργικά στο σπίτι μας, συνήθως πάνω από δύο κάθε φορά!. Το μέγα μας πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε μαζί με τον… μολοσσό μας στο λεωφορείο, στο τραίνο και στο κτελ.

  Από τη μία πλευρά απαγορεύουμε την πρακτικά επιβεβλημένη κοπή της ουράς σε κάποια είδη κυνηγόσκυλων αλλά από την άλλη πλευρά επιβάλουμε τη στείρωση στα αδέσποτα.
  Ρώτησε κανένας τον σκύλο μήπως τελικά προτιμά την ευθανασία από τη στείρωση και τον εγκλεισμό σε ένα διαμέρισμα με μια 5λεπτη βόλτα το πρωί και άλλη μια το βράδυ για να κάνει την «ανάγκη» του, στο απέναντι πεζοδρόμιο, εννοείται;

  Σε κάποιο σημείο του νομοσχεδίου θεσπίζεται υποχρεωτικός ετήσιος κτηνιατρικός έλεγχος… Έλεος κα υπουργέ, ούτε για τα παιδιά μας δεν υπάρχει τέτοια θεσμοθετημένη με νόμο υποχρέωση! Θα πάτε εσείς τώρα να ελέγξετε όλους τους τσοπάνους στις εσχατιές της πατρίδας μας αν έχουν τσιπάρει τα σκυλιά τους και αν έχουν συμπληρωμένο το βιβλιάριο με τον ετήσιο κτηνιατρικό έλεγχο…

  Διάβασα και ξαναδιάβασα το νομοσχέδιο και μένω έκπληκτος. Να βάλουμε τσιπάκι και στις γάτες κα Υπουργέ; Τόσο πολύ σας πίεσε το λόμπι των κτηνιάτρων; Και τα κουνελάκια μας, τα τσιντσιλά μας, τα σκιουράκια μας, τα καναρίνια μας, τα ψαράκια, οι χελωνίτσες μας; Αυτά θα τα αφήσουμε έξω; Ντροπή… γιατί τέτοιος ρατσισμός;
  Πάντως, όλα αυτά φαίνεται ότι μετράνε κανονικά για την επίτευξη του ορίου των 2 κατοικίδιων ανά διαμέρισμα. Αν έχετε ήδη δύο χρυσόψαρα, απαγορεύεται να πάρετε και ένα σκυλάκι γιατί θα υπερβείτε το όριο των 2 κατοικίδιων…

  Ας εστιαστεί το νομοσχέδιο μόνο στα σκυλιά, οι γάτες κατά μεγάλο ποσοστό ζουν σε ημιελεύθερη κατάσταση και συνήθως δεν ελέγχονται. Στην επαρχία όλες οι γάτες (και τα υπόλοιπα ζώα) ζουν έξω, στην αυλή και πέραν αυτής. Ας μην κρίνουμε τα πάντα από την άνεση του καναπέ του σπιτιού μας στο 6ο όροφο στο Κολωνάκι.

  Για τους φίλους μας τους κτηνιάτρους, να απαγορεύεται οποιαδήποτε ιατρική πράξη (διάγνωση, θεραπεία κλπ) σε σκυλί που δεν έχει τσιπάκι. Και μάλιστα ο κτηνίατρος να είναι υποχρεωμένος να καταγράφει στο σύστημα την κάθε ιατρική επίσκεψη και αυτό να διασταυρωθεί με την έκδοση φορολογικών στοιχείων εκ μέρους του. Τους ανοίγουμε δουλειές με νομοθετική ρύθμιση στα μέτρα τους, ας ελεγχθούν και λίγο ως προς τη φοροδιαφυγή. Δεν είναι μόνο οι γιατροί (των ανθρώπων) πρωταθλητές σε αυτόν τον τομέα…

  Να βρεθεί τρόπος περιορισμού του φαινομένου «βγάζω το σκυλάκι μου να κάνει την ανάγκη του στο απέναντι πεζοδρόμιο ή στο απέναντι πάρκο». Όποιος βγάζει βόλτα το σκυλάκι του εντός του αστικού περιβάλλοντος, εκτός από το βιβλιάριο υγείας να έχει υποχρεωτικά μαζί του και ένα σακουλάκι για να μαζεύει τις ακαθαρσίες του σκύλου του. Γιατί τα περισσότερα σκυλιά που βλέπουμε έξω, τα βγάζουν οι ιδιοκτήτες τους ίσα-ίσα για να κάνουν την ανάγκη τους (στο απέναντι πεζοδρόμιο πάντα) και μετά αμέσως πίσω στο σπίτι για τη συνέχεια της ταινίας στην τηλεόραση.

  Στο άρθρο 9, παρ.2 γράφετε: Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση, για τη δημιουργία καταφυγίων.
  Από ποιόν όμως δεν γράφετε! Μήπως από το χρεωκοπημένο κράτος που σε λίγο δεν θα έχει λεφτά να πληρώσει μισθούς και συντάξεις;

  Στο άρθρο 9, παρ.9 γράφετε ότι τα αδέσποτα που περισυλλέγησαν από τους Δήμους διατηρούνται στα κυνοκομεία μέχρι να γίνουν 4 μηνών και μετά, αν δεν έχουν υιοθετηθεί, εμβολιάζονται στειρώνονται και «επανεντάσσονται» στο φυσικό τους περιβάλλον. Έτσι μάθαμε επιτέλους ποιο είναι το φυσικό περιβάλλον των σκύλων: οι γειτονιές των πόλεων!

  Τι θα τρώνε όλα αυτά τα αδέσποτα εκεί έξω, δεν καθορίζεται από το νομοσχέδιο. Την ίδια στιγμή βεβαίως, κρεοπώλες, υπεύθυνοι καταστημάτων, στρατοπέδων και κατασκηνώσεων καθίστανται υπεύθυνοι έναντι του νόμου (πολύ σωστά) για την αποτροπή της πρόσβασης αδέσποτων ζώων στα απορρίμματα των εγκαταστάσεών τους.
  Μήπως, εκτός από τη στείρωση να τους βάλουμε και ένα μπαλονάκι ή δακτυλίδι στο στομάχι, ώστε να μην έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες τροφής τα αδέσποτα; Δεν το είδα κάπου γραμμένο στη διαβούλευση αλλά δεν αποκλείεται να είναι και αυτό κάπου γραμμένο και να μου ξέφυγε.

  Καλόν είναι, εκτός από το ιδανικό, να εξετάζουμε και το εφικτό του πράγματος. Η άποψή μου είναι ότι τα ατσιπάριστα συλλεχθέντα αδέσποτα θα πρέπει να διατηρούνται για μερικές μέρες μήπως τα αναζητήσει ο ιδιοκτήτης τους. Μετά από αυτό το διάστημα να διατίθενται δωρεάν σε όποιον τυχόν ενδιαφέρεται να τα αποκτήσει. Κυρίως όσα είναι κάποιας ράτσας, είναι σε καλή κατάσταση και είναι κάπως εμφανίσιμα. Τα υπόλοιπα να οδηγούνται στην ευθανασία, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, κλπ
  Αυτή είναι η μόνη εφικτή λύση, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Αλλοίμονο αν μαζεύουμε όλα τα αδέσποτα, τα εμβολιάζουμε, τα στειρώνουμε και μετά τα αμολάμε πάλι στους δρόμους…

  Δυστυχώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια να εξασφαλίσουμε «ανθρώπινες» συνθήκες ζωής σε όλα τα αδέσποτα. Σε λίγο καιρό μάλλον δεν θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ανθρώπινες συνθήκες για τους ανθρώπους αυτής της χώρας…
  Αντί για την ίδρυση κυνοκομείων σε κάθε Δήμο, καλύτερα να ιδρυθούν φτωχοκομεία για απόρους ανθρώπους…

  Κάποιος ζήτησε την ίδρυση πάρκων σε κάθε περιοχή για να τρέχουν ελεύθερα τα σκυλιά μας. Και μάλιστα να έχουν και παγκάκια για να κάθονται οι ιδιοκτήτες τους και ειδικούς κάδους για την περισυλλογή των ακαθαρσιών τους. Και μάλιστα δύο είδη πάρκων, ένα για μεγαλόσωμα και ένα για μικρόσωμα σκυλιά…
  Για τις γάτες, καμία πρόνοια αγαπητέ φίλε; Γιατί τέτοιος ρατσισμός; Μήπως να προσθέσουμε, σε κάθε περιοχή εννοείται, και ένα πάρκο για γάτες; Βεβαίως θα βάλουμε και παγκάκια για τους ιδιοκτήτες τους. Α… και θέλω διαφορετικό πάρκο για τις μεγαλόσωμες και διαφορετικό πάρκο για τις μικρόσωμες γάτες… Και βεβαίως ένα ειδικό πάρκο για τον φίλο που κατάφερε να κάνει τη γάτα του… 8 κιλά!

  Ο ίδιος ζήτησε να μεγαλώσει το όριο βάρους για τον ορισμό των μικρών ζώων γιατί η γάτα του είναι… 8 κιλά. Έλεος αγαπητέ κύριε… αν έχετε κάνει τη γάτα σας 8 κιλά από τον εγκλεισμό στο διαμέρισμα, την έλλειψη άσκησης και την ακατάλληλη διατροφή, τότε πρέπει τα φιλοζωικά σωματεία να σας μηνύσουν για κακομεταχείριση του δύσμοιρου ζωντανού! Βλέπω να βγάζουν βόλτα, κάτι σκυλιά παραμορφωμένα από την διαρκή ακινησία και το πολύ φαί και τα λυπάμαι… ούτε να τρέξουν δεν μπορούν. Είναι αυτό η ευζωία που αναφέρει επανειλημμένα το σ/ν; Μάλλον έχουμε μπερδέψει την ανθρώπινη ευζωία με εκείνη των ζώων.

  Τα κυνηγόσκυλα τα βλέπω και τα ζηλεύω. Μπορεί να ταξιδεύουν για χιλιόμετρα μέσα σε εκείνα τα αποκρουστικά σκυλόκουτα, με τα δικά μας κριτήρια ευζωίας πάντα, αλλά όταν φτάσουν στους κυνηγότοπους δεν τα σταματάει τίποτα. Χαρούμενα, καλογυμνασμένα και αεικίνητα σκυλιά, σαρώνουν βουνά ολόκληρα για να βρουν και να ξεπετάξουν το κρυμμένο θήραμα. Και με πόσο καμάρι φέρνουν το κτυπημένο θήραμα στον κυνηγό, αν βέβαια έχει καταφέρει ο ατζαμής να το πετύχει… Κατά τα άλλα οι κομμένες ουρές τους μας φταίνε…

  Αλλά τί λέμε τώρα, εδώ κάποια κυρία ζήτησε χώρο στα ήδη υπάρχοντα νεκροταφεία (των ανθρώπων) για ταφή ζώων… Μήπως θέλετε να βάλουμε και καντηλάκια αγαπητή κυρία;

  Ξεσηκώθηκε και η κουτσή Μαρία τις τελευταίες μέρες επειδή ο ΟΠΑΠ ενέταξε στο πρόγραμμά του κυνοδρομίες, από άλλες χώρες. Οι ιπποδρομίες δεν φαίνεται να ενοχλούν κανέναν… Η ζωολατρική υποκρισία που λέγαμε!

  Χτες το απόγευμα στον SKAI, σε μια από αυτές τις ατελείωτες εκπομπές μαγειρικής, έδειχνε σαλιγκάρια και εξηγούσε πως τα βάζουμε σε κρύο νερό για να αποβάλλουν τις βρωμιές και πως τα «τσιγαρίζουμε» στη συνέχεια σε καυτό τηγάνι (ζωντανά εννοείται). Τρέμε κακούργα μαγείρισσα… το νέο νομοσχέδιο, για την κακοποίηση των ζώων, προβλέπει μη εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) χρόνια και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
  Σε περίπτωση υποτροπής (ξαναμαγείρεψες σαλιγκάρια ε…) οι ποινές διπλασιάζονται! Φθηνότερα θα σου έρθει να σκοτώσεις τον γείτονα παρά να μαγειρέψεις σαλιγκάρια!
  Και εκείνος ο αστακός που τον είδα προχτές κατεψυγμένο ζωντανό στον πάγκο του ψαράδικου… μην τολμήσει κανείς να τον μαγειρέψει χωρίς πρώτα να τον πάει στον κτηνίατρο για ευθανασία! Ωχ, βάζω ιδέες τώρα…

  Ελπίζω όλα αυτά που έγραψα να δικαιολογούν τον τίτλο:
  Η απέραντη υποκρισία της ζωολατρίας…

 • Το νομοσχέδιο ξεκινά πολύ γενικά και αόριστα και στο τέλος καταλήγει να αναφέρεται μόνο στους σκύλους και στις γάτες. Θεωρούμε ότι θα πρέπει εξαρχής να οριοθετηθεί επακριβώς για ποιά είδη ζώων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν/σ αλλά και να γίνει πλήρης αναφορά σε παλαιότερες αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις.

  Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή να θεσπιστεί μόνο για τους σκύλους και όχι για τις γάτες. Με τη λογική αυτή θα πρέπει να σημανθούν-καταγραφούν και τα κουνέλια, τρωκτικά, σαύρες, ακόμα και τα… χρυσόψαρα! Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σημερινή οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας.

  Παρ.γ
  Οι ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται (κυνηγόσκυλα, φύλακες κλπ) μάλλον θα έπρεπε να θεωρούνται ζώα εργασίας και όχι ζώα συντροφιάς. Τουλάχιστον κατά την τέλεση των καθηκόντων τους και κατά την εκπαίδευσή τους, καθώς και τη μετάβαση και επιστροφή από τους χώρους κυνηγίου, φύλαξης, εκπαίδευσης κλπ.

  Παρ.δ
  Οι κυνηγετικοί κ.ά. ειδικής αποστολής σκύλοι δεν πρέπει να θεωρούνται αδέσποτοι και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

 • 15 Απριλίου 2011, 22:10 | Ιωάννα

  Κυρία Υπουργέ,
  λίγο πριν κλείσει αυτή η δημόσια διαβούλευση, θα ήθελα να σας αφήσω ένα τελευταίο σχόλιο. Προσπαθήστε να μη γίνουμε ξανά ο περίγελος της Ευρώπης (για να μη πω του κόσμου!). Δεν θέλω πια να ντρέπομαι για τη χώρα μου. Ακούστε τι σας προτείνουν τα φιλοζωικά σωματεία. Η εμπειρία τους είναι ανεκτίμητη!!!
  Πολλά άρθρα έχουν ασάφειες και θα δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Διορθώστε τα.

 • Ως γενική παρατήρηση όφείλουμε να επισημάνουμε τις καλές προθέσεις του νομοσχεδίου.
  Για το ειδικότερο ζήτημα που αφορά όμως τους κυνηγετικούς σκύλους διακρίνουμε ότι οι αναφορές είναι αποσπασματικές και επιφανειακές, γεγονός που μάλλον προέκυψε από τη μη γνώση του θέματος από τους συντάκτες του νομοσχεδίου.
  Μια συνεργασία με τις θεσμοθετημένες κυνηγετικές οργανώσεις και με το τριτοβάθμιο όργανο αυτών (ΚΣΕ) θα έδινε ορθές πτυχές του θέματος, καθώς στις κυνηγετικές οργανώσεις υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκυλιών.

 • O ΤΙΤΛΟΣ του Σχεδίου Νόμου
  «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» δημιουργεί απορίες καθώς αναφέρεται γενικά η προστασία των ζώωων, ενώ τα άρθρα αφορούν τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.

  Συμφωνούμε με τον τίτλο που προτείνει και η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό».

 • 15 Απριλίου 2011, 22:32 | nat

  Συμφωνώ σε όλα σχεδόν τα σχόλια που διάβασα και που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

  Επίσης:

  1. δεν αναφέρεται ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εφαρμογής. Κανείς (για άλλη μια φορά) δε θα ελέγχει αποτελεσματικά και δε θα τιμωρεί όλους όσους κακομεταχειρίζονται τα ζώα. Να μπει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα κάθε περιοχής. Όσοι κακομεταχειρίζονται, σκοτώνουν, ταλαιπωρούν οποιοδήποτε ζώο πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να συλλαμβάνονται και να πληρώνουν αδρά για την πράξη τους (με φυλάκιση, πρόστιμα ΜΕΓΑΛΑ κλπ).

  2. ο σωστός όρος είναι ζωόφιλος όχι φιλόζωος. Φιλόζωος είναι αυτός που αγαπάει τη ζωή. Ζωόφιλος είναι αυτός που αγαπάει τα ζώα.

  3. τα καταφύγια που θα κρατούν προσωρινά τα αδέσποτα, εάν δε βρουν κάποιον να τα υιοθετήσει, θα τα σκοτώνουν; Γιατί το προσωρινά κάποτε τελειώνει….

  4. να αναφερθεί κάπου ότι ο ιδιοκτήτης ζώου είναι υπεύθυνος για αυτό, για την καλή του υγεία, για την σωστή του διατροφή, για τις σωστές (ανθρώπινες) συνθήκες διαβίωσής του κλπ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

  Τέλος, κάτι γενικό μα σημαντικό: οι άνθρωποι πρέπει να συμβιώνουν αρμονικά στις πόλεις, χωριά κλπ με τα ζώα, όχι να τα μαζεύει π.χ. ο μπόγιας, να τα θανατώνουμε ή να τα πετάμε στα σκουπίδια. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

 • 15 Απριλίου 2011, 21:14 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

  Στον ορισμο ζωων συντροφιας ζηταμε να αναφερονατι και το ζωα εργασιας, ιδιως τα ιπποειδη.

 • 15 Απριλίου 2011, 20:39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το νομοσχέδιο έχει έναν και μοναδικό σκοπό. Τον εθισμό του πολίτη στην εμφύτευση μικροτσίπ εντός ζώντων οργανισμών. Αρχίζουμε με τα ζωάκια- φαίνεται πως όλοι οι «φιλόζωοι» που είναι υπέρ, δεν έχουν διαβάσει έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα ζωάκια με εμφυτευμένο μικροτσίπ παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης κακοήθους νεοπλάσματος- και καταλήγουμε στον άνθρωπο. Έλα μωρέ για το καλό μας θα μας πούνε πάλι. Όπως τώρα εισάγουν το εν λόγω νομοσχέδιο δήθεν για το καλό των ζώων.

 • 15 Απριλίου 2011, 19:32 | WWF Ελλάς

  To WWF Ελλάς θεωρεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ζώων στην χώρα. Ως περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε θέματα άγριας πανίδας και φυσικού περιβάλλοντος, επικεντρώνουμε τις παρατηρήσεις μας μόνο σε εκείνες τις ρυθμίσεις που άπτονται του πεδίου δραστηριότητάς μας ή το επηρεάζουν ως ένα βαθμό. Παραθέτουμε τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις του WWF Ελλάς ανά άρθρο (άρθρα 1, 4 , 5, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22).

  Άρθρο 1. Ορισμοί
  Ο συνδυασμός των ορισμών του «ζώου» και του «δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς» δεν αποκλείει κανένα ζώο από την περίπτωση να αποτελέσει «ζώο συντροφιάς». Μάλιστα, δίνει έμμεσα τη δυνατότητα κάποιος να θεωρήσει ότι έχει το δικαίωμα να υιοθετήσει ένα άγριο είδος πανίδας, ακόμα κι αν είναι προστατευόμενο ή απειλούμενο (βλ. ν. 3937/2011 ΦΕΚ 60/Α/2011, κ.α.), ως ζώο συντροφιάς και να το διατηρεί στην οικία του, να το εκθέσει ή να το εμπορευτεί.
  Συγκεκριμένα, απουσιάζει ο ορισμός των «ζώων συντροφιάς», καθώς το μοναδικό κριτήριο που τίθεται από τον ορισμό των «δεσμποζόμενων ζώων συντροφιάς» είναι η συντήρηση ή/και πρόθεση συντήρησης του ζώου από τον άνθρωπο. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι εκτός από τα πλέον συνηθισμένα κατοικίδια (σκύλους και γάτες), πολλοί υιοθετούν άλλα ζώα, π.χ. πουλιά, ψάρια, ερπετά ως ζώα συντροφιάς. Για κάποια είδη πανίδας, η συλλογή και εμπορία τους για να χρησιμοποιηθούν ως ζώα συντροφιάς αποτελούν σημαντικές απειλές στην επιβίωση τους. Για παράδειγμα, η γαλιάντρα (Melanocorypha calandra) κατατάσσεται ως τρωτό είδος στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2010) καθώς ως ωδικό πουλί δέχεται τη συγκεκριμένη πίεση. Αντίστοιχα, και οι χερσαίες μεσογειακές χελώνες (Eurotestudo hermanni) κατατάσσονται ως τρωτές στο ίδιο βιβλίο, όμως συχνά υιοθετούνται ως ζώο συντροφιάς.
  Πολλά από τα πιο ασυνήθιστα ζώα συντροφιάς έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις φροντίδας, στις οποίες δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν όσοι τα υιοθετούν με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η ευζωία τους και ειδικές ανάγκες περίθαλψης τις οποίες λίγοι κτηνίατροι μπορούν παρέχουν.
  Επίσης, ως ζώα συντροφιάς υιοθετούνται συχνά ξενικά είδη. Πολλά από αυτά τα είδη, από πρόθεση ή αμέλεια, στη συνέχεια βρίσκονται ελεύθερα στην ελληνική φύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κοκκινόλαιμη νεροχελώνα (Trachemys scripta elegans), η οποία έχει προέλευση από την Αμερική, ανήκει στα 100 πιο εισβλητικά είδη του κόσμου, και έχει βρεθεί ελεύθερη σε πολλές περιοχές της χώρας αν και ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία βιώσιμων πληθυσμών της.

  Το παρόν νομοσχέδιο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία των ζώων στην Ελλάδα αν καλύψει ακόμα και τα πιο ασυνήθιστα ζώα συντροφιάς.

  Η δημιουργία καταλόγων των ζώων (θηλαστικών, ερπετών, πτηνών και ψαριών) που μπορεί να θεωρούνται ως «ζώα συντροφιάς», «αναμφισβήτητα ζώα συντροφιάς» ή «ασυνήθιστα ζώα συντροφιάς» ενδεχομένως να έλυνε κάποιους από τους παραπάνω προβληματισμούς. Όμως, η διαμόρφωση καταλόγων αποτελεί μια δύσκολη άσκηση ενώ ενέχει τον κίνδυνο της μη πλήρους καταγραφής. Ως εκ τούτου, προτείνουμε κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω παρεμβάσεις στο άρθρο 1.
  • Αναδιατύπωση του ορισμού του ζώου, εφόσον κρίνεται απαραίτητος, ως εξής: «κάθε έμβιος οργανισμός που αισθάνεται και κινείται αυτοβούλως». Η προσθήκη των προσδιορισμών σε ξηρά, αέρα, θάλασσα, κτλ. είναι περιττή.
  • Διάκριση των ζώων σε εξημερωμένα ζώα, (περιλαμβάνονται και όσα γεννιούνται σε αιχμαλωσία, και άγρια ζώα.
  • Ρητός αποκλεισμός των ειδών άγριας πανίδας, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, είτε αυτά προστατεύονται ή χαρακτηρίζονται ως σημαντικά ή/και απειλούμενα βάσει της κείμενης νομοθεσίας είτε όχι, από την περίπτωση να είναι «ζώα συντροφιάς».
  • Ρητός αποκλεισμός των ενδημικών ειδών πανίδας, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, από την περίπτωση να είναι «ζώα συντροφιάς»
  • Ρητός αποκλεισμός των εισβαλλόντων ξενικών ειδών, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, από την περίπτωση να είναι «ζώα συντροφιάς»

 • 15 Απριλίου 2011, 18:20 | Ολγα Ελατοπούλου

  Συγχαρητήρια κατ΄αρχάς όχι για το ίδιο το νομοσχέδιο που φυσικά έχει λάθη και κενά, αλλά για το οτι το θέσατε σε δημόσια διαβούλευση. Ευχομαι και ελπίζω οι γνώμες όλων που ξόδεψαν το χρόνο και αφιέρωσαν τη σκέψη τους στο να εκφράσουν σωστά την άποψη τους να μετρήσουν ώστε ο νόμος να γίνει καλύτερος. A work well done.

 • 15 Απριλίου 2011, 17:56 | Αλέξανδρος Παυλίδης

  Θεωρώ απαράδεκτο το τσιπάρισμα στα ζώα, μιας και είναι ζώα όπως εμείς, όπως και εσείς… δεν είναι ρομποτάκια, όπως δηλαδή θέλετε όλους λίαν συντόμως να μας μετατρέψετε.
  Τσιπάκια, να βάλετε στα παιδιά και τα εγγόνια σας για να τα προστατέψετε από τους αόρατους και ανύπαρκτους εχθρούς τους, όχι στα ζώα μας και όχι σε εμάς φυσικά.
  Γνωρίζουμε βέβαια καλά πως αυτό είναι μια κίνηση που γίνεται για έναν και μόνο λόγο και αυτός δεν είναι άλλος από το να εξοικειωθεί ο καθένας μας με την παρουσία RFID chips στο περιβάλλον του, ώστε να είναι αρκετά πιο εύκολο για εσάς να μας τα φορέσετε με μια παρόμοια διάταξη στο εγγύς μέλλον. Δημιουργείτε δηλαδή έτσι ένα ευνοϊκό για εσάς υπόβαθρο στη συνείδησή μας, έτσι τουλάχιστον ελπίζετε και θέλετε να πιστεύετε!
  Όταν οι ηλεκτρονικές κάρτες που θέλετε να μας εφοδιάσετε θα αρχίσουν να χάνονται, ή να υφαρπάζονται από τους κατόχους τους, όταν φανερωθεί πόσο διάτρητο και ευάλωτο είναι αυτό το σύστημα της ηλεκτρονικής ταυτότητας, τότε θα θελήσετε να μας τις φορέσετε σε τσιπάκια RFID… Aυτός είναι ο στόχος σας, η κάρτα του πολίτη και το τσιπάρισμα των σκυλιών είναι απλώς προαπαιτούμενα στάδια, και τα όσα διαδραματίζονται μικρά μόνο δείγματα μιας τεράστιας υποκρισίας που επιβιώνει και παραμένει κρυφή μέσα από την παραπληροφόρηση των ελεγχόμενων από συγκεκριμένες ομάδες ΜΜΕξημέρωσης.
  Δεν θα σας περάσει όμως… θα είμαστε μπροστά σας και πίσω σας σε κάθε σας βήμα.

  Με τιμή,
  Αλέξανδρος Παυλίδης MSc,Bsc

 • 15 Απριλίου 2011, 17:47 | zeng26

  Συμμερίζομαι την δυσανεξία όλων για τον όρο ιδιοκτήτης ζώου, αλλά φοβούμαι ότι η όρος κηδεμών ζώου δεν μνπορεί να υποκαταστήσει τον δόκιμο όρο κύριος του ζώου, διότι έχει παγιωθεί στην νομοθεσία και την νομολογία των δικαστηρίων. Ο όρος κύριος ταιριάζει και στην ψυχολογική αλήθεια της εξαρτήσεως του κατοικιδίου μας απο την φροντίδα μας.
  Τα ζώα δεν είναι πράγματα, αλλά για την ευθύνη που αναλαμβάνουμε με το ζώο μας ακολουθούμε τις ρυθμίσεις περί πραγμάτων κατά τον ΑΚ.
  Η λέξη κηδεμών ταιριάζει εννοιολογικά, αλλά δεν υποκαθιστά την ευθύνη της κυριότητος.
  Επειδή η γλώσσα μαρτυρεί τον πολιτισμό,ως μακροπρόθεσμο σχέδιο, θα ανέθετα, (αν ήμανε πρωθυπουργός! :) )σε επιτροπή νομομαθών, την εξ αρχής σύνταξη νέου Αστικού Κώδηκος, με ελληνική διάθεση!

  Αλλά μήπως και οι ίδιοι δεν έχουμε χαλάσει;
  Ρωτήστε έναν απλό άνθρωπο τι αισθήματα εγείρει στην καρδιά του η λέξη δικηγόρος, και τι σκέψεις.

  Κομπλάρουν, φοβούνται, μισούν, ζηλεύουν– αλλά αγαπούν;εμπιστεύονται;

  Αυτό είναι η ετερονομία και η αλλοτρίωση. Η γλώσσα της νομικής επιστήμης πρέπει να ξαναγίνει απλή , ανθρώπινη, να πάψει να είναι τεχνική και επιτηδευμένη, μυστική και μαγική.

  ιδιοκτήτης ζώου όμως δεν είναι ελληνικά, δεν είναι καν νομική ορολογία αλλ’αλμπάνικη, πούρα αλμπανική!

 • ΤΙΤΛΟΣ
  «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό»

  Παρατήρηση:
  Θεωρούμε ότι ο τίτλος του παρόντος σχεδίου νόμου θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώστε να συμβαδίζει πλήρως με το περιεχόμενο του νόμου το οποίο πρέπει να περιορίζεται στα ζώα συντροφιάς και όχι σε όλα τα είδη της πανίδας, σύμφωνα με τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις οποίες εξαιρούνται είδη της άγριας πανίδας από τις διατάξεις που αφορούν την ευζωία.

  Πρόταση:
  Επαναδιατύπωση του τίτλου ως εξής:
  «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό».

 • Αρθρο 1 παράγραφος γ.

  Η φράση και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, να αντικατασταθεί από τον όρο «σκύλος βοηθείας» όπως αυτός ορίζεται από το Νόμο
  ΝΟΜΟΣ 3868 / ΦΕΚ Α 129 / 3-8-2010 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ, Αρθρο 16, παράγραφος 7: δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες

 • Στο άρθρ. 1 παρ. ε) ορίζεται ως επικίνδυνο ζώο συντροφιάς το ζώο το οποίο εκδηλώνει «απρόκλητα έντονη επιθετική συνπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα».
  Ποιός θα ορίσει την απρόκλητη, την έντονη και την επιθετική συμπεριφορά ενός αδέσποτου ζώου; Ποιός θα αποφασίσειέάν ήταν απρόκλητη; Το θύμα μόνο; Ποιός θα καθορίσει εάν είναι έντονα επιθετικό; Οι ίδιοι οι καταγγέλοντες; Αρκεί μία και μόνη επίθεση; Πολλές φορές ένας αδέσποτος σκύλος μπορεί να επιτεθεί μία και μόνη φορά και μετά να είναι φιλικός. Ο Κτηνίατρος σε αυτή την περίπτωση δεν δέχεται να προχωρήσει σε ευθανασία, με αποτέλεσμα να επανατοποθετείται στο περιβάλλον.
  Επίσης είναι κατανοητό ότι πολλοί άνθρωποι έχουν μια φοβία έναντι ενός αδέσποτου σκύλου. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι κινδυνεύει από αυτόν, να τηλεφωνήσει στον Δήμο και να απαιτεί ο Δήμος να απομακρύνει το ζώο αυτό ή τα ζώα για να μην του επιτεθούν. Προληπτικά.
  Ποιος θα πιστοποιήσει ότι το ζώο είναι επικίνδυνο; Πρέπει να υπάρχει αναφορά ότι η διαπίστωση γίνεται μόνο από Κτηνίατρο, μετά από αναφορά του θύματος και γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου ή ΚΥ, και πάντα για ζώα που πραγματικά είναι αδέσποτα και χωρίς κατοικία. Για τα δεσποζόμενα ζώα η ευθύνη διαχείρισης του ζώου πρέπει να αναφέρεται, ότι ανήκει στον ιδιοκτήτη του ζώου.
  Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι από την στιγμή που επιτρέπεται η επανατοποθέτηση του ζώου στο φυσικό περιβάλλον, δεν είναι δυνατή η συνεχής και αποτελεσματική επίβλεψή του, αφού αυτό κινείται ελεύθερα σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι πρακτικά δυνατόν ο Δήμος να επιβλέπει την συμπεριφορά του.

 • Στο άρθρο 1 παρ. δ) αναφέρεται οτι αδέσποτο ζώο, θεωρείται και το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς, όταν βρεθεί έξω από τα όρια της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ή ξεφύγει της επίβλεψής του, αν και έχει ιδιοκτήτη ή κάτοχο ή συνοδό, Αυτό θα έχει ως συνέπεια, σύμφωνα και με το άρθρο 5 παρ. 2 ο Δήμος να καθίσταται υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημιά που θα προξενήσει το ζώο αυτό όσο βρίσκεται εκτός του σπιτιού ή τόυ ελέγχου του ιδιοκτήτη του. Γεγονός μή αποδεκτό, δίκαιο και σωστό για τον Δήμο, αφού η ευθύνη περιορισμού, διαχείρισης και ελέγχου των ζώων που έχουν ιδιοκτήτη, ακόμα και αν αυτός δεν έχει σημάνει το ζώο του ή δεν έχει δηλώσει αυτό, ανήκει νομικά και ηθικά στον ιδιοκτήτη. Αυτός πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα (περιορισμός εντός της ιδιοκτησίας του, περίπατος με χρήση λουριού ή αλυσίδας)ώστε να ελέγχει πάντα τον σκύλο του.

 • 15 Απριλίου 2011, 12:55 | εθελοντική ομάδα αδέσποτων γατιών

  Άρθρο 1-παράγραφος ε. Να προστεθεί η φράση «που εκδηλώνει επανειλημμένη, καταγεγραμμένη και επιβεβαιωμένη από κτηνίατρο ή εκπαιδευτή ζώων επιθετική συμπεριφορά». Όσο για τα ζώα που είναι φορείς σοβαρών νοσημάτων, πολλές φορές παραμένουν φορείς και δεν νοσούν, οπότε μπορούν να ζήσουν πολλά χρόνια.

 • ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β
  «ευζωία: είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρµόζει ο άνθρωπος στα ζώα και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή µεταχείρισή τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, στη παραµονή τους χωρίς να είναι δεµένα µε αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη µέριµνα για το σεβασµό των ζώων».

  Παρατήρηση:
  Παράλληλα με τον τίτλο του νομοσχεδίου ο ορισμός της έννοιας «ευζωία» θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στα ζώα συντροφιάς, αφού μόνο για αυτά υπάρχει περίπτωση να «…µην πονούν και υποφέρουν, στη παραµονή τους χωρίς να είναι δεµένα µε αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους…», και όχι προφανώς για τα είδη της άγριας πανίδας.

  Πρόταση:
  Επαναδιατύπωση της Παραγράφου β του Άρθρου 1 ως εξής:
  «είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρµόζει ο άνθρωπος στα ζώα συντροφιάς και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή µεταχείρισή τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, στη παραµονή τους χωρίς να είναι δεµένα µε αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη µέριµνα για το σεβασµό των ζώων συντροφιάς».

 • ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
  «Ζώο: είναι κάθε έμβιος οργανισμός που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο».

  Παρατήρηση:
  Προτείνουμε να σβηστεί τελείως ο ορισμός για το τι είναι ζώο, καθώς το ακριβές αντικείμενο του περιεχομένου δεν είναι όλα τα ζώα, ενώ επίσης η άγρια πανίδα έχει εξαιρεθεί μέχρι το 2015 από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις διατάξεις της ευζωίας.