Άρθρο 29 – Αντικατάσταση άρθρου 23 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 23 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 23

Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δηµοσιευµάτων εκλογικού περιεχοµένου

 

 1. Μια (1) πλήρη σειρά των εκλογικών καταλόγων σε ψηφιακά μέσα χωρίς καταβολή αντιτίμου, καθώς και μία (1) σειρά αντιτύπων δημοσιευμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών εκλογικού περιεχομένου δικαιούνται τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης τα παραπάνω είδη δικαιούνται κατά την προεκλογική περίοδο και τα αναγνωρισμένα κόμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, καθώς και αυτά που καταρτίζουν συνδυασμούς στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών του κράτους, βασικών και ετεροδημοτών.
 2. Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψηφίους βουλευτές ή υποψηφίους στις περιφερειακές και δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις περιφέρειες ή τους δήμους όπου έχουν εκλεγεί – όπως προκύπτει βάσει των σχετικών αποφάσεων ανακήρυξής τους, ή θα είναι υποψήφιοι σύμφωνα με έγγραφη δήλωσή τους.
 3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία περιέχουν τους εκλογικούς καταλόγους εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της διενέργειας των εκλογικών αναμετρήσεων σύμφωνα με έγγραφη δήλωση τους.

 

 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων και άλλων δημοσιευμάτων σε άλλα πρόσωπα και φορείς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 2. Τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται στους δικαιούχους μόνο σε ηλεκτρονικά μέσα, δεν μεταβιβάζονται σε αυτούς με ηλεκτρονικό τρόπο και χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται, αποκλειστικά και μόνο για εκλογική χρήση.
 3. Η παραχώρηση σε οποιοδήποτε άλλο ή η χρησιμοποίηση τους από οιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται.
 4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 4 του άρθρου 117»
 • 5 Νοεμβρίου 2019, 19:51 | Γεώργιος – Χρήστος Σταθάς

  Εγώ προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 29 του παρόντος σχεδίου νόμου ως προς τα παρακάτω. Εγώ προτείνω πρώτα από όλα να προβλεφθεί μια διάταξη που να προβλέπεται η δημοσίευση των εκλογικών καταλόγων του κράτους(όλων των ειδών) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε μια ειδική ιστοσελίδα για αυτό τον σκοπό της δημοσίευσης των εκλογικών καταλόγων κάθε φορά που αναθεωρούνται. Δηλαδή οι εκλογικοί κατάλογοι όπως τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών(Λαμβάνοντας υπόψην βέβαια τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων) να δημοσιεύονται στα παραπάνω πρώτον φυσικά για λόγους διαφάνειας γιατί οι εκλογικές διαδικασίες απαιτούν διαφάνεια δεύτερον για την εμβάθυνση του ελέγχου των πολιτών όσων αφορά την σύνταξη των εκλογικών καταλόγων καθώς και τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν προκειμένου να δουν αν είναι σωστά και φυσικά αν τα στοιχεία αυτά είναι λανθασμένα ορθογραφικά(Αν και είναι πολύ σπάνιο γιατί τα στοιχεία προκύπτουν από τα δημοτολόγια) και τρίτον στην εποχή την οποία ζούμε δεν είναι δυνατόν οι έλληνες πολίτες (και κυρίως ΚΥΡΙΩΣ το τονίζω αυτό οι εκλογείς) να μην ξέρουν τα στοιχεία του συναδέρφων εκλογέων τους. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τα ξέρουν τα στοιχεία(Ειδικός Εκλογικός Αριθμός(Προαιρετικά) Όνομα,Επώνυμο,Όνομα Πατέρα,Όνομα Μητέρας,Ημερομηνία Γέννησης και Ηλικία) διότι κάποια στιγμή κάποιοι θα κατεβούν υποψήφιοι στις εκλογές. Τέλος θα ήθελα για την πρώτη πρόταση μου να αναφέρω ότι ο καθένας τηρώντας τους νόμους φυσικά είναι διαφορετικός χαρακτήρας δηλαδή θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε έλληνα πολίτη να μαθαίνει και να ξέρει τα στοιχεία των συναδέρφων του χωρίς φυσικά να του προκαλεί ζημία η οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα όπως χλευασμοί,σεξιστικές φρασεολογίες κτλ κτλ κτλ.
  Η Τελευταία πρόταση μου και κλείνω εδώ είναι ότι θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί διάταξη με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών να διαθέτει τους εκλογικούς καταλόγους σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο(είτε πολίτης,είτε δήμαρχος,είτε δημοτικός σύμβουλος κτλ κτλ κτλ) και να μην δίνονται οι εκλογικοί κατάλογοι μόνο στα κόμματα,τους βουλευτές,τους ευρωβουλευτές κτλ κτλ και να καταργηθεί το αντίτιμο προκειμένου να καταβάλει προκειμένου να προμηθευτεί εκλογικούς καταλόγους ένας υποψήφιος βουλευτής,ευρωβουλευτής,περιφερειάρχης,δήμαρχος κτλ κτλ καθώς οι εκλογικοί κατάλογοι να δίνονται σε όλους τους πολίτες(κυρίως εκλογείς και μη εκλογείς υπο προυποθέσεις δηλαδή αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος)

  Με Εκτίμηση
  Γεώργιος – Χρήστος Σταθάς
  Μαθητής της Β΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Διστόμου Βοιωτίας
  Γεννήθηκα στις 28/05/2002, 17 ετών
  Κάτοικος Διστόμου Βοιωτίας