Άρθρο 8 – Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 26/2012 – Ψηφοδέλτιο Επικρατείας

 1. Μετά το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012 προστίθεται άρθρο 34Α:

«

Άρθρο 34Α

Πρόταση Ψηφοδελτίου Επικρατείας

 1. Η πρόταση υποψηφίων για τους βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σ’ ολόκληρη την επικράτεια, υποβάλλεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, που καταρτίζει δικούς του συνδυασμούς, στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σ’ οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.
 2. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει αριθμό ίσο με τον αριθμό των εδρών επικρατείας .
 3. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας υποβάλλεται κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 34 του παρόντος.
 4. Οι γνωστοποιήσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων σ’ όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, που αναφέρονται στο άρθρο 39 του παρόντος, πρέπει να περιλαμβάνουν και τους συνδυασμούς όλων των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.»
 5. Οι παράγραφοι 1 έως 3 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 26/2012 καταργούνται.
 • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:44 | Κώστας Δημητρίου

  1- Να είναι δυνατή η εκλογή βουλευτών επικρατείας με σταυρό προτίμησης και όχι μόνο με το σύστημα της λίστας.
  2- Να είναι δυνατή η πρόβλεψη για δικαίωμα του εκλογέα να ψηφίζει δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ένα που θα αφορά τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειάς του & ένα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας

 • 5 Νοεμβρίου 2019, 20:27 | Αθανάσιος Ματζαρης

  Ο σταυρός προτίμησης θα πρέπει να παγιωθεί και να αποκλειστεί η εκλογη με λίστα .επισης θα Πρέπει να γινονται υποχρεωτικα προκριματικες εκλογες απο την βαση καθε Κόμματος για την επιλογή των υποψηφίων . Δεν προάγεται η δημοκρατια όταν οι υποψήφιοι επιλέγονται από ένα κλειστό κονκλαβιο η τον αρχηγό κάθε κομματος