Άρθρο 1 – Αντικατάσταση Άρθρου 31 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 31

Προεδρικό διάταγμα προκήρυξης γενικών βουλευτικών εκλογών

 1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών συντελείται μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
 2. Η διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών ορίζεται την τελευταία Κυριακή πριν τη συμπλήρωση των 30 ημερών από την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 1.
 3. Η ψηφοφορία διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια.
 4. Από την επόμενη της δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την κατά το άρθρο 53 παράγραφο 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος.»
 • 5 Νοεμβρίου 2019, 13:20 | Νικόλαος

  Στην προκήρυξη με την υπ’ αρ. πρωτ. 3110 της 14ης Μαϊου του 2018 για τον ΚΣΤ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α αναφέρεται ότι: Ειδικώς για την εισαγωγή στο τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ΕΣΔΔΑ απαιτείται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής: https://www.ekdd.gr/images/ekpaideusi/26os_PROKHRYXH_-_ADA.pdf (3. σελ. 6)

  Παρόλο που το συγκεκριμένο ζήτημα ετέθη από τον ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ: https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=20b897a6-d5b8-46e3-b445-a5b7015ab5fa, μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί νομοθετικά, παρόλο που στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας προστέθηκε και η Ισπανική γλώσσα με το Ν. 4451/2017 (ΦΕΚ 16/Α/13-02-2017): https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/t-kodarex-pap.pdf (Άρθρο 11, σελ. 4), δεδομένου ότι η Ισπανική είναι μια από τις γλώσσες του ΟΗΕ.

  Στη ΙΖ’ Περίοδο-Σύνοδο Γ’ και συγκεκριμένα στη Συνεδρίαση ΜΘ’ της 20ης Δεκεμβρίου του 2017 είχε κατατεθεί τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράμματος «Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις» (Ν. 4510/2017 ΦΕΚ 203/Α/27-12-2017) και δόθηκε προφορική διαβεβαίωση από την τότε Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως προς τη μελλοντική νομοθετική επίλυση του ζητήματος, του οποίου η συζήτηση καταγράφτηκε στα πρακτικά,σχετικό απόσπασμα της οποίας σας παραθέτω:

  Θα ήθελα αρχικά να αναφερθώ στην τροπολογία. Στη λογική της τροπολογίας, προφανώς, δεν έχουμε λόγους να διαφωνήσουμε. Νομίζω και εγώ ότι είναι ένα λυμένο ζήτημα, αλλά δυστυχώς δεν έχω προλάβει τώρα να το δω. Αν θέλετε και αν δεν προλάβουν να μας φέρουν την πληροφόρηση, ευχαρίστως να το δούμε σε μια επόμενη στιγμή.

  Στο πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών που κατατέθηκε προς διαβούλευση στις 24 Απριλίου του 2019: http://www.opengov.gr/ypex/wp-content/uploads/downloads/2019/04/sxedio_nomoy.pdf (Άρθρο 109, παρ. 1, σελ. 126) τελικώς περιελήφθη ως διάταξη, αλλά δεν κατέστη εκ νέου εφικτό να νομοθετηθεί, γιατί ουδέποτε έφτασε στην Ολομέλεια, λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019.

  Θα σας παρακαλούσα να επιλύσετε νομοθετικά αυτό το ήσσονος σημασίας ζήτημα, για την πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών, που χρονίζει, καταθέτοντας, ως συναρμόδιο Υπουργείο με το ΥΠΕΞ που θέτει τα κριτήρια εισαγωγής για το τμήμα ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ, τροπολογία-προσθήκη στο παρόν νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση στις 4 Νοεμβρίου του 2019 με τίτλο «Τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», δεδομένου ότι η ΕΣΔΔΑ ως εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ υπάγεται στο ΥΠΕΣ και δεδομένης της επικείμενης προκήρυξης του ΚZ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, ώστε οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες του β’ σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που κατέχουν το τυπικό προσόν της Ισπανικής γλώσσας ως δεύτερη ξένη γλώσσα, να μπορούν να δηλώσουν το τμήμα ​ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ στη σειρά προτίμησής τους, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες περιπτώσεις, όπως αυτή του οριστικού πίνακα εισακτέων στον ΚΔ’ Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

  Συγκεκριμένα, βάσει των γενικών αποτελεσμάτων κατά φθίνουσα σειρά του ΚΔ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, δίγλωσσος επιτυχών του β’ σταδίου στον αριθμό 70 με δεύτερη ξένη γλώσσα Ισπανική, ενώ θα μπορούσε, βάσει του τελικού μέσου όρου της βαθμολογίας του, να εισαχθεί πέμπτος στον οριστικό πίνακα των δεκαπέντε εισακτέων του τμήματος ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ, τελικώς δεν εισήχθη από τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και δεν έχουν εκσυγχρονιστεί με το πρόσφατο ενωσιακό δεδικασμένο.

  Να σας υπενθυμίσω ότι με απόφασή του – (24 Σεπτεμβρίου του 2015): http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150107el.pdf, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακυρώνει τρεις προκηρύξεις διαγωνισμών που υποχρεώνουν τους υποψηφίους να επιλέξουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και ως γλώσσα επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού – EPSO:, κρίνοντας ότι ο ισχυρισμός ότι η γερμανική, η αγγλική και η γαλλική γλώσσα εξακολουθούν να είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της μακράς πρακτικής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στον τομέα των γλωσσών εσωτερικής επικοινωνίας, είναι ένας αόριστος ισχυρισμός που δεν τεκμηριώνεται από καμία ένδειξη.

  Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει εκ νέου τη νομολογία του Δικαστηρίου κατά την οποία η συρρίκνωση της επιλογής σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω γλώσσας.

 • 5 Νοεμβρίου 2019, 09:58 | Κώστας Δημητρίου

  1- η προεκλογική περίοδος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 30 ημερών + σύντμηση είναι δυνατή α) είτε με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών όταν προκηρρύσονται εκλογές προ λήξης της κανονικής βουλευτικής περιόδου ή β) όταν οι εκλογές διεξάγονται με εκλογή των βουλευτών από λίστα + η προεκλογική περίοδος όταν θα γίνεται σύντμηση της προθεσμίας για τους λόγους, που αναφέρονται, επιτρέπεται να είναι μέχρι 20 ημέρες προ των εκλογών
  2- θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα στο μέλλον ή για λόγους πρακτικούς να είναι δυνατή η διεξαγωγή εκλογών και σε άλλη ημέρα εκτός Κυριακής + στο πρόσφατο παρελθόν συνέβη (βλ. ευρωεκλογές 2009) πολλοί εργαζόμενοι να απολέσουν σημαντική αργία (τριήμερο) λόγω του ότι οι ευρωεκλογές έλαβαν χώρα Κυριακή προ της αργίας του αγίου Πνεύματος
  3- καλό είναι να προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης για ειδικούς λόγους και στο νόμο σχετικά με το αν θα είναι ταυτόχρονη η εκλογική διαδικασία σε όλη την επικράτεια