Άρθρο 15 – Αντικατάσταση άρθρου 59 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 59 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 59

Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών

 1. Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, γι’ αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι, καθώς και για τους διατελέσαντες βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργούς. Υποψήφιοι βουλευτές που ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ιερείς και λοιποί θρησκευτικοί λειτουργοί δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής.|
 2. Τα τακτικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών, αν προταθούν και ανακηρυχθούν από το πρωτοδικείο υποψήφιοι βουλευτές, έχουν το δικαίωµα της επιλογής µε δήλωση, που επιδίδεται στη διοικητική αρχή µε δικαστικό επιµελητή πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκήσουν αυτό το δικαίωµα, θεωρείται ότι προτίµησαν τη βουλευτική υποψηφιότητα και αντικαθίστανται στην εφορευτική επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60.
 3. Οι δικηγόροι που κληρώνονται τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη εφορευτικής επιτροπής, αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.»
 • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:13 | Κώστας Δημητρίου

  το προβλεπόμενο κώλυμα για δημοσίους υπαλλήλους είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και εκτός κάθε λογικής!
  το κώλυμα πρέπει να αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται την μέρα των εκλογών ή για τις εκλογές σε συναρμόδιες υπηρεσίες ή αν εργάζονται ως μετακλητοί ή αποσπασμένοι σε γραφεία βουλευτών-κομμάτων-υπουργών-γενικών γραμματέων

  ομοίως είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ το κώλυμα για αποστρατευθέντες αξιωματικούς!

 • 7 Νοεμβρίου 2019, 10:21 | πεζοπόρος

  Γιατί εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι;
  Ιδίως, πρέπει να προτιμώνται λειτουργοί της εκπαίδευσης, διότι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι εκλογές διεξάγονται στους χώρους εργασίας τους και συνήθως τα σχολεία είναι κλειστά την Παρασκευή πριν τις εκλογές και την Δευτέρα μετά απ’ αυτές.