Άρθρο 10 – Αντικατάσταση Άρθρου 35 π.δ. 26/2012

 1. Το άρθρο 35 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 35

Ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων βουλευτών

 1. Εντός δύο (2) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 34Α.
 2. Στην απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών και μετά τους συνδυασμούς αναφέρονται οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας.
 3. Οι υποψήφιοι επικρατείας αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται και ανακηρύσσονται. Οι υποψήφιοι στις λοιπές εκλογικές περιφέρειες ανακηρύσσονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, κυρίου ονόματος και πατρωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται. Επίσης όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί σε κυβέρνηση που έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής και έχουν εκλεγεί βουλευτές μπορούν να προτάσσονται των υπολοίπων πλην του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.
 4. Σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τις προηγούμενες, οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται δίχως να έχει εφαρμογή η παράγραφος 3 του παρόντος.
 5. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 6. Για την υποβοήθηση του έργου του Αρείου Πάγου όσον αφορά την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων βουλευτών αλλά και για τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος, δύναται να διατίθεται προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν αιτήματος του Αρείου Πάγου.»
 • 5 Νοεμβρίου 2019, 20:31 | Αθανάσιος Ματζαρης

  Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη που να αποκλείει κόμματα και υποψήφιους με διαμελιστικες και αντεθνικές απόψεις αλλά και όταν υποστηρίζουν ξένη δύναμη εις βάρος της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Πχ φωτογραφίζονται με σημαίες ανεξάρτητης Θράκης ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ η Κρήτης μιλούν για Τσαμουριά και ανύπαρκτες μειονότητες που δεν αναγνωρίζει καμία διεθνής συνθήκη και να τους αφαιρείται μάλιστα η ιθαγένεια. Κανένα σοβαρό κράτος δεν ανέχεται

 • 5 Νοεμβρίου 2019, 03:23 | Βαρβάρα Φιλιπποπούλου

  “4. Σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τις προηγούμενες, οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται δίχως να έχει εφαρμογή η παράγραφος 3 του παρόντος.”

  Το να επιλέγει ο εκάστοτε αρχηγός με λίστα τους υποψήφιους βουλευτές με το πρόσχημα των εξόδων επανεκλογής τους, παραβιάζει την αυθεντική έκφραση της λαϊκής βούλησης.
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του προτεινόμενου εκλογικού νόμου επί της ουσίας νοθεύει και καθιστά αναντίστοιχη τη βούληση του ψηφοφόρου αφού δεν πληρούνται και βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας του πολιτεύματος ως προς την άσκηση του δικαιώματος του. Το σκεπτικό ότι σε διάστημα 18 μηνών η λαϊκή ετυμηγορία παραμένει νωπή δεν ευσταθεί. Σε κάθε εκλογική διαδικασία οι πολίτες καλούνται να εκφράσουν, εκ νέου, αυθεντικά τη βούληση τους με την ψήφο τους.