Άρθρο 18 – Αντικατάσταση Παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 100 π.δ. 26/2012 – Υπολογισμός ψήφων στη δύναμη κάθε συνδυασμού στην επικράτεια

1. Οι παράγραφοι 1 έως 2 του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Για την κατανομή των εδρών επικρατείας ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί συμπεριλαμβανομένων και των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, που συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99, δια του αριθμού των βουλευτών επικρατείας.
2. Ο αριθμός των βουλευτών επικρατείας που αναδεικνύουν όσοι συμμετέχουν στην κατανομή εδρών προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην επικράτεια, δια του εκλογικού μέτρου. Στο άθροισμα των εγκύρων ψηφοδελτίων συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού.»
2. Στο άθροισμα των ψήφων που έχει λάβει κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων συμπεριλαμβάνονται για τον υπολογισμό των εδρών που αντιστοιχούν στην επικράτεια σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 99 του π.δ. 26/2012 και τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού.
3. Ειδικά για τη διαδικασία του άρθρου 101 παράγραφος 3 του π.δ. 26/2012 στον γενικό οριστικό πίνακα που καταρτίζει η ανώτατη εφορευτική επιτροπή συμπεριλαμβάνεται το άθροισμα των ψήφων που έχει λάβει κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων στα εκλογικά τμήματα εξωτερικού, όπως προκύπτει από το πρακτικό της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του παρόντος.

 • 16 Νοεμβρίου 2019, 11:17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Με την πρόβλεψη αυτού του άρθρου, όπως και του προηγούμενου, αντιλαμβάνομαι ότι ο ψηφοφόρος του εξωτερικού δεν διευκολύνεται να ψηφίσει όπως αν ήταν στην Ελλάδα.

  Με δεδομένη την συνταγματική πρόβλεψη ότι οι βουλευτές εκπροσωπούν το Έθνος, η συγκεκριμένη μερίδα του Έθνους δεν θα εκπροσωπείται με τον ίδιο τρόπο όπως οι εν Ελλάδι ψηφίσαντες, οι οποίοι θα έχουν επιλέξει με σταυρό τον βουλευτή τους.

  Οι ψηφοφόροι εξωτερικού θα επιλέγουν μόνο κόμμα.

  Προτείνω την εξέταση διαφορετικών διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν την απόλυτα ίση μεταχείριση των ψηφοφόρων ανεξάρτητα αν βρίσκονται στον τόπο ψηφοφορίας τους ή οπουδήποτε αλλού.

  Η επιστολική ψήφος, η οποία μάλιστα μνημονεύεται και στο Σύνταγμα, είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος ώστε να εξασφαλιστεί το ζητούμενο.

  Η εμμονή των ελληνικών Αρχών στην αυτοπρόσωπη παρουσία αποτελεί έναν αναχρονισμό που μπορει και πρέπει να εξαλειφθεί.