Άρθρο 02 – Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι οι εκτός επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α), όπως αυτό ισχύει.
2. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.
β) να έχουν οι ίδιοι ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή οι σύζυγοί τους ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
3. Η διαπίστωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου συντελείται άπαξ κατά την εγγραφή. Εκλογέας που ενεγράφη στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού εγγράφεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνεται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Ενστάσεις επί της απόφασης της παραγράφου 3 υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενστάσεις είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή πληρεξούσιο δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ειδικά για εγγραφές που έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου, οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός δύο (2) ημερών.
5. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, αφού λάβει τις ανωτέρω ενστάσεις, ορίζει με πράξη του το ταχύτερο την ημέρα και ώρα εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Διαδικασίας. Ειδικά για ενστάσεις που υποβάλλονται έως είκοσι δύο (22) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών, αυτές εκδικάζονται την επόμενη της υποβολής τους. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, αποστέλλεται δε στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία επιφέρει τις σχετικές μεταβολές.
6. Οι εκλογείς που επιθυμούν να διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εγγράφονται με δική τους μέριμνα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Αντιστοίχως, η τροποποίηση όσον αφορά ιδίως τη διεύθυνση κατοικίας και η αναστολή ή ακύρωση της αίτησης από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο γίνεται με την ίδια διαδικασία του άρθρου 4.
7. Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής. Η παράβαση αυτής της διάταξης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 113 του π.δ. 26/2012.
8. H διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών καταρτίζει και τηρεί τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
9. Ειδικά για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι περιορισμοί της παραγράφου 2 δεν ισχύουν για εκλογείς που προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 18 Νοεμβρίου 2019, 13:11 | Eleni Rafailidou

  ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

  Το Ο Χ Ι στους απόδημους Έλληνες

  28 Οκτωβρίου 2019

  Προς
  Πρόεδρο Δημοκρατίας,
  Πρωθυπουργό,
  Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,
  Αρχηγούς πολιτικών κομμάτων,
  Μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου,
  Υπουργείο Εξωτερικών ,
  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού,
  Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο,
  Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη,
  Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο,

  Αγαπητοί συμπατριώτες,

  Εκπροσωπώντας χιλιάδες Έλληνες της Γερμανίας, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε την παρούσα ανοικτή επιστολή για το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων. Ένα θέμα που αφορά το σύνολο της ομογένειας, και που δυστυχώς δεν μας έχει ζητηθεί να εκφράσουμε τις απόψεις μας, λαμβάνοντας ουσιαστικά αποφάσεις ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!
  Παρακολουθώντας το αποτέλεσμα των διακομματικών συσκέψεων, τίθεται το ερώτημα αν το ζητούμενο ήταν η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου για την διευκόλυνση των εκτός επικρατείας εκλογέων να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές ή απλά η καταγραφή κριτηρίων αποκλεισμού της πλειονότητας των αποδήμων Ελλήνων.
  Η μη εφαρμογή τόσο του Συντάγματος του 1975 όσο και της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την κατάφορη αδικία έναντι της Ομογένειας.
  Η ψήφος των αποδήμων είναι θέμα αρχής, λειτουργίας της δημοκρατίας και ισότητας των Ελλήνων, εντός και εκτός συνόρων.
  Η υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης για τους εκτός επικρατείας εκλογέων είναι θεσμικά απλή και εθνικά αναγκαία.
  Σύμφωνα με τον τρόπο που επιχειρείται να δοθεί το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού (35ετία, ΑΦΜ), δημιουργούνται ομογενείς δύο κατηγοριών και ψήφοι 2 ταχυτήτων που με την πάροδο του χρόνου θα χάσουν και αυτοί το δικαίωμα συμμετοχής εξ αποστάσεως.
  -ΖΗΤΑΜΕ τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου σε όλους τους απόδημους που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
  -ΖΗΤΑΜΕ η ψήφος των αποδήμων να είναι ισότιμη και να μετρά στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα.
  -ΖΗΤΑΜΕ τον ορισμό περιφερειών στο εξωτερικό για την πιο ολοκληρωμένη εκπροσώπηση των αποδήμων στο ελληνικό κοινοβούλιο.
  -ΖΗΤΑΜΕ το αυτονόητο δημοκρατικό δικαίωμα να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Το μέλλον της πατρίδας μας αφορά άμεσα!
  Η διασπορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του έθνους και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους.
  Είναι στο χέρι σας να δώσετε φωνή στους Έλληνες του εξωτερικού και να μην χαθεί άλλη μία ευκαιρία. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς περιορισμούς και κριτήρια αποκλεισμού. Αυτό θα ήταν πραγματικά δημοκρατικό.
  Η ελληνική πολιτεία μπορεί να αποδείξει έμπρακτα ότι αναγνωρίζει, υπολογίζει και σέβεται την μεγάλη προσφορά του Ελληνισμού της διασποράς ( άρθρο 108 παρ. 1<>).

  Ο ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ!
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΣ ΦΩΝΗ!
  Με εκτίμηση

  Ελένη Ραφαηλίδου
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Waiblingen
  Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Βάδης-Βυρτεμβέργης

  Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Sindelfingen-Böblingen

  Λάζαρος Μπαιρακταρίδης
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Heilbronn και περιχώρων

  Ιωάννης Στεργιάννης
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Giengen Brenz και περιχώρων

  Αντώνιος Βασιλειάδης
  Πρόεδρος Νέας Ελληνικής Κοινότητας Esslingen

  Αναστάσιος Ροδίντσης
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Gerlingen

  Κυριάκος Χατζηκυριάκου
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Leonberg

  Αθανάσιος Βαφειάδης
  Αντιπρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Göppingen

  Παναγιώτης Καλαιτζής
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Mannheim

  Γρηγόρης Νενόγλου
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Augsburg

  Σοφία Μαλέζα
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Darmstadt και περιχώρων

  Αντώνιος Κερλίδης
  Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Fürth και περιχώρων

  Αθανάσιος Κήπας
  Πρόεδρος Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γερμανίας

 • 18 Νοεμβρίου 2019, 11:41 | Κωνσταντίνος Καχριμανίδης

  Διαβάζοντας το άρθρο 2 και την παράγραφο α θα πρότεινα χωρίς τόνο ειρωνείας και για να μην υπάρχει σύγχυση να αλλαχθεί ο τίτλος του σχέδιου νόμου γιατί είναι παραπλανητικός από

  “Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας”
  σε
  “Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας οι οποίοι μετανάστευσαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2010 – 2019”

  διότι η διευκόλυνση αφορά κυρίως τους νεομετανάστες ενώ τους υπόλοιπους που είναι και αυτοί Έλληνες εκτός επικρατείας δεν τους διευκολύνει το σχέδιο νόμου. Με την πάροδο του χρόνου βέβαια θα χάσουν και οι νεομετανάστες το δικαίωμα της διευκόλυνσης που με οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο νόμος είναι απλά φωτογραφικός γιατί απλά η πλειονότητα των Ελλήνων του εξωτερικού δεν έφυγε κατά την κρίση αλλά πολύ προγενέστερα. Μια συνταγματική αλλαγή αυτού του μεγέθους θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να είχε διαχρονικό χαρακτήρα γιατί σίγουρα ο νομοθέτης δεν μπορεί να στηρίζετε σε κάποιες μαζικής μεταναστεύσεις ανά περιόδους.

  Θεωρώ πως το επιχείρημα των 35 χρόνων είναι εμπαιγμός γιατί εάν όντος ο ψηφοφόρος χάνει την επαφή του με την πατρίδα οπότε και το δικαίωμα ψήφου μετά από 35 χρόνια ο νομοθέτης θα έπρεπε να προβλέψει και την διαγραφή όλων των πέραν των 35 χρόνων από τους εκλογικούς καταλόγους και να σταματήσει να ελπίζει κρυφά ότι δεν θα εξασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα ερχόμενοι στην Ελλάδα, διότη αυτό το δικαίωμα θα το έχουν όλοι ακόμα και αυτοί που λείπουν ακόμη και 60 χρόνια στο εξωτερικό και αυτό το δικαίωμα δεν τους αφαιρείται από αυτό το νομοσχέδιο. Η δημιουργία μέσω του σχέδιου νόμου ευνοημένων και μη Ελλήνων του εξωτερικού είναι απλά δημιούργημα φόβου και εθνικά επιζήμιο.
  Μέριμνα του νομοθέτη θα έπρεπε ναι είναι η ίση μεταχείρηση των πολιτών. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η αδικία θα πικράνει και θα απομακρύνει πολλούς. Οι Ελληνες του εξωτερικού είναι πολλαπλασιαστές ισχύως για την εθνική οικονομία και πρεσβευτές της πατρίδας ασχέτως αν έφυγαν πριν 5 ή πριν 50 χρόνια. Πρέπει να είμαστε ένα απέναντι στο κράτος και το κράτος να μας βλέπει σαν ίδιους χωρίς αγκυλώσεις.

  Προχωρώντας στην παράγραφο β θεωρώ πως ο φόβος που διακατέχει τους συντάκτες του νομοσχεδίου είναι πλέον εμφανής. Θέλουν να ψηφίσουν όσο γίνεται πιο λίγοι Έλληνες του εξωτερικού. Διερωτήθηκαν άραγε πόσοι ψηφοφόροι εντός Ελλάδας θα απείχαν από τη εκλογές αν είχαν να παλέψουν και αυτοί με γραφειοκρατικά εμπόδια προσκομίζοντας έγγραφα ακόμη και ηλεκτρονικά; Μήπως θα ήταν πολύ λιγότεροι ; Μήπως αυτό θα γίνει και στο εξωτερικό ;

  Τα μέτρα διευκόλυνσης πρέπει να διευκολύνουν όλους!
  Φέρτε μας πιο κοντά στην πατρίδα!
  Έχετε την ευκαιρία!

  Με εκτίμηση
  Κωνσταντίνος Καχριμανίδης

 • 18 Νοεμβρίου 2019, 03:30 | Κωνσταντίνος Καχριμανίδης

  Διαβάζοντας το άρθρο 2 και την παράγραφο α θα πρότεινα χωρίς τόνο ειρωνείας και για να μην υπάρχει σύγχυση να αλλαχθεί ο τίτλος του σχέδιου νόμου γιατί είναι παραπλανητικός από

  “Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας”
  σε
  “Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας οι οποίοι μετανάστευσαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2010 – 2019”

  διότι η διευκόλυνση αφορά κυρίως τους νεομετανάστες ενώ τους υπόλοιπους που είναι και αυτοί Έλληνες εκτός επικρατείας δεν τους διευκολύνει το σχέδιο νόμου. Με την πάροδο του χρόνου βέβαια θα χάσουν και οι νεομετανάστες το δικαίωμα της διευκόλυνσης που με οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο νόμος είναι απλά φωτογραφικός γιατί απλά η πλειονότητα των Ελλήνων του εξωτερικού δεν έφυγε κατά την κρίση αλλά πολύ προγενέστερα. Μια συνταγματική αλλαγή αυτού του μεγέθους θα έπρεπε να είχε διαχρονικό χαρακτήρα γιατί σίγουρα ο νομοθέτης δεν μπορεί να στηρίζετε σε κάποιες μαζικής μεταναστεύσεις ανά περιόδους.

  Θεωρώ πως το επιχείρημα των 35 χρόνων είναι εμπαιγμός γιατί εάν όντος ο ψηφοφόρος χάνει την επαφή του με την πατρίδα οπότε και το δικαίωμα ψήφου μετά από 35 χρόνια ο νομοθέτης θα έπρεπε να προβλέψει και την διαγραφή όλων των πέραν των 35 χρόνων από τους εκλογικούς καταλόγους και να σταματήσει να ελπίζει κρυφά ότι δεν θα εξασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ερχόμενοι στην Ελλάδα όλοι έχουν το δικαίωμα ψήφου ακόμα και αυτοί που λείπουν επάνω απο 35 χρόνια στο εξωτερικό και αυτό το δικαίωμα δεν τους αφαιρείται από αυτό το νομοσχέδιο. Η δημιουργία μέσω του σχέδιου νόμου ευνοημένων και μη Ελλήνων του εξωτερικού είναι απλά δημιούργημα φόβου και εθνικά επιζήμιο.

  Μέριμνα του νομοθέτη θα έπρεπε ναι είναι η ίση μεταχείρηση των πολιτών. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η αδικία θα πικράνει και θα απομακρύνει πολλούς. Οι Ελληνες του εξωτερικού είναι πολλαπλασιαστές ισχύως για την εθνική οικονομία και πρεσβευτές της πατρίδας ασχέτως αν έφυγαν πριν 5 ή πριν 50 χρόνια. Πρέπει να είμαστε ένα απέναντι στο κράτος και το κράτος να μας βλέπει σαν ίδιους χωρίς αγκυλώσεις.

  Προχωρώντας στην παράγραφο β θεωρώ πως ο φόβος που διακατέχει τους συντάκτες του νομοσχεδίου είναι πλέον εμφανής. Θέλουν να ψηφίσουν όσο γίνεται πιο λίγοι Έλληνες του εξωτερικού. Διερωτήθηκαν άραγε πόσοι ψηφοφόροι εντός Ελλάδας θα απείχαν από τη εκλογές αν είχαν να παλέψουν και αυτοί με γραφειοκρατικά εμπόδια προσκομίζοντας έγγραφα ακόμη και ηλεκτρονικά; Μήπως θα ήταν πολύ λιγότεροι ; Μήπως αυτό θα γίνει και στο εξωτερικό ;

  Τα μέτρα διευκόλυνσης πρέπει να διευκολύνουν όλους!

  Φέρτε μας πιο κοντά στην πατρίδα!

  Έχετε την ευκαιρία!

  Με εκτίμηση
  Κωνσταντίνος Καχριμανίδης

 • 17 Νοεμβρίου 2019, 18:54 | Γιώργος Νικολάου

  Σε συνέχεια της ερώτησης που τέθηκε παραπάνω σχετικά με τους υπάλλήλους οργάνων της ΕΕ που θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και άρα θα πρέπει να παρέχεται εξαίρεση από 35ετία κτλ. θα ήθελα να θέσω επιπλέον το θέμα των παιδιών υπαλλήλων ΕΕ που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

  Αυτό που με απασχολεί είναι ότι οι διατάξεις του άρθρου 2 και 4 πιθανόν να αφήνουν τα παιδιά μόνιμων υπαλλήλων διεθνών οργανισμών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό χωρίς εκλογικό δικαίωμα, ειδικά μάλιστα αν είναι κορίτσια! Και αυτό γιατί:

  – Οι προϋποθέσεις (δύο έτη παραμονής στην Ελλάδα, ύπαρξη ΑΦΜ) είναι σωρρευτικές.

  – Για όσους είναι μόνιμοι υπάλληλοι οργάνων της ΕΕ ισχύει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, τα παιδιά μας δεν παίρνουν άλλη υπηκοότητα (τουλάχιστον αυτομάτως και εφόσον οι δύο γονείς είναι Έλληνες), γράφονται στο ειδικό ληξιαρχείο στην Ελλάδα (αν γεννηθούν στο εξωτερικό), έχουν ΑΜΚΑ, δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη στην φορολογική δήλωση των γονέων τους και υποθέτω θα έχουν επίσης και αυτά στο μέλλον υποχρέωση φορολογικής δήλωσης (δεν θυμάμαι αν είναι από τα 18 έτη και εφόσον έχεις περιουσία, υποθέτω για τους περισσότερους θα ισχύει ότι τα παιδιά τους θα κάνουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα).

  – Παρόλα αυτά, σύμφωνα με όσα καταλαβαίνω από τα δύο άρθρα του σχεδίου νόμου, τα παιδιά των υπαλλήλων οργάνων της ΕΕ δεν θα μπορούν να ψηφίσουν σίγουρα από τα 17 και υποθέτω σε περίπτωση πχ που (τα αγόρια) σπουδάσουν στο εξωτερικό και πάνε στρατό σε μεγάλη ηλικία δεν θα έχουν μέχρι τότε δικαίωμα ψήφου! Αν μάλιστα πρόκειται για κορίτσι, υποθέτω ότι σύμφωνα με το στοιχείο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 μόνο με γάμο μπορείς να αποκτήσεις τέτοιο δικαίωμα αν δεν πας σχολείο στην Ελλάδα ή δεν δουλέψεις 2 χρόνια εκεί…

  Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να μελετηθεί καλύτερα και να καλυφθεί από τις διατάξεις του νόμου.

 • 17 Νοεμβρίου 2019, 16:39 | Αλέξανδρος Λινίδης

  Επιτέλους μετά από πολλές δεκαετίες υπάρχει μία εξέλιξη στο Θέμα της ψήφου του Μετανάστη. Δυστυχώς το Σχέδιο Νόμου αποκλείει μεγάλο αριθμό Ελλήνων Μεταναστών από τις εκλογές στον τόπο διαμονής. Γίνεται διαχωρισμός σε Έλληνες α/ και β/ Κατηγορίας. Αυτοί που έμειναν στην Ελλάδα και αυτοί που αναγκάστηκαν πριν πολλά χρόνια να φύγουν στο εξωτερικό. Και όμως είναι Έλληνες οι μεν και Έλληνες οι δε. Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται.

  1)Άρθρο 2 παράγραφος 2 πώς μπορώ να αποδείξω ότι έχω μείνει 2 χρόνια στην Ελλάδα εφόσον (σωστά) καταργήθηκαν τα σύνορα εντός Ευρώπης οπότε δεν υπάρχουν σφραγίδες στα διαβατήρια? Θα πρέπει να είχα κρατήσει κάθε εισιτήριο αεροπορικό η με το καράβι για αποδεικτικό στοιχείο;

  Όσο αφορά το ΑΦΜ? Δεν φορολογούμαι στην Ελλάδα οπότε δεν έχω ΑΦΜ. Πρέπει αυτό να είναι εμπόδιο; Όλα τα χρόνια που κάνω διακοπές στην Ελλάδα δεν αφήνω χρήματα; Το συνάλλαγμα σε εποχές πριν έρθει το Ευρώ ανέβασε την Ελλάδα;

 • 17 Νοεμβρίου 2019, 16:07 | Γεώργιος Λινίδης

  Αρθρο 2. Παρ. 2α
  Το: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» είναι κατά τα φαινόμενα όχι για την
  διευκόλυνση αλλά για την παρεμπόδιση του εκλογικού δικαιώματος.
  Εγώ, κάτοικος στην Γερμανία με περισσότερα απο 35 χρόνια, πρέπει να αποδείξω τους 24 μήνες παραμονής μου εντός της ελληνικής επικρατείας.
  Εννοείται ότι είμαι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και έχω δικαίωμα του εκλεγειν. Επίσης εχω ΑΦΜ, ακίνητη περιουσία για την οποία πληρώνω ΕΝΦΙΑ.
  Πως μπορώ να αποδείξω οτι τα τελευταία 35 χρόνια έχω συμπληρώσει τα 2 εντός της
  ελληνικής επικράτειας; Εγώ πχ. διέμμενα στην επικράτεια 4-5 εβδομάδες κάθε χρόνο,
  τα τελευταία δύο απο 2-3 μήνες.
  Για τους Ναυτικούς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

  -Προτείνω για αυτές τις περιπτώσεις να γίνει αποδεκτή, μία υπεύθυνη δήλωση, βάση του νόμου 1599/1986, οπως συνηθίζεται και σε αλλές περιπτώσεις στην Ελλάδα.

  Αυτό θα ειναι πραγματική διευκόλυνση! Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν, χωρίς άλλα στοιχεία
  η πιστοποίοιση των δύο χρόνων παραμονής. Οπότε το σχέδιο νόμου θα είναι εσκεμμένα για
  την παρεμπόδιση του εκλογικού δικαιωματος. Θα είναι ένα αίσχος για την χώρα στην οποία
  γεννήθηκε η Δημοκρατία.

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

  Να προστεθεί άρθρο το οποίο να επιτρέπει την επιστολική ψήφο

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ

  Να διαγραφεί η ακόλουθη παράγραφος
  α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

  Το κριτήριο αυτό περιορίζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, έχουν την ελληνική υπηκοότητα, έχουν ελληνικό ΑΦΜ, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στην Ελλάδα το οποίο το κάνουν και ταξιδεύουν μόνο για λίγες μέρες κλπ.

 • Τοποθέτηση της ΟΕΚ στην δημόσια διαβούλευση

  Κατά την συνεδρίαση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (ΟΕΚ) στην Κολωνία την 16η Νοεμβρίου 2019, συζητήθηκε το θέμα του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου για την διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνήθηκε ομόφωνα να παρέμβουμε στην δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου, καταθέτοντας τις θέσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν διατυπωθεί εδώ και μερικές δεκαετίες.

  Κατ’ αρχήν κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός, ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συζητείται, επιτέλους, αυτό το θέμα και έχουμε φτάσει τόσο κοντά στην ψήφιση ενός νόμου, που θα μας επιτρέπει να ψηφίζουμε στον τόπο κατοικίας μας. Πρέπει, όμως, το νέο νομοσχέδιο να λάβει υπόψη του τις διατυπωμένες θέσεις των αποδήμων, πέρα από κομματικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες.

  Οι θέσεις της ΟΕΚ, που επαναλαμβάνουμε και από αυτήν την θέση, είναι βασικά οι εξής:

  1. Να ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ η εκλογή τουλάχιστον τριών ή πέντε διακριτών αποδήμων βουλευτών (π.χ. είτε με εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού είτε μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας).

  2. Συμμετοχή για όλους, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς.

  3. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των αποδήμων, αν θα ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ένα εκλογικό κέντρο ή με επιστολική ψήφο.

  4. Η ψήφος των αποδήμων να είναι ισότιμη, χωρίς διαχωρισμούς και να προσμετράται στο αποτέλεσμα.

  Καλούμε την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να συμπεριλάβουν αυτά τα σημεία στο νομοσχέδιο και ομόφωνα να το στηρίξουν στην ψηφοφορία στην βουλή.

  Για την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας

  Το Προεδρείο

  Κωνσταντίνος Δημητρίου, πρόεδρος
  Παναγιώτης Δροσινάκης, αντιπρόεδρος
  Νικόλαος Αθανασιάδης, γραμματέας
  Κοσμάς Λουτσόπουλος, ταμίας
  Χρήστος Πρασσάς, μέλος

 • 16 Νοεμβρίου 2019, 11:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν είναι κατανοητή η επιβολή περιορισμών για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, πολιτών ήδη εγγεγραμμένων στους εγχώριους/βασικούς, σε ένα νομοσχέδιο περί «διευκόλυνσης» άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

  Η πρόβλεψη αυτή δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες (κατοίκους εξωτερικού) που έχουν την οικονομική άνεση να ταξιδέψουν προς τον τόπο εγγραφής τους -για τους οποίους δεν τίθεται καμία επιπλέον προϋπόθεση- και σε εκείνους που δεν την έχουν και, για να «διευκολυνθούν», καλούνται να αποδείξουν ότι σπούδασαν, πλήρωσαν εισφορές ή υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις – και ότι έχουν ΑΦΜ.

 • Το Σχέδιο Νόμου όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 είναι περιοριστικό , προκαλεί διακρίσεις στο σύνολο των Ελλήνων, δεν διευκολύνει και είναι αποτρεπτικό για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποδήμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και για τους ελληνικής καταγωγής που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της πατρίδος.
  Το Σχέδιο Νόμου έχει αποδέκτη διευκολύνσεων κυρίως τους Έλληνες νέο-μετανάστες που έφυγαν με την πρόσφατη κρίση, για να μπορούν να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές της πατρίδας.
  Το Σχέδιο Νόμου με τους περιορισμούς και αποκλεισμούς περί 35ας γυρίζει την πλάτη, σε όσους αναγκάστηκαν παλιότερα να φύγουν στην ξενιτιά, για βιοποριστικούς, ή πολικούς λόγους, για σπουδές κοκ αλλά δεν απομακρύνθηκαν ποτέ, με τον τρόπο τους από αυτή. Στην ουσία το νομοσχέδιο διχάζει και διαιρεί την ομογένεια.
  Άλλοι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και άλλοι όχι.

  Είναι πρόδηλο, ότι μικροκομματικά συμφέροντα κάποιων έσπρωξαν την ψήφο των αποδήμων στις συμπληγάδες.

  Οι Απόδημοι Έλληνες αγαπούν και συνδέονται με την πατρίδα όσο κι οι συμπατριώτες μας μέσα στην Ελληνική επικράτεια κι έχουν δικαιώματα όπως κι αυτοί… Η Ελλάδα είναι και δική μας πατρίδα Και σήμερα η γενέτειρα μας παραγκωνίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελληνικής διασποράς και του αφαιρεί το δικαίωμα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο διαμονής του παρ’ ότι είναι ενεργοί πολίτες…

  Με τους περιοριστικούς όρους , αποκλείονται τα παιδιά των μεταναστών που είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους. Αποκλείεται ένα κομμάτι από την ψυχή της πατρίδας μας, που γαλουχήθηκε από τη συγκροτημένη ομογένεια για τη γλώσσα , τον πολιτισμό μας και τα ιδεώδη της πατρίδας μας και που αποτελεί τον πρεσβευτή της Ελλάδας στα πέρατα του κόσμου

  Απορρίπτεται χωρίς βάσιμες αιτιολογίες η προβλεπόμενη από το σύνταγμα ρητή αναφορά στην επιστολική ψήφο και εδώ δεν μιλάμε για διευκολύνσεις αλλά για αποκλεισμούς όσων απέχουν μακριά από τα Κέντρα του Ελληνισμού.

  Η εκπροσώπηση του Ελληνισμού βάσει του νομοσχεδίου δεν μπορεί να είναι ουσιαστική . Η εκλογή βουλευτών από την περιφέρεια ή περιφέρειες εκτός Ελλάδος δίνει άλλη διάσταση πιο ουσιαστική , αντιπροσωπευτική και διακριτή στην εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την ομογένεια.

  Ζητείται επαναπροσδιορισμός των θέσεων των κοινοβουλευτικών κομμάτων πριν τη ψήφιση του σχεδίου νόμου να μπορούμε ως Έλληνες που διαβιούμε στο εξωτερικό να ψηφίζουμε αδιακρίτως χρόνου εγκατάστασης στο εξωτερικό , με επιστολική ψήφο και να έχουμε δική μας διακριτή εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Πάρτε τε υπόψη τις διαχρονικές θέσεις την οργανωμένης ομογένειας και κάντε την υπέρβαση να εξασφαλιστεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και η ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των Αποδήμων στις Εθνικής εκλογές

  ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 11:06 | Μαρία Αδαμίδου

  Ως Ελληνίδα φορολογούμενη πολίτης αισθάνομαι αδικημένη στο να αποφασίζουν για εμένα Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι έχουν φύγει από την Ελληνική οικονομία και δεν συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής. Για τον λόγο αυτό στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 περίπτωση α) τα δύο χρόνια διαμονής στην Ελληνική επικράτεια είναι πολύ λίγα και θα πρότεινα να αυξηθούν στα δέκα (10) έτσι ώστε να έχουν συμβάλει φορολογικά στην Ελληνική οικονομία. Επιπρόσθετα στην περίπτωση 2) εκτός από την ύπαρξη ενεργού ΑΦΜ να έχουν και περιουσιακά στοιχεία για τα οποία να πληρώνουν φόρο και τα οποία θα είναι και η αφορμή της σύνδεσης με την πατρίδα τους και άρα του δικαιώματος για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες

 • 13 Νοεμβρίου 2019, 10:08 | Σύλλογος Αθηναίων Σύδνϋ και ΝΝΟ

  Οι περιοριστικές και διακριτικές διευκολύνσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων μας προκαλούν απογοήτευση και θυμό. Δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στην πατρίδα αποκλείονται από το να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους. Ακόμα οι νέες γενιές που είναι συνδεδεμένες ενεργητικά με την πατρίδα απωθούνται με το «συναινετικό» Νομοσχέδιο που φαίνεται πως εξυπηρετεί κάποιους για μικροκομματικά συμφέροντα. Ακόμα η επιστολική ψήφος εγκαταλείπεται ως εργαλείο διευκόλυνσης των αποδήμων που ζουν μακριά από τα κέντρα του ελληνισμού. Η συναίνεση, πρέπει να έχει όρια. Δεν συναινείς για να πετσοκόψεις διακριτικά συμπατριώτες σου που αποτελούν μέρους του ελληνικού κορμού. Τότε εκτός από φοβικές τάσεις αναδύονται μύρια άλλα ερωτηματικά.
  Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο να επανεξεταστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού που πηγάζουν από το σύνταγμα. Να εξεταστεί, σε αυτό το στάδιο, να μπορούν να ψηφίζουν στους τόπους διαμονής , τουλάχιστο, όλοι οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι κι αυτό μια αναγνώριση όλων αυτών που έχουν και ζουν την πατρίδα μέσα τους νοερά και ενεργητικά . Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς γαλουχήθηκαν σε σχολεία της γενέτειρας και ολοκλήρωσαν και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Είναι μια αναγνώριση όλων αυτών που ζουν ακόμα με τον καημό της επιστροφής όταν η ίδια η γενέτειρά τους ανάγκασε να βρεθούν σε ξένους τόπους… Κι όμως το νομοσχέδιο με περιοριστικούς όρους περί 35ετίας τους απομακρύνει….
  Σαράντα χρόνια, διαβουλεύσεων για την ψήφο και καταλήγουμε όχι σε διευκολύνσεις αλλά σε περιορισμούς και αποκλεισμούς των συμπατριωτών μας του εξωτερικού. Οι ελπίδες να γίνουν, μελλοντικά, ριζικές αλλαγές πάνω στις κυβερνητικές και άλλες προτάσεις και να περάσουν από την βουλή συναινετικά φαίνονται δυσοίωνες . Δώστε την ευκαιρία, σήμερα, σε όλους τους Έλληνες να συμμετάσχουν στο όραμα για την μεγάλη Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να παπαγαλίζεται ως σύνθημα. Πρέπει να είναι η Ελλάδα όλων Ελλήνων σε όλα τα άκρα της γης. Κάντε τώρα την υπέρβαση. Η τεχνολογία βοηθά. Να είμαστε κοντά και να υπάρχουμε σαν σύνολο ενεργητικό. Τροποποιήστε το νομοσχέδιο…..
  Σύλλογος Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 21:11 | Manolis Dardoufas

  Δύο ερωτήσεις/ παρατηρήσεις:
  (α) Παρ 2 Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για Έλληνες υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ που δυνάμει του Πρωτοκόλλου Προνομίων και Ασυλιών θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδος; Θα ισχύει και για αυτή την κατηγορία η προϋπόθεση της 35-ετίας;

  (β) Παρ. 7 Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μπορεί να ανακληθεί ή να ανασταλεί κατόπιν αίτησης του εκλογέα; Τι συμβαίνει πχ στην περίπτωση που ο εκλογέας τυγχαίνει να βρίσκεται στην Ελλάδα την ημέρα της ψηφοφορίας και επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στον τόπο εγγραφής του;

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:42 | Κώστας Δημητρίου

  Απαράδεκτο να υπάρχουν προβλέψεις και περιορισμοί για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για Έλληνες κατοίκους εξωτερικού.
  Θα έπρεπε αν γίνει δεκτή η παρούσα νομοθετική ρύθμιση διαζευκτικά και όχι σωρρευτικά μία εκ των δύο παραμέτρων ή τόσα χρόνια διαμονής ή ΑΦΜ -> οι Έλληνες ομογενείς είναι γνωστό ότι έχουν περιουσιακά δικαιώματα σημαντικά στην Ελλάδα

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 10:34 | leftgeor

  Καλημέρα,

  Από τη στιγμή που η εισαγωγή περιουσιακών – φορολογικών κριτηρίων δεν θεωρείται αντισυνταγματική με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα του εκλέγειν σε κάθε περίπτωση δεν χάνεται, το δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα μπορούσε να θεμελιώνεται είτε (1) με τα στοιχ. α και β μαζί, όπως ορίζει η προτεινόμενη διάταξη (ΑΦΜ + δύο χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο να αποδειχθεί) είτε (2) από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων εντός Ελλάδος τη στιγμή της αίτησης είτε (3) από την προσκόμιση μη μηδενικού φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος από τουλάχιστον ένα από τα τελευταία τριάντα οικονομικά έτη.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 07:52 | Δεσποινα Μπακάλη

  2β. ΑΦΜ – τι γίνεται με τους νέους ψηφοφόρους; Τα τέκνα των κατοίκων εξωτερικού, που δεν εχουν ΑΦΜ και κλεινουν το 17 έτος της ηλικίας τους; θα πρεπει να μεταβούν στην Ελλαδα οι γονεις τους (καθως παραμενουν ανήλικοι) ; Θα δημιουργηθεί διαδικασία εκδόσεως ΑΦΜ στις πρεσβειες;

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 23:10 | Κωνσταντίνος Γιαννακάκος

  Καλημέρα σας!

  Επιτέλους κινητικότητα σε ένα θέμα που μας απασχολεί – τουλάχιστον στην Γερμανία – από την πτώση του χούντας κι εντεύθεν. Τα ψηφίσματα των Ελληνικών Κοινοτήτων για παράδειγμα επιτέλους εισακούονται!

  Κρίμα όμως που το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο. Συγκεκριμένα:

  α) Το άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο α ορίζει «να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής». Ποιό είναι το κριτήριο για τα δυό χρόνια συνολικά; Πως αποδεικνύεται;
  Παράδειγμα: κάθε χρόνο είμαστε τουλάχιστον για 4 έως 5 εβδομάδες διακοπές στην Ελλάδα. Θα συμψηφιστούν αυτές οι εβδομάδες για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος;

  β) Στο άρθρο 7: Αν είμαι γραμμένος στους καταλόγους εξωτερικού αλλά βρίσκομαι στην ημέρα της ψηφοφορίας στην Ελλάδα δεν θα μπορώ να ψηφίσω;

  Το νομοσχέδιο, σε αντίθεση με την μέχρι τώρα πολιτική της Ελλάδας να κρατηθούν όσο γίνεται περισσότεροι σε επαφή με την Ελλάδα οι Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, προσπαθεί πλέον να αποκλείσει όσο γίνεται περισσότερους από τη άσκηση του βασικού τους δικαίωματος ως έλληνες πολίτες! Φοβάμαι ότι όντως θα οδηγήσει στην παραγωγή Ελλήνων πολιτών με ημερομηνία λήξεως σε ό,τι αφορά τα πολιτικά τους δικαιώματα. Και αναγκαστικά σε βάθος χρόνου θα αφελληνίσει τους Έλληνες του Εξωτερικού!
  Αυτό θέλουμε;
  Δυστυχώς η φιλοσοφία του άρθρου 2 κλπ. βασίζεται στον αποκλεισμό των πολλών κι όχι στην διεύρυνση της συμμετοχής στην «γιορτή της δημοκρατίας»…

  Ειρωνία της τύχης: με βάση τα 35 χρόνια αποκλείονται ακριβώς οι ηλικιωμένοι Έλληνες πολίτες Εξωτερικού, δηλαδή αυτοί που έχουν φροντίσει μέσα από τις οργανώσεις τους, τους συλλόγους, τις κοινότητες, τις ενορίες, κοντολογίς κρατώντας την επαφή με την Ελλάδα ζωντανή, από την βασική τους επιδίωξη να ψηφίζουν από τους τόπους παραμονής κι εργασίας τους! Η δίκαιη αντιμετώπιση των Ελλήνων πολιτών – ακόμα και όσων ζουν στο Εξωτερικό – έχει στέρεη βάση αν στηρίζεται στην εμπιστοσύνη!

  Κι όμως τελικά το νομοσχέδιο είναι το βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αφού οι πολιτικοί μας επιτέλους αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να επέλθει διευθέτηση του προβλήματος!

  Με εκτίμηση

  Κώστας Γιαννακάκος
  (Επικοινωνιολόγος
  Μόναχο)

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 18:37 | Δημήτρης Μητρόπουλος

  Από τη στιγμή που αποτελεί όρο για τη διευκόλυνση οι εκλογείς «να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.» και «Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνεται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.» θα έπρεπε να αναφερθούν και τα βασικότερα κριτήρια στο νομοσχέδιο.

  Αρκεί π.χ. να προστεθούν σωρευτικά οι μέρες των προσωρινών παραμονών που είχε κάποιος στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια, αν μπορούν να αποδειχτούν στη βάση εισιτηρίων ή γεγονότων στα οποία συμμετείχε (γάμους, βαφτίσια, κηδείες κτλ.). Ετσι όπως είναι διατυπωμένο προς το παρόν είναι πολύ γενικόλογο.