Άρθρο 01 – Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί – Χρόνος Διεξαγωγής Ψηφοφορίας

1. Εκλογείς οι οποίοι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται εκτός της επικράτειας, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη του άρθρου 2.
2. Για τις διατάξεις του παρόντος, ως «εκτός επικράτειας εκλογέας» νοείται κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της εκλογής βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.
3. Η ψηφοφορία διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά κέντρα εξωτερικού, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.
4. Η ημερομηνία κατά την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία για τους εκλογείς του παρόντος, καθώς και η διάρκειά της, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την οριζόμενη για την ψηφοφορία ημερομηνία. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σε μία (1) ημέρα και η διεξαγωγή της ορίζεται μεταξύ της τέταρτης (4ης) και της προηγούμενης ημέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν επιτρέπεται να είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία σε ειδικά εκλογικά τμήματα εξωτερικού ενώ έχει περατωθεί η ψηφοφορία εντός της επικρατείας.
5. Η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

 • 18 Νοεμβρίου 2019, 10:40 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

  Original-Anhang herunterladen

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

  Αξιότιμο Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη Βιέννη

  Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας

  Μέγαρο Μαξίμου

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

  Αναφορικά με το Νομοσχέδιο που τις προσεχείς ημέρες θα ψηφιστεί στη Βουλή και που αφορά στην ψήφο των Αποδήμων από τον τόπο διαμονής τους, επιτρέψτε μου να σημειώσω τα εξής:

  Ο τρόπος και οι διαδικασίες για το δικαίωμα ψήφου που σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, φαίνεται να επιλέγουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να υιοθετεί η Κυβέρνησή Σας, προκαλούν διακρίσεις στο σύνολο των αποδήμων Ελλήνων. Τους πληγώνουν, και τους κάνουν να αισθάνονται Έλληνες B` κατηγορίας. Ιδιαίτερα με τον όρο “δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι όσοι τα τελευταία 35 χρόνια έχουν ζήσει τουλάχιστον 2 χρόνια στην Ελλάδα .”

  Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Το δικαίωμα συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στην διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Αρκεί ο απόδημος Έλληνας ψηφοφόρος να διαθέτει χρήμα και χρόνο για να ταξιδέψει την ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη γενέτειρα και να ψηφίσει, όπως όλοι οι ΄Έλληνες, άνευ όρων και προϋποθέσεων.

  Πάγια θέση των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων είναι η επιστολική ψήφος. Ή –εάν τούτο είναι δυνατόν για τη χώρα μας- και η ηλεκτρονική ψήφος. Η επιστολική ψήφος άλλωστε είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος και σε όλες τις άλλες δημοκρατικές χώρες.

  Βέβαια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εναλλακτικά μπορεί για τους Έλληνες ψηφοφόρους του εξωτερικού, που ζουν κοντά σε Πρεσβείες ή Προξενικές αρχές, να ψηφίζουν με κάλπες.

  Η επιστολική ψήφος, όμως, που θα διευκόλυνε τους ομογενείς μας που κατοικούν μακριά από Προξενεία ή Πρεσβείες, κοστίζει φθηνότερα στο ελληνικό Κράτος, είναι εξίσου ασφαλής καθώς η αποσφράγιση του φακέλου γίνεται στην Ελλάδα από διακομματική Εφορευτική επιτροπή, και δεν επιβαρύνονται με φόρτο εργασίας τα Προξενεία και οι Πρεσβείες μας.

  Άλλωστε, Κύριε Πρωθυπουργέ, οι βουλευτές, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό με αποστολή της Βουλής, ψηφίζουν νομοσχέδια με επιστολική ψήφο. Γιατί δεν μπορούν και οι απόδημοι να έχουν αυτή την διευκόλυνση;

  Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Προκειμένου να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες 200 ψήφους, φαίνεστε διατεθειμένος να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις που ζητά η αντιπολίτευση, καίτοι, ως διαδίδεται, δεν συμφωνείτε με αυτές. Ήτοι:

  *Την 35ετία, με 2 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα

  * Την υποχρεωτική απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

  *Την ψήφο μόνο στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

  * Την εκλογή υποψηφίων ομογενών στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας.

  Ειδικά στο θέμα της χρονικής προϋπόθεσης για την ψήφο, Κύριε Πρωθυπουργέ, με την προτεινόμενη ρύθμιση των τελευταίων 35 ετών με διετή παρουσία στην Ελλάδα στα χρόνια αυτά, ουσιαστικά αποκλείεται τους Έλληνες απόδημους της πρώτης γενιάς. Στερείτε το δικαίωμα ψήφου από το εξωτερικό σ΄ αυτούς που στήριξαν και στηρίζουν την Ελλάδα. Σ΄ αυτούς που επενδύουν στην γενέτειρα. Σ’ αυτούς που τιμούν τις ρίζες τους. Που διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας. Που αγωνίστηκαν και εξακολουθούν να αγωνίζονται για τα εθνικά δίκαια, μεταλαμπαδεύοντας στους ξένους Φιλέλληνες, την αγάπη για την Ελλάδα.

  Από όλους αυτούς ζητάτε, Κύριε Πρωθυπουργέ, να αποδείξουν τα αναπόδεικτα. Ότι, δηλαδή, τα τελευταία 35 χρόνια βρέθηκαν στην Ελλάδα σποραδικά για 2 συνολικά χρόνια. Και πως θα το αποδείξουν; Είναι αδύνατον! Η δε παραμονή τους στην Ελλάδα, εάν εκτείνεται πέραν του 6μήνου τους στερεί από τα δικαιώματά τους στην χώρα μόνιμης κατοικίας.

  Σε κάθε περίπτωση, εάν τελικά επικρατήσει το σενάριο του ψηφοδελτίου Επικρατείας, τότε οι υποψήφιοι απόδημοι θα πρέπει:

  Να τοποθετούνται σε εκλόγιμες θέσεις και αυτό δεν το διευκρινίζετε.

  2. Τα κόμματα να υποχρεούνται να βάλουν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας τουλάχιστο τρεις (3) υποψήφιους οι οποίοι αποδεδειγμένα διαμένουν στο εξωτερικό τουλάχιστον επί μια δεκαπενταετία, πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Ώστε να γνωρίζουν τα θέματα και τα προβλήματα των αποδήμων Ελλήνων. Καθώς και να έχουν ενταχθεί στις τοπικές κοινωνίες και να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της χώρας στην οποία διαβιούν. Ούτε αυτό αναφέρεται στις ρυθμίσεις που προωθείτε.

  Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Θα γνωρίζετε ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι του εξωτερικού, επιθυμούν να ψηφίζουν για τις εκλογικές περιφέρειες στα δημοτολόγια των Δήμων όπου είναι καταχωρημένοι ή πρόκειται να καταχωρηθούν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους ετεροδημότες. Φοβούμαι ότι εάν ψηφίζουν κόμματα στο Επικρατείας, τότε θα οδηγηθούμε σε κομματισμό και σε διχασμό της ομογένειας, και πάλι.

  Αντιθέτως, Κύριε Πρωθυπουργέ, η συμμετοχή στην διαδικασία του εκλέγειν με επιστολική ψήφο, θα ενώσει τους απόδημους, θα προσεγγίσει και τις επερχόμενες γενιές και θα τονώσει την μελλοντική τους σύνδεση με την Ελλάδα.

  Όσον αφορά τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζετε πως όσοι απόδημοι έχουν ακίνητη περιουσία και εισοδήματα στην Ελλάδα, έχουν όχι μόνον ΑΦΜ, αλλά και την υποχρέωση να δηλώνουν στην ελληνική εφορία (Κατοίκων Εξωτερικού) το παγκόσμιο εισόδημά τους.

  Επομένως, από ποιους θέλετε ΑΦΜ; Από τους μη έχοντες και μη κατέχοντες; Στα εκλογικά τμήματα της Ελλάδος, Κύριε Πρωθυπουργέ, κανείς δεν ζητά από τους ψηφοφόρους ΑΦΜ για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Που είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων και όχι μόνον των οικονομικά προνομιούχων.

  Επιτρέψτε μου, Κύριε Πρωθυπουργέ, να επισημάνω και το εξής. Όσο απαραίτητος είναι ο διακομματικός διάλογος, άλλο τόσο απαραίτητος είναι και ο διάλογος των αποδήμων Ελλήνων με την Ελληνική Πολιτεία για το θέμα αυτό. Ο διάλογος αυτός όφειλε να είναι διαρκής και εποικοδομητικός. Αντί αυτού, οι απόδημοι δεν προσκλήθηκαν και δεν συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις. Πώς είναι δυνατόν, Κύριε Πρωθυπουργέ, να λαμβάνονται αποφάσεις για εκείνους που δεν είναι παρόντες;

  Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Ως εκλεγμένη Παγκόσμια Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και ως απόδημη Ελληνίδα ομογενής, δεν μπορώ να αποδεχθώ τα 35 (συν 2) χρόνια και τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους των Αποδήμων. Δεν μπορώ να αποδεχθώ το Επικρατείας, γιατί φοβούμαι και πάλι τον κομματισμό και τον φανατισμό της ομογένειας. Εξάλλου, δεν υπάρχει στα εκλογικά τμήματα ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Οι υποψήφιοι καθώς και η σειρά εκλογιμότητας είναι στην ευχέρεια του αρχηγού και σε λίστα.

  Επιτρέψτε μου να επιμείνω ότι θα πρέπει να ψηφίζουμε επιστολικά από τον τόπο κατοικίας μας για τις εκλογικές Περιφέρειες στις οποίες είμαστε εγγεγραμμένοι.

  Κύριε Πρωθυπουργέ, επιθυμώ να υπογραμμίσω και τα εξής.

  Είναι ουτοπία, πιστεύω, να νομίζει κανείς ότι θα ψηφιστεί από τη Βουλή σήμερα ένα νομοσχέδιο «ατελές» και ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μετά τις πρώτες εκλογές, που θα φανούν στην πράξη οι αδυναμίες του. Ό,τι εισαχθεί σήμερα στο Σύνταγμα, και ό,τι συμπεριλάβει ο Νόμος, θα χρειασθεί στο μέλλον για να αλλάξει, πλειοψηφία επίσης 200 ψήφων και επίσης συνταγματική αναθεώρηση. Για δε την συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να περάσουν πέντε χρόνια από την τελευταία!

  Να σημειωθεί δε, πως έγκριτοι συνταγματολόγοι έχουν εκφράσει δημοσίως επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα των επιχειρούμενων συνταγματικών μεταβολών.

  Εν κατακλείδι, Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα έχει χρέος να συμπεριλάβει την ομογένεια στον στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πατρίδος. Καθώς, μάλιστα, η ομογένεια αποτελεί αναπόσπαστο, ζωντανό και δυναμικό κύτταρο του εθνικού κορμού.

  Μόνο έτσι θα δραστηριοποιηθεί ξανά ο Ελληνισμός του εξωτερικού και θα συνδράμει ολόψυχα στην ανάσχεση του αρνητικού κλίματος και στην αναπτυξιακή πορεία που έχετε χαράξει για την Ελλάδα.

  Με εξαιρετική τιμή,

  Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου

  Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Βιέννης, Ειδικός Παθολόγος και Καρδιολόγος

  Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Αυστρίας

  Εκλεγμένη Παγκόσμια Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

  Γενική Γραμματέας Στρατηγικἠς Δικτύου Ελλήνων Ιατρών και Βιοεπιστημόνων

 • 17 Νοεμβρίου 2019, 16:47 | Γεώργιος Λινίδης

  Αρθρο 1.
  Παρ. 1
  Εδω φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο νομοθέτης δεν γνωρίζει ο ίδιος τους σχετικούς νόμους.
  Γιά την ανάδειξη των μελών για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, οι Έλληνες κάτοικοι
  σε χώρα της ΕΕ εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και εκλέγουν Έλληνες
  βουλευτές απο την χώρα διαμονής τους. Αυτό το επιβάλλει το Ευρωπαικό Δίκαιο και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε δεν χρειάζεται ειδικός ελληνικος νόμος!

  -Προτείνω να αφαιρεθεί το (των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο)

  Παρ.3
  Στήν πχ Γερμανία μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος, εντός και εκτός αυτής να ψηφίσει με επιστολή.
  Αυτή είναι διευκόληνση και αυτό μπορεί να εφαρμόσει και ο νομοθέτης, φτάνει να το θέλει.

  -Προτείνω την επιστολική ψήφο, για την λεγόμενη (διευκόλυνση) που προσπαθεί να κάνει
  το σχέδιο νόμου.
  ΥΓ. Γιά τον κ. Θεοδώρου Παναγιώτη, Οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι
  εγγεγραμένοι στους εκλογικούς καταλόγους –άρα είναι Έλληνες υποίκοοι- έχουν βάση
  του Συντάγματος οχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ψηφίσουν. Εδώ δεν
  υπάρχει θέμα δικαιώματος ψήφου, παρά μόνο της διευκόλυνσης στην σημετοχή τους από
  τον τόπο κατοικίας, όπως συμβένει με τους ετεροδημότες στην Ελλάδα.
  (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εμείς δεν ψηφίζουμε στην χώρα του !) Κύριε Θεοδώρου, εδώ
  που ζούμε και εργαζόμαστε, δεν είναι η χώρα μας, η χώρα μας ειναι μόνο η Ελλάδα.

  ΥΓ. Για τον Anonymous, κάποιος που δεν έχει το θάρος να εκφράσει γνώμη επώνυμα
  μην περιμένει απάντηση.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:51 | Κώστας Δημητρίου

  1. Η έννοια για τον εκλογέα εκτός ελληνικής επικράτειας πρέπει να είναι ευρεία. Η σχετική διάταξη δείχνει ότι είναι σε σωστή βάση. Η δυνατότητα κάποιου να είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη αρκεί. Δεν χρειάζονται ελάχιστοι χρόνοι απουσίας από την Ελλάδα ή άλλοι περιορισμοί.
  2. Πρέπει να προβλεφθεί έστω ως κάτι μελλοντικό η δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι μόνο οι εκλογές και ευρωεκλογές, αλλά και άλλες εκλογικές διαδικασίες (π.χ. περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές) κλπ.
  3. Το 4 μέρες προ είναι μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να συντμηθεί στο 3 μέρες.
  4. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει δυνατότητα ενιαίας καταμέτρησης. Χρειάζεται να υπάρξει ιδιαίτερη πρόνοια γι’ αυτό. Να λυθούν πρακτικά θέματα.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 08:56 | Anonymous

  Κάποιος που έχει, καλώς ή κακώς, αποκοπεί από τη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να καθορίζει την καθημερινότητα αυτών που μένουν πίσω στη χώρα. Πρέπει να γίνουν αλλαγές με βάση την παραπάνω αρχή.

 • 12 Νοεμβρίου 2019, 07:32 | Δεσποινα Μπακάλη

  Η διαδικασία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για τις εκλογές του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ήταν πολύ πιο απλή . Καθώς αυτή δεν απαιτεί διακομματική συναίνεση , γιατί δεν την αφήνετε ως έχει, ανεξάρτητη από τις εθνικές εκλογές.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 14:31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι το εξής: ο Έλληνας ο οποίος ζει στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια (και ενδεχομένως δεν θα επιστρέψει κιόλας) έχει δικαίωμα να ψηφίσει σύμφωνα με αυτό το νέο νομοσχέδιο ? Πως μπορεί να αποφασίζει για το τι θα γίνει στην χώρα που εμείς κατοικούμε μόνιμα ? Εμείς δεν ψηφίζουμε στην χώρα του ! (Συγγνώμη αν έχω καταλάβει κάτι λάθος…)