Άρθρο 3 Μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές

Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α΄181), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, ανεξαρτήτως αδικήματος, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, εφόσον τους έχει χορηγηθεί τακτική άδεια τουλάχιστον μια (1) φορά, έχουν τηρήσει τους όρους της άδειας και α) έχουν ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε (5) έτη και έχουν εκτίσει πραγματικά το 1/10 της ποινής τους ή β) έχουν ποινή κάθειρξης ή συνολικές ποινές φυλάκισης μέχρι (10) έτη και έχουν εκτίσει πραγματικά το 1/5 της ποινής τους ή γ) έχουν ποινές άνω των δέκα (10) ετών συνολικά και έχουν εκτίσει πραγματικά τα 2/5 της ποινής τους ή δ) έχουν ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχουν εκτίσει πραγματικά δώδεκα (12) έτη. Απαγορεύεται η μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε κρατούμενους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή έχει εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή εάν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα. Κρατούμενος ο οποίος από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη».

 • 13 Οκτωβρίου 2020, 17:41 | Σπύρος Κ.

  Δυστυχώς, ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί την τεράστια ευκαιρία και τον μοναδικό ρόλο που θα μπορούσαν να επιτελέσουν τα 4 αγροτικά καταστήματα κράτησης στην Χώρα μας. Πρωτοπόρος θεσμός από την δεκαετία του 1920 στην Χώρα μας και από τους πλέον πρωτοπόρους σε όλη την Ευρώπη.

  Οι αγροτικές φυλακές έχουν διαχρονικά αφεθεί σχεδόν στην τύχη τους, χωρίς πλάνο παραγωγικής ανασυγκρότησης, χωρίς ουσιαστική τεχνολογική ενίσχυση, χωρίς σύγχρονα μέσα, χωρίς προσωπικό. Η εκάστοτε κεντρική πολιτική διοίκηση σχεδόν τις παράτησε και ουδείς ασχολήθηκε με την αποστολή τους.

  Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πριν 6-7 χρόνια 1.000 στρέμματα – φιλέτο της Αγροτικής Φυλακής Κασσάνδρας παραχωρήθηκαν «ευγενικά» στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό να πουληθούν σε ιδιώτες.

  Στις σκανδιναβικές χώρες οι αγροτικές φυλακές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον σωφρονιστικό σύστημα και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και γίνονται ως μάθημα σε σχολές εγκληματολογίας, νομικής και κοινωνιολογίας.
  Προφανώς το παρόν άρθρο θέτει αυστηρότερους περιορισμούς στις μεταγωγές κρατουμένων στα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης.

  Χωρίς κρατούμενους – εργαζόμενους οι Αγροτικές Φυλακές δεν μπορούν να δουλέψουν έστω και στοιχειωδώς για τις ανάγκες της παραγωγής τους. Πόσο δύσκολο είναι από 12.000 κρατούμενους που θα έχουμε σε λίγο καιρό να βρούμε εργαζόμενους κρατούμενους για να μεταχθούν στα αγροτικά καταστήματα και να δουλέψουν;

  Το παρόν άρθρο δεν απαντάει στο παραπάνω ερώτημα και πολύ φοβάμαι ουδείς έχει ασχοληθεί με την ανασυγκρότηση των αγροτικών φυλακών. Για μία ακόμη φορά.

 • 11 Οκτωβρίου 2020, 13:41 | Stavros

  Τα 2/5 πραγματικής έκτισης για τους κρατουμενουους με άνω των 10 ετών ποινής-ες είναι άτοπο και πρέπει να μην εφαρμοστεί γιατί δεν θα πάρουν άδεια ποτέ ούτε αγροτική φυλακή θα πάνε αφού αν έχουν και το 1/5 με μεροκάματα θα αποφυλακιζονται… το πιο σωστό θα είναι να είναι μικτά έως τα δύο πέμπτα αν πούμε ότι για αυτούς θέλουμε κάτι διαφορετικό αν και δεν υπάρχει ουσιαστικά λόγος… ένας κρατουμενουους με 10 έτη να θέλει 1/5 ενώ ένας με 10 έτη και ένα μήνα να θέλει ουσιαστικά τα διπλάσια… αυτό είναι άνευ προηφουμένου και καθόλου δίκαιο αφού κρατουμενοι με 10 έτη και πάνω δε θα πάρουν άδεια ποτέ και δεν θα πάνε ποτέ αγροτική αφού ουσιαστικά θα υπογράφουν υφορων απόλυση ταυτόχρονα με το αίτημα για άδεια…