Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων

Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του νόμου 2800/2000 (Α΄41) αντικαθίστανται ως εξής :

«1. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:

α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρόεδρο,

β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και

δ. Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών, ως μέλη».

«7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέματα ασφάλειας, δύνανται να καλούνται και να συμμετέχουν και οι Γενικοί Διευθυντές Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος».

  • 4 Αυγούστου 2013, 23:10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Δυστυχώς, εδώ πρέπει να προστεθεί ότι <>,για θέματα σαφώς της περιοχής τους γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποτε σε αυτή τη Χώρα ότι αυτοί είναι που τραβάνε όλο το Γολγοθά της εγκληματικότητας, βγάζουνε τις δουλειές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει το Συμβούλιο ιδία αντίληψη για αυτούς και ως πρόσωπα και ως ικανότητες, αλλά και να μπορούν να ακούνε άμεσα και απλά τα προβλήματα από τους Διοικητές. Μην τους υποτιμείτε λοιπόν, αν πιστεύεται σε αυτούς δώστε τους την ψυχολογική ώθηση και στήριξη, ο Δ’/ντής Ασφαλείας και οι λοιποί Υποστράτηγοι του Συμβουλίου, δεν είναι πλέον μάχιμοι, αλλά επιτελικοί, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αλλά και την ορθή εικόνα των γεγονότων.Την καλύτερη μεταφορά του γεγονότος και των στοιχείων μπορεί να την μεταφέρει μόνο ο εκάστοτε Διοικητής Ασφαλείας και το προσωπικό του. Ο Δ/ντής Ασφαλείας και οι Υποστράτηγοι του Συμβουλίου σαφώς δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι επειδή είναι ανώτεροι είναι και σοφότεροι. Υπάρχουν Διοικητές που κάθε μέρα μπάινουν μπροστά στις επιχερήσεις, κάνουν συλλήψεις, είναι επί ποδός και δεν λειτουργούν μόνο επιτελικά.Αξίζουν να είναι αναμέσά σας, δεν θα κινδυνέψει ούτε η δημοσιότητά σας, ούτε η δόξα σας.