Άρθρο 09: Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων

1. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει ως αποστολή το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. είναι αρμόδιο για την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρμόδιο φορέα.

 • 29 Ιουλίου 2013, 21:43 | PMKunel

  Αποτελεί θετική εξέλιξη, όπως και το σύνολο της πρότασης, η ενοποίηση των δύο Δ/νσεων [Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων και Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.), δεδομένου οτι, το Ε.Κ.Ε. στην ουσία θα αποτελέσει τον »επιχειρησιακό» βραχίονα μιας Δ/νσης (Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων), που επιτελεί σημαντικό έργο και ρόλο στην, μόλις, εξαετή παρουσία της ως Κεντρικής Δ/νσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
  Με την ενοποίηση θα επιτευχθεί η διαλειτουργικότα στη διαχείριση σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ασφαλείας, οχι μόνο σε εσωτερικό επίπεδο των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και με τους λοιπούς Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα (υπηρεσίες ανταπόκρισης και παροχής πρώτων βοηθειών), στη διαχείρισή τους (Πολιτική Προστασία, Π.Σ. Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ. Ε.Κ.Α.Β., Γ.Ε.ΕΘ.Α.)

 • 25 Ιουλίου 2013, 19:08 | Ελένη

  Η υποβολή των παρακάτω προτάσεων αφορά τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών καθώς και την εκμετάλευσή τους από το σύνολο των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
  Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν αναλυτικά στοιχεία και διαδικασίες, θα προσπαθήσω να αποτυπώσω με απλές σημειώσεις τις προτάσεις που θεωρώ ικανές στο να επιφέρουν θετικές μεταβολές στην συλλογή και εκμετάλευση πληροφοριών Εθνικού και Διεθνούς βεληνεκούς προς όφελος των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
  Συνοπτικά:
  – Ενοποίηση της Διευθυνσης Πληροφοριών με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Η ενοποίηση θα επιφέρει άμεση αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας προέρχεται από Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο και θα διαβιβάζεται άμεσα στο Συντονιστικό Κέντρο όπου θα αναλύεται από ειδική ομάδα και θα μεταφέρεται μέσω του Συντονιστικού Κέντρου στις αρμόδιες Εθνικές Υπηρεσίες.
  – Η δημιουργία ενός κοινού και ενιαίου κέντρου υποδοχής πληροφοριών (front desk) όπου θα εισραίουν ΟΛΕΣ οι πληροφορίες και θα διαβιβάζονται στα αντίστοιχα Γραφεία-Τμήματα (συνεπώς σε συγκεκριμένο χειριστή). Ταυτόχρονα θα ενημερώνεται και το Τμήμα ανάλυσης όπου σε πλήρη αρμονία με τον αρμόδιο χειριστή θα εκμεταλευθούν όλες τις πτυχές της πληροφορίας και θα διαβιβάζεται αποκωδικοποιημένη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο που πλέον θα προωθεί τα στοιχεία της πληροφορίας στην/στις αρμόδιες Υπηρεσίες και που θα παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης.
  – Με δεδομένο ότι η Νέα αυτή Υπηρεσία θα εκμεταλεύεται το σύνολο των Βάσεων Δεδομένων καθώς και των διαύλων επικοινωνίας, θεωρείται θετικό να υπάρχει και Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (εφαρμογών, δικτύων, επικοινωνιών).
  – Ειδικότερα για το Τμήμα ανάλυσης θα πρέπει να στελεχώνεται από στελέχη με εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας (Κρατικής-Εθνικής-Δημόσιας), Αλλοδαπών, Τρομοκρατίας, Γενικής Αστυνόμευσης κλπ.
  – Θέματα που αφορούν Διεθνείς Πληροφορίες που πρέπει να απαντηθούν στα πλαίσια της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, θα διαβιβάζονται μέσω του ενιαίου κέντρου υποδοχής πληροφοριών (front desk)και εφόσον δεν απαιτείται εμπλοκή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου.

  Σημειώνεται ότι ανάλογες δομές υπάρχουν σε αρκετά Ευρωπαϊκά Κράτη και έχουν αποδόσει θετικά, δεδομένης της πολυετούς ενασχόλησης σε θέματα ανταλλαγής και εκμετάλευσης πληροφοριών.

 • 25 Ιουλίου 2013, 18:06 | Καραγιώργος Ιωάννης

  1. Διαλειτουργικότητα και με τους άλλους κλάδους των σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων.
  2. Ορθολογικότερη κατανομή των δυνάμεων στα μέτρα τάξης – ασφαλείας. Όχι μέτρα απλά να φαίνεται μια στολή και να λέμε ότι είχαμε λάβει μέτρα. Χρησιμοποίηση μέσων χειρισμού και ελέγχου πλήθους. (υδροφόρες – μεταλλικοί φραγμοί – κάμερες στις διμοιρίες – αστυνομικοί σκύλοι κ.α.)
  3. Απεμπλοκή της Αστυνομίας από τα πάρεργα (αθλητικές διοργανώσεις κ.α.) και την απαίτηση καταβολής των τιμημάτων που έχουν θεσμοθετηθεί.