Άρθρο 05: Κλάδος Τάξης

1. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης,
β. Διεύθυνση Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αυτοκινητοδρόμων,
γ. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τουριστικής νομοθεσίας και πολιτικής κινητοποίησης και ιδίως θέματα σχετικά με τη δημόσια υγεία, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημόσιων κέντρων, καταστημάτων και θεαμάτων, την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, καθώς και στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και αθλητικές εκδηλώσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων στις εκδηλώσεις αυτές, τις μεταγωγές κρατουμένων, την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, την παλλαϊκή άμυνα – πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης και γενικά όλα τα θέματα αστυνόμευσης που αφορούν στη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών.
3. Η Διεύθυνση Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αυτοκινητοδρόμων χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ρύθμισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, τροχονομικής αστυνόμευσης των βασικών εθνικών οδικών αξόνων της χώρας, διερεύνησης των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τα θέματα αστυνομίας τροχαίας.
4. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και συνεργάζεται με τοπικούς Φορείς και ιδιώτες καθώς και με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα δημοτικής αστυνόμευσης.
5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης είναι αρμόδια για τη μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου Τάξης, την εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών προς αυτές και την καθοδήγησή τους για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών γενικών ή ειδικών ζητημάτων αρμοδιότητάς τους, είναι, επίσης, αρμόδια για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου, καθώς και για τη διαπίστωση, τον προσδιορισμό και τη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σε περιπτώσεις μέτρων ή επιχειρήσεων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου και τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 5 Αυγούστου 2013, 13:43 | Tasos

  Καλησπέρα, θα ήθελα να πιστεύω ότι θα ήταν πιο λογικό να αναφέρετε ότι στη Δ/νση Δημοτικής Αστυνόμευσης θα απορροφηθούν το σύνολο των Δημοτικών Αστυνομικών και ότι οι θέσεις που θα καλυφθούν θα είναι με μεταφορά των θέσεων τους από τους Δήμους και όχι κατάληψη των θέσεων των αστυνομικών, για να μπορούν να κάνουν μεταθέσεις. Η τοποθέτηση των Δημοτικών Αστυνομικών να γίνει βάση της υπηρεσίας που υπηρετούν με δυνατότητα μετάθεσης σε άλλη Δ/νση Δημοτικής Αστυνόμευσης.
  Ευχαριστώ

 • Άρθρο 5, Παρ. 2:
  Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος καταθέτει τον έντονο προβληματισμό του όσον αφορά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης στον τομέα της εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας, η οποία, επειδή είναι πολυσχιδής, προϋποθέτει εξειδίκευση, καθώς και γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού αλλοδαπών τουριστών.

 • 5 Αυγούστου 2013, 00:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σαφώς και οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας που θα μεταφερθούν στην ΕΛ.ΑΣ θα βοηθήσουν στα αντικείμενα που θα αναλάβουν.Γνωρίζουν τα προβλήματα των περιοχών τους και αν επανεκπαιδευθούν και σε άλλα θέματα, θα συνδράμουν στην ασφάλεια του πολίτη.

 • 5 Αυγούστου 2013, 00:00 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Τα Α.Τ. αφού ενισχυθούν, να δημιουργήσουν αποκλειστικά Γραφείο Μεταγωγών για όλους τους κρατουμένους, με μόνιμη καθημερινή δύναμη, ώστε να απεγκλωβισθούν οι αστυνομικοί των Τ.Α.που επί ένα 8ωρο παραμένουν στα δικαστήρια, ή ενναλλακτικά να δημιουργηθεί Υπηρεσία Φύλαξης και Γραφείο κρατουμένων στα Δικαστήρια με μόνιμη δύναμη από αστυνομικούς, τουλάχιστον 6 ατόμων.Η κατάργηση της Τουριστικής Αστυνομίας και η ενσωμάτωσή της στο Α.Τ. θα απεγκλώβιζε ένα μέρος προσωπικού για μάχιμη Υπηρεσία.