Άρθρο 17: Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης

Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική, υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και τον οικονομικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που ανατίθεται σ’ αυτήν με ειδικές διατάξεις.

  • 25 Ιουλίου 2013, 18:38 | νικος

    -κατάργηση του αντισυνταγματικού τρόπου με τον οποίο οι κρατήσεις των ασφαλισμένων στο ταμείο Χωροφυλακής αποδίδονται στα ενήλικα τέκνα ως δικαιούχων
    – δυνατότητα επιλογής του ασφαλισμένου για το υποχρεωτικό των κρατήσεων αυτών.