Άρθρο 01: Αποστολή

1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος και έχει ως αποστολή:

α. την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας,

β. την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας,

γ. την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και την προστασία της χώρας από την παράνομη μετανάστευση, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και μετανάστευσης.

2. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας.

3. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως:
α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές,

β. την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές,

γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων,

δ. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις μεταγωγές των κρατουμένων,

ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας.

4. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει:

α. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους,

β. τη μέριμνα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων,

γ. τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.

5. Η άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

α. τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων,

β. τη δίωξη του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος,

γ. τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών,

δ. τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας,

ε. τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη,

στ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος,

ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκλημάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών,

η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων,

θ. την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων.

6. Η άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :

α. την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος,

β. την προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα,

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,

δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη διάπραξη αδικημάτων σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω του χρώματος, της φυλής, της θρησκείας και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.

7. Η άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και μετανάστευσης περιλαμβάνει ιδίως:

α. την αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα,

β. τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που εισέρχονται, διαμένουν ή εργάζονται παράνομα στη χώρα και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους,

γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,

δ. τη μέριμνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους.

8. Η Ελληνική Αστυνομία, για την εκπλήρωση της αποστολής της:

α. χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διαλεύκανσης των εγκλημάτων και διαθέτει εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές,

β. διαθέτει και χρησιμοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρια και πλωτά μεταφορικά και άλλα μέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,

γ. δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, κοινής αρμοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

δ. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. – INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσης.

9. H έκταση των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που εμπίπτουν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις.

 • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
  ΟΔΟΣ : ΝΕΣΤΟΥ 2Α – 671 00 ΞΑΝΘΗ
  ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 79
  ΤΗΛ. – FAX : 2541023724

  Αριθ.Πρωτ: 786-α Ξάνθη 05 Αυγούστου 2013

  ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης, από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε την επικείμενη αναδιάρθρωση της ΕΛ. ΑΣ., καίτοι δεν έχει επιστημονικούς συνεργάτες με τη βοήθεια των συναδέλφων που ζουν τα προβλήματα των πολιτών, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Α.Δ. Ξάνθης με το υπ΄ αριθ. 786 από 20-3-2013 προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
  Βλέποντας και μελετώντας την νομοθετική πρωτοβουλία που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, διαπιστώνουμε κατ΄ αρχήν ότι απέχει κατά πολύ από την αξιόλογη πρόταση που είχε υποβάλλει η Ομοσπονδία μας το 2011 του Δόκτωρ, Πολιτικών Ασφαλείας Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Παπακωνσταντή.
  Ως σωματείο από την ίδρυση του είμαστε υπέρ της ειδίκευσης και εξειδίκευσης προσωπικού. Όμως, αυτό το σχέδιο με την πρώτη ματιά καταργεί 6.700 θέσεις αστυνομικών που έπρεπε να είναι στο δρόμο και δημιουργεί θέσεις Στρατηγών.
  Επίσης η θέση μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν σύμφωνη με αυτή της Ομοσπονδίας για τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής, ώστε όλο το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί να αποφασίσει τι Αστυνομία τελικά θέλουμε!
  Εμείς θέλουμε μία Αστυνομία με όρους κοινωνίας και όχι με όρους μνημονίου. Ζητούμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου νομοθετήματος και την εκ νέου νομοθετική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση, με οδηγό την πρόταση της Ομοσπονδίας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  ΚΟΙΝ: -Π.Ο.Α.ΣΥ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  – Δεδομένων των δημοσίων δηλώσεων του κ. Υπουργού μας και των θέσεων – απόψεων που ο ίδιος ανέπτυξε στην Ελληνική Βουλή στο πρόσφατο προηγούμενο χρονικό διάστημα και αφορούσαν την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την αναγκαιότητα αναβάθμισης του τρόπου εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας αλλά και της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αστυνομικών, ώστε σύμφωνα και με τη δική του δημοσίως αποτυπωθείσα πρόθεση να εισάγονται στην Αστυνομία αυτοί που πραγματικά επιθυμούν να επιτελέσουν το λειτούργημα του Αστυνομικού Υπαλλήλου, αναμέναμε το σχετικό Σχέδιο Νόμου που θα συντασσόταν από το Υπουργείο μας να κινείται σε τελείως διαφορετικούς άξονες απ’ αυτούς που εντοπίζουμε ότι τελικά κινείται τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς προηγούμενο διάλογο μεταξύ των συντακτών και των εμπλεκομένων φορέων, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, με άγνωστους τους συντάκτες του, χωρίς να ληφθεί καν υπόψη η εμπεριστατωμένη μελέτη – πρόταση για διάλογο του Μελετητή Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ.Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ : Προτάσεις για τη Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, που είχε υποβάλλει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία μας το 2011.

  – Η μελέτη του Σχεδίου Νόμου από τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής μας σε συνδυασμό και με τα πρόσφατα γεγονότα – πρότασης περί μετάταξης Δημοτικών Αστυνομικών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, οδήγησε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ένα Σχέδιο Νόμου Αναδιάρθρωσης αλλά για ένα Σχέδιο Νόμου καταβαράθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών και κατάργησης θεμελιωμένων δικαιωμάτων των Αστυνομικών Υπαλλήλων.

  – Επαναλαμβάνουμε ότι αίτημά μας ήταν και παραμένει η δημιουργία μιας Νέας Αστυνομίας με όρους Κοινωνίας, που θα επιτευχθεί μέσα από διάλογο και διακομματική συνεννόηση. Δυστυχώς όμως αυτό που επιχειρείται στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου είναι το πισωγύρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας και η λειτουργία της με όρους Αξιωματικών, Πολιτικών και Μνημονίου, με μεγάλους απόντες την κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα, τους αστυνομικούς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ομοσπονδία μας.

  – Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να συναινέσουμε στη μορφή που αυτό έχει, εάν προηγουμένως δεν υποστεί τις απαραίτητες αλλαγές, μέσα από μία διαδικασία διαλόγου, πριν αυτό πάρει την τελική του μορφή και στη συνέχεια να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  – Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε και το Νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση !!!!!

  – Εκ των πραγμάτων λοιπόν, στην περίπτωση που το Νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί προκειμένου να επιδειχθεί η απαιτούμενη κατ’ εμάς, υπευθυνότητα και σοβαρότητα στην αντιμετώπιση ενός μείζονος σημασίας ζητήματος, διατυπώνουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας – προβληματισμούς μας, με κυρίαρχο δεδομένο ότι για την Ένωσή μας η παραμονή της Σχολής Αστυφυλάκων ως Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η ένταξη της στην Ανώτατη βαθμίδα αυτής, η διασφάλιση της πρόσληψης Αστυνομικών Υπαλλήλων μόνο μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων αλλά και η διαφύλαξη τους ισχύοντος Κώδικα Μεταθέσεων, αποτελούν για εμάς απαραβίαστες και μη διαπραγματεύσιμες ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, που όποια προσπάθεια παραβίασής τους συνιστά ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ.

  – Το πρώτο που θα περιμέναμε από ένα Νομοσχέδιο Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η Πολιτική μας Ηγεσία να έχει την τόλμη να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την επιλογή του Αρχηγού του Σώματος από διακομματική επιτροπή της Βουλής.

  – Όσον αφορά τα επιμέρους άρθρα του Νομοσχεδίου επισημαίνουμε τα εξής:

  1) Με τα άρθρα 1,5 και 6 επιχειρείται η ένταξη στην κύρια αποστολή του έργου της Αστυνομίας των μέχρι τώρα εκτελούμενων από τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους πάρεργων (εφαρμογή υγειονομικού κανονισμού, τουριστικής νομοθεσίας, Γ.Ο.Κ., έκδοση Διαβατηρίων κ.λ.π.) με τα οποία είμαστε επιφορτισμένοι και είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκτέλεση αυτών αποδυναμώνει και δυσχεραίνει ιδιαίτερα την απασχόληση και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στο κύριο έργο της όπως αυτό αποτυπώνεται στο ισχύον Π.Δ..
  Επίσης στο άρθρο 1 επιφορτίζεται η Ελληνική Αστυνομία με την αποκλειστική διαχείριση του φαινομένου της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη Χώρα, την αποτροπή της εισόδου τους στο Ελληνικό έδαφος και ουσιαστικά την φύλαξη των συνόρων που αυτονόητα αποτελεί κύριο έργο του Ελληνικού Στρατού και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
  Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την μετακύληση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων στο κύριο έργο και αποστολή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

  2) Στο άρθρο 1 παρ. 8γ και άρθρο 5 παρ. 1, ουσιαστικά αποτυπώνεται κατ’ εμάς η, προ της «απαίτησης Τρόικας», πρόθεση του Υπουργείου μας για ένταξη στους κόλπους της Αστυνομίας τόσο του έργου όσο και των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και πιθανόν των υπαλλήλων των Δημοτικών ΚΕΠ στη συνέχεια.
  Η προσφάτως ανακοινωθείσα πρόταση – πρόθεση μετάταξης των Δημοτικών Αστυνομικών στο Υπουργείο μας και μάλιστα με παράλληλη ένταξή τους στο ένστολο Αστυνομικό Προσωπικό, αποτελεί περίτρανη επαλήθευση των ανησυχιών μας, αλλά και αδιάσειστη απόδειξη ότι τελικά αυτό δεν αποτελεί «επιταγή της τρόικας» όπως παρουσιάστηκε, αλλά προηγούμενο σχεδιασμό του Υπουργείου μας.
  Είναι αυτονόητο ότι σεβόμαστε το δικαίωμα στην εργασία και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε να αντιμετωπίζεται το θέμα της Ασφάλειας του Πολίτη, με τέτοια προχειρότητα στην διαδικασία επιλογής του προσωπικού στο οποίο η Κυβέρνηση εμπιστεύεται την εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε το πισωγύρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας σε μαύρες εποχές όπου πόρτες και παράθυρα ορθάνοιχτα εξυπηρετούσαν πολιτικές σκοπιμότητες.
  Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι τον μοναδικό τρόπο πρόσληψης ένστολου Αστυνομικού Προσωπικού που αποδεχόμαστε είναι αυτός μέσω του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων, με παράλληλη θέσπιση εξειδικευμένων κριτηρίων εισαγωγής με αξιοκρατικές διαδικασίες και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Απαιτούμε την περιφρούρηση του συγκεκριμένου θεσμού.

  3) Στο άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρονται οι κατηγορίες του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται «οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες».
  Επειδή διαβλέπουμε να παραμένει «ανοιχτό παράθυρο» για εκ νέου πρόσληψη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, πράγμα που μας βρίσκει τελείως αντίθετους, απαιτούμε την διασφάλιση του θεσμού πρόσληψης ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας μόνο μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων και ως εκ τούτου προτείνουμε την προσθήκη στην συγκεκριμένη παράγραφο «Όσον αφορά την κατηγορία ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων αυτές να υπάρχουν μόνο έως ότου οι υπάρχοντες στις συγκεκριμένες κατηγορίες και κατέχοντες τους αντίστοιχους βαθμούς κατά την υπογραφή του παρόντος, ομογενοποιηθούν στον απαιτούμενο από το Ν.3686/2008 χρόνο. Μετά την ομογενοποίηση αυτών, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας θα αποτελείται μόνο από τους Αστυνομικούς (καταργούνται οι ανωτέρω κατηγορίες ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων)».

  4) Άρθρο 2 παρ. 4 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «και μόνο όσον αφορά εξειδικευμένα αντικείμενα – πεδία εκπαίδευσης».
  Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να περιφρουρήσουμε και να διασφαλίσουμε την λειτουργία των Αστυνομικών Σχολών και να αποτρέψουμε τυχόν μελλοντικά σχέδια – ορέξεις, που αφορούν το κλείσιμο των Αστυνομικών Σχολών και την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης των Αστυνομικών εξολοκλήρου στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

  5) Με τον τρόπο που αναδιοργανώνονται οι Αστυνομικές Υπηρεσίες και αναπροσαρμόζεται τόσο η διοικητική τους δομή, όσο και η εδαφική τους αρμοδιότητα, θεωρούμε ότι καταργείται ουσιαστικά ο Κώδικας Μεταθέσεων. Ανησυχούμε ότι υποκρύπτεται πρόθεση κατάργησης της διαδικασίας μεταθέσεων μέσω μοριοδότησης – αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς ως διαφαίνεται οι μετακινήσεις εντός των Γενικών Διευθύνσεων Ασφαλείας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας και των υφισταμένων τους Υπηρεσιών (Διευθύνσεις Ασφαλείας Περιφερειών – Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας – Τμήματα Ασφαλείας πρώην Νομών και νυν Περιφερειακών Ενοτήτων) θα γίνονται αποκομμένα από το ισχύον Π.Δ. και θα διατάσσονται από την Επιτροπή Μεταθέσεων του Αρχηγείου «βαπτίζοντας αυτές» ως μεταθέσεων για υπηρεσιακούς λόγους εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (της οποίας όμως τα γεωγραφικά όρια επεκτείνονται επικίνδυνα με την νέα οργανωτική – διοικητική δομή των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας).
  Κάτι τέτοιο αποτελεί σαφέστατα πέραν όλων των άλλων και εγχείρημα επέκτασης της εξουσίας – δικαιοδοσίας των Αξιωματικών στις μετακινήσεις του Αστυνομικού προσωπικού με πισωγύρισμα σε μαύρες εποχές που ίσως όμως να διατηρούν ακόμη υποστηρικτές…… Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους οποιαδήποτε αρνητική παρέμβαση στον Κώδικα Μεταθέσεων.

  6) Άρθρο 28 : Πρότασή μας καταγεγραμμένη και στα ψηφίσματα των Γενικών μας Συνελεύσεων, είναι η ίδρυση Αστυνομικής Ακαδημίας (διάρκειας φοίτησης τεσσάρων ετών) η οποία θα είναι ισότιμη με Α.Ε.Ι. η εισαγωγή σ’ αυτήν θα γίνεται μέσω Πανελληνίων εξετάσεων και οι Ανακριτικοί Αστυφύλακες που θα εξέρχονται αυτής θα ανήκουν στην κατηγορία δημοσίων Υπαλλήλων Π.Ε.. Παράλληλα να λειτουργεί η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία υποψήφιοι θα μπορούν να είναι μόνο οι εκ του Σώματος προερχόμενοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα εισάγονται μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, με διάρκεια φοίτησης δύο ετών και αντιστοίχιση του πτυχίου αποφοίτησης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  Χαιρετίζοντας θετικά την διατήρηση της κατάταξης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τις ευεργετικές γι’ αυτήν διατάξεις που καταγράφονται στο άρθρο 25 παρ. 11, απαιτούμε την αντιστοίχιση του επιπέδου της Σχολής Αστυφυλάκων (έτσι όπως αυτή προτείνουμε παραπάνω να λειτουργεί) με τις αντίστοιχες ισότιμες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιπέδου Α.Ε.Ι. έτσι ώστε στη συνέχεια οι ευεργετικές για τη Σχολή Αξιωματικών διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 28 να τύχουν αντίστοιχης εφαρμογής και στη Σχολή Αστυφυλάκων σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τα Α.Ε.Ι..

  7) Με το άρθρο 32 παρ. 1 καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) από τις κενές οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ενώ παράλληλα είναι πασιφανές το εγχείρημα της αύξησης οργανικών θέσεων Ανώτατων Αξιωματικών.
  Καταρχήν μας δημιουργούνται εύλογες απορίες για την αναγκαιότητα – χρησιμότητα αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη διάταξη, όταν πέραν των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί η συρρίκνωση του μάχιμου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, την ώρα που το έγκλημα οργιάζει, αναπτύσσεται και εξειδικεύεται και το υπάρχον Αστυνομικό Προσωπικό αδυνατεί να ανταπεξέλθει εξαιτίας του ολιγάριθμου, της ενασχόλησής του με πάρεργα και της σχεδόν ανυπαρξίας κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έρχεται ταυτόχρονα και η πρόταση του κ. Υπουργού μας να ενταχθούν στους κόλπους του Αστυνομικού Προσωπικού 4.000 Δημοτικοί Αστυνομικοί τους οποίους με μια ταχύρυθμη «εκπαίδευση» προτίθεται να τους βαπτίσει Αστυνομικούς, με όσα πλείστα αρνητικά αποτελέσματα αυτό συνεπάγεται.

  Η πρόταση του αυτή, αποτελεί περίτρανη εκ μέρους του αποδοχή της αναγκαιότητας αύξησης του αριθμού των Αστυφυλάκων και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προτεινόμενα στο άρθρο 32 παρ. 1.

  Αφού λοιπόν ο ίδιος αποδέχεται την αναγκαιότητα αύξησης του ένστολου Αστυνομικού Προσωπικού γιατί επιχειρεί την κατάργηση 6.700 κενών οργανικών θέσεων; Νομίζουμε ότι εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθείς τι ακριβώς σχεδιάζει η Κυβέρνηση…….

  – Είμαστε αντίθετοι στην όποια κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων και ειδικά όταν παράλληλα επιχειρείται η «εκ του παραθύρου» είσοδος υπαλλήλων άλλων Υπουργείων στο ένστολο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας με διαδικασίες express που είναι τουλάχιστον ύποπτες και πρόχειρες.

 • 5 Αυγούστου 2013, 00:48 | Αθανασιος Γιωτοδημος

  Η νομοθετικη πρωτοβουλια που τεθηκε σε δημοσια διαβουλευση,για την «Αναδιαρθρωση της Ελληνικης Αστυνομιας»,ερχεταισε μια περιοδο που η λειτουργια της ΕΛΑΣ προς την εξυπηρετηση του δημοσιου συμφεροντος και η διασφαλιση του Ελληνα Αστυνομικου,βρισκεται σε μονιμη»διαβουλευση».
  Τα τελευταια χρονια η εισοδος στην ΕΛΑΣ για την σχολη Αστυφυλακων,
  γινεται μεσω Πανελλαδικων Εξετασεων-κατα γενικη αποψη-την απολυτα αξιοκρατικη διαδικασια,χωρις να ειναι απολυτα εδραιωμενη.Διαχρονικα η βαθμολογια εισαγωγης στις Σχολες Αστυφυλακων,εχει κυμανθει απο 9,8 εως 17 Μ.Ο.-το κριτηριο δηλαδη ειναι να εχεις γεννηθει τη»σωστη χρονια»,αφου ειναι μεγαλη η αποκλιση στις βασεις εισαγωγης στις αστυνομικες ακαδημιες.Σε αντιθεση η εισαγωγη των Ειδικων Φρουρων στο Σωμα της ΕΛΑΣ,γινεται με παγια κριτηρια τα οποια τροποποιουνται,-σε ελαχιστο βαθμο-,αναλογα με τις υπηρεσιακες αναγκες ως προς τον αριθμο και τις γνωσεις των εισακτεων.
  Θα ηταν γενικα αποδεκτο,η εισοδος στις Σχολες,να γινεται βαση αντικειμενικων κριτηριων(ΑΣΕΠ)ετσι οποιος επιθυμει να μπορει να εισαγεται στην ΕΛΑΣ,επειδη το επιθυμει και η Υπηρεσια θα μπορει να ελεγχει και να αποφασιζει βαση κριτηριων,τα οποια εχει θεσει για το προσωπικο της.Την ιδια στιγμη,για την εισαγωγη στη Σχολη Αξιωματικων δεν υπαρχει προβλεψη βαση ειδικων διαταξεων για το αστυνομικο προσωπικο-ειδικοι φρουροι,συνοριοφυλακες-το οποιο επιθυμει να εισαχθει στην αντιστοιχη Ακαδημια,εχοντας στο ενεργητικο τους ετη προυπηρεσιας στο Σωμα της ΕΛΑΣ,δημιουργωντας ετσι»κλειστα επαγγελματα»,οπου μονο-αρχιφυλακες,αστυφυλακες-εχουν δικαιωμα εισαγωγης.
  Στη σχετικη προκηρυξη,αναφερει τα ορια ηλικιας για τους ιδιωτες νεο-εισακτεους στο Σωμα,δε χρειαζεται να θετονται ορια και για τους ¨εκ του Σωματος»οι οποιοι εχουν εμπειρια και ετσι να αποκλειονται αξια στελεχη απο τη Σχολη Αξιωματικων.
  Σημερα στην ΕΛΑΣ υπηρετει προσωπικο με σπουδες και ειδικες γνωσεις.Σε περιπτωσεις προκηρυξης θεσεων ειδικων καθηκοντων,το συγκεκριμενο προσωπικο-βαση του υπηρεσιακου φακελου του-και της εκφρασης προθεσης απο πλευρας των ενδιαφεροντων,θα μπορουσαν να επιλεγονται κατα προτεραιοτητα στην καλυψη των συγκεκριμενων θεσεων ειδικων καθηκοντων.Ειναι οικονομικα ασυμφορονα προκηρυσσεται θεση ειδικων καθηκοντων λχ για την οικονομικη αστυνομια,να προσλαμβανεται ιδιωτης και να αποκλειεται απο τη διαδικασια το Αστυνομικο προσωπικο με αντιστοιχο πτυχιο λογιστικης,οικονομικο της Νομικης κλπ.
  Βαση του αρθρου 13 ΔΕΑΔ,στην ΕΛΑΣ υπηρετει ενας αριθμος Ειδικων Φρουρων που προερχεται απο τις Ειδικες Δυναμεις του Στρατου-περιπου 100 ατομα-,τα οποια εχουν διατελεσει μονιμοι Υπαξιωματικοι(ΕΠΟΠ,ΕΠΥ,ΕΜΘ)σε επιλεκτες Ειδικες μοναδες,με εκπαιδευση και πολυετη εμπειρια.Στο ισχυον Νομικο πλαισιο,δεν υπαρχει προβλεψη αξιοποιησης τους στις Ειδικες μοναδες της ΕΛΑΣ,με την επικληση περιορισμων ως προς το οριο ηλικιας και αλλων «κωλυματων».
  Στο ιδιο πλαισιο,δεν υπαρχει προβλεψη αναγνωρισης των ετων και συνυπολογισμος της προυπηρεσιας τους.Με αποτελεσμα,ενας Ειδικος Φρουρος,ο οποιος υπηρετησε 5χρονια στον Στρατο,ως Υπαξιωματικος και στη συνεχεια υπηρετει στην ΕΛΑΣ,ως Ειδικος Φρουρος,για Αλλα 5ετη,εχει στην ουσια 10 ετη υπηρεσιας,τα οποια αναγνωριζονται μισθολογικα και συνταξιοδοτικα,αλλα οχι στη βαθμολογικη εξελιξη.
  Η προθεση του Υπουργειου Δημοσιας Ταξης και Προστασιας του Πολιτη,για μια συνολικη μεταρρυθμιση των δομων και των λειτουργειων της Ελληνικης Αστυνομιας,ερχεται σε μια οεριοδο που αποτελει επιτακτικη αναγκη ομογενοποιησης της δομης της.Εφοσον ληφθουν υποψη και οι οποιες προτασεις των υπηρετουντων στο Σωμα,με δεδομενο τις προυποθεσεις που υπαρχουν και την καλυτερη αξιοποιηση του προσωπικου,η οποια μεταρρυθμιση,θα μπορουσε να λειτουργησει προς οφελος του συνολου της ΕΛΑΣ και των υπηρετουντων αστυνομικων

 • 4 Αυγούστου 2013, 14:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ

  Τον όρο αναδιάρθρωση ,μεταρρύθμιση ,αναδιοργάνωση στο παρελθόν ,τον βίωσα περισσότερο ως αποτέλεσμα ειλημμένων αποφάσεων και όχι ως μέσο διαβούλευσης έως σήμερα ,τουλάχιστον για την ΕΛ.ΑΣ. Οι φορείς όχι μόνο δεν είχαν συμμετοχή, αλλά τους καθιστούσαν αμέτοχους .Δεν θέλω να υπερθεματίσω στην παρούσα φάση ότι η ενεστώσα διαβούλευση θα μας απαλλάξει από τις τυχόν παρενέργειες μιας Νομοθετικής πρωτοβουλίας που αφορά την αστυνομία του μέλλοντος ,αλλά ούτε και από την άλλη θα ήθελα να προκαταλάβω προς την θετική η αρνητική πλευρά επειδή εν δυνάμει κάποιος δύναται να εκφραστεί και να καταθέσει απόψεις και προτάσεις. Τα πιλοτικά πολυδύναμα του παρελθόντος ,της Καλλιθέας , των Πατησίων ,τα γραφεία ασφαλείας που ήταν ένα διάστημα υπό τον έλεγχο των διοικητών των Α.Τ. και οι επιχειρούμενες αναδιαρθρώσεις των τεχνοκρατών της μιας νύχτας, όλα αυτά τα εγχειρήματα κατέρρευσαν και είχαν καταστεί ανενεργά από μόνα τους . Η πιο ουσιαστική προσπάθεια στον τομέα της αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ. όλων αυτών των ετών , των αποτυχημένων προσπαθειών θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι θα ήταν ο Ν1481/84 της ενοποίησης των δύο σωμάτων αν, αφ ενός, η πολιτεία δεν κατέφευγε σ΄αυτή τη λύση για λόγους σκοπιμότητος και αφ ετέρου, οι ηγεσίες των δύο πρώην σωμάτων, Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής δεν πορεύονταν τόσα χρόνια ακόμα και σήμερα με τις αντιπαλότητες των που τους διέκριναν. Σαφέστατα ο πολυκερματισμός του ενός ,αλλά και η σύνθεση των πολλών σε ένα εμπεριέχει δυσκολίες και κινδύνους και για τον λόγο τούτο ας γίνει κάτι καλό και διαχρονικό αυτή τη φορά.
  Ακόμα κι αν χαρακτηριστεί αρνητικο,εγω προσωπικά θα διαχωρίσω την θέση μου από την Ομοσπονδία μας αν και ανήκω στην εκτελεστική γραμματεία αυτής και δεν θα υιοθετήσω την εκπεφρασμένη άποψή της δια της υπ αριθ. 400/1/18α από 30/7/2013 ανακοίνωσης ,όχι γιατί δεν ερωτήθηκα ,αλλά επειδή πιστεύω διαφορετικά, ακόμα και ας με χαρακτηρίσουν αιρετικό .Να μου επιτρέψουν οι συνάδελφοί μου να έχω άποψη ,γιατί σχεδόν τρείς δεκαετίες στην Αττική τουλάχιστον έχω βιώσει αυτές τις αποτυχημένες προσπάθειες .
  Δυστυχώς η εμμονή της Ομοσπονδίας μας στην πρόταση του μελετητή του Παντείου πανεπιστημίου Γ.Β. Παπακωνσταντή και στην πρόταση του 2001 του Παντείου πανμίου και κυρίως την πρώτη να την παρουσιάζει ως την πλέον μεταρρυθμιστική, απορρίπτουν συλλήβδην την πρόταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου δημοσίας τάξεως και προστασίας του πολίτη. Δεν είναι τόσο ή απόρριψη της πρότασης αυτής ,αλλά κυρίως η ολιγωρία που επέδειξε η ομοσπονδία μας να παρουσιάσει ένα καινούριο σχέδιο με τα σημερινά δεδομένα και δεν αξιοποίησε την δυνατότητα αυτή, ο υπεύθυνος και αρμόδιος που ορίστηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.
  Με το σχέδιο νόμου με θέμα την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και άλλες διατάξεις, επιχειρείται για πρώτη φορά και είναι θετικό, ο διαχωρισμός των τομέων κατά αντικείμενο και προϋποθέτει διαρκεί ενασχόληση ,με συγκεκριμένα θέματα και ταυτόχρονη εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο του τομέα,χωρίς παράλληλες αρμοδιότητες ,στο μέτρο του δυνατού,διότι ως όλον και ενιαίο σώμα η ΕΛ.ΑΣ τις γενικότητες και τις πολλαπλότητες δεν μπορεί δυστυχώς να τις αποφύγει.

  Η Ομοσπονδία περιορίστηκε περισσότερο σε κριτική συγκρίνοντας το παρόν σχέδιο νόμου με άλλα του παρελθόντος και μάλιστα κάνει λόγο για αντιγραφή,αποκοπή και επικόλληση. Απλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τέτοια στοιχεία εμπεριέχονται αλλά δεν μπορούν να αποφευχθούν .Ο σκοπός του σώματος δεν μπορεί να είναι άλλος από καταβολής μας και δεν μπορεί να μεταλλαχθεί,ούτε και οι γενικές διατάξεις μπορεί να αλλάξουν. Ας πάρουμε για παράδειγμα το καταστατικό της ομοσπονδίας ,όταν επιχειρείται να τροποποιηθεί,δεν τροποποιείται εξ ολοκλήρου αλλά συγκεκριμένες διατάξεις.
  ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  α) Είναι οι κλάδοι που δημιουργούνται και κυρίως αυτός της μετανάστευσης που ήταν πλέον επιβεβλημένος,διότι όπως γνωρίζουμε όλοι μας, τρείς έως τέσσερις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ασχολούνταν με την μεταναστευση και δυο τρείς επί πλέον από τον α΄και β ΄ βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης με ξεχωριστά αρχεία η κάθε υπηρεσία ,χωρίς on line σύνδεση η κάθε μία με τις άλλες.
  β) Σε κάθε κλάδο υφίσταται διεύθυνση επιχειρησιακού σχεδιασμού και υποστήριξης
  γ) Η δημιουργία μεγάλων αυτοτελών Υπηρεσιών που αφορά την δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και των ειδικών εγκλημάτων βίας και το ηλεκτρονικό έγκλημα
  δ) Ο διαχωρισμός και η κάθετη υπαγωγή ανά διεύθυνση είναι προς τον σωστό προσανατολισμό κυρίως για την εξιχνίαση.

  ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  α) Η όλη δομή του νομοσχεδίου σαν γενική αναδιάρθρωση περιορίζεται σε κεντρικές και μεγάλες Υπηρεσίες και ενδεχομένως με τον τρόπο αυτό επιχειρείται και η απορρόφηση των κραδασμών σε καταργήσεις μικρότερων υπηρεσιών οι οποίες θα επέλθουν με προεδρικά διατάγματα τα οποία ίσως καταστούν και χρονοβόρα.
  β) Δεν αναφέρεται στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τον στόλο των οχημάτων το οποίο εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τα δημοσιονομικά κριτήρια που υποκρύπτονται.
  γ) Ο διαχωρισμός της Αστυνόμευσης θα έπρεπε να είχε σχεδιαστεί όπως και αυτός της Ασφαλείας.Δηλαδή θα έπρεπε να προβλέπονταν η αντίστοιχες Γ.Α.Δ.Α.Ν.Ε .και Γ.Α.Δ.Α.Β.Ε. Γενική αστυνομική διεύθυνση αστυνόμευσης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος αντίστοιχα,στις οποίες θα υπάγονται οι περιφερειακές δ/νσεις.
  δ) Το χρονικό εύρος εφαρμογής των προεδρικών διατάξεων για την αναδιάρθρωση των μικρότερων υπηρεσιών πέρα από χρονοβόρο σε συνάρτηση με άλλες μνημονιακές διατάξεις να καθίστανται επισφαλείς ακόμα και μη κενές οργανικές θέσεις.
  ε) Δεν περιορίζονται οι θέσεις των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.που ενδεχομένως να ήταν ένα καλό ισοδύναμο μέτρο.

  στ) Δεν παρατηρείται ουσιαστική αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας τουλάχιστον στον τομέα των ανακριτικών υπαλλήλων όπου ξεκάθαρα θα έπρεπε να χαρακτηριστούν Τ.Ε.
  ζ) Δεν ξεκαθαρίζονται οι στόχοι

  ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Αναπλ. Γραμμ.Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 • Αναδιάρθρωση με όρους επικοινωνίας ή κοινωνίας;

  Α.Σ.Κ.Α.
  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Υ.
  Αθήνα 04 Αυγούστου 2013

  Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση στην ανάγκη ουσιαστικής αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας μιας και είναι σαφές πως το σημερινό σχεδόν στρατιωτικού τύπου σύστημα εσωτερικής ασφάλειας της χώρας πνέει από καιρό τα λοίσθια.
  Το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα στην πορεία του χρόνου και στα πλαίσια του ρόλου του, συνεχώς επιζητεί την πολυπόθητη λύση που θα αναμορφώσει και θα εκσυγχρονίσει αυτόν τον τεράστιο, πολύπλοκο και ιδιαίτερα σημαντικής αξίας και βαρύτητας οργανισμό, προς όφελος της κοινωνίας αλλά και των εργαζομένων που τον υπηρετούν.
  Προς την κατεύθυνση αυτή παραδόθηκαν από την ΠΟΑΣΥ στον δημόσιο διάλογο δύο επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες οι οποίες φέρουν αντίστοιχα τις υπογραφές του Παντείου Πανεπιστημίου και του Μελετητή Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ. Β. Παπακωνσταντή.
  Για τη σύνταξη των μελετών αυτών ελήφθησαν υπόψη η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική, η έγκριτη ελληνική βιβλιογραφία και οι αναλύσεις-μελέτες διαφόρων επιστημόνων, αρκετές συζητήσεις-συνεντεύξεις αστυνομικών, επιστημόνων, δημοσιογράφων και πολιτικών, καθώς και μια μακρά εμπειρία του μελετητή, τόσο στο Αστυνομικό Σώμα, όσο και σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, σε πολιτικά και συνδικαλιστικά όργανα.
  Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή που απέδωσε δύο εξαιρετικά εργαλεία εργασίας και κοινωνικού διαλόγου, ουδέποτε υιοθετήθηκε από την επίσημη Πολιτεία ως βάση συζήτησης για την υλοποίηση της ζητούμενης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ.
  Αντιθέτως διαπιστώνουμε με μεγάλη λύπη τη μονομερή ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια, ο οποίος έφερε προς δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο αναδιάρθρωσης «αγνώστου πατρότητας» και αμφισβητούμενης επιστημονικής υπόστασης, χωρίς να προηγηθεί καν προσχηματικός διάλογος με οποιονδήποτε μπορούσε να συνεισφέρει στο ιδιαίτερα σύνθετο και εξαιρετικού βαθμού δυσκολίας εγχείρημα.
  Είναι ηλίου φαεινότερο ότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να αποδεχτεί μία Αστυνομία τριών ταχυτήτων (κλάδων) όπου το κύτταρο της δεν είναι το Αστυνομικό Τμήμα.
  Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι καταργούνται 6.700 θέσεις κατωτέρων ενώ παράλληλα αυξάνονται αυτές των ανωτάτων αξιωματικών.
  Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί τόσο την μη ύπαρξη νέου βαθμολογίου που θα μειώνει τουλάχιστον στο μισό τους βαθμούς διοικούντων, όσο και τη διατήρηση των επιπέδων διοίκησης.
  Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί την μη ύπαρξη ολοκληρωμένης πρότασης για τη λειτουργία αυτόνομου Αστυνομικού Πανεπιστημίου όπου όλοι οι σπουδαστές του θα εισάγονται με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και θα μετεκπαιδεύονται δια βίου.
  Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί τη μη ύπαρξη οικονομικών πόρων, υλικοτεχνικής αλλά και κτιριολογικής υποδομής που θα υποστηρίξουν το νέο τρόπο λειτουργίας του Σώματος.
  Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί την αβεβαιότητα που προκαλούν τα άγνωστα μελλοντικά Προεδρικά Διατάγματα που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του ατεκμηρίωτου αυτού νομοθετήματος και που στην ουσία θα καθορίζουν την εργασιακή και οικογενειακή ζωή των Αστυνομικών.
  Θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα πολλά, όμως δεν είναι του παρόντος.
  Σημασία έχει το ότι ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης πρέπει να αντιληφθεί πως επιχειρεί κατά μόνας ένα αίολο επικοινωνιακό βήμα που είτε θα ρίξει τις προθέσεις του στο κενό στερούμενες επαρκούς υποστήριξης από τους κοινωνικούς εταίρους, είτε θα καταφέρει να βάλει τον οργανισμό της ΕΛ.ΑΣ. σε μια ακόμη περιπέτεια αναζήτησης λειτουργικών ισορροπιών για τα επόμενα χρόνια.
  Για τον λόγο αυτό τον καλούμε να κάνει την πολιτική υπέρβαση, μετατρέποντας την ψυχρή διαδικτυακή και πολλές φορές προσχηματική δημόσια διαβούλευση, σε μια σοβαρή διακομματική διαβούλευση η οποία θα συνεδριάζει για όσο χρόνο απαιτηθεί με τη συμβολή επιστημόνων, εκπροσώπων των εργαζομένων αστυνομικών, κοινωνικών φορέων καθώς και οποιουδήποτε άλλου κριθεί ότι μπορεί να προσφέρει στην προσπάθεια.
  Έτσι μέσα από ειλικρινή διάλογο, αμοιβαίες συμφωνίες, κατανόηση, αλλά και την ευνόητη συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων που οφείλουν να σταθούν μακριά από στείρες αντιπολιτευτικές τακτικές, να προκύψει το πόνημα εκείνο που θα οδηγήσει στην πλήρη ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντάς τη σύγχρονη, αποτελεσματικότερη και αποδεκτή από τον κάθε πολίτη αυτής της Χώρας.

  Α.Σ.Κ.Α.

 • 2 Αυγούστου 2013, 13:02 | Χρηστος

  Η παραγ. 3 περίπ. γ του άρθρου 01 «έλεγχος λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων κλπ» να διαγραφεί τελείως.Δεν ειναι δουλεια της Αστυνομιας να ασχολειται με τα καταστηματα.Ας δημιουργηθει παλι η αγορανομια να ελεγχει καταστηματα και τιμες

 • 1 Αυγούστου 2013, 10:07 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΓΕΝΗΣ

  ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  1.ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ – ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΣΤΟΛΟΙ- ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ -ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΙΟΤΕ- ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΝΕΥ ΑΠΟΧΡΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΔΡΙΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΥΠΟΠΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ.
  2.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ» ΕΞ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Κ.Λ.Π ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ.
  3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ. ΜΕΓΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ.
  4. ΑΠΑΝΤΕΣ ΓΙΑ 1Ο ΕΤΗ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΜΑΧΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ.
  5. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΟΥΝ 2 Α/ΓΟΙ, 5 ΥΠ/ΓΟΙ, 12 Τ/ΧΟΙ.
  6. ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΥΤΕΛΙΣΘΕΙ.
  7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ, Η ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΧΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ 20 ΕΤΗ.
  8. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΟΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
  9.ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΥΧΕΙ.ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗΣ.
  1Ο.ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Η ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΒΕΙ ΜΟΙΡΑΙΑ.
  11.Η ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 8ΩΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΛΗΦΘΕΙ Η ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ Η/Α, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΞ/ΚΟΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ.

 • 31 Ιουλίου 2013, 09:21 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού ΥΔΤ & Προστασίας του Πολίτη

  ΘΕΜΑ: Σ.Ν <>

  Ο κλάδος Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών, ως συνένωση των δύο υπαρχόντων κλάδων της Διοικητικής Υποστήριξης, προτείνεται να διορθωθεί στις εξής Διευθύνσεις:

  Α. Δνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών.
  Β.Δνση Πολιτικού Προσωπικού
  Γ.Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
  Δ.Δ/νση Οικονομικών
  Ε. Δ/νση Υποδομών (δικτύων) και Πληροφορικής
  Στ. Δ/νση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
  Η Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής προέρχεται από την συνένωση τριών (3) Δ/νσεων: Δ/νση Πληροφορικής, Τεχνικών , Δ/νση Διαχείρισης Υλικού. Είναι μία γιγαντιαίας μορφής Δ/νση με ανομοιογενή αντικείμενα τουλάχιστον όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Διαχείρισης Υλικού. Προτείνεται να συνενωθούν οι Δ/νσεις
  Τεχνικών και Πληροφορικής σε μία Δ/νση (Υποδομών- Δικτύων-Πληροφορικής) με τις εξής αρμοδιότητες:
  Η Δ/νση Υποδομών (Δικτύων ) και Πληροφορικής είναι αρμόδια για τον χειρισμό θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. Εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραμμάτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και παραχρήσεων, αξιοποίησης, ανάπτυξής, συντήρησης και υποστήριξης των τεχνολογικών και παρακολούθηση των σχετικών με αυτά συμβάσεων, καθώς και για το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων , την δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Το αντικείμενο της Δ/νσης Τεχνικών, σχετικά με τα μεταφορικά μέσα (κινήσεις, επισκευές,
  Έκδοση υπηρεσιακών αδειών) προτείνεται να μεταφερθεί στις αρμοδιότητες της ΔΙ.Τ.Ε. και το αντικείμενο σχετικά με τον οπλισμό και ατομικά εφόδια προτείνεται να μεταφερθεί στη Δ/νση Διαχείρισης Υλικού, η οποία πρέπει να παραμείνει αυτοτελής Υπηρεσία με ενισχυμένες αρμοδιότητες.
  Με την προτασή μας ενσωματώνονται στην Δ/νση Υποδομών ( δικτύων ) και Πληροφορικής οι αρμοδιότητες της ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας ( Τμήμα 1ο Δ/νσης Τεχνικών ) και των Κτιρίων (Τμήμα 4ο Κτιρίων ) και όλες οι αρμοδιότητες της Δνσης Πληροφορικής.
  Έτσι, η Δνση Υποδομών (Κτιρίων) και πληροφορικής θα έχει περισσότερο συνεκτικό χαρακτήρα, θα είναι ευέλικτη και θα δομηθεί σε 5 τμήματα, όπως ορίζει η κεντρική οδηγία του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (1Γ.Δ. Με 3 Δνσεις και έως 5 τμήματα κάθε Δνση).
  Ο υποβιβασμός της Δνσης Διαχείρισης υλικού σε υπηρεσιακή μονάδα μίας γιγαντιαίας Δνσης με ανομοιογενές αντικείμενο και η πληθώρα των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης, μερικής διαχείρισης, ελέγχου δαπανών, ελέγχου εκποίησης, υλικού καθώς και χρονοβόρα διαδικασία αλλαγής των διαχειριστών θα επιφέρουν ανυπολόγιστη ζημία στο έργο της υποστήριξης των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Η Δνση Διαχείρισης Υλικού να παραμείνει αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., να εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού και Οικονομοτεχνικού και να έχει ως αποστολή την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση, κατανομή και αποστολή στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. οπλισμού, ατομικών εφοδίων, μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και γενικών εφοδίων. Η Δνση Διαχείρισης Υλικών είναι αρμόδια για την εκποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως υλικών, εκτός των χαρακτηρισθέντων ως πέραν οικονομικής εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε.) οχημάτων. Η Δνση Διαχείρισης Υλικού διενεργεί πάσης φύσεως διαγωνισμούς για την προμήθεια οπλισμού, ατομικών και γενικών εφοδίων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Η Δνση διαρθρώνεται σε 4 τμήματα, το καθένα από τα οποία είναι κεντρική διαχείριση:
  1. Τμήμα Διαχείρισης Ατομικών Εφοδίων είναι αρμόδιο για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και αποστολή στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας των ειδών ιματισμού υπόδησης, κλινοστρωμνής, εξάρτησης και λοιπών ατομικών εφοδίων.
  2. Τμήμα Διαχείρισης Οπλισμού είναι αρμόδιο για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, επιμέλεια της συντήρησης, διαχείριση και αποστολή στις Υπηρεσίες όπλων, πυρομαχικών, χημικών μέσων και λοιπών εξοπλισμού.
  3. Τμήμα Διαχείρισης Μεταφορικών μέσων είναι αρμόδιο για την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση και αποστολή των μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών, λιπαντικών . ελαστικών και λοιπών εξοπλισμών αυτών.
  4. Τμήμα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Γενικών Εφοδίων ( το οποίο προέκυψε από συγχώνευση τμημάτων ήτοι του 4ου τμήματος Διαχείρισης τα
  5. τηλεπικοινωνιακών μέσων και του 5ο τμήματος διαχείρισης γενικών εφοδίων)
  Είναι αρμόδιο για την παραλαβή, αποθήκευση , φύλαξη διαχείριση και αποστολή στις υπηρεσίες του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ, των τηλεπικοινωνιακών και λοιπών τεχνικών μέσων και των γενικών εφοδίων ήτοι κώνων σήμανσης οδών, επιστομίων αλκοολομέτρων , φιαλών βαθμονόμησης, διοπτρών ημέρας και νυχτερινής παρατήρησης των εντύπων δελτίων ταυτότητας, μηχανών ενσωμάτωσης Δ.Τ., καμερών θερμικής απεικόνισης συσκευών ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, φανών, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων χειροπεδών καθώς και του υλικού G4, ετήσια συντήρηση συσκευών μέτρησης ταχύτητας οχημάτων (ραντάρ) των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
  Στο τελευταίο χρονικό διάστημα η Δ/νση Διαχείρισης Υλικού έχει αναλάβει πέραν των καθηκόντων της τη διενέργεια διαγωνισμών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και με αποκλειστικές αντιπροσωπεύσεις εταιρειών του εξωτερικού , συνολικού προϋπολογισμού από 800.000 έως 2.000.000 ευρώ ετησίως!!!
  Η Δ/νση έχει τη δυνατότητα, την εμπειρία και τη γνώση να διενεργήσει στο μέλλον και ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούς.
  Οι διαγωνισμοί αφορούν είδη ιματισμού, υπόδησης, κλινοστρωμνών, εξάρτησης και πάσης φύσεως ατομικών εφοδίων . Επίσης διεξάγονται διαγωνισμοί για την προμήθεια ξιφών, ειδών εξαρτημάτων, επιστομίων αλκοολομέτρων, φιαλών βαθμονόμησης, κώνων σήμανσης οδών κιγκλιδωμάτων και πραγματοποιούνται ετήσιες συντηρήσεις συσκευών μέτρησης ταχύτητας οχημάτων (ραντάρ) και συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών (ITEMISER) των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Τέλος, πληθώρα διαγωνισμών αφορούν ανταλλακτικά οχημάτων, ελαστικών, συσσωρευτών και λοιπά είδη για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.
  Στην Δ/νση Διαχείρισης Υλικού υπάρχουν 65 αποθήκες και TOL με υλικά μεγάλης οικονομικής αξίας με άνω των 1.500 διαφορετικών κωδικών χαρακτηρισμού των υλικών. Κεντρικής Διαχείρισης και αντιπρόσωπος του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο οικονομικό συμβούλιο είναι ο Δ/ντης της Δ/νσης
  Διαχείρισης Υλικού συνεπικουρούμενος από 4 διαχειριστές και 8 αποθηκάριους για τη διεκπεραίωση της βασικής αποστολής της Δ/νσης.
  Τα αντικείμενα της Δ/νσης μπορούν να ενισχυθούν με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Δ/νση Τεχνικών (όπως η πρόταση μας) με στόχο την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και μείωση της γραφειοκρατίας και των επικαλύψεων .
  Στη Δ/νση μας δύναται να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες για την εκποίηση καταστροφή και αξιοποίηση πάσης φύσεως υλικών, εκτός των Π.Ο.Ε οχημάτων
  (αρμοδιότητα ΔΙ.Τ.Ε.) των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

 • 30 Ιουλίου 2013, 15:04 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  Αγαπητοί συνάδελφοι της Π.Ο.Α.Σ.Υ , πραγματικά πιστεύω ότι έχετε ειλικρινείς προθέσεις να βοηθήσετε εμπράκτως σε μια κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας , στην παρούσα αναδιάρθρωση της αστυνομίας . Άλλωστε η μακροσκελέστατη αναφορά σας που επισκίασε τις απόψεις όλων των συναδέλφων που μέχρι τώρα κατέθεσαν μέσα από την τρέχουσα διαβούλευση τις απόψεις τους συγκεκριμένα και εμπεριστατωμένα , αποδέχεται περίτρανα την ανάγκη αυτή για αναδιάρθρωση της Ελληνικής αστυνομίας .
  Επειδή όμως θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην πράξη και να εφαρμόσουμε πράγματα που πρέπει να είχαν εφαρμοστεί «χθες» , σας γνωρίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους μας εάν σε δεύτερη φάση , με ξεκάθαρες προτάσεις συγκεκριμενοποιήσετε με βάσει την πείρα σας και τις μελέτες που έχετε στην διάθεσή σας το τι και το πώς πρέπει να γίνει το καθετί στα πλαίσια κάθε άρθρου του παρόντος νομοσχεδίου .
  Έτσι θα θέλαμε να δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις σας για τα παρακάτω θέματα:
  Ποια πρέπει να είναι η αποστολή και ο χαρακτήρας των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας ? , πως πρέπει να τεθεί η διάθρωση και ποιες πρέπει να είναι οι δομές Αστυνόμευσης ? , εάν και σε ποίο βαθμό και πως θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα θέματα διαφθοράς οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος και γενικά τα σοβαρά θέματα ασφαλείας , πως πρέπει να αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές εκδηλώσεις , πώς να βοηθήσουμε την τουριστική μας βιομηχανία , εάν χρειαζόμαστε επιστημονική αστυνομία και πώς να την χρησιμοποιήσουμε , ποια πρέπει να είναι η μορφή και η δράση των ειδικών δυνάμεων , πως πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση , πως βλέπεται τα θέματα διοίκησης και διοικητικής υπαγωγής , τι προτείνεται αντί για την κατάργηση των ήδη καταργημένων οργανικών θέσεων , ποια πρέπει να είναι τα λειτουργικά πλαίσια της Ελληνικής Αστυνομίας , πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μετανάστευσης και λαθρομετανάστευσης ? κ.τ.λ
  Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εάν οι προτάσεις σας υπερβαίνουν σε διορατικότητα και τεκμηρίωση θέματα που έχουν τεθεί στην παρούσα διαβούλευση , θα γίνουν αποδεχτές και τότε , πραγματικά θα έχετε συνδράμει τα μέγιστα στην πατρίδα μας μέσα από την συνδικαλιστική σας δράση .

 • 30 Ιουλίου 2013, 14:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΠΟ ΤΟ 1984 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 50-60000 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΣ ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ,,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ . ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ,ΠΑΡΌΛΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ,ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.ΟΜΑΔΑ Ζ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΣ ,ΜΑΤ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ,ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΧΙΜΩΝ ,ΕΝΩ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ,
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ. ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΝΩΡΙΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΛΙΓΟΜΗΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ. ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ .Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 2 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΟ 1984, ΠΕΡΙΠΟΥ 1 ΠΡΟΣ 3 ,ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ,Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΦΕΔΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ,

 • 30 Ιουλίου 2013, 12:15 | ΧΑΡΗΣ

  Προτείνεται σαν ειδικότερος στόχος της αναδιάρθρωσης και

  1. η Βελτίωση και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ των ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ λαμβάνοντας υπόψιν (και κατόπιν συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με τα πρότυπα ξένων και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) με σκοπό την καλύτερη επίτευξη του στόχου της την διευκόλυνση της καθημερινότητας των Αστυνομικών γενικότερα, την ΜΕΙΩΣΗ της ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ στο ελάχιστο δυνατό ,και συνεπώς την δημιουργία ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ για να μπορεί το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ να εκτελεί τα καθήκοντα στο ΜΕΓΙΣΤΟ δυνατό βαθμό ..
  2. Την ΑΜΕΣΗ συγκρότηση ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (λειτουργώντας έτσι και συμβουλευτικά ) σε κάθε μεγάλο Αστυνομικό τμήμα για να μειώνεται ο χρόνος μεταγωγής κρατουμένων στα Δικαστήρια διαδικασία η οποία ΣΗΜΕΡΑ αποσπά απο ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ της ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΒΑΘΜΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και για μεγάλο χρονικό διάστημα ..

 • 30 Ιουλίου 2013, 09:48 | ΠΟΑΣΥ

  Αθήνα 30 Ιουλίου 2013
  Αρ. Πρωτ.: 400/1/18β

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Η νομοθετική πρωτοβουλία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2013) για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας», απέχει παρασάγγας από την εμπεριστατωμένη Μελέτη – πρόταση για διάλογο (Μελετητή: Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ. Β. Παπακωνσταντή: Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=28&id=88:—– που είχε υποβάλλει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία η Ομοσπονδία μας το 2011, με στόχο την ψήφιση ενός βασικού νόμου πλαισίου, που θα καθορίζει τη λειτουργία της Αστυνομίας του 21ου αιώνα στη χώρα μας, μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών και με γνώμονα τόσο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και τη διασφάλιση του δοκιμαζόμενου, ανελέητα σήμερα, Έλληνα Αστυνομικού.
  Πρέπει να τονιστεί εξαρχής, ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση ένα «νομοθέτημα», που συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί διάλογος και εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων με τους συντάκτες του, ώστε ένα τέτοιο προϊόν αμοιβαίου προβληματισμού να τεθεί στην κρίση της αστυνομικής οικογένειας και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα οι συντάκτες του, παραδόξως, μας είναι άγνωστοι.
  Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε σε όσους τυχόν το λησμονούν, ότι το 2011, το ίδιο το Αρχηγείο, με τη σύμφωνη γνώμη της τότε πολιτικής ηγεσίας, είχε συνηγορήσει υπέρ της εκπόνησης μιας επιστημονικής μελέτης, διαθέτοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (μέσω ΕΣΠΑ), λαμβάνοντας τότε ακόμα υπόψη του, ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναγκαίων τομών, απαιτεί κυρίως χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι βεβιασμένες ενέργειες εκ μέρους εκείνων που ενώ είναι μέρος του υπό επίλυση προβλήματος, διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην επιβολή των όποιων αποφάσεών τους. Στη συνέχεια, βεβαίως, με την αλλαγή της πολιτικής Ηγεσίας, σημειώνεται αμέσως «αλλαγή πλεύσης», ακύρωση της προηγούμενης τακτικής του Αρχηγείου, και μάλιστα χωρίς να αιτιολογηθεί η νέα αυτή στάση, παρά τις δικές μας ενστάσεις, επιφυλάξεις και επισημάνσεις για την έκβαση της επιζητούμενης μεταρρύθμισης.
  Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, σήμερα, με απόντες –όχι με δική τους ευθύνη- την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, προφανώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανέλαβαν την παρουσίαση ενός δήθεν καινοτόμου νομοσχεδίου, τη στιγμή που αυτό αποτελεί εξόφθαλμη συρραφή -με τη μέθοδο της αποκοπής και επικόλλησης- άρθρων και παραγράφων, διατάξεων και υποπαραγράφων, των ισχυόντων νομοθετημάτων, όπως ο ιδρυτικός Νόμος του Αρχηγείου της αστυνομίας 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», ο ιδρυτικός Νόμος της Ελληνικής Αστυνομίας 1481/1984 και ορισμένα άλλα διατάγματα.
  Με αυτήν την μέθοδο, στους μη γνωρίζοντες, η αναδιάρθρωση παρουσιάζεται ως μεγάλη καινοτομία, ενώ πρόκειται είτε για ανακύκλωση αυτού που ήδη υφίσταται, ως παραπαίον οικοδόμημα, είτε αλλού, ως μετάλλαξη, μετονομασία και εξ ανάγκης προσαρμογή σε επιμέρους ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, εντασσόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν μετονομάστηκε σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν σε «Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». Αυτές, όμως, οι εύηχες παλινδρομήσεις δεν κατοχύρωσαν ως δια μαγείας και τον επιζητούμενο στόχο.
  Η αναφερόμενη στην εισηγητική έκθεση του σ.ν. επιδίωξη, ότι δηλαδή αποσκοπεί στο να καταστεί η Ελληνική Αστυνομία πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες, αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι παντελώς αστήρικτη και μη τεκμηριωμένη, με οικονομικοτεχνικούς και επιστημονικούς όρους, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος.
  Μια τεκμηριωμένη μελέτη, όπως είχαμε υποστηρίξει, θα κατέγραφε κατά βάση το εύρος των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του σημερινού αστυνομικού οικοδομήματος και με βάση αυτά θα κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις, εναλλακτικά σενάρια, πιθανά θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά τους.
  Επομένως, ποια είναι τα προβλήματα, πλήρως καταγεγραμμένα και στοιχειοθετημένα, που επιλύονται κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου;
  Υπάρχει κάποια έκθεση π.χ. για την γραφειοκρατία και γιατί δεν την παρουσιάζουν;
  Υπάρχει κάποια έκθεση για τις αρμοδιότητες μη αστυνομικής αμιγώς δράσης (επιδόσεις δικογράφων, γνήσια υπογραφής, εφαρμογή υγειονομικών-πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων κλπ) ή για τις επιπτώσεις που επιφέρουν αυτές στο κύριο έργο της αστυνομίας;
  Υπάρχει κάποια έκθεση αν οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι και σε ποιούς τομείς, από τη λειτουργία της αστυνομίας;
  Αν δεν υπάρχουν αυτά και άλλα πολλά, τότε σε ποια βάση και με τι κριτήρια θα γίνει η αναδιάρθρωση, ώστε να μην παραπέμπει η προσπάθεια του Αρχηγείου σε ανάλωση για διευθέτηση ενδοαστυνομικών προβλημάτων;
  Εξάλλου, ποια σοβαρή μελέτη, δεν θα κοστολογούσε το «πρόβλημα» και δεν θα υπολόγιζε επακριβώς το όφελος των προτεινόμενων αλλαγών, (όπως επιβάλλει άλλωστε και η κοινοβουλευτική διαδικασία της συνοδείας των προτεινόμενων διατάξεων από λεπτομερή Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ώστε το όποιο νομοσχέδιο να έπειθε και τον πιο δύσπιστο αστυνομικό, πολίτη κλπ, για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά του. Κυρίως, δε, θα αναφερόταν λεπτομερώς στο ανθρώπινο δυναμικό και στις θέσεις εργασίας του υπό αναδιοργάνωση οργανισμού, ώστε να γίνεται κατανοητή η διάθεση αξιοποίησής του, σύμφωνα με τις επιταγές του σήμερα και βεβαίως του μέλλοντος, εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το άλφα και το ωμέγα όταν συζητάμε για αναδιαρθρώσεις οργανισμών, πόσω μάλλον ενός ευαίσθητου οργανισμού, επιφορτισμένου με εξουσιαστικές αρμοδιότητες και καταναγκασμούς σε μια κοινωνία έτοιμη να «εκραγεί».
  Γι’ αυτό γεννάται το ερώτημα, άλλωστε, πώς οι συντάκτες του εν λόγω σ.ν., έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό καταργούμενων οργανικών θέσεων (6.700) αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων από τις περίπου 10.000 κενές θέσεις που υπάρχουν. Προφανώς, το υπόλοιπο, σχεδιάζουν να το καλύψουν με την απορρόφηση δημοτικών αστυνομικών(;), ενώ την ίδια ώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, άλλες περί απομάκρυνσης 2.000 πολιτικών υπαλλήλων και άλλες περί μετατάξεων εκατοντάδων υπαλλήλων από υπό κατάργηση οργανισμούς του δημοσίου. Προξενεί δε κατάπληξη η εξέλιξη αυτή, καθόσον μόλις η προηγούμενη αστυνομική ηγεσία είχε εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συρρίκνωση της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι είναι ανόμοια τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat, περί αναλογίας αστυνομικών –πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην Ελλάδα η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με πρόσθετες αρμοδιότητες και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται, επομένως, για μια επιχειρούμενη, πρόχειρη επαναδιάταξη-ανακατανομή των αστυνομικών δυνάμεων, και τούτο χωρίς να αποκαλύπτεται σε όλο του το εύρος το μέγεθος των επιπτώσεών τους, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
  Πώς είναι δε δυνατόν π.χ. να μη γίνεται ουδεμία αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα που αποτελεί το κύτταρο της αστυνομικής λειτουργίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ή να μη γίνεται καμία αναφορά στην αστυνομική περιπολία και στο χρόνο ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών, ή να μην υπάρχει καμία έκθεση εγκληματολογικών δεδομένων και χωροθέτησης των αστυνομικών υπηρεσιών-οικημάτων-περιπολικών;
  Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζονται δημοσίως τέτοια μεθοδικά εργαλεία από φορείς και πολίτες και να αγνοούνται προκλητικά, από την επίσημη και αρμόδια για την αρμονική λειτουργία της αστυνομίας, πολιτεία;
  Είναι σαφές, εξάλλου, ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, επειδή πουθενά σ’ αυτό δεν αποτυπώνονται οι όποιες άλλες επιπτώσεις και παρενέργειες επέλθουν από διοικητικές – υπηρεσιακές μεταβολές, π.χ. μεταθέσεις, υπηρεσιακή εξέλιξη κ.λ.π.
  Το «μαστίγιο» για τον χαμηλόβαθμο συνάδελφο, φαίνεται πως αποκρύπτεται μεθοδικά, επιφυλάσσοντάς του οδυνηρές εκπλήξεις με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων και ενδοϋπηρεσιακών εγκυκλίων, καθόσον, σύμφωνα και με το τελευταίο προτεινόμενο άρθρο 35 «Έναρξη ισχύος» του σ.ν., «οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του»!
  Μιλάμε, εν τέλει, για ουσιαστικό νομοθέτημα και σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης ή για πολιτική σκοπιμότητα και επικοινωνιακή αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του Σώματος, που απαξιώνουν ένα καθ΄ όλα ώριμο αίτημά μας και που βάζουν σε πρωτοφανείς περιπέτειες και ανεξήγητη αναστάτωση τους πάντες; Και πώς είναι δυνατόν στο πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο (10 & 11 Ιουλίου 2013), όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για φλέγοντα ζητήματα, να λέγεται από πλευράς εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου ανά γεωγραφική περιοχή, δεν μπορεί ο ίδιος ούτε η πολιτική ηγεσία να έχουν άποψη διότι αυτά είναι ζητήματα του Αρχηγείου; Δηλαδή, άλλα δίνουμε στη δημοσιότητα ως Υπουργείο και άλλα θα προωθηθούν αργότερα από το Αρχηγείο, μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να ανατρέπει τα πάντα στη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών όχι με τη μορφή νόμων, αλλά με προεδρικά διατάγματα, ως άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου;
  Αλλά, το κυριότερο, μέσα σε όλα αυτά λησμονείται η κοινωνία και ο πολίτης, για τον οποίο υποτίθεται θα κληθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεσμοθετήσει νέους κανόνες και σχήματα λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Από τη μελέτη του σχεδίου νόμου καθίσταται ολοφάνερο ότι κύρια στόχευση των συντακτών του, στο όνομα της βελτίωσης των λειτουργιών του Αρχηγείου, είναι η αύξηση των θέσεων των ανώτατων βαθμίδων της ιεραρχίας. Με επιτήδειο σχεδιασμό οι 14 ανώτατοι αξιωματικοί, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφέρειας Γενικών Καθηκόντων σήμερα, διπλασιάζονται σε 28 και μάλιστα υπό την επίκληση της εξειδικευμένης αποστολής της Ασφάλειας και την κάλυψη μιας συνακόλουθης επικοινωνιακής διαχείρισης, ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές, μετατρέπονται σε FBI! Εάν π.χ. οι Γενικοί Βορείου και Νοτίου Ελλάδος μετονομαστούν σε Γενικούς Ασφαλείας, θα αποκτήσει η αστυνομία κύρος και τα μέσα για τη δίωξη του εγκλήματος τη στιγμή των συντριπτικών περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, όταν γίνεται αγωνιώδης προσπάθεια για να εξοικονομηθούν καύσιμα για τα οχήματα και κονδύλια για την επισκευή-συντήρηση του πεπαλαιωμένου στην πλειοψηφία του στόλου των περιπολικών; Όταν η πλειοψηφία των αστυνομικών, οικονομικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να συντηρήσουν το σπίτι και την οικογένειά τους;
  Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ουδεμία αναφορά γίνεται στη συντριπτική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Αστυνομίας που ως γνωστόν έχει τρομερή επίπτωση στα μεταφορικά μέσα της Αστυνομίας, στα καύσιμα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π., ενώ ουδεμία πρόταση κατατίθεται με στόχο τη βελτίωση αυτής της ζοφερής κατάστασης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι άνευ οικονομικών πόρων και σχετικών εγγυήσεων, καμία Αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, πόσω μάλλον όταν επιδιώκεται η εκσυγχρονιστική της μετάλλαξη.

  Επιπλέον, και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου το σ.ν. υποτίθεται ότι επιχειρεί να «καινοτομήσει», το επίπεδο και η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών δεν φαίνεται να αναβαθμίζεται, αντίθετα επιχειρείται και η υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, παρά την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χαρακτηρίστηκε ως Σχολή Ανωτέρας Εκπαίδευσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει ισότιμη με τα ΤΕΙ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Σχολή Αστυφυλάκων «χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα», χωρίς να τα κατονομάζει, αλλά ούτε και διασφαλίζεται η απογραφή των ευδοκίμως αποφοιτησάντων στην κατηγορία Τ.Ε.
  Επίσης, η όποια επίκληση εξειδίκευσης, έχει μόνο θεωρητική προσέγγιση και δεν αποτυπώνεται πώς ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) θα αποκτηθεί αυτή.
  Ιδίως, δε, αποκρύπτεται επιμελώς ότι οι δόκιμοι από τα πέντε εξάμηνα που διαρκεί η φοίτησή τους, στα τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πάγιων αστυνομικών αναγκών ανά την Ελλάδα, με 250 ευρώ αντιμίσθιο μηνιαίως. Αυτό θα απασχολήσει την ηγεσία;
  Στο άρθρο 28 προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το υπάρχον καθεστώς. Δεν αναφέρονται πουθενά οι στόχοι, πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ο σύγχρονος αστυνομικός. Δεν κατοχυρώνεται η ισοβαθμία με τα ΑΤΕΙ της Σχολής Αστυφυλάκων και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με βάση προγράμματα και όχι σχολές. Στην ουσία διατηρείται η υπάρχουσα δομή (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολές,) χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται τόσες δομές και χωρίς να αναφέρεται τίποτα για την ουσία, παρά μόνο για τον τρόπο επιλογής διδακτικού προσωπικού.
  Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί να γράφεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 28, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Η προσθήκη του Υπουργείου Παιδείας δε γίνεται σε ουσιαστική βάση, αφού ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Ακαδημίας καθίστανται οι κύριοι εισηγητές εκπαίδευσης. Στην ουσία προστίθεται άλλη μια γραφειοκρατική δομή.
  Η πραγματική αυτοτέλεια, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η έρευνα, η επιστημονική τεκμηρίωση της εκπαίδευσης, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση ειδικά στις μετεκπαιδεύσεις, είναι ζητούμενα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η ριζική αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και αυτή να γίνεται για όλα τα στελέχη μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, θα περιμέναμε η πολιτική ηγεσία να κάνει την υπέρβαση και να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την επιλογή του Αρχηγού του Σώματος από διακομματική επιτροπή της Βουλής.
  Εύλογη ανησυχία προκαλεί και η σύσταση π.χ. της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιπλέκονται τα πράγματα ιδίως με την υπαγωγή στην αστυνομία των δημοτικών αστυνομικών, η οποία ήρθε να υπερφαλαγγίσει τους συντάκτες του, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς αναμένεται να φορέσουν κι αυτοί τελικά την αστυνομική στολή (;).
  Η σύσταση, επίσης, Κλάδου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την μόλις προ έτους προωθηθείσα πολιτική για την αποαστυνομικοποίηση των διαδικασιών ασύλου. Η αστυνομία πρέπει να περιοριστεί στα θέματα αστυνόμευσης αλλοδαπών και μόνον, καθόσον η Μετανάστευση είναι ζήτημα γενικότερης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Συνεπώς για τη μετανάστευση θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης, η οποία θα υπάγεται ή στο υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Μέσα σε όλα αυτά, ωστόσο, προστίθενται και νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται από ευρωπαϊκές οδηγίες –δεσμεύσεις, όπως η λειτουργία τράπεζας DNA, κ.λ.π., ενσωματώνοντας έτσι στην καθημερινή αστυνομική λειτουργία τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριών.
  Αυτό, όμως, το αυτονόητο, το οποίο είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να εφαρμόζει σε όλη του την έκταση, δεν αποτελεί αναδιάρθρωση ούτε μεταρρύθμιση, αλλά προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, και τα οποία δεν μπορεί να τα αξιοποιεί ευκαιριακά το Αρχηγείο, παραπέμποντας συνειρμικά στις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται κατά κόρον παντού, ώστε ο αδαής να συνδέσει αυτό που επιχειρείται να γίνει, με αυτά που βλέπει στην τηλεοπτική εικόνα (CSI κλπ).
  Βεβαίως για το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αιτιάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο, εισάγεται διάταξη για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, ως επιταγής ευρωπαϊκών οδηγιών, ενώ την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι γίνεται επιλεκτική ενσωμάτωση οδηγιών. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της βασικής συμφωνίας της Βουδαπέστης για τη νομική κατοχύρωση των διωκτικών αρχών, όσον αφορά τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καίτοι την έχει υπογράψει η χώρα μας από το 2001, σύμφωνα και με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή.

  Στα 27 άρθρα που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Αστυνομίας μπορούμε περαιτέρω να παρατηρήσουμε τα εξής:
  1) Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη σε επιτελικό επίπεδο των υπηρεσιών του Αρχηγείου, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην καθημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.
  2) Αντί για απλοποίηση δομών και λειτουργιών, παρατηρείται μια μεγέθυνση της πολυπλοκότητας και του διαχωρισμού των υπηρεσιών και διαμορφώνονται συνθήκες για ακόμη περισσότερες ανάγκες σε υποστηρικτικό και γραφειοκρατικό προσωπικό, παρά το ότι παρουσιάζεται μείωση επιτελείων και οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  3) Ο βασικός διαχωρισμός στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Μετανάστευσης θα μπορούσε να σταθεί σε επιτελικό επίπεδο, αλλά η καθετοποίηση μέχρι τη βάση, δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες.
  4) Δεν αναφέρεται πουθενά κάποιο σύστημα, μονάδα, υπηρεσία, συμβούλιο ή κάποιος έγκυρος τρόπος ανεξάρτητης παρακολούθησης της εγκληματικότητας. Ενώ προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστημονική, έγκυρη και ανεξάρτητη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των εγκληματολογικών δεδομένων, ώστε να τροφοδοτούνται με τα αναγκαία στοιχεία, κατευθύνσεις κ.λ.π., οι δράσεις της Αστυνομίας.
  5) Δεν αλλάζει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας ούτε αναφέρεται κάτι σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της στελεχιακής πολιτικής. «Καινοτομία» αποτελεί το ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται, να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία», σύμφωνα και με Π.Δ. που προωθήθηκε προς υπογραφή από το Δεκέμβριο του 2011 και ισχυροποιείται τώρα με νόμο. Εάν αυτό συνοδευόταν και με καινοτομίες για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου αστυνομικού ίσως να περνούσε απαρατήρητο… Όμως τη στιγμή της δοκιμασίας και της μη προώθησης ουδενός μέτρου ανακούφισης σε καθημερινό-υπηρεσιακό επίπεδο των χαμηλόβαθμων αστυνομικών, η προτεινόμενη διάταξη περί στρατηγών είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας που υφίσταται.
  6) Με την προτεινόμενη δομή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις τόσο στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα, όσο και στη γεωγραφική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι προτείνεται η δημιουργία πολλών ξεχωριστών υπηρεσιών ασφάλειας. (Ασφάλεια, Παράνομη Μετανάστευση, εγκλήματα που σχετίζονται με αυτή, οργανωμένο έγκλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια κλπ), οι οποίες στην πράξη θα αλληλεπικαλύπτονται.
  7) Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο βαθμολόγιο (διατηρείται ως έχει η βαθμολογική ιεραρχία), ούτε προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή στην αντιστοίχιση βαθμών με θέσεις (π.χ. στα άρθρα 25 (συντονισμός υπηρεσιών), 26 (διοίκηση), 27 (βαθμοί διοικούντων), εκτός του ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, στην ουσία είναι φανερό ότι οι συντάκτες περισσότερο ενδιαφέρονται για την κατοχύρωση θέσεων και λιγότερο για την ουσιαστική αναδιάρθρωση δομών και λειτουργιών. Είναι δεδομένο μάλιστα ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αυτών που προτείνονται, θα υπάρξει ανάγκη αύξησης των θέσεων στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, που είναι οξύμωρο σε σχέση με την προτεινόμενη μείωση κατά 6.700 θέσεων των οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  8) Είναι φανερή η τάση για υπερσυγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων στο κέντρο, σε βάρος των Περιφερειών και των Αστυνομικών Διευθύνσεων, χωρίς να γίνεται γνωστό τι άλλο επιφυλάσσει ο νομοθέτης για τις υφιστάμενές τους δομές. Επίσης, η διοικητική ευθύνη για την εγκληματικότητα διασπάται, δεδομένου ο ΓΑΔΠ δεν θα έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, αλλά ούτε και ο Διευθυντής Ασφάλειας για όλα τα θέματα. Επιπλέον, είναι φανερό ότι υποβαθμίζεται η θέση και ο ρόλος του Αστυνομικού Διευθυντή σε επίπεδο νομού.
  9) Από νομοτεχνική άποψη, το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ατελές και με βάση την πολυπλοκότητα που προτείνεται, είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει τα λειτουργικά κόστη της Αστυνομίας.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  Δεν πρέπει, τελικά, να μας διαφεύγει ότι οποιαδήποτε ατελέσφορη αλλαγή, οδηγεί στην ουσία σε βήματα προς τα πίσω. Το να περάσει ως αναδιάρθρωση μια μη αναδιάρθρωση, υπονομεύει στην ουσία το μέλλον της ΕΛ.ΑΣ. Τα προτεινόμενα περί αναδιατάξεων δυνάμεων και αναβαθμίσεων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, γίνονται εντελώς εμπειρικά, με άγνωστα κριτήρια και εγγυήσεις επιτυχίας, και ως εκ τούτου δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο επιτυχίας. Αντιθέτως προκαλούν ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά σε όλους μας.
  Επειδή από όλες αυτές τις επισημάνσεις μας, συνάγεται ότι πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθετικό πόνημα, μια «οφθαλμαπάτη», καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν να το αποσύρουν και στη θέση του να ξεκινήσουν διάλογο από μηδενική βάση, τολμώντας κατ’ αρχήν να αναφερθούν και να θίξουν τα κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, με πρώτο κυρίαρχο αυτό της διαχρονικής εξυπηρέτησης κομματικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση που υφίσταται, γεγονός που καταδεικνύεται όταν πλησιάζει η περίοδος των κρίσεων και προαγωγών για τα ανώτατα στελέχη που τη διοικούν. Επισημαίνουμε δε ότι όλες οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν στο παρελθόν, και παρουσιάστηκαν ως τέτοιες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, ουσιαστικά αυτό εξυπηρέτησαν.
  Ως Ομοσπονδία, αιτούμαστε μια αναδιάρθρωση με όρους κοινωνίας και όχι με όρους Μνημονίου, που εξυπηρετεί την περικοπή οργανικών θέσεων και την απορρόφηση στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και κινητικότητας εργαζομένων από άλλα υπουργεία, όπου με το μισθό του ενός, θα αμείβονται δυο κι αυτό για όσους έχουν την τύχη να μην είναι απολυμένοι.
  Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι τα μείζονα ζητήματα της ασφάλειας του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακομματική συνεννόηση, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής και επιστημονικής συνεργασίας.
  Εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, όπως αυτός έχει αναλυθεί λεπτομερώς και κατά κόρον στο παρελθόν, αλλά αναφέρεται και συμπυκνωμένα στην προαναφερόμενη Μελέτη μας για τη συνολική μεταρρύθμιση των δομών και των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 30 Ιουλίου 2013, 07:45 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :
  Η οργανωτική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που δρομολογείται με το παρόν Νομοσχέδιο έχει σαν σκοπό να προσαρμοστούμε στα νέα κοινωνικά δεδομένα , τούτο , είναι απόλυτα αντιληπτό . Επειδή όμως θεωρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ την παρούσα αναδιάρθρωση καθ όσων ορίζονται νέα πλαίσια, υιοθετούνται καινούργιες λογικές και δρομολογείται η λειτουργία νέων κανόνων και δομών , θα πρέπει το όλο εγχείρημα να ολοκληρωθεί παράλληλα και σε μια άλλη διάστασή του . Εκείνη των ΑΡΧΩΝ που διέπουν και ορίζουν την αναγκαιότητα για αστυνόμευση σε όλα τα πεδία . Δεν έχουμε πλέον τα περιθώρια και την πολυτέλεια η δράση και η λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων να μην είναι η καλύτερη δυνατή.
  Η αίσθηση ότι ιστορικά και μέσα από την συνεχή παρουσία της στην Ελληνική κάθε φορά πραγματικότητα , η Ελληνική Αστυνομίας ( με τις όποιες κατά καιρούς προσαρμογές της ) αποτέλεσε και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς είναι κυρίαρχη .
  Δέον συνεπώς είναι στην παρούσα φάση οι σκέψεις μας να ορίζονται και από τις παρακάτω Αρχές :
  1 . Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ : Τούτη υποδεικνύει ότι η όποια αναδιάρθρωση , θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την Ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να προσαρμοστούμε σε αυτά που έχουμε καταγράψει ότι χρήζουν αντιμετώπισης , αλλά , λαμβάνοντας υπόψη μας και την εκτός συνόρων τάση π.χ της εγκληματικότητας και ιδιαίτερα , προκειμένου να προσαρμοστούμε στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ που ΘΑ μας απασχολήσουν .
  2 .Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι βασικές δομές αστυνόμευσης θα πρέπει να «φτάνουν» ομοιόμορφα σε όλα τα μέρη της επικράτειας . Ειδικότερα κυρίαρχα στη παρούσα φάση ( κατά την άποψή μου ) θέματα όπως η διαφθορά , το οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα κ.α , θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα παντού και με την ίδια ετοιμότητα .
  3 . Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: Περισσότερο από ποτέ από εδώ και πέρα , θα πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ως εκ τούτου στην παρούσα αναδιάρθρωση θα πρέπει να οριστούν ξεκάθαρα ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ . Ως προς τούτο να επιβραβεύονται π.χ ( ως οι ποιο έξυπνες ) οι Αστυνομικές υπηρεσίες στην εδαφική αρμοδιότητα των οποίων δεν προέκυψε εγκληματικότητα και όχι απαραίτητα εκείνες οι υπηρεσίες με την μεγαλύτερη απόδοση σε βεβαίωση παραβάσεων .
  4 . Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ : Παράδειγμα , αντί η τροχαία να «κυνηγάει» στους δρόμους του μεθυσμένους οδηγούς θα μπορούσε να αυξηθεί ο έλεγχος στα μπαρ και στα αμιγή καταστήματα πώλησης και κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών από όπου οι περισσότεροι οδηγοί προέρχονται και να θεσπιστούν αυστηρότερες ποινές στους ιδιοκτήτες και στους υπευθύνους αυτών . Να υιοθετηθεί και να ενθαρρυνθεί ο θεσμός του ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ , να χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία για τον εντοπισμό χασισοφυτειών , να επιφορτιστούν με «αστυνομικά καθήκοντα » οι πρυτάνεις και τα μέλη του Δ.Σ των ιδρυμάτων αυτών , να λειτουργήσει στην έδρα κάθε αντιπεριφέρειας αστυνομική επιτροπή με μετέχοντες πέραν του αστυνομικού διευθυντή του Νομού , εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης , της εκπαίδευσης και άλλων σχετικών με το ζήτημα που απασχολεί, να εκδίδονται από τους αστυνομικούς διευθυντές περισσότερες αστυνομικές διατάξεις για την ρύθμιση θεμάτων που απασχολούν , κ.α
  Πέραν όμως των ανωτέρω αρχών σημαντικά θέματα που έχουν ανακύψει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτηση και δρομολόγηση των κατάλληλων δόμων στην παρούσα αναδιάρθρωση .
  Πρώτο από όλα είναι η ψυχολογική και γενικότερα η υποστήριξη των αστυνομικών τόσο μέσα από την διοίκηση όσο μέσα και από την ενίσχυση του ρόλου του αστυνομικού ψυχολόγου . Ενθυμίζω ότι οι αυτοκτονίες αστυνομικών δεν έχουν προηγούμενο. Η διαχείριση επίσης της Εικόνας της αστυνομίας γίνεται περισσότερο από εξωυπηρεσιακούς παράγοντες που την παρουσιάζουν όπως θέλουν . Επίσης σημαντικά είναι , να περιοριστεί η πολυμορφία των αστυνομικών δυνάμεων που δημιουργεί σύγχυση στην κοινωνία , να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού , να συνδεθούν οι προαγωγές του κατώτερου αστυνομικού προσωπικού και με την απόδοσή τους στο αντικείμενό τους κατά το Αμερικανικό Μοντέλο κ.α

 • 28 Ιουλίου 2013, 13:40 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

  ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ

 • 27 Ιουλίου 2013, 17:32 | Μήτσος

  Αρ1παρ8β :η αστυνομία σήμερα Δεν έχει τα απαραίτητα μέσα,κ ιδιαιτέρως οχήματα.θα πρέπει να γίνει άμεσα ανανέωση του γερασμενου στόλου,κ να λυθεί το πρόβλημα συντήρησης του είδη υπάρχοντος..ευκαιρία της διάλυσης της δημοτικής αστυνομίας θα μπορούσαν τα οχήματα της δημοτικής,μιας κ είναι κρατικά οχήματα με ήδη εγκατεστημένα συστήματα φωτεινών κ ηχητικών ειδοποιήσεων,με χαμηλού κόστους τροποποιήσεις να γίνουν περιπολικά οχήματα κ να παραχωρηθούν στην ΕΛ.ΑΣ. Δίνοντας ανάσα στην μεγάλη έλλειψη που υπάρχει .επίσης θα πρέπει να εφαρμόζεται επιτέλους κ με περικοπή των γραφειοκρατικών εμποδίων η υπάρχουσα διάταξη για αξιοποίηση κ παραχώρηση στην αστυνομία των κατασχεμενων οχημάτων.

 • 27 Ιουλίου 2013, 14:57 | Κ.Ε.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προστεθεί η έννοια της «προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Άλλωστε αυτό το γενικό πλαίσιο, περιλαμβάνει τους όρους «εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών» οι οποίοι είναι αρκετά παρωχημένοι στις μέρες μας. Εκτός αυτού, δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να αποδοθεί σε κείμενο η σημασία που δίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα από την ΕΛ.ΑΣ..
  Κατά τον τρόπο που θέλουμε να αναδιαρθρωθεί και να εκσυγχρονιστεί η Αστυνομία, θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση και στον τρόπο γραφής και έκφρασης.

 • 27 Ιουλίου 2013, 13:11 | Babis

  Εντύπωση κανει ότι ενω η αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. αναφερεται αρκετα αναλυτικά, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ουτε λέξη για την επιτηρηση των χερσαιων συνορων, παρολο που εχει δημιουργηθεί Επιχειρησιακό Κέντρο επιτήρησης συνόρων στο Ν. Έβρου με θερμικες καμερες, συνεργαζεται με τη FRONTEX, θα λειτουργήσει το Εθνικο Συντνιστικο Κεντρο Επιτηρησης Συνορων (χρηματοδοτηση ΕΣΠΑ), κι ειναι υπευθυνη για το Συστημα Παρακολούθησης εξωτερικών συνόρων Ευρωπαϊκής Eνωσης (EUROSUR). Και το κυριότερο έχει προσλάβει 10.000 συνοριοφύλακες για αυτό το σκοπό.
  Στο Ισραήλ η Αστυνομια Συνορων ειναι Μοναδα Χωροφυλακής(gendarmerie) της Ισραηλινης αστυνομιας και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ στρατιωτες στα συνορα του Ισραήλ! Ο ισραηλινος στρατος επεμβαινει όταν η συνοριακή αστυνομία ζηταει τη βοηθεια του. Λεπτομέρειες στα:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Border_Police
  http://www.mops.gov.il/English/PolicingENG/Police/Pages/BorderPolice60.aspx
  Επίσης στα Βαλκανια:
  η Βουλγαρία διαθετει συνοριακή αστυνομια με τοπικη δικαιδοσία 7 χλμ από τη γραμμη των συνορων για ολα τα θεματα αστυνομευσης (Βουλγαρικος στρατός στη συνοριακη γραμμη ΔΕΝ υπάρχει)
  Η ΠΓΔΜ διαθετει «συνοριακο περίπολο (Border Patrol)» που ειναι μοναδες του υποργειου εσωτερικών.
  Τουρκια: εχει ανακοινωσει ότι εναρμονιζομενη στα της ΕΕ θα αποσυρει τις συνοριακες στρατιωτικές μοναδες και θα τις αντικαταστήσει εντος 5ετιας με επαγγελματικο σωμα συνοριακης φυλαξης.
  Μηπως να εξεταζοταν η δημιουργία Μοναδων Συνοριακης Φυλαξης (τυπου Χωροφυλακης) ωστε να αναλαμβαναν εξ ολοκληρου την επιτηρηση συνορων επαγγελματίες κι όχι 20χρονα παιδιά που υπηρετούν τη θητεία τους?
  Με δυναμη 10.000 ανετα δημιουργούνται 5 συνταγματα συνοριακης φύλαξης, 3 για τα Βόρεια Συνορα και 2 για τα Ανατολικά και να ελεγχθει σε σταθερη βαση η λαθρομεταναστευση.
  (οι εφεδροι ειναι για να δωσουν το αιμα τους και να υπερασπισουν τα συνορα από τον εχθρο της πατριδας κι οχι να εμπλεκονται για να αποτρεψουν συνδιαλαγες εμπορων ναρκωτικών, trafficing κα)

 • 27 Ιουλίου 2013, 12:22 | ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ

  Το ορθό είναι Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σύμφωνα με το Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) και όχι Λιμενικό Σώμα.

 • ΟΧΙ στη μονομερή αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.

  Η εν μέσω θέρους ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου για την «αναδιάρθρωση» της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα μικρό χρονικό διάστημα αποδοχής σχολίων επ’ αυτής κατ’ αναλογία του δήθεν «μεγάλου» του εγχειρήματος, καταδεικνύουν ακόμα και στον πιο καλόπιστο συνομιλητή τον προσχηματικό χαρακτήρα της διαδικασίας.
  Όταν εδώ και χρόνια το ερώτημα που τίθεται συνεχώς και από κάθε πλευρά, είναι το «τι αστυνομία θέλουμε», εμφανίζεται ένας Υπουργός Δημόσια Τάξης υποστηριζόμενος τεχνικά από άγνωστους σε όλους μας νομοπαρασκευαστές και αφού για ένα σχεδόν χρόνο πιπιλίζει επικοινωνιακά την καραμέλα της αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς όμως να προβαίνει σε κανένα θεσμικό διάλογο, τελικά παρουσιάζει στη δημοσιότητα ένα κείμενο «αγνώστου πατρός» και άνευ επιστημονικής ταυτότητας.
  Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την κορφή ενός νομικού παγόβουνου που υποκρύπτει έναν οργασμό άγνωστων Προεδρικών Διαταγμάτων ακόμα και στους ίδιους τους Βουλευτές που θα κληθούν να το ψηφίσουν, τα οποία θα ακολουθήσουν κατ’ εφαρμογή του και που στην ουσία είναι αυτά που θα καθορίσουν τη νέα λειτουργική μορφή της Αστυνομίας καθώς και τις ζωές των αστυνομικών και των οικογενειών τους.
  Η υποβολή προτάσεων από τον οποιονδήποτε στα πλαίσια της δήθεν διαβούλευσης δεν επιτυγχάνει τίποτε άλλο από το να νομιμοποιεί ηθικά το εγχείρημα του κυρίου Δένδια και των αγνώστων συνεργατών του σε αυτό για μονομερή καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνοντας εν τέλει την «αυθεντία» τους.
  Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ώστε τα πολιτικά κόμματα, με πρώτο αυτό της συγκυβέρνησης, αλλά και τα αστυνομικά συνδικάτα να αντιδράσουν ζητώντας άμεσα την απόσυρση του επίμαχου νομοσχεδίου και να επαναφέρουν στο προσκήνιο την πάγια πρόταση της ΠΟΑΣΥ για σύσταση διακομματικής επιτροπής που μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμικό διάλογο και αναγνωρισμένη επιστημονική υποστήριξη θα επιτύχει τη μέγιστη συναίνεση για τη δημιουργία από την αρχή ενός αστυνομικού οργανισμού που θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις προκλήσεις των καιρών.
  Όσο χρόνο και να πάρει αυτό, το αποτέλεσμα για την ασφάλεια του Πολίτη θα είναι πλείστως καλύτερο από μια πρωτοβουλία στηριζόμενη στην «αρχή του ενός ανδρός».

  Γρεβενά 26 Ιούλη 2013

  Χρήστος Τριγώνης
  Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.ΑΣ.Υ.
  Πρόεδρος Ε.Α.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  trigonischr@gmail.com

 • 27 Ιουλίου 2013, 08:45 | Τσιρίδης Θεμιστοκλής

  Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας αστυνομικός ενώ βλέπει μία παράβαση του ΚΟΚ δεν επεμβαίνει γιατί είναι θέμα τροχαίας και ένας τροχονόμος δεν επεμβαίνει σε κάποιο θέμα της [ αστυνομίας ].Η αστυνομία πρέπει να είναι μία και ενιαίε για μένα όπως στην Γερμανία και αλλού.

 • 26 Ιουλίου 2013, 15:54 | Κων/νος Λ. Στεφανής

  Η παραγ. 3 περίπ. γ του άρθρου 01 «έλεγχος λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων κλπ» να διαγραφεί τελείως και να άναλάβει άλλος φορέας τον έλεγχο και μάλιστα ο δήμος. Δημιουργεί πολλά προβλήματα στην Αστυνομία και δεν επιλύει κανένα.

 • 26 Ιουλίου 2013, 15:32 | Κων/νος λ. Στςφανής

  Οι λαθρομετανάστες είναι πρόβλημα που λύνεται με πολιτικά μέσα περισσότερο και λιγότερο με αστυνομικά μέτρα

 • 26 Ιουλίου 2013, 14:21 | Κων/νος λ. Στςφανής

  Οι λαθρομετανάστες είναι παράνομοι,παραβιάζουν το νόμο του κράτους,επομένως διαπράττουν έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζονται από τη δημόσια και κρατική ασφάλεια που έχει αρμοδιότητα και οργάνωση σε όλη την επικράτεια. Σήμερα έχουμε πολλούς λαθρομετανάστες, αύριο να υπάρχουν πολλοί λίγοι, θα την καταργήσουμε την υπηρεσία αυτή; Η παργ. γ΄να περιληφθεί στην παραγ. β΄του άρθρ 01 και να καταργηθεί ο Κλάδος Αλλοδαπών. Εξάλλου οι Ευρωπαίοι δεν είναι αλλοδαποί ανήκουμε στην ίδια κοινότητα την Ευρωπαική.

 • 26 Ιουλίου 2013, 07:55 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  1) ΝΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΑΧΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΓΑΔΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ).
  2) ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ή ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ (ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ)ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ή
  3) ΝΑ «ΝΤΥΘΟΥΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΩΣ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ.
  4) ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!!

 • 25 Ιουλίου 2013, 18:08 | E.ΖΑΡΚ

  1. Ως προς τον έλεγχο της λειτουργίας κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων να εξακολουθήσει να περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες μας εφόσον καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί απορροφηθούν ώστε να εκτελούν τον συγκεκριμένο έλεγχο.
  2. Να εξεταστεί το κατά πόσον ο έλεγχος της τουριστικής νομοθεσίας δύναται να ασκηθεί αποκλειστικά ή για εύλογο χρονικό διάστημα με τη συνδρομή Αστυνομικών από προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι.
  3. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας να περιλαμβάνεται στην άσκηση γενικής αστυνόμευσης.

 • 25 Ιουλίου 2013, 17:02 | Κων/νος λ. Στςφανής

  Η Αστυνομία να είναι ανεξάρτητο σώμα και ο Αρχηγός να εκλέγεται από τη Βουλή των Ελλήνων με 180 ψήφους και γιά 4 χρόνια. Να είναι υποχρεωτική η επιλογή του από Αντιστρατήγους και όχι από κατώτερους βαθμούς. θα διοικεί την Αστυνομία και θα ελέγχεται αυστηρά από την εκάστοτε κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητα του έργου του. Η εν λόγω διάταξη να αλλάζει μόνον με νόμο που θα ψηφιστεί από 180 Βουλευτές.

 • 25 Ιουλίου 2013, 16:43 | Κ.Γ

  Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί επίσης βραχίονα της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης της και εμπλέκεται σε πάνω από 80 διοικητικές διαδικασίες.
  Εκδίδει και διαμοιράζεται ηλεκτρονικά στο δημόσιο τομέα ταυτοποιητικά έγγραφα Ελλήνων και Αλλοδαπών.

 • 25 Ιουλίου 2013, 15:36 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  Αστυνόμευση του νόμου περι καπνίσματος.

  01.3.γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και καταστημάτων

  Να προστεθεί: «συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής του νόμου περί καπνίσματος».

  Μέχρι τώρα η αστυνομία δήλωνε αναρμοδιότητα για το νόμο περί καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και παρέπεμπε στη δημοτική αστυνομία. Τώρα που η δημοτική αστυνομία καταργείται ή αποδεκατίζεται, η ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει να αναλάβει και αυτή την αρμοδιότητα. Γι’ αυτό καλό είναι να αναφερθεί ρητά στις αρμοδιότητες.

 • 25 Ιουλίου 2013, 15:46 | Αλέξανδρος Αθανασόπουλος

  01.4.α και 01.4.β. Να προστεθεί αναφορά στα ποδήλατα:
  τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους.

  Το ποδήλατο ναι μεν θεωρείται ως όχημα από τον ΚΟΚ του 2007, αλλά έχει μερικές ιδιαιτερότητες και καλό θα ήταν να αναφέρεται ξεχωριστά. Το ποδήλατο δεν είναι μηχανοκίνητο και ο ποδηλάτης σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να θεωρείται και ως πεζός (σίγουρα όταν είναι κατεβασμένος από το ποδήλατο). Πιθανόν οι ποδηλάτες να μπορούν να κινούνται σε πεζόδρομους. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να αναφέρεται το ποδήλατο συγκεκριμένα, για να δοθεί έμφαση σ’ αυτό το αναδυόμενο μέσο μεταφοράς που είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 • 25 Ιουλίου 2013, 13:40 | George

  Να καταργειθεί άμεσα η ανωνυμία των ΜΑΤ.

 • 25 Ιουλίου 2013, 01:24 | ΠΕΤΡΟΣ (ΠΕΤΡΑΝ)

  Να προστεθεί και 10η παράγραφος στο άρθρο 1.
  Οι Έλληνες φοιτητές των σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, μπορούν να παρακολουθούν κοινά μαθήματα, διδακτικές ενότητες και επιμορφωτικά σεμινάρια της CEPOL, εντελώς δωρεάν, και να ανταλλάσσουν απόψεις σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καλύτερη συνεργασία και αστυνόμευση στην Ευρώπη.