Άρθρο 24: Διευθύνσεις Αλλοδαπών

1. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, υπάγονται απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

2. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα. Στις Διευθύνσεις αυτές υπάγονται τα Τμήματα Αλλοδαπών, τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας.

3. Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων.

 • 5 Αυγούστου 2013, 01:28 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Χαράλαμπος Γ.Γραμματέας Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

  Διαβάζοντας το άρθρο 24, θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λάβει σοβαρά το υπουργείο και αφορά το θέμα των οργανικών θέσεων. Οι οργανικές θέσεις να παραμείνουν εντός νομού και να μην υπάγονται στις δ/νσεις αλλοδαπών, το σημαντικότερο κριτήριο της πρόσληψης Σ/Φ ήταν η εντοπιότητα αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψιν της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας.

 • 4 Αυγούστου 2013, 22:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Πολύ ορθή η διάρθρωση αυτή.Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων από Αλλοδαπούς και το γεγονός ότι από τους 100 πολίτες σε καθημερινή βάση που ασχολούνται οι Υπηρεσλίες της ΕΛ.ΑΣ οι 60 είναι αλλοδαποί, επιβάλλεται η δημιουργία σε κάθε Α.Σ. Τμήματος Αλλοδαπών ανεξάρτητο από το Τ.Α. και το προσωπικό του να ανήκει στην Αστυν.Δ/νση. Έτσι θα ξεκαθαρισθεί και το τοπίο με τις αρμοδιότητες και την στελέχωσή του Τμήματος Αλλοδαπών και τις συναφείς αρμοδιότητες.

 • 31 Ιουλίου 2013, 21:08 | Δημήτρης

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΠΑΡΑΓΡΆΦΩΝ

  4. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης μετά από έγκριση ή διαταγή του Γενικού Επιθεωρητή Αλλοδαπών δύνανται να επιλαμβάνονται της διερεύνησης υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και σε περιοχές των Γενικών Διευθύνσεων Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη εγκληματικής δραστηριότητας σε περιοχές περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων Ασφάλειας.

  5. Κατ’ εξαίρεση, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιθεωρητή Αλλοδαπών και σχετικής έγκρισης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται σ’ ολόκληρη την επικράτεια, σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 • 29 Ιουλίου 2013, 10:24 | Χρήστος Ζέρβας

  Απουσιάζει μια υπηρεσία που θα έχει ως μόνο ρόλο την δίωξη οργανωμένων δικτύων διακίνσησης μεταναστων αρμόδια για όλη την επικράτεια.
  Η χρήση της Χώρας μας ως «transit» για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ αλλά ωφείλεται κυρίως στην μη αποτελεσματική δίωξη των οργανωμένων δικτύων δίακίνησης. Η συνήθως «πυροσβεστική» αντιμετώπιση των περιστατικών διακίνησης αλλά και η «ασφαλίτικη» κουλτουρα στη μεθοδολογία καταπολέμησης αυτών με κύριο χαρακτηριστικό την επιχειρησιακή δράση με κύρια βάση πληροφορίες που αποκτούνται απο πληροφοριοδότες και κατά συνεπεια την δημιουργία πληροφοριακών σιλό μεταξύ των πολλών υπηρεσιών δίωξης όχι μόνο δεν οδηγέι στην εξάρθρωσή τους αλλά ούτε κάν στην αντίληψή τους. Τα δίκτυα αυτά έχουν στήσει δομές, ιεραρχία, ρόλους, εταιρείες, ακίνητα, λεφτά, και φυσικά έχουν πλοκάμια σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η σημερινή δομή, αλλά και αυτή που σχεδιάζεται, δεν δείχνει ικανή να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα μεγέθη αυτά.
  Τη στιγμή που οι δρόμου εισόδου και εξόδου των μεταναστών απο τη Χώρα είναι κυρίως τα θαλλάσια σύνορα και η κύρια οργάνωση και προετοιμασία της διακίνησης γίνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι αναγκαία η διμιουργία μιας υπηρεσίας που θα μόρεί να κάνει έρευνα σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος, ικανή να τη διαχειριστεί τόσο σε εθνικό αλλά και σε διενές (κυρίως Ευρωπαϊκό) επίπεδο, με ισχύρό συντονιστικό ρόλο μεταξύ Αστυνομίας και Λιμενικού σωματος και με προοπτική στην απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

 • 27 Ιουλίου 2013, 17:14 | Χρήστος

  Επισημάνσεις:

  Αρ. 24 παρ. 1 «Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης […] υπάγονται απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης»

  Αρ. 23 παρ. 3 «Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται […] οι Υπηρεσίες Φρούρησης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας.»

  Αρ. 23 παρ. 4 «Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανάλογα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους, χειρίζονται […] εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών [..]»

  Συμπέρασμα

  1. Επειδή στην Αθήνα και στην θεσ/νικη «υπάρχει άλλος θεός», θα ασχολείται με τους αλλοδαπούς η διεύθυνση αλλοδαπών που για χάρη της θα δημιουργήσουν ολόκληρο κλάδο.
  2. Επειδή για την επαρχεία δεν μας ενδιαφέρει και τόσο, με τους αλλοδαπούς θα ασχολούνται τα κατά τόπους αστυνομικά τμήμα, παρόλο που αυτά υπάγονται στον κλάδο της τάξης.

  Προτροπή

  Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μία ομοιόμορφη αστυνομία απο την κορυφή εως την βάση και απο την μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

  Πρόταση

  Αρ. 24 παρ. 1 εδαφ. 1 «Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης μετονομάζονται σε Διευθύνσεις Αλλοδαπών Νοτίου και Βορείου Ελλάδας εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, υπάγονται απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ασκούν κυρίως στις περιοχές Αττικής και Θεσ/νικης αντίστοιχα τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης»

  εδαφ. 2 « Στην Διευθύνσεις Αλλοδαπών Νοτίου Ελλάδας υπάγονται απευθείας οι
  α. Υποδ/ση Αλλοδαπών Δυτικής Ελλάδος,
  β. Υποδ/ση Αλλοδαπών Ιονίων Νήσων,
  γ. Υποδ/ση Αλλοδαπών Στερεάς Ελλάδος,
  δ. Υποδ/ση Αλλοδαπών Πελοποννήσου,
  ε. Υποδ/ση Αλλοδαπών Νοτίου Αιγαίου,
  στ. Υποδ/ση Αλλοδαπών Κρήτης.

  Στην Διευθύνσεις Αλλοδαπών Βορείου Ελλάδας υπάγονται απευθείας οι:

  α. Υποδ/ση Αλλοδαπών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  β. Υποδ/ση Αλλοδαπών Κεντρικής Μακεδονίας,
  γ. Υποδ/ση Αλλοδαπών Δυτικής Μακεδονίας,
  δ. Υποδ/ση Αλλοδαπών Ηπείρου,
  ε. Υποδ/ση Αλλοδαπών Θεσσαλίας,
  στ. Υποδ/ση Αλλοδαπών Βορείου Αιγαίου.

  Οι Υποδ/σεις αλλοδαπών εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες διοικητικές περιφέρειες και η τοπική τους αρμοδιότητα ταυτίζεται με εκείνη των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας.
  Οι Υποδ/σεις αλλοδαπών αποτελούνται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και διαρθρώνονται σε Τμήματα Αλλοδαπών, τα οποία έχουν έδρα την πρωτεύουσα του αντίστοιχου νομού και αρμοδιότητα την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος όπου υπάρχουν, πλην Αττικής και Θεσ/νικης, υπάγονται στις αντίστοιχες Υπ/σεις Αλλοδαπών. Στα Τμήματα Αλλοδαπών υπάγονται οι Υπηρεσίες Φρούρησης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας.

 • 26 Ιουλίου 2013, 16:41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ

  ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ… ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΟΥΒΛΙΝΟ 2) , ΑΠΛΑ ΘΑ ΄΄ΣΚΟΥΠΙΖΟΥΜΕ» ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ »ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ».. ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 • 26 Ιουλίου 2013, 16:49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ

  ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ… ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΟΥΒΛΙΝΟ 2) , ΑΠΛΑ ΘΑ <> ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ <>.. ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

 • 26 Ιουλίου 2013, 15:07 | Αστυνόμος Α’

  Αφού δημιουργείται ξεχωριστός κλάδος Μετανάστευσης και οι μόνες Υπηρεσίες οι οποίες θα υπάγονται σε αυτόν θα είναι αυτές οι δύο Διευθύνσεις, θα πρέπει η τοπική τους αρμοδιότητα σε επιχειρησιακό τουλάχιστον επίπεδο να είναι αντίστοιχη με αυτή των Γενικών Διευθύνσεων Ασφαλείας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας.

 • 25 Ιουλίου 2013, 19:08 | νικος

  – υποχρεωτική αποστολή εβδομαδιαίων πινάκων στις Δ/νσεις Αλλοδαπών (με πλήρη στοιχεία αλλοδαπών που θα καταγράφονται σε βάση δεδομένων) απο τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα τα οποία θα αναφέρουν ελέγχους για ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ εργασία αλλοδαπών σε καταστήματα ή άλλους χώρους, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους είτε στα πλαίσια εξορμήσεων είτε αστυνομικών έλέγχων.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ένδειξη απόδοσης διοικητών και υπηρεσιών αλλά και ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος των ανέργων ελλήνων πολιτών.