Άρθρο 23: Αστυνομικές Διευθύνσεις

1. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις εδρεύουν στην έδρα του αντίστοιχου νομού και εποπτεύουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτές, στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

2. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις συγκροτούνται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και τις Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές.

3. Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος και Σταθμού. Επίσης, σ’ αυτές υπάγονται και οι Υπηρεσίες Φρούρησης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας.

4. Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανάλογα με τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους, χειρίζονται, ιδίως, τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης, εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, δημοτικής αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης μέτρων τάξης, προληπτικής αστυνόμευσης, τουριστικής αστυνόμευσης, φύλαξης στόχων, μεταγωγής κρατουμένων και τήρησης της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων.

5. Τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί των Αστυνομικών Διευθύνσεων επιλαμβάνονται και επί θεμάτων ασφάλειας, εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Στην τελευταία περίπτωση, τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί προβαίνουν στις προβλεπόμενες άμεσες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες έως ότου επιληφθεί η αρμόδια Υπηρεσία Ασφάλειας, στην οποία παραδίδουν το συλλεχθέν από αυτές προανακριτικό ή άλλο υλικό. Επίσης, τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί επιλαμβάνονται και επί θεμάτων τροχαίας εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Τροχαίας.

 • 4 Αυγούστου 2013, 22:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το Γραφείο διοικητικής υποστήριξης πρέπει να είναι ολιγομελές και να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης το ποιός θα υπηρετεί σε αυτό. Θ α μπορούσαν εδώ να αξιοποιηθούν οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων ως επικεφαλείς και προϊσταμένοι. Επίσης επειβάλλεται να δημιουργηθεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών με αξιοποίηση πτυχιούχων αστυνομικών και με στελέχωση από πολιτικούς υπαλλήλους Εκδόσεως διαφόρων Αστυνομικών Αδειών και Εγγράφων ώστε να μην μεταφέρονται όλοι οι πολίτες καθημερινά στις Γραμματείες και στους Αξ-κούς Υπηρεσίας.
  Η έκδοση των
  διαβατηρίων, ταυτοτήτων
  άδειες για κυνηγετικά όπλα και πυροβόλα όπλα
  άδειες για προσωπικό κατ/των του ΠΔ 180/79
  άδειες εργαζομένων σε ΙΕΠΥΑ, εκρηκτικών, κλειθροποιών, ενεχυροδανειστηρίων, σκοπευτικών κ.λ.π. μπορούν να εκδίδονται από αυτό το Γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου μπορούν να στελεχωθεί και με αστυνομικούς που είναι υπηρεσία γραφείου.Θεωρώ ότι θα είναι η μεγαλύτερη τομή στην αναδιάρθρωση γιατί οι μάχιμες υπηρεσίες θα απεγκλωβισθούν από αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

 • 3 Αυγούστου 2013, 21:59 | Χρήστος

  Συμφωνώ να μειωθεί το προσωπικό που υπηρετεί στα επιτελεία τόσο των Αστυνομικών Διευθύνσεων όσο και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, θα πρέπει παράλληλα όμως και οι κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου να μειώσουν τις «γραφειοκρατικές» απαιτήσεις τους αξιοποιώντας την τεχνολογία ( π.χ. τα περισσότερα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν μέσω του συστήματος POLICE ON LINE και παρόλα αυτά από το Αρχηγείο ζητούνται τα ίδια στατιστικά είτε γραπτώς είτε εγγράφως από τα Επιτελεία των Αστυνομικών Διευθύνσεων όσο και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων).
  Αν πρέπει να καταργηθεί κάποια επιτελική Υπηρεσία νομίζω ότι αυτές θα έπρεπε να είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και όχι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, γιατί είναι δύσκολο τα Τμήματα να αναφέρουν απ΄ευθείας στη Γενική (μεγάλος αριθμός Τμημάτων στην αρμοδιότητα της)και πιο εύκολο να αναφέρουν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις απ΄ευθείας στο Αρχηγείο (κάτι που ήδη γίνεται σε πολλά αντικείμενα).

 • 3 Αυγούστου 2013, 12:18 | Θανάσης

  Δεν υπάρχει δυνατότητα τα μικρά μεικτής αρμοδιότητας Α.Τ. να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες σε (ασφάλεια τάξη τροχαία) ιδιαιτέρως τώρα το καλοκαίρι.Οι Αστυνομικοί που υπηρετούν σ αυτά είναι ελάχιστοι και παράλληλα δεν μπορούν να ανταποκριθούν και στις τρεις αρμοδιότητες ταυτόχρονα.Δεν είναι δυνατόν ο Αστυνομικός της επαρχίας να είναι τροχονόμος, ασφαλίτης και να ασχολείται και με θέματα τάξης παράπονα, μηνύσεις κ.α. στην περιοχή του.

 • 3 Αυγούστου 2013, 06:45 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  Με το σκεπτικό ότι η διάρθρωση των Αστυνομικών Διευθύνσεων θα πρέπει να αποτελεί όσο το δυνατόν μια «μικρογραφία » της Γενικότερης Διάρθρωσης ώστε να εξασφαλίζεται έτσι η μεγαλύτερη λειτουργικότητα και συντονισμός των υπηρεσιών , προτείνω την παρακάτω Δομή .
  …….. για την παρ 2 του Άρθρου 23 του παρόντος :

  1 .Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις συγκροτούνται υποχρεωτικά από τις παρακάτω υπηρεσίες σε επιπέδου Τμήματος :
  α.Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης ( συνήθως περισσότερα του ενός )
  β.Τμήμα Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αυτοκινητόδρομων
  γ. Τμήμα εξυπηρέτησης Πολιτών
  δ. Τμήμα Δημοτικής και Τουριστικής Αστυνόμευσης
  ε. Τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων
  στ. Τμήμα οικονομικής αστυνόμευσης και ηλεκτρονικού εγκλήματος
  ζ. Τμήμα κράτησης και μεταγωγών .

  Στα Τμήματα Γενικής αστυνόμευσης , εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας , λειτουργούν Γραφεία Ασφαλείας υπαγόμενα στο αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης ασφαλείας .

  1α. Στην έδρα κάθε αστυνομικής διεύθυνσης λειτουργούν:
  Γραφείο Διοίκησης
  Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
  Γραφείο Τύπου και πληροφοριών
  Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
  Γραφείο Τεχνικής υποστήριξης

 • 1 Αυγούστου 2013, 16:55 | Alexandros

  Αρκετοί έχουν αναφέρει ότι το γραφείο διοικητικής υποστήριξης πρέπει να είναι ολιγομελές και συμφωνώ με αυτό. Επίσης μια πρόταση είναι να εκτός του γραφείου αυτού να δημιουργηθεί και ένα Γραφείο Εκδόσεως Αστυνομικών Αδειών και Εγγράφων που θα είναι αρμόδιο για την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών και εγγράφων προς του πολίτες που εκδίδονται από την Αστυνομία.
  Η πρόταση μου είναι στην έδρα του αστυνομικούς τμήματος κάθε πρωτεύουσας νομού να λειτουργεί ένα γραφείο υπαγόμενο είτε στην Α. Δ. είτε στο Α. Τ. που να είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την έκδοση των
  διαβατηρίων [μεταφορά της αρμοδιότητας από την Α. Δ.],
  ταυτοτήτων [μεταφορά της αρμοδιότητας από το Τμήμα Ασφαλείας],
  άδειες για κυνηγετικά όπλα και πυροβόλα όπλα [ μεταφορά της αρμοδιότητας από το Τμήμα Ασφαλείας]
  άδειες για προσωπικό κατ/των του ΠΔ 180/79 [μεταφορά της αρμοδιότητας από το Τμήμα Ασφαλείας],
  άδειες εργαζομένων σε ΙΕΠΥΑ [ μεταφορά της αρμοδιότητας από το Τμήμα Ασφαλείας],
  καθώς και κάθε εγγράφου είτε αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Ασφαλείας είτε από την Αστυνομική Διεύθυνση για θέματα και Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας που προβλέπεται από την σχετική διαταγή του Αρχηγείου

 • 31 Ιουλίου 2013, 19:45 | παπαρατσι

  ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ .ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΑΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΜΟΜΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ

 • 30 Ιουλίου 2013, 15:04 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  Αγαπητοί συνάδελφοι της Π.Ο.Α.Σ.Υ , πραγματικά πιστεύω ότι έχετε ειλικρινείς προθέσεις να βοηθήσετε εμπράκτως σε μια κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας , στην παρούσα αναδιάρθρωση της αστυνομίας . Άλλωστε η μακροσκελέστατη αναφορά σας που επισκίασε τις απόψεις όλων των συναδέλφων που μέχρι τώρα κατέθεσαν μέσα από την τρέχουσα διαβούλευση τις απόψεις τους συγκεκριμένα και εμπεριστατωμένα , αποδέχεται περίτρανα την ανάγκη αυτή για αναδιάρθρωση της Ελληνικής αστυνομίας .
  Επειδή όμως θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην πράξη και να εφαρμόσουμε πράγματα που πρέπει να είχαν εφαρμοστεί «χθες» , σας γνωρίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους μας εάν σε δεύτερη φάση , με ξεκάθαρες προτάσεις συγκεκριμενοποιήσετε με βάσει την πείρα σας και τις μελέτες που έχετε στην διάθεσή σας το τι και το πώς πρέπει να γίνει το καθετί στα πλαίσια κάθε άρθρου του παρόντος νομοσχεδίου .
  Έτσι θα θέλαμε να δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις σας για τα παρακάτω θέματα:
  Ποια πρέπει να είναι η αποστολή και ο χαρακτήρας των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας ? , πως πρέπει να τεθεί η διάθρωση και ποιες πρέπει να είναι οι δομές Αστυνόμευσης ? , εάν και σε ποίο βαθμό και πως θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα θέματα διαφθοράς οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος και γενικά τα σοβαρά θέματα ασφαλείας , πως πρέπει να αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές εκδηλώσεις , πώς να βοηθήσουμε την τουριστική μας βιομηχανία , εάν χρειαζόμαστε επιστημονική αστυνομία και πώς να την χρησιμοποιήσουμε , ποια πρέπει να είναι η μορφή και η δράση των ειδικών δυνάμεων , πως πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση , πως βλέπεται τα θέματα διοίκησης και διοικητικής υπαγωγής , τι προτείνεται αντί για την κατάργηση των ήδη καταργημένων οργανικών θέσεων , ποια πρέπει να είναι τα λειτουργικά πλαίσια της Ελληνικής Αστυνομίας , πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μετανάστευσης και λαθρομετανάστευσης ? κ.τ.λ
  Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εάν οι προτάσεις σας υπερβαίνουν σε διορατικότητα και τεκμηρίωση θέματα που έχουν τεθεί στην παρούσα διαβούλευση , θα γίνουν αποδεχτές και τότε , πραγματικά θα έχετε συνδράμει τα μέγιστα στην πατρίδα μας μέσα από την συνδικαλιστική σας δράση .

 • 30 Ιουλίου 2013, 10:27 | Π.Ο.Α.Σ.Υ.

  Αθήνα 30 Ιουλίου 2013
  Αρ. Πρωτ.: 400/1/18β

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Η νομοθετική πρωτοβουλία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2013) για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας», απέχει παρασάγγας από την εμπεριστατωμένη Μελέτη – πρόταση για διάλογο (Μελετητή: Δρ. Πολιτικών Ασφάλειας Παντείου Πανεπιστημίου Γ. Β. Παπακωνσταντή: Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, http://www.poasy.gr/web/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=28&id=88:—– που είχε υποβάλλει στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία η Ομοσπονδία μας το 2011, με στόχο την ψήφιση ενός βασικού νόμου πλαισίου, που θα καθορίζει τη λειτουργία της Αστυνομίας του 21ου αιώνα στη χώρα μας, μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών και με γνώμονα τόσο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όσο και τη διασφάλιση του δοκιμαζόμενου, ανελέητα σήμερα, Έλληνα Αστυνομικού.
  Πρέπει να τονιστεί εξαρχής, ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση ένα «νομοθέτημα», που συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί διάλογος και εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων με τους συντάκτες του, ώστε ένα τέτοιο προϊόν αμοιβαίου προβληματισμού να τεθεί στην κρίση της αστυνομικής οικογένειας και ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα οι συντάκτες του, παραδόξως, μας είναι άγνωστοι.
  Οφείλουμε επίσης να υπενθυμίσουμε σε όσους τυχόν το λησμονούν, ότι το 2011, το ίδιο το Αρχηγείο, με τη σύμφωνη γνώμη της τότε πολιτικής ηγεσίας, είχε συνηγορήσει υπέρ της εκπόνησης μιας επιστημονικής μελέτης, διαθέτοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό (μέσω ΕΣΠΑ), λαμβάνοντας τότε ακόμα υπόψη του, ότι ένα τόσο σοβαρό εγχείρημα για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των αναγκαίων τομών, απαιτεί κυρίως χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι βεβιασμένες ενέργειες εκ μέρους εκείνων που ενώ είναι μέρος του υπό επίλυση προβλήματος, διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην επιβολή των όποιων αποφάσεών τους. Στη συνέχεια, βεβαίως, με την αλλαγή της πολιτικής Ηγεσίας, σημειώνεται αμέσως «αλλαγή πλεύσης», ακύρωση της προηγούμενης τακτικής του Αρχηγείου, και μάλιστα χωρίς να αιτιολογηθεί η νέα αυτή στάση, παρά τις δικές μας ενστάσεις, επιφυλάξεις και επισημάνσεις για την έκβαση της επιζητούμενης μεταρρύθμισης.
  Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, σήμερα, με απόντες –όχι με δική τους ευθύνη- την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, προφανώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανέλαβαν την παρουσίαση ενός δήθεν καινοτόμου νομοσχεδίου, τη στιγμή που αυτό αποτελεί εξόφθαλμη συρραφή -με τη μέθοδο της αποκοπής και επικόλλησης- άρθρων και παραγράφων, διατάξεων και υποπαραγράφων, των ισχυόντων νομοθετημάτων, όπως ο ιδρυτικός Νόμος του Αρχηγείου της αστυνομίας 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», ο ιδρυτικός Νόμος της Ελληνικής Αστυνομίας 1481/1984 και ορισμένα άλλα διατάγματα.
  Με αυτήν την μέθοδο, στους μη γνωρίζοντες, η αναδιάρθρωση παρουσιάζεται ως μεγάλη καινοτομία, ενώ πρόκειται είτε για ανακύκλωση αυτού που ήδη υφίσταται, ως παραπαίον οικοδόμημα, είτε αλλού, ως μετάλλαξη, μετονομασία και εξ ανάγκης προσαρμογή σε επιμέρους ζητήματα. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών, εντασσόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν μετονομάστηκε σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν σε «Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». Αυτές, όμως, οι εύηχες παλινδρομήσεις δεν κατοχύρωσαν ως δια μαγείας και τον επιζητούμενο στόχο.
  Η αναφερόμενη στην εισηγητική έκθεση του σ.ν. επιδίωξη, ότι δηλαδή αποσκοπεί στο να καταστεί η Ελληνική Αστυνομία πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες, αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, είναι παντελώς αστήρικτη και μη τεκμηριωμένη, με οικονομικοτεχνικούς και επιστημονικούς όρους, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα του όλου εγχειρήματος.
  Μια τεκμηριωμένη μελέτη, όπως είχαμε υποστηρίξει, θα κατέγραφε κατά βάση το εύρος των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών του σημερινού αστυνομικού οικοδομήματος και με βάση αυτά θα κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις, εναλλακτικά σενάρια, πιθανά θετικά ή αρνητικά αποτελέσματά τους.
  Επομένως, ποια είναι τα προβλήματα, πλήρως καταγεγραμμένα και στοιχειοθετημένα, που επιλύονται κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου;
  Υπάρχει κάποια έκθεση π.χ. για την γραφειοκρατία και γιατί δεν την παρουσιάζουν;
  Υπάρχει κάποια έκθεση για τις αρμοδιότητες μη αστυνομικής αμιγώς δράσης (επιδόσεις δικογράφων, γνήσια υπογραφής, εφαρμογή υγειονομικών-πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων κλπ) ή για τις επιπτώσεις που επιφέρουν αυτές στο κύριο έργο της αστυνομίας;
  Υπάρχει κάποια έκθεση αν οι αστυνομικοί, αλλά και οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι και σε ποιούς τομείς, από τη λειτουργία της αστυνομίας;
  Αν δεν υπάρχουν αυτά και άλλα πολλά, τότε σε ποια βάση και με τι κριτήρια θα γίνει η αναδιάρθρωση, ώστε να μην παραπέμπει η προσπάθεια του Αρχηγείου σε ανάλωση για διευθέτηση ενδοαστυνομικών προβλημάτων;
  Εξάλλου, ποια σοβαρή μελέτη, δεν θα κοστολογούσε το «πρόβλημα» και δεν θα υπολόγιζε επακριβώς το όφελος των προτεινόμενων αλλαγών, (όπως επιβάλλει άλλωστε και η κοινοβουλευτική διαδικασία της συνοδείας των προτεινόμενων διατάξεων από λεπτομερή Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), ώστε το όποιο νομοσχέδιο να έπειθε και τον πιο δύσπιστο αστυνομικό, πολίτη κλπ, για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά του. Κυρίως, δε, θα αναφερόταν λεπτομερώς στο ανθρώπινο δυναμικό και στις θέσεις εργασίας του υπό αναδιοργάνωση οργανισμού, ώστε να γίνεται κατανοητή η διάθεση αξιοποίησής του, σύμφωνα με τις επιταγές του σήμερα και βεβαίως του μέλλοντος, εφόσον ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το άλφα και το ωμέγα όταν συζητάμε για αναδιαρθρώσεις οργανισμών, πόσω μάλλον ενός ευαίσθητου οργανισμού, επιφορτισμένου με εξουσιαστικές αρμοδιότητες και καταναγκασμούς σε μια κοινωνία έτοιμη να «εκραγεί».
  Γι’ αυτό γεννάται το ερώτημα, άλλωστε, πώς οι συντάκτες του εν λόγω σ.ν., έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένο αριθμό καταργούμενων οργανικών θέσεων (6.700) αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων από τις περίπου 10.000 κενές θέσεις που υπάρχουν. Προφανώς, το υπόλοιπο, σχεδιάζουν να το καλύψουν με την απορρόφηση δημοτικών αστυνομικών(;), ενώ την ίδια ώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες, άλλες περί απομάκρυνσης 2.000 πολιτικών υπαλλήλων και άλλες περί μετατάξεων εκατοντάδων υπαλλήλων από υπό κατάργηση οργανισμούς του δημοσίου. Προξενεί δε κατάπληξη η εξέλιξη αυτή, καθόσον μόλις η προηγούμενη αστυνομική ηγεσία είχε εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συρρίκνωση της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι είναι ανόμοια τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat, περί αναλογίας αστυνομικών –πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στην Ελλάδα η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με πρόσθετες αρμοδιότητες και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται, επομένως, για μια επιχειρούμενη, πρόχειρη επαναδιάταξη-ανακατανομή των αστυνομικών δυνάμεων, και τούτο χωρίς να αποκαλύπτεται σε όλο του το εύρος το μέγεθος των επιπτώσεών τους, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
  Πώς είναι δε δυνατόν π.χ. να μη γίνεται ουδεμία αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα που αποτελεί το κύτταρο της αστυνομικής λειτουργίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ή να μη γίνεται καμία αναφορά στην αστυνομική περιπολία και στο χρόνο ανταπόκρισης στις κλήσεις των πολιτών, ή να μην υπάρχει καμία έκθεση εγκληματολογικών δεδομένων και χωροθέτησης των αστυνομικών υπηρεσιών-οικημάτων-περιπολικών;
  Πώς είναι δυνατόν να παρουσιάζονται δημοσίως τέτοια μεθοδικά εργαλεία από φορείς και πολίτες και να αγνοούνται προκλητικά, από την επίσημη και αρμόδια για την αρμονική λειτουργία της αστυνομίας, πολιτεία;
  Είναι σαφές, εξάλλου, ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, σε όλους τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, επειδή πουθενά σ’ αυτό δεν αποτυπώνονται οι όποιες άλλες επιπτώσεις και παρενέργειες επέλθουν από διοικητικές – υπηρεσιακές μεταβολές, π.χ. μεταθέσεις, υπηρεσιακή εξέλιξη κ.λ.π.
  Το «μαστίγιο» για τον χαμηλόβαθμο συνάδελφο, φαίνεται πως αποκρύπτεται μεθοδικά, επιφυλάσσοντάς του οδυνηρές εκπλήξεις με τη μορφή προεδρικών διαταγμάτων και ενδοϋπηρεσιακών εγκυκλίων, καθόσον, σύμφωνα και με το τελευταίο προτεινόμενο άρθρο 35 «Έναρξη ισχύος» του σ.ν., «οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος του»!
  Μιλάμε, εν τέλει, για ουσιαστικό νομοθέτημα και σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης ή για πολιτική σκοπιμότητα και επικοινωνιακή αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του Σώματος, που απαξιώνουν ένα καθ΄ όλα ώριμο αίτημά μας και που βάζουν σε πρωτοφανείς περιπέτειες και ανεξήγητη αναστάτωση τους πάντες; Και πώς είναι δυνατόν στο πρόσφατο Γενικό μας Συμβούλιο (10 & 11 Ιουλίου 2013), όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για φλέγοντα ζητήματα, να λέγεται από πλευράς εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου ανά γεωγραφική περιοχή, δεν μπορεί ο ίδιος ούτε η πολιτική ηγεσία να έχουν άποψη διότι αυτά είναι ζητήματα του Αρχηγείου; Δηλαδή, άλλα δίνουμε στη δημοσιότητα ως Υπουργείο και άλλα θα προωθηθούν αργότερα από το Αρχηγείο, μετά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να ανατρέπει τα πάντα στη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών όχι με τη μορφή νόμων, αλλά με προεδρικά διατάγματα, ως άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου;
  Αλλά, το κυριότερο, μέσα σε όλα αυτά λησμονείται η κοινωνία και ο πολίτης, για τον οποίο υποτίθεται θα κληθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεσμοθετήσει νέους κανόνες και σχήματα λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Από τη μελέτη του σχεδίου νόμου καθίσταται ολοφάνερο ότι κύρια στόχευση των συντακτών του, στο όνομα της βελτίωσης των λειτουργιών του Αρχηγείου, είναι η αύξηση των θέσεων των ανώτατων βαθμίδων της ιεραρχίας. Με επιτήδειο σχεδιασμό οι 14 ανώτατοι αξιωματικοί, Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφέρειας Γενικών Καθηκόντων σήμερα, διπλασιάζονται σε 28 και μάλιστα υπό την επίκληση της εξειδικευμένης αποστολής της Ασφάλειας και την κάλυψη μιας συνακόλουθης επικοινωνιακής διαχείρισης, ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές, μετατρέπονται σε FBI! Εάν π.χ. οι Γενικοί Βορείου και Νοτίου Ελλάδος μετονομαστούν σε Γενικούς Ασφαλείας, θα αποκτήσει η αστυνομία κύρος και τα μέσα για τη δίωξη του εγκλήματος τη στιγμή των συντριπτικών περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, όταν γίνεται αγωνιώδης προσπάθεια για να εξοικονομηθούν καύσιμα για τα οχήματα και κονδύλια για την επισκευή-συντήρηση του πεπαλαιωμένου στην πλειοψηφία του στόλου των περιπολικών; Όταν η πλειοψηφία των αστυνομικών, οικονομικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να συντηρήσουν το σπίτι και την οικογένειά τους;
  Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου ουδεμία αναφορά γίνεται στη συντριπτική μείωση των λειτουργικών δαπανών της Αστυνομίας που ως γνωστόν έχει τρομερή επίπτωση στα μεταφορικά μέσα της Αστυνομίας, στα καύσιμα, στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας κ.λ.π., ενώ ουδεμία πρόταση κατατίθεται με στόχο τη βελτίωση αυτής της ζοφερής κατάστασης. Είναι γνωστό, επίσης, ότι άνευ οικονομικών πόρων και σχετικών εγγυήσεων, καμία Αστυνομία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, πόσω μάλλον όταν επιδιώκεται η εκσυγχρονιστική της μετάλλαξη.

  Επιπλέον, και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου το σ.ν. υποτίθεται ότι επιχειρεί να «καινοτομήσει», το επίπεδο και η ποιότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών δεν φαίνεται να αναβαθμίζεται, αντίθετα επιχειρείται και η υποβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, παρά την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χαρακτηρίστηκε ως Σχολή Ανωτέρας Εκπαίδευσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει ισότιμη με τα ΤΕΙ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Σχολή Αστυφυλάκων «χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα», χωρίς να τα κατονομάζει, αλλά ούτε και διασφαλίζεται η απογραφή των ευδοκίμως αποφοιτησάντων στην κατηγορία Τ.Ε.
  Επίσης, η όποια επίκληση εξειδίκευσης, έχει μόνο θεωρητική προσέγγιση και δεν αποτυπώνεται πώς ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) θα αποκτηθεί αυτή.
  Ιδίως, δε, αποκρύπτεται επιμελώς ότι οι δόκιμοι από τα πέντε εξάμηνα που διαρκεί η φοίτησή τους, στα τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πάγιων αστυνομικών αναγκών ανά την Ελλάδα, με 250 ευρώ αντιμίσθιο μηνιαίως. Αυτό θα απασχολήσει την ηγεσία;
  Στο άρθρο 28 προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το υπάρχον καθεστώς. Δεν αναφέρονται πουθενά οι στόχοι, πώς πρέπει να εκπαιδεύεται ο σύγχρονος αστυνομικός. Δεν κατοχυρώνεται η ισοβαθμία με τα ΑΤΕΙ της Σχολής Αστυφυλάκων και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση με βάση προγράμματα και όχι σχολές. Στην ουσία διατηρείται η υπάρχουσα δομή (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολές,) χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος να διατηρούνται τόσες δομές και χωρίς να αναφέρεται τίποτα για την ουσία, παρά μόνο για τον τρόπο επιλογής διδακτικού προσωπικού.
  Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί να γράφεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 28, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει. Η προσθήκη του Υπουργείου Παιδείας δε γίνεται σε ουσιαστική βάση, αφού ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Ακαδημίας καθίστανται οι κύριοι εισηγητές εκπαίδευσης. Στην ουσία προστίθεται άλλη μια γραφειοκρατική δομή.
  Η πραγματική αυτοτέλεια, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η έρευνα, η επιστημονική τεκμηρίωση της εκπαίδευσης, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση ειδικά στις μετεκπαιδεύσεις, είναι ζητούμενα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η ριζική αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και αυτή να γίνεται για όλα τα στελέχη μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, θα περιμέναμε η πολιτική ηγεσία να κάνει την υπέρβαση και να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την επιλογή του Αρχηγού του Σώματος από διακομματική επιτροπή της Βουλής.
  Εύλογη ανησυχία προκαλεί και η σύσταση π.χ. της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιπλέκονται τα πράγματα ιδίως με την υπαγωγή στην αστυνομία των δημοτικών αστυνομικών, η οποία ήρθε να υπερφαλαγγίσει τους συντάκτες του, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς αναμένεται να φορέσουν κι αυτοί τελικά την αστυνομική στολή (;).
  Η σύσταση, επίσης, Κλάδου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την μόλις προ έτους προωθηθείσα πολιτική για την αποαστυνομικοποίηση των διαδικασιών ασύλου. Η αστυνομία πρέπει να περιοριστεί στα θέματα αστυνόμευσης αλλοδαπών και μόνον, καθόσον η Μετανάστευση είναι ζήτημα γενικότερης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Συνεπώς για τη μετανάστευση θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης, η οποία θα υπάγεται ή στο υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  Μέσα σε όλα αυτά, ωστόσο, προστίθενται και νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται από ευρωπαϊκές οδηγίες –δεσμεύσεις, όπως η λειτουργία τράπεζας DNA, κ.λ.π., ενσωματώνοντας έτσι στην καθημερινή αστυνομική λειτουργία τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριών.
  Αυτό, όμως, το αυτονόητο, το οποίο είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να εφαρμόζει σε όλη του την έκταση, δεν αποτελεί αναδιάρθρωση ούτε μεταρρύθμιση, αλλά προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, και τα οποία δεν μπορεί να τα αξιοποιεί ευκαιριακά το Αρχηγείο, παραπέμποντας συνειρμικά στις τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται κατά κόρον παντού, ώστε ο αδαής να συνδέσει αυτό που επιχειρείται να γίνει, με αυτά που βλέπει στην τηλεοπτική εικόνα (CSI κλπ).
  Βεβαίως για το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αιτιάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο, εισάγεται διάταξη για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, ως επιταγής ευρωπαϊκών οδηγιών, ενώ την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι γίνεται επιλεκτική ενσωμάτωση οδηγιών. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της βασικής συμφωνίας της Βουδαπέστης για τη νομική κατοχύρωση των διωκτικών αρχών, όσον αφορά τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καίτοι την έχει υπογράψει η χώρα μας από το 2001, σύμφωνα και με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί πρόσφατα στην Ελληνική Βουλή.

  Στα 27 άρθρα που αφορούν στην αναδιάρθρωση της Αστυνομίας μπορούμε περαιτέρω να παρατηρήσουμε τα εξής:
  1) Στην ουσία, πρόκειται για μια αναδιάταξη σε επιτελικό επίπεδο των υπηρεσιών του Αρχηγείου, η οποία δεν θα έχει θετική επίδραση στην καθημερινή αστυνόμευση και εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.
  2) Αντί για απλοποίηση δομών και λειτουργιών, παρατηρείται μια μεγέθυνση της πολυπλοκότητας και του διαχωρισμού των υπηρεσιών και διαμορφώνονται συνθήκες για ακόμη περισσότερες ανάγκες σε υποστηρικτικό και γραφειοκρατικό προσωπικό, παρά το ότι παρουσιάζεται μείωση επιτελείων και οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  3) Ο βασικός διαχωρισμός στους κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Μετανάστευσης θα μπορούσε να σταθεί σε επιτελικό επίπεδο, αλλά η καθετοποίηση μέχρι τη βάση, δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες.
  4) Δεν αναφέρεται πουθενά κάποιο σύστημα, μονάδα, υπηρεσία, συμβούλιο ή κάποιος έγκυρος τρόπος ανεξάρτητης παρακολούθησης της εγκληματικότητας. Ενώ προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιστημονική, έγκυρη και ανεξάρτητη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των εγκληματολογικών δεδομένων, ώστε να τροφοδοτούνται με τα αναγκαία στοιχεία, κατευθύνσεις κ.λ.π., οι δράσεις της Αστυνομίας.
  5) Δεν αλλάζει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας ούτε αναφέρεται κάτι σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της στελεχιακής πολιτικής. «Καινοτομία» αποτελεί το ότι «με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται, να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία», σύμφωνα και με Π.Δ. που προωθήθηκε προς υπογραφή από το Δεκέμβριο του 2011 και ισχυροποιείται τώρα με νόμο. Εάν αυτό συνοδευόταν και με καινοτομίες για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου αστυνομικού ίσως να περνούσε απαρατήρητο… Όμως τη στιγμή της δοκιμασίας και της μη προώθησης ουδενός μέτρου ανακούφισης σε καθημερινό-υπηρεσιακό επίπεδο των χαμηλόβαθμων αστυνομικών, η προτεινόμενη διάταξη περί στρατηγών είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας που υφίσταται.
  6) Με την προτεινόμενη δομή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις τόσο στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα, όσο και στη γεωγραφική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι προτείνεται η δημιουργία πολλών ξεχωριστών υπηρεσιών ασφάλειας. (Ασφάλεια, Παράνομη Μετανάστευση, εγκλήματα που σχετίζονται με αυτή, οργανωμένο έγκλημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια κλπ), οι οποίες στην πράξη θα αλληλεπικαλύπτονται.
  7) Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο βαθμολόγιο (διατηρείται ως έχει η βαθμολογική ιεραρχία), ούτε προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή στην αντιστοίχιση βαθμών με θέσεις (π.χ. στα άρθρα 25 (συντονισμός υπηρεσιών), 26 (διοίκηση), 27 (βαθμοί διοικούντων), εκτός του ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, στην ουσία είναι φανερό ότι οι συντάκτες περισσότερο ενδιαφέρονται για την κατοχύρωση θέσεων και λιγότερο για την ουσιαστική αναδιάρθρωση δομών και λειτουργιών. Είναι δεδομένο μάλιστα ότι, σε περίπτωση εφαρμογής αυτών που προτείνονται, θα υπάρξει ανάγκη αύξησης των θέσεων στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, που είναι οξύμωρο σε σχέση με την προτεινόμενη μείωση κατά 6.700 θέσεων των οργανικών θέσεων αστυφυλάκων.
  8) Είναι φανερή η τάση για υπερσυγκεντρωτισμό αρμοδιοτήτων στο κέντρο, σε βάρος των Περιφερειών και των Αστυνομικών Διευθύνσεων, χωρίς να γίνεται γνωστό τι άλλο επιφυλάσσει ο νομοθέτης για τις υφιστάμενές τους δομές. Επίσης, η διοικητική ευθύνη για την εγκληματικότητα διασπάται, δεδομένου ο ΓΑΔΠ δεν θα έχει αρμοδιότητα για θέματα ασφάλειας, αλλά ούτε και ο Διευθυντής Ασφάλειας για όλα τα θέματα. Επιπλέον, είναι φανερό ότι υποβαθμίζεται η θέση και ο ρόλος του Αστυνομικού Διευθυντή σε επίπεδο νομού.
  9) Από νομοτεχνική άποψη, το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ατελές και με βάση την πολυπλοκότητα που προτείνεται, είναι δεδομένο ότι θα αυξήσει τα λειτουργικά κόστη της Αστυνομίας.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  Δεν πρέπει, τελικά, να μας διαφεύγει ότι οποιαδήποτε ατελέσφορη αλλαγή, οδηγεί στην ουσία σε βήματα προς τα πίσω. Το να περάσει ως αναδιάρθρωση μια μη αναδιάρθρωση, υπονομεύει στην ουσία το μέλλον της ΕΛ.ΑΣ. Τα προτεινόμενα περί αναδιατάξεων δυνάμεων και αναβαθμίσεων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, γίνονται εντελώς εμπειρικά, με άγνωστα κριτήρια και εγγυήσεις επιτυχίας, και ως εκ τούτου δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο επιτυχίας. Αντιθέτως προκαλούν ανησυχία και εύλογα ερωτηματικά σε όλους μας.
  Επειδή από όλες αυτές τις επισημάνσεις μας, συνάγεται ότι πρόκειται για ένα πρόχειρο νομοθετικό πόνημα, μια «οφθαλμαπάτη», καλούμε την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν να το αποσύρουν και στη θέση του να ξεκινήσουν διάλογο από μηδενική βάση, τολμώντας κατ’ αρχήν να αναφερθούν και να θίξουν τα κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, με πρώτο κυρίαρχο αυτό της διαχρονικής εξυπηρέτησης κομματικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων, ανάλογα με την πολιτική κατάσταση που υφίσταται, γεγονός που καταδεικνύεται όταν πλησιάζει η περίοδος των κρίσεων και προαγωγών για τα ανώτατα στελέχη που τη διοικούν. Επισημαίνουμε δε ότι όλες οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν στο παρελθόν, και παρουσιάστηκαν ως τέτοιες από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, ουσιαστικά αυτό εξυπηρέτησαν.
  Ως Ομοσπονδία, αιτούμαστε μια αναδιάρθρωση με όρους κοινωνίας και όχι με όρους Μνημονίου, που εξυπηρετεί την περικοπή οργανικών θέσεων και την απορρόφηση στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας και κινητικότητας εργαζομένων από άλλα υπουργεία, όπου με το μισθό του ενός, θα αμείβονται δυο κι αυτό για όσους έχουν την τύχη να μην είναι απολυμένοι.
  Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι τα μείζονα ζητήματα της ασφάλειας του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται με διακομματική συνεννόηση, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής και επιστημονικής συνεργασίας.
  Εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, όπως αυτός έχει αναλυθεί λεπτομερώς και κατά κόρον στο παρελθόν, αλλά αναφέρεται και συμπυκνωμένα στην προαναφερόμενη Μελέτη μας για τη συνολική μεταρρύθμιση των δομών και των λειτουργιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 29 Ιουλίου 2013, 22:38 | Δημήτρης

  Το άρθρο 23 για τις Αστυνομικές Διευθύνσεις είναι σωστό και μπράβο σας για την εξέλιξη.

  Απλά πιστεύω ότι χρειάζεται συμπλήρωση με βασικά ακόμα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν με τον παρόντα νόμο.

  Να θεσπιστεί με προσθήκη παραγράφου ότι σε κάθε Δήμο λειτουργεί ένα Αστυνομικό Τμήμα με αναφορά στα πληθυσμιακά κριτήρια σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

  Στην παράγραφο 2 να θεσπιστεί επιπλέον του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης που όπως αρκετοί έχουν αναφέρει να είναι ολιγομελές και Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου το οποίο εξυπακούεται ότι θα είναι ολιγομελές.

  Να θεσπιστεί ότι σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση θα λειτουργεί μια πλήρως ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών με σύγχρονο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση επικίνδυνων και σοβαρών περιστατικών. Μια πρόταση θα ήταν η μετεξέλιξη των ΟΠΚΕ σε μικρές ομάδες τύπου ΕΚΑΜ.

 • 29 Ιουλίου 2013, 14:18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κύριοι να ληφθεί μέριμνα ώστε να δημιουργηθεί Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου στις Α.Δ Νομών, τουλάχιστον για τις έδρες των πόλεων. Οι συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων – πταισματοδικείων αλλά και οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στην ποινική κύρωση διαφόρων εγκλημάτων επιφέρει τεράστιο έργο στις πλάτες τις ΕΛ.ΑΣ. Έργο που προβλέπεται νομοθετικά στο νόμο 2800/2000 (άρθρο 16) ώς παράλληλο με τις λοιπές αρμοδιότητες Αστυνομικής φύσεως.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
  Εκτός του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Ε.Λ-Γ.Α.Α) να προστεθεί και γραφείο Δημοσίου κατηγόρου, (αντίστοιχο με εκείνο της Εισαγγελείας), για τη δίωξη των πταισμάτων. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποσυμφόρηση «φορτώνοντας ένα μεγάλο καμμάτι του ποινικοδικονομικού συστήματος σε ένα άτομο.
  Άλλως να διακοπεί κάθε σχέση που αφορά τη δίωξη των πταισμάτων (θεσμός Δημοσίου κατηγόρου) και να ασκείται εξ΄ολοκλήρου από τις Εισαγγελικές Αρχές.
  Να επαναφερθεί η ειδική Δωσιδικία για τους Αξιωματικούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουν ειδική δωσιδικία οι δικηγόροι και όχι οι Αξιωματικοί που έχουν άμεση σχέση με τις κατά τόπους Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές. Άλλωστε από τους ανωτέρω ασκείται και ο θεσμός του Δημοσίου κατηγόρου. Δηλαδή συμβαίνει το εξής παράλογο, διάπραξη μιας πταισματικής παράβασης από κάποιον Αξιωματικό,( που μπορεί να εκτελεί και καθήκοντα Δημοσίου κατηγόρου) ασκώντας ποινική Δίωξη στον εαυτό του ή σε άλλον Αξιωματικό!!!!!!!!!! Και μετέπειτα από το έδρανο του Δικαστηρίου να καθίσει στο ειδώλιο του πταισματοδικείου να δικάσει τον εαυτό του. ###Θέλει παρέμβαση εδώ είναι σημαντικό##

 • 27 Ιουλίου 2013, 18:55 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος

  Ο Συγκεντρωτισμός ευθύνης στην κεντρική Διοίκηση των θεμάτων Ασφαλείας θα λειτουργήσει εξασφαλίζοντας την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα , μειώνοντας τα φαινόμενα διαφθοράς . θεωρώ την ιδέα ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΗ . θα πρέπει όμως παράλληλα να συνεχιστεί η συνδρομή των αστυνομικών διευθύνσεων στα θέματα Ασφαλείας στα πλαίσια των καθηκόντων του αστυνομικού προσωπικού μέσα από την συλλογή πληροφοριών και την συμμετοχή σε αστυνομικές επιχειρήσεις .

 • 27 Ιουλίου 2013, 17:29 | Ηλίας

  Συμφωνώ με το άρθρο 23. Κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Απλά μερικές παρατηρήσεις

  το γραφείο διοικητικής υποστήριξης που προβλέπει η παρ. 2 μήπως παραπέμπει στα ήδη γραφεία εσωτερικών λειτουργιών???

  δεν υφίσταται αναδιάρθρωση στο συγκεκριμένο θέμα πιστεύω εάν δεν καταργηθεί το Γ. Ε. Λ. και το Γ. Ε. Ε.

  Με το συγκεκριμένο άρθρο πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί με σαφήνεια ότι:
  η Αστυνομική Διεύθυνση θα αποτελείτε από τον Διευθυντής της, σίγουρα έναν βοηθό του Διευθυντού με τον ανάλογο βαθμό και όχι αυτό το παρανοϊκό που συμβαίνει σε μερικές Α. Δ. που μαζί με τον Διευθυντή να υπηρετούν 4 Αστυ. Δ/ντες και 8 Αστυ. Υποδ/ντες. Επίσης θα αποτελείτε από ένα ολιγομελές γραφείο για την υποβοήθηση του έργου του Δ/ντη και του βοηθού του και θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα υφιστάμενα γραφεία θα καταργηθούν.

  Επειδή στην Ελλάδα είμαστε και πρέπει ΟΛΑ να δηλώνονται με σαφήνεια θα πρέπει να αλλάξει η παρ. 2 του άρθρου και να προστεθούν οι λέξεις «ολιγομελές» και «βοηθός αστυνομικού διευθυντού» ώστε να αποκλειστεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση να μετατραπούν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις σε χώρο »στάθμευσης» Αστυνομικών Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

 • 27 Ιουλίου 2013, 09:40 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΜΗΡΙΩΝ ΛΗΣΤΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΙΟΝΙΩΝ Κ.Λ.Π ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Π.Κ.Ε ΥΜΕΤ-ΥΑΤ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 • 26 Ιουλίου 2013, 17:52 | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Άρθρο-Πρόταση
  Η Αστυνομία στην Ελλάδα είναι επιφορτισμένη με ένα τεράστιο έργο το οποίο ελάχιστες άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, για να μην αναφέρω καμία άλλη, έχουν την υποχρέωση ή το καθήκον να το φέρουν σε πέρας. Ιδίως τα λεγόμενα μικτά αστυνομικά τμήματα τα οποία συναντώνται κυρίως στην περιφέρεια έχουν αρμοδιότητες που θα ζήλευαν ακόμα και οι καλύτερα οργανωμένες σε δομή και μέγεθος υπηρεσίες πρωτεύουσας, τις οποίες ΄΄μπαλώνουν΄΄ καθημερινά χωρίς υλικά μέσα, χωρίς το…..
  απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ξεπερνάει πολλές φορές τα ανθρώπινα όρια πόσο μάλλον τα ωράρια εργασίας, πάντα με το φιλότιμο και τη διάθεση για προσφορά που διακρίνει τον Έλληνα και μόνο τον Έλληνα.
  Κάνω μια έκκληση-πρόταση σε όποιον θέλει και μπορεί να βοηθήσει να εισακουστούμε, αρμόδιο ή μη. Βοηθήστε μας να κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε ταγμένοι από το Σύνταγμά μας και για το οποίο δώσαμε τον όρκο. Βοηθήστε μας να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, στους γονείς μας, στα αδέρφια μας. Καλή και η καταστολή αλλά αστυνόμευση σημαίνει πρόληψη η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρουσία στο δρόμο και όχι από το γραφείο και το τηλέφωνο. Αποδεσμεύστε τα τμήματα από τα οποιαδήποτε γραμματειακά καθήκοντα για τα οποία αναλώνονται αρκετοί συνάδελφοι και βγάλτε μας έξω να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και για το οποίο εκπαιδευτήκαμε. Η εύκολη δικαιολογία είναι η ταλαιπωρία μετάβασης των πολιτών στις κατά τόπους κεντρικές αστυνομικές διευθύνσεις για διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία είναι το ψυχοφθόρο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας που ξεπερνάει κάθε βάσανο οικονομικής δυσχέρειας και επιδρά αρνητικά σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες με αρνητική ψυχολογία και αντίκτυπο στην οικονομία.
  Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων ζούμε σε οικονομικό πόλεμο, τι οποίες επαυξάνω και αναφέρω ότι κινδυνεύει να μετατραπεί σε κοινωνικό, αν δεν έχει μετατραπεί ακόμα…

 • 26 Ιουλίου 2013, 14:33 | κατσανοσ ευαγγελοσ

  ο αστυνομικοσ διευθυντησ τι αρμοδιοτητα εχει σε θεματα ασφαλειας στο νομό του? θα ασχολειται μόνο με μετρα σε παρελασεισ? δεν θα δωσει λογο για την εγκληματικότητα? πιστε΄θω ότι τα τμηματα ασφαλειας πρεπει να συνεχίσουν να ειναι υπο τον ελεγχο της διευθυνσησ και σε βαρεια εγκλήματα να προσκαλείται για την εξιχνίαση ανώτερο κλιμάκιο

 • 26 Ιουλίου 2013, 10:44 | Alexandros

  Το Γραφειο Διοικητικής Υποστήριξης να ειναι ολιγομελες

 • 25 Ιουλίου 2013, 17:53 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Επισημαίνω τα εξής: Το Αστυνομικό προσωπικό [μάχιμο], ε΄χω την πεποίθεση οτι δεν το ενδιαφέρει εάν ο Αστ/κός Διευθυντής της Γ.Α.Δ ή Α.Δ/νσης είναι Υποστράτηγος η Αντιστράτηγος και ούτω καθ΄εξής, το ενδιαφέρουν οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικό [ οχήματα]κ.λ.π. από «αρχαιοτάτων» χρόνων δημοσιεύεται οτι θα απομακρυνθούν από τα γραφεία και από δημοσιογράφους κ.λ.π. όλοι οι Αστυνομικοί…κύριοι ψεύδεστε και δεν τηρείτε τις υποσχ’εσεις σας. Ελάτε μία βόλτα απο τα επαρχιακά Α.Τ. να το διαπιστώσετε με τα μάτια σας και όχι ότι σαν αναφέρουν οι Αντιστράτηγοι κ.ο.κ.ε.. Κοιτάξτε να επανδρώσετε τα Αστυνομικά Τμήματα της περιφέρειας γιατί το έγκλημα, το διαπιστώνετε σε καθημερινή βάση, έχει μεταβεί στην Επαρχία που τόσα χρόνια δεν δώσατε σημασία.Οι κάτοικοι των Επαρχιακών πόλεών μας είναι ανάστατοι, απαιτητικοί απέναντί μας. Τα Αστυνομικά Τμήματα δεν μπορείται να καταλάβετε με τι γεγονότα , τα οποία δεν εμπεριέχονται στην αρμόδιότητά τους, ασχολούνται, τα οποία δεν μπορώ από εδώ να σας περιγράψω. Φροντίστε λοιπόν για τον εξορθολογισμό των Υπηρεσιών και αφήστε τους Στρατηγούς κ.λ.π. Οι μάχιμοι καθημερινά δίνουν την μάχη και συνεργάζονται με τους πολίτες για συτό τον λόγο κάνουν το καλύτερο δυνατό για την εξυπηρέτηση και προστασία τους..Αυτά τα ολίγα από έναν μάχιμο με 27 έτη Υπξρεσίας στην Επαρχία και όχι μόνο.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων..και έχω την εντύπωση όπως δεχθήυε τον σχολιασμό μου..

 • 25 Ιουλίου 2013, 15:16 | Παναγιώτης

  Κατά την άποψή μου πρέπει να ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της περιφέρειας. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Τα αστυνομικά τμήματα θα δίνουν αναφορά ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν Υποδιευθύνσεις στις έδρες των Νομών της περιφέρειας έτσι ώστε να υπάρχει ένα τοπικό εποπτικό όργανο αλλά ο κύριος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από τις Γεν. Αστυνομικές Διευθύνσεις. Με την κατάλληλη αξιοποίηση της τεχνολογίας, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης «διαμεσολαβητών» όπως είναι οι τωρινές Αστυνομικές Διευθύνσεις που απλά μεσολαβούν μεταξύ Αρχηγείου και Αστυνομικών Τμημάτων. Έτσι, θα υπάρξει τεράστια εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Θα «κερδίσουν» οι πολίτες από αυτήν την ριζική αναδιάρθρωση αλλά και ο προϋπολογισμός της Αστυνομίας. Η αναδιάρθρωση αυτή μοιάζει με την διοικητική διάρθρωση των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • 25 Ιουλίου 2013, 14:14 | Γιάννης

  Σχετικά με το άρθρο 23 !!
  Πιστεύω ότι σε κάθε απομακρυσμένο Αστυνομικό τμήμα το
  οποίο αστυνομευη μεγάλο αριθμό πολιτών και το τμήμα ασφαλείας
  Βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση , θα πρέπει να υπάρχει
  Γραφείο ασφαλείας το οποίο θα ασχολείται μόνο με θέματα ασφαλείας
  και θα λειτουργεί και σαν σύνδεσμος με το τμήμα ασφαλείας !
  Γιατί δεν μπορεί ένα Αστυνομικό τμήμα να ασχολείται
  Με όλα τα θέματα αποτελεσματικά . Επίσης θα πρέπει και οι πολίτες
  Των απομακρυσμένων πόλεων να έχουν το ίδιο δικαίωμα
  Στην αποτελεσματική και εξειδικευμένη αστυνόμευση , γιατί
  Πλέον το έγκλημα έχει περάσει και στη επαρχία !
  Πιστεύω πως οι λειτουργία γραφείων ασφαλείας στα
  Απομακρυσμένα ´μεγαλα ´´ αστυνομικά τμήματα ειναι απαραίτητα !!!
  Ευχαριστώ !!

 • 24 Ιουλίου 2013, 17:26 | Χρήστος

  Θα πρότεινα για την καλύτερη αστυνόμευση των μικρών νησιών,να δημιουργηθεί σε κάθε νησιωτική Αστυνομική Διευθύνση,μία καινοτόμος Άμεση Δράση με εναέρια μέσα,σύγχρονο εξοπλισμό και επίλεκτη ολιγομελή ομάδα άμεσης επέμβασης για επικίνδυνα περιστατικά,όπως ληστείες και ανθρωποκτονίες.