Άρθρο 33 Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

 

Σε περίπτωση καταδίκης ιατρού για αδικήματα των άρθρων 29 και 30, το δικαστήριο διατάσσει την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως δύο (2) έτη. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις δεν θίγονται. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος αρχίζει από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και μέτρο ασφαλείας, η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του μέτρου. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του ιατρείου του, για ίσο χρονικό διάστημα.